Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Artykuły z serwisu OdpowiedziPrawne.pl


Praca zdalna - zmiany w Kodeksie pracy 2023

Praca zdalna - zmiany w Kodeksie pracy 2023

W 2023 r. pracodawców oraz pracowników czekają duże zmiany w przepisach prawa pracy. Zmiany w Kodeksie pracy zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Część przepisów wejście w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Do jednej z ważniejszych zmian należy praca zdalna, co do...

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód to bardzo trudne doświadczenie, towarzyszą mu często emocje i stres, a postępowanie może ciągnąć się latami. Niestety, nie rzadko nie jest to koniec wojny i kłopotów. W zdecydowanej większości przypadków w trakcie małżeństwa małżonków łączy ustrój wspólnoty...

Wydziedziczenie spadkobiercy

Wydziedziczenie spadkobiercy

Co do zasady majątek gromadzony przez spadkodawcę po jego śmierci powinien zabezpieczyć jego najbliższych. Niejednokrotnie jednak, z różnych powodów, spadkodawca nie życzy sobie, by jego majątek otrzymały określone osoby. W takiej sytuacji nie wystarczy jedynie zapisanie majątku w...

Odszkodowanie za skrócone wczasy

Odszkodowanie za skrócone wczasy

Wybierając się na wakacje, mamy nadzieję na udany odpoczynek. Zdarza się jednak, że wykupiona przez nas usługa nie odpowiada ofercie, którą otrzymaliśmy przed zawarciem umowy. Dzisiejszy artykuł podpowie nam, jakie uprawnienia przysługują podróżnym wobec organizatora wycieczki.

Sprzedaż nieruchomości położonej poza granicami kraju

Sprzedaż nieruchomości położonej poza granicami kraju

Nie wywołuje większych wątpliwości przypadek, w którym podatnik z Polski sprzedaje nieruchomość położoną na terytorium kraju. Więcej problemów jest natomiast w sytuacji, gdy polski podatnik sprzedaje nieruchomość zlokalizowaną poza granicami...

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

W Polsce uprawnienie do zatrzymania naszego prawa jazdy ma w zasadzie Policja, Starosta, a także Sąd, który zakazem może orzec o obowiązku zwrotu tego dokumentu. Przyczyny odebrania prawa jazdy możemy podzielić na te obligatoryjne i te fakultatywne, które zależą w zasadzie od...

Darowizna nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Darowizna nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Tematyka darowizny nieruchomości została już wielokrotnie omówiona, jeżeli chodzi o skutki podatkowe. Warto jednak zastanowić się, jakie skutki podatkowe wywołuje przypadek dokonania darowizny nieruchomości z obciążeniem w postaci kredytu hipotecznego.

Wpłata na rzecz dewelopera a podatek od darowizny

Wpłata na rzecz dewelopera a podatek od darowizny

Członkowie najbliższej rodziny, którzy chcą wspomóc podatnika finansowo, często decydują się na przekazanie określonych środków na rzecz dewelopera na cele mieszkaniowe podatnika. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są konsekwencje podatkowe tego rodzaju zdarzenia...

Nierówne udziały w majątku małżonków

Nierówne udziały w majątku małżonków

Większość z nas jako małżeństwo ma wspólny majątek. W życiu codziennym mogą pojawić się jednakże sytuacje, co do których możemy mieć wątpliwości, czy nasze działanie jest zgodne z prawem i czy nie pociągnie za sobą negatywnych dla nas konsekwencji. Dzisiejszy artykuł...

Zwolnienie z VAT świadczeń na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Zwolnienie z VAT świadczeń na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Z uwagi na kryzys humanitarny oraz napływającą falę uchodźców z Ukrainy wielu przedsiębiorców świadczy różnego rodzaju czynności na rzecz potrzebujących. W związku z tym wprowadzono pewne regulacje, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnień od podatku VAT. W dzisiejszym...

Jak rozliczyć PIT z emerytury polskiej i zagranicznej?

Jak rozliczyć PIT z emerytury polskiej i zagranicznej?

Z uwagi na wykonywaną pracę zarobkową w różnych krajach podatnik z Polski może uzyskiwać zarówno emeryturę krajową, jak i zagraniczną. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, w jaki sposób emeryt powinien dokonać rozliczenia podatku dochodowego oraz czy może wybrać kraj...

Wysokość alimentów na dziecko

Wysokość alimentów na dziecko

W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się tematyką wysokości alimentów na dziecko . Już na wstępie warto podkreślić, że polskie przepisy nie ustanawiają żadnych sztywnych norm w zakresie alimentów. Jest to bardziej kwestia oceny, uzależniona od okoliczności...

Rozłożenie podatku na raty jako sposób redukcji skutków kryzysu w firmie

Rozłożenie podatku na raty jako sposób redukcji skutków kryzysu w firmie

Ostatnie lata nie są łatwe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Po pandemii koronawirusa nastała wojna u naszych wschodnich sąsiadów oraz pogłębiający się kryzys finansowy. W związku z trudną sytuacją materialną przedsiębiorcy powinni poszukiwać różnych opcji...

Możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W ostatnim czasie bardzo dużym zmianom prawnym uległa procedura upadłości konsumenckiej w polskim systemie prawnym. Instytucja upadłości konsumenckiej istnieje od bardzo dawna, jednakże nie była dotychczas popularna, a ilość prowadzonych przez sąd postępowań upadłościowych była...

Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

Podatek liniowy jest formą opodatkowania, na którą przedsiębiorca może zdecydować się wraz z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z tej formy warunkowana jest jednak określonymi przesłankami. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się,...

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w drodze zachowku

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w drodze zachowku

W naszym dzisiejszym artykule przeanalizujemy kwestię zachowku. Skupimy się jednak na aspekcie podatkowym związanym ze sprzedażą nieruchomości otrzymanej w drodze zachowku. Kluczowe w tym zakresie jest bowiem ustalenie momentu nabycia nieruchomości.

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

Nawet najlepiej prosperujące przedsiębiorstwo, wcześniej czy później, może stanąć przed groźbą likwidacji. W poniższym artykule zajmiemy się prawnopodatkową analizą przyczyn oraz skutków likwidacji spółki jawnej. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedna z najpowszechniejszym...

Import węgla w celu dalszej odsprzedaży - VAT i akcyza

Import węgla w celu dalszej odsprzedaży - VAT i akcyza

Z uwagi na panujący kryzys energetyczny warto przeanalizować regulacje stanowiące o podatkowych kwestiach związanych z importem węgla z kraju trzeciego. Przede wszystkim zwrócimy uwagę na regulacje ustawy VAT oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Podział majątku firmowego małżonków po rozwodzie a podatek VAT

Podział majątku firmowego małżonków po rozwodzie a podatek VAT

Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie sytuacja, w której podatnik VAT musi przekazać wykorzystywany w działalności gospodarczej składnik majątku drugiemu z małżonków na skutek podziału majątku w ramach dokonanego rozwodu. Zastanowimy się, czy taki przypadek rodzi...

Opodatkowanie zagranicznego odszkodowania

Opodatkowanie zagranicznego odszkodowania

Odszkodowanie stanowi na gruncie podatku dochodowego przysporzenie majątkowe będące przychodem podatkowym. W pewnych okolicznościach polskie odszkodowania są zwolnione od podatku. Pojawia się jednak pytanie, co z takimi świadczeniami, które polski rezydent podatkowy otrzymał z...

Zasady opodatkowania spółki cichej

Zasady opodatkowania spółki cichej

Spółka cicha nie doczekała się bezpośrednich uregulowań w zakresie jej funkcjonowania. Jej działalność opiera się na zasadzie swobody umów. Brak regulacji w tym zakresie nie oznacza jednak, że przychody wygenerowane przez spółkę cichą nie podlegają opodatkowaniu. W poniższym...

Najem prywatny a w ramach działalności - co wybrać?

Najem prywatny a w ramach działalności - co wybrać?

Podatnicy zamierzający rozpocząć wynajem nieruchomości zastanawiają się, czy w takim przypadku wybrać rozliczanie w ramach najmu prywatnego, czy też w ramach działalności gospodarczej. W naszym dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób dokonać rozróżnienia w...

Egzekucja z wynagrodzenia a zmiana pracodawcy - obowiązki wobec pracodawcy oraz zobowiązanego

Egzekucja z wynagrodzenia a zmiana pracodawcy - obowiązki wobec pracodawcy oraz zobowiązanego

Jedną z podstawowych form egzekucji jest egzekwowanie długu z wynagrodzenia na pracę. Może jednak zdarzyć się taka sytuacja, w której zobowiązany zmieni pracodawcę. Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób okoliczność ta wpływa na samo postępowanie egzekucyjne. Zastanowimy się,...

Naruszenie dóbr osobistych - co warto wiedzieć?

Naruszenie dóbr osobistych - co warto wiedzieć?

W dzisiejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem naruszania dóbr osobistych człowieka. Wyjdziemy od wyjaśnienia, czym właściwie są dobra osobiste, czy stanowią zamknięty katalog, aby następnie omówić formy naruszeń i na koniec zająć się sposobami ich ochrony.

Kto musi rejestrować się jako podatnik VAT?

Kto musi rejestrować się jako podatnik VAT?

Obowiązek zarejestrowania jako podatnik VAT dotyczy tych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Okazuje się jednak, że ustawa VAT zawiera specyficzną i własną definicję pojęcia działalności gospodarczej. To z kolei powoduje, że krąg podmiotów zobligowanych do...

Zwolnienia dla rolników od podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

Zwolnienia dla rolników od podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

Akcyza jest specyficznym zobowiązaniem podatkowym dotyczącym czynności związanych z wyrobami akcyzowymi. Najczęściej pojawia się w momencie zakupu wyrobów akcyzowych. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się natomiast ciekawym przypadkiem zwolnienia dla rolników w postaci...

Obowiązki podatkowe w przypadku odrzucenia spadku

Obowiązki podatkowe w przypadku odrzucenia spadku

Spadek może zostać przyjęty lub odrzucony. W zależności od danego przypadku różnie będą kształtować się obowiązki podatkowe. W naszym dzisiejszym artykule będziemy analizować sytuację prawnopodatkową, w której spadkobierca odrzuca spadek.

Zamknięcie działalności gospodarczej krok po kroku

Zamknięcie działalności gospodarczej krok po kroku

Zamknięcie działalności gospodarczej to z pewnością niełatwa decyzja dla niejednego przedsiębiorcy. Zdarza się, że po jakimś czasie okazuje się, że pomysł na biznes po prostu się nie sprawdził, a firma nie przynosi oczekiwanych zysków. Z drugiej strony w obecnych czasach nie...

Przekształcenie nieruchomości z użytkowej na mieszkalną a podatek od sprzedaży

Przekształcenie nieruchomości z użytkowej na mieszkalną a podatek od sprzedaży

Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej uzależnione są od tego, czy mamy do czynienia z nieruchomością mieszkalną, czy użytkową. Natomiast w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, co w przypadku, gdy dochodzi do...

Dokumentowanie zakupu towarów handlowych na aukcjach internetowych – czy konieczna jest umowa?

Dokumentowanie zakupu towarów handlowych na aukcjach internetowych – czy konieczna jest umowa?

Odpowiedzi na powyższe pytanie postaramy się poszukać w treści ustawy o zryczałtowanym podatku dotyczącej formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wskażmy bowiem, że pomimo tego, iż podatek w tym wypadku jest płatny od przychodu, podatnik ma jednak...

Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustrój wspólnoty majątkowej, co zostało opisane w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to małżonkowie wprowadzą na mocy umowy zawartej w formie aktu notarialnego inny ustrój...

Rozliczenie podatku z działalności artystycznej

Rozliczenie podatku z działalności artystycznej

Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie problematyka rozliczenia podatku z działalności artystycznej. W naszych rozważaniach skupimy się na kwestii uzyskiwania przychodu ze sprzedaży własnoręcznie namalowanych przez artystę obrazów.

Czy każdy podmiot powiązany musi sporządzić dokumentację cen transferowych?

Czy każdy podmiot powiązany musi sporządzić dokumentację cen transferowych?

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy każdy podmiot powiązany jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Taka dokumentacja podatkowa jest bardzo skomplikowanym i czasochłonnym opracowaniem, w związku z czym warto przeanalizować, czy jest to...

Obowiązki formalne związane ze zgłoszeniem przywozu gotówki do Polski

Obowiązki formalne związane ze zgłoszeniem przywozu gotówki do Polski

Transfer środków pieniężnych z zagranicy do Polski nie jest sam w sobie czynnością podlegającą opodatkowaniu. Obejmuje to zarówno przypadek, w którym transfer odbywa się w formie gotówki, jak i przelewu bankowego. Jednak należy zwrócić uwagę, że przywóz gotówki do Polski...

Rozliczenie podatku dochodowego - zeznanie roczne

Rozliczenie podatku dochodowego - zeznanie roczne

Podatek dochodowy PIT jest podatkiem rocznym w tym sensie, że termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego. W związku z upływem roku podatkowego na podatnikach spoczywa również obowiązek złożenia zeznania rocznego. W naszym dzisiejszym artykule przyjrzymy się kilku...

Zmiany w podatku od spadków i darowizn spowodowane inflacją

Zmiany w podatku od spadków i darowizn spowodowane inflacją

Rosnące ceny towarów i usług spowodowały, że zwiększeniu uległy niektóre limity wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika to przede wszystkim z ciągle rosnącej inflacji, przy czym mechanizm podnoszenia limitów figuruje w ustawie SD od dłuższego czasu....

Drugi próg podatkowy - od jakich kwot go liczyć?

Drugi próg podatkowy - od jakich kwot go liczyć?

Do przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych stosujemy stawkę podatku wynikającą z tzw. skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Przepis ten zawiera pewne progi podatkowe wpływające na wysokość podatku do zapłaty. W artykule przyjrzymy się dokładnie, od...

Długi w spadku

Długi w spadku

Często po śmierci bliskiej osoby zaczynamy porządkować sprawy prawne. Czasem może okazać się, że spadek, oprócz majątku w postaci pieniędzy, aktywów, ruchomości bądź nieruchomości, zawiera również zobowiązania osoby zmarłej, czyli po prostu możemy otrzymać długi w...

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Poza całkowitym zwolnieniem ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje również ulgę mieszkaniową, z której mogą skorzystać te osoby, które przekroczyły termin na zgłoszenie nabycia na formularzu SD-Z2. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat...

Wakacje kredytowe a własne cele mieszkaniowe

Wakacje kredytowe a własne cele mieszkaniowe

Wprowadzone wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe. W dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, co należy rozumieć pod tym pojęciem i w jakich przypadkach konsumenci mogą skorzystać ze wspomnianej...

Darowizna na rzecz potrzebujących z Ukrainy a możliwość odliczenia od dochodu

Darowizna na rzecz potrzebujących z Ukrainy a możliwość odliczenia od dochodu

Trwający na Ukrainie konflikt zbrojny wywołuje ciągle napływającą falę uchodźców. Polacy chcąc wspomóc potrzebujących, przekazując na ich potrzeby darowizny. W związku z tym warto przeanalizować, jak przedstawia się kwestia możliwości odliczenia od dochodu przekazanych na ten...

Nagroda jubileuszowa - komu i w jakich warunkach przysługuje?

Nagroda jubileuszowa - komu i w jakich warunkach przysługuje?

Nagroda jubileuszowa jest wyrazem uznania dla pracownika za wieloletnią pracę. Nie przysługuje ona jednak wszystkim pracownikom, ale tym, którym została przyznana na podstawie ustaw i rozporządzeń. Przysługuje zatem określonym grupom zawodowym, np. urzędnikom samorządowym,...

Rozliczenie usług wykonanych na materiale powierzonym

Rozliczenie usług wykonanych na materiale powierzonym

W sytuacji gdy kontrahent otrzymuje materiał w celu wykonania określonych czynności mających na celu przetworzenie lub przerobienie, mówimy o wykonywaniu usług na materialne powierzonym. W poniższym artykule zastanowimy się, w jaki sposób należy rozliczyć taką transakcję pod...

Faktura pro forma a prawo do odliczenia podatku VAT

Faktura pro forma a prawo do odliczenia podatku VAT

W obrocie gospodarczym funkcjonuje wiele dokumentów przekazywanych pomiędzy kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą. Choć klasycznym dokumentem jest faktura, to w poniższej analizie zastanowimy się, jakie skutki podatkowe może wywołać otrzymana faktura pro forma....

Dzierżawa gruntu rolnego - czy podlega VAT?

Dzierżawa gruntu rolnego - czy podlega VAT?

Podatek VAT powszechnie kojarzy się z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Okazuje się jednak, że definicja podatnika jest w tym przypadku bardzo szeroka i może swoim zakresem objąć również właścicieli gruntów rolnych przekazujących je w odpłatną dzierżawę. W...

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego

Najczęstszym przedmiotem umowy najmu są nieruchomości. Dzisiaj zajmiemy się szczególnym rodzajem tego typu umowy, jakim jest najem okazjonalny. Przeanalizujemy wszystkie przepisy regulujące najem okazjonalny z uwzględnieniem specyficznym konstrukcji towarzyszących tego rodzaju umowie.

Umowa leasingu – rodzaje, prawa i obowiązki, na co zwrócić uwagę?

Umowa leasingu – rodzaje, prawa i obowiązki, na co zwrócić uwagę?

Leasing należy do często zawieranych umów w obrocie prawnym. Umowa ta zawierana jest pomiędzy finansującym a korzystającym. Finansującym jest przedsiębiorca, który zawiera umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zobowiązanie finansującego polega na tym,...

Rewolucja w przepisach dotyczących pracy zdalnej

Rewolucja w przepisach dotyczących pracy zdalnej

Nie jest tajemnicą, iż pod wieloma względami przepisy prawne nie nadążają za rzeczywistością i w wielu miejscach są przestarzałe. Tworzenie dobrych przepisów powinno trwać dłużej niż kilka dni i powinno być starannie przemyślane. Poza tym trzeba mieć pewność, że jakieś...

Skarga do sądu administracyjnego

Skarga do sądu administracyjnego

W przypadku istnienia sporu pomiędzy obywatelem a organem państwowym istnieje możliwość odwołania się od wydanego aktu administracyjnego do organu wyższego stopnia. Jeżeli na skutek odwołania utrzymana zostanie w mocy negatywna dla obywatela decyzja, może on skierować sprawę do...

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Jeśli postępowanie egzekucyjne prowadzone jest wobec jednej osoby w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami, małżonek tejże osoby może mieć obawy, czy taka egzekucja będzie dotyczyć również jego i jego majątku. Dlatego też w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jak...

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Użytkowanie wieczyste jest szczególnym rodzajem prawa cywilnego. Osoby korzystającego z tego rodzaju prawa są zainteresowane przekształceniem go w prawo własności. W kontekście tego zagadnienia warto zatem zastanowić się nad przepisami regulującymi proces przekształcenia...

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym przez podatnika

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym przez podatnika

Powszechnie znaną i stosowaną instytucją pozwalającą na uniknięcie odpowiedzialności karnoskarbowej jest czynny żal. Należy jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji istnieje możliwość złożenia czynnego żalu. Opcja ta jest wykluczona m.in. w przypadku, gdy urząd skarbowy...

Dziedziczenie środków na rachunku w OFE

Dziedziczenie środków na rachunku w OFE

Prawdopodobnie prawie każdy z nas w pewnym momencie życia stanie się spadkobiercą. Niektórzy całymi latami odkładają ten temat na boku i nie przeprowadzają postępowania spadkowego. Niektórzy uznają, że nie ma potrzeby, a inni obawiają się trudności. Tak, czasem postępowanie...

Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi, dla kogo i jakie dokumenty?

Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi, dla kogo i jakie dokumenty?

Każdy z nas spotkał się zapewne z pojęciem świadczenia rehabilitacyjnego. Jednakże w momencie, gdy sami staniemy przed koniecznością ubiegania się o nie, nie zawsze wiemy, jak się do tego zabrać. Dzisiejszy artykuł przybliży tematykę związaną ze świadczeniem...

Spadek po rodzicach

Spadek po rodzicach

Każdy z nas wie, że dzieci dziedziczą po rodzicach. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dzieci nie dojdą do dziedziczenia albo spadek przypadnie pasierbom, czyli dzieciom małżonka spadkodawcy. Dzisiejszy artykuł przedstawia problematykę związaną ze spadkiem po rodzicach.

Wystąpienie wspólnika z dwuosobowej spółki cywilnej

Wystąpienie wspólnika z dwuosobowej spółki cywilnej

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie skutki podatkowe na gruncie podatku VAT wywoła sytuacja, w której z dwuosobowej spółki cywilnej występuje jeden wspólnik.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby fizyczne, które stały się niewypłacalne, nie zawsze muszą się znaleźć na przegranej pozycji. Pomoc w trudnej sytuacji ekonomicznej może przynieść upadłość konsumencka. Jest to postępowanie sądowe, które ma na celu oddłużenie niewypłacalnego dłużnika i windykację...

Sprzedaż zagranicznych obligacji a przychód w PIT

Sprzedaż zagranicznych obligacji a przychód w PIT

Polscy podatnicy mają możliwość inwestowania nie tylko w polskie, ale i w zagraniczne obligacje. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób należy rozliczyć przychód z odpłatnego zbycia zagranicznych obligacji.

Nabycie spadku w ramach rodziny zastępczej

Nabycie spadku w ramach rodziny zastępczej

Nabycie spadku jest czynnością prawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku członków najbliższej rodziny możliwe jest zastosowanie całkowitego zwolnienia od podatku. W kontekście tych informacji zastanowimy się, w jaki sposób przebiega...

Podatek od zasiedzenia

Podatek od zasiedzenia

Jednym ze sposobów nabycia tytułu własności nieruchomości jest zasiedzenie. Oprócz kwestii cywilnoprawnych przeanalizujemy również podatkowe skutki zasiedzenia, w tym możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku w tym zakresie.

Działalność rolnicza bez gospodarstwa rolnego - jakie podatki?

Działalność rolnicza bez gospodarstwa rolnego - jakie podatki?

Działalność rolnicza nieodzownie kojarzy się z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Może jednak dojść do sytuacji, gdy podatnik nie posiada gruntów, które mogłyby być kwalifikowane jako gospodarstwo rolne. W związku z tym pojawia się pytanie, jakie podatki należy w tym przypadku...

Grunty niestanowiące gospodarstwa rolnego - jaki podatek?

Grunty niestanowiące gospodarstwa rolnego - jaki podatek?

Właściciele gruntów mogą mieć problem z prawidłowym określeniem, jaki rodzaj podatku majątkowego należy opłacać w przypadku, gdy grunty nie spełniają kryterium gospodarstwa rolnego. W poniższym artykule postaramy się ustalić, jaki podatek właściciel gruntu powinien w takim...

Posadowienie przez przedsiębiorcę słupów energetycznych na działce

Posadowienie przez przedsiębiorcę słupów energetycznych na działce

Wielu z nas posiada nieruchomości, na których ulokowano różnego rodzaju urządzenia przesyłowe, jak na przykład słupy elektryczne, światłowody, rurociągi itp. Jest to bez wątpienia wykorzystanie cudzego gruntu, bo urządzenia te zawsze są własnością przedsiębiorcy...

Opłacanie rachunków przez lokatorów a przychód właściciela

Opłacanie rachunków przez lokatorów a przychód właściciela

Wyobraźmy sobie sytuację, w której właściciel mieszkania użycza mieszkanie i umożliwia innym osobom nieodpłatne zamieszkiwanie w swojej nieruchomości, natomiast oni opłacają rachunki związane z eksploatacją mieszkania. Zastanowimy się, w jaki sposób takie finansowanie wpływa na...

Czy organ podatkowy może zakwestionować cenę ustaloną pomiędzy przedsiębiorcami?

Czy organ podatkowy może zakwestionować cenę ustaloną pomiędzy przedsiębiorcami?

Na gruncie prawa cywilnego obowiązuje swoboda umów, co oznacza, że strony mogą ustalić treść stosunku prawnego w sposób swobodny. Reguła ta dotyczy również ustalonej ceny . Okazuje się jednak, że swoboda ta jest ograniczana, jeżeli na problematykę popatrzymy od...

Sprzedaż nieruchomości przez współwłaścicieli

Sprzedaż nieruchomości przez współwłaścicieli

W pewnych okolicznościach sprzedaż nieruchomości generuje obowiązek rozliczenia podatku dochodowego. Co ważne, prawo własności nieruchomości może przysługiwać kilku osobom. W związku z tym warto zastanowić się, w jaki sposób kształtuje się powinność rozliczenia podatku w...

Opodatkowanie pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC

Opodatkowanie pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC

Katalog czynności prawnych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), obejmuje wiele różnych umów. Jedną z najpowszechniejszych umów, do której stosujemy podatek PCC, jest umowa pożyczki. W związku z tym przeanalizujemy typowe problemy związane z...

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Z uwagi na rosnące stopy procentowe oraz wzrastającą inflację coraz większa grupa właścicieli decyduje się na sprzedaż nieruchomości. Nierzadko tego rodzaju nieruchomości są obciążone kredytem hipotecznym. W związku z tym warto zastanowić się, jak kwestia posiadanego kredytu...

Czynny żal - jak napisać, kiedy złożyć?

Czynny żal - jak napisać, kiedy złożyć?

Co to jest czynny żal i kiedy można go zastosować? Tym zagadnieniem zajmiemy się w tym artykule. Podatnicy mogą ponosić odpowiedzialność nie tylko podatkową, ale również karnoskarbową. W przypadku popełnienia czynu zabronionego wymienionego w Kodeksie karnym...

Podatek od wygranej w grach i konkursach

Podatek od wygranej w grach i konkursach

Większość potencjalnych przychodów, które może uzyskać podatnik, jest opodatkowania podatkiem PIT. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku przychodów otrzymywanych z tytułu udziału w grach i konkursach. Co ciekawe, istnieje możliwość zastosowania w tym zakresie zwolnień od...

Zasady nadawania NIP osobom z Ukrainy

Zasady nadawania NIP osobom z Ukrainy

Kwestia posiadania NIP przez osoby będące uchodźcami z Ukrainy ma przede wszystkim znaczenie w kontekście możliwości podjęcia pracy zarobkowej na terenie Polski. W związku z tym w dzisiejszym artykule zastanowimy się nad samą procedurą nadawania numeru NIP oraz kwestią...

Zwolnienie z podatku ze względu na własne cele mieszkaniowe

Zwolnienie z podatku ze względu na własne cele mieszkaniowe

Sprzedaż nieruchomości dokonana przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Jedną z możliwości uniknięcia tego podatku jest skorzystanie ze zwolnienia ze względu na wydatkowanie środków...

Zaniechanie podatku od „frankowiczów”

Zaniechanie podatku od „frankowiczów”

Po długich bataliach frankowicze uzyskali umorzenie wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Co do zasady, tego rodzaju umorzenie generuje przychód po stronie frankowicza. W dzisiejszym artykule odniesiemy się natomiast do kwestii zaniechania...

Nabycie nieruchomości rolnych

Nabycie nieruchomości rolnych

Na samym wstępie warto wskazać, iż zasady obrotu nieruchomościami rolnymi uległy znacznej zmianie w kwietniu 2016 roku. Owe zmiany niejako spowodowały zastój na rynku obrotu nieruchomościami...

Rozliczenie przychodu z zagranicznych inwestycji ETF

Rozliczenie przychodu z zagranicznych inwestycji ETF

Inwestycja w ETF staje się coraz bardziej popularną formą inwestowania. Ewentualny zysk z tego tytułu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. W związku z tym warto zastanowić się, w jaki sposób następuje rozliczenie podatku z tego tytułu.

Skarga o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem

Skarga o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem

Skarga o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, który jednak nie jest powszechnie znany wśród podatników. Warto jednak zwrócić uwagę na tą instytucję oraz przeanalizować zasady jej funkcjonowania, ponieważ może się okazać, że wiele...

Pozew o rozwód - najważniejsze aspekty pozwu rozwodowego

Pozew o rozwód - najważniejsze aspekty pozwu rozwodowego

Tematem artykułu jest pozew o rozwód. Polskie przepisy dotyczące rozwodów są tak skonstruowane, iż strony nie mogą dokonać rozwodu samodzielnie, za pomocą np. swoich oświadczeń czy zawarcia określonej umowy. Konieczne jest wniesienie pozwu o rozwód do sądu i...

Zabezpieczenie majątku podatnika

Zabezpieczenie majątku podatnika

Powszechnie znane wśród podatników jest postępowanie egzekucyjne mające na celu przymusowe wykonanie obowiązku podatkowego. Trzeba jednak pamiętać, że w polskim systemie prawa funkcjonuje również postępowanie zabezpieczające, którego założeniem jest zabezpieczenie majątku...

Rezygnacja z kasy fiskalnej

Rezygnacja z kasy fiskalnej

Jednym z obowiązków podatników prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych jest ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Mogą jednak pojawić się okoliczności wskazujące na konieczność rezygnacji z kasy fiskalnej....

SLIM VAT 2 - nowe regulacje w zakresie podatku VAT

SLIM VAT 2 - nowe regulacje w zakresie podatku VAT

Po wprowadzeniu zmian w podatku VAT wprowadzonych w ramach pakietu SLIM VAT ustawodawca zdecydował się na dalszą nowelizację i kontynuację zmian w postaci kolejnego pakietu nazwanego SLIM VAT 2. Przepisy te zostały już uchwalone w Sejmie i wejdą w życie z dniem 1...

Skutki nieotrzymania PIT-11 od pracodawcy

Skutki nieotrzymania PIT-11 od pracodawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku rocznego z tytułu stosunku pracy. Odbywa się to w oparciu o informację PIT-11, która jest sporządzana i przekazywana przez pracodawcę. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się,...

Zbycie praw do spadku a rozliczenie PIT

Zbycie praw do spadku a rozliczenie PIT

W obrocie prawnym należy rozróżnić zbycie składników majątku wchodzących w skład masy spadkowej od zbycia praw do spadku. Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie ten drugi przypadek. Zastanowimy się, jakie skutki podatkowe powstaną na gruncie podatku dochodowego od osób...

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku

Niemal każdy podatnik wie, że w ramach podatku dochodowego może skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Pomimo tej wiedzy nie zawsze dokładnie potrafimy wyjaśnić, czym właściwie jest kwota wolna od podatku, z czego wynika i jaka dokładnie jest jej wysokość. Warto zatem bliżej...

Dropshipping - czyli handel w Internecie

Dropshipping - czyli handel w Internecie

Stosunkowo nowym i zyskującym ostatnio na popularności sposobem handlu w Internecie jest dropshipping, który nie do końca przypomina dotychczasowy sposób handlu, jest bowiem pewną nowością. Zwykle handel w Internecie polegał na kupnie określonego towaru lub też rodzaju towarów albo...

Strata podatkowa – odliczenie straty od dochodu w kolejnych latach

Strata podatkowa – odliczenie straty od dochodu w kolejnych latach

Powszechnie wiadomo, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wygenerowany dochód. Nie zawsze jednak mamy do czynienia wyłącznie z dochodem. W pewnych sytuacjach podatnicy osiągają bowiem stratę podatkową. Z uwagi na fakt, że strata może być w kolejnych latach odliczona od...

Zmiana konstrukcyjna pojazdu a akcyza - zmiana od lipca 2022 roku

Zmiana konstrukcyjna pojazdu a akcyza - zmiana od lipca 2022 roku

Z dniem 1 lipca 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku akcyzowego, które rozszerzają zakres czynności podlegających opodatkowaniu. Chodzi w tym przypadku o dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojazdach. W naszym dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej nowym...

Możliwość podważenia treści testamentu

Możliwość podważenia treści testamentu

Testament jest rozporządzeniem ostatniej woli spadkodawcy. Z uwagi jednak na różne okoliczności faktyczne spadkobiercy mogą być zainteresowani podważeniem treści testamentu. Tego typu sytuacje są dość częste, w związku z czym w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie...

Postępowanie egzekucyjne a blokada rachunku bankowego

Postępowanie egzekucyjne a blokada rachunku bankowego

Powszechnie stosowanym środkiem egzekucyjnym jest zajęcie rachunku bankowego, co wiąże się z jednoczesną jego blokadą. Z uwagi na fakt, iż większość dłużników posiada rachunki bankowe, to zagadnienie dotyczy szerokiego grona osób. W związku z tym warto przyjrzeć się bliżej...

Uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa

Uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje osobne tryby postępowania w zakresie ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa. Dodatkowo w tym zakresie obowiązują określone prawem domniemania, które w drodze przedstawienia odpowiednich dowodów mogą być obalone. W poniższym artykule przyjrzymy...

Przywrócenie uchybionego terminu

Przywrócenie uchybionego terminu

Każdemu z nas zapewne zdarzyło się zrobić coś po terminie. W życiu codziennym może to nie powodować negatywnych konsekwencji. Natomiast na gruncie prawnym wygląda to bardziej skomplikowanie. W dzisiejszym artykule omówimy kwestię przywrócenia uchybionego terminu .

Skutki niezastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej

Skutki niezastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej

Z uwagi na niejasne przepisy podatkowe, które często mogą być różnie rozumiane, coraz większa grupa podatników występuje z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są skutki niezastosowania się do treści wydanej interpretacji.

Dział spadku - na czym polega?

Dział spadku - na czym polega?

Z chwilą śmierci bliskiej nam osoby nie zastanawiamy się, jakie to może mieć dla nas konsekwencje w sferze prawnej. Gdy do dziedziczenia dochodzi jeden spadkobierca, to sprawa dziedziczenia jest prosta, ale problemy mogą się pojawić, gdy majątek spadkowy przypada kilku osobom....

Minimalny podatek dochodowy - czym jest i kogo obowiązuje?

Minimalny podatek dochodowy - czym jest i kogo obowiązuje?

Polski Ład wprowadza nowość, jaką jest minimalny podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że to nowe zobowiązanie podatkowego dotyczy podatników podatku CIT, a więc osób prawnych. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, kogo dokładnie dotyczy minimalny podatek dochodowy i w...

Przekazanie środka trwałego pomiędzy małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą

Przekazanie środka trwałego pomiędzy małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą

Nie ma prawnych przeszkód, aby małżonkowie pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej prowadzili osobne firmy. Dodatkowo możliwe jest przekazywanie środka trwałego z firmy jednego małżonka do firmy drugiego małżonka. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się nad skutkami...

Prawa i obowiązki komornika sądowego

Prawa i obowiązki komornika sądowego

Zawód komornika sądowego w Polsce nie cieszy się wielką popularnością. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż nie każdy lubi oddawać pieniądze, czasem wynika to po prostu z położenia, w jakim się znaleźliśmy, a czasem niestety z celowego działania mającego na celu...

Czy należy mi się zachowek?

Czy należy mi się zachowek?

Sporządzając testament, spadkodawca niekiedy pomija w nim część najbliższej rodziny. Zapisanie całości majątku na rzecz jednego, wybranego dziecka, nowej żony czy instytucji charytatywnej nie przekreśla wszelkich praw do spadku osób pominiętych. Z pomocą przychodzą bowiem...

Sprzedaż na Allegro a podatek VAT

Sprzedaż na Allegro a podatek VAT

Wiele osób fizycznych dokonujących sprzedaży swoich prywatnych rzeczy ruchomych poprzez portal Allegro zastanawia się, czy w takim przypadku konieczne jest odprowadzenie podatku VAT. Postaramy się zatem wyjaśnić tę problematykę z perspektywy osoby prywatnej, która nie prowadzi...

Jak skutecznie odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności?

Jak skutecznie odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności?

Tematem naszego dzisiejszego artykułu będzie skuteczne odwołanie darowizny. Umowa darowizny stanowi jedną z najczęściej zawieranych umów w prawie cywilnym. Równie częste są przypadki, w których darczyńca, z różnych względów, postanawia, że chce odwołać pierwotnie dokonaną...

Zaniżone odszkodowanie z OC

Zaniżone odszkodowanie z OC

Wypadek to zawsze stres, nerwy, nieprzyjemności. Często powoduje on również negatywne konsekwencje finansowe i zdrowotne. Do tego wszystkiego dochodzi również kwestia ubiegania się o odszkodowanie. Teoretycznie jest to po prostu wypełnienie formularza i podanie niezbędnych informacji....

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie

Fakt, że małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, nie oznacza jeszcze, że będą po sobie wyłącznie dziedziczyć. Inaczej będzie wyglądała kwestia dziedziczenia na podstawie ustawy, a inaczej, gdy jeden z małżonków spisze testament. W dzisiejszym artykule omówimy temat związany z...

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot

Decydując się na wyjazd zagraniczny i wybierając linie lotnicze, nie zastanawiamy się, czy nasz lot będzie opóźniony lub czy zostanie odwołany. Zakładamy, że wszystko się uda, bo dlaczego miałoby być inaczej? Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których zostajemy postawieni...

Niezgodność towaru z umową - zmiany od 1 stycznia 2023

Niezgodność towaru z umową - zmiany od 1 stycznia 2023

Towar jest co do zasady niezgodny z umową, gdy nie nadaje się do określonego przez sprzedawcę celu. Od 1 stycznia 2023 r. zmieniły się przepisy dotyczące konsumentów. Jedną z istotnych zmian jest zmiana w zakresie rękojmi, czyli właśnie odpowiedzialności sprzedawcy za...

Jakie świadczenia należą się po urodzeniu dziecka?

Jakie świadczenia należą się po urodzeniu dziecka?

Urodzenie dziecka wiąże się z określonymi uprawnieniami i świadczeniami, o które mogą ubiegać się matka dziecka lub oboje rodzice. Niektóre świadczenia przysługują jedynie w ściśle określonych przepisami prawa przypadkach, co może nastręczać wiele wątpliwości, zanim...

Ulga dla rodzin wielodzietnych

Ulga dla rodzin wielodzietnych

Ulga 4+ dedykowana jest rodzinom wielodzietnym i stanowi znaczną preferencję podatkową dla rodziców. Warto przyjrzeć się bliżej regulacjom ustawy PIT odnoszących się do zasad funkcjonowania tego zwolnienia oraz do obowiązków podatników w związku z rocznym rozliczeniem podatku.

Odszkodowanie za nieudane wczasy - zmarnowany urlop

Odszkodowanie za nieudane wczasy - zmarnowany urlop

Do wakacji jeszcze daleko, ale już teraz sporo osób zaczyna przeglądać oferty wyjazdowe na letnie wczasy. Planując urlop, raczej nie przewidujemy niepowodzenia, a wręcz przeciwnie – gorączkowo wyczekujemy momentu wyjazdu i upragnionego odpoczynku. Niestety, wczasy nie zawsze...

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Każdy pracownik, czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ma prawo do wypoczynku. Jest to jedno z praw socjalnych, które obejmują między innymi prawo pracownika do urlopu. Uprawnienia te realizowane są na podstawie przepisów ograniczających czas pracy i zapewniających dni...

Dzieci z różnych małżeństw a ulga prorodzinna

Dzieci z różnych małżeństw a ulga prorodzinna

Zbliżający się termin rozliczenia rocznego to również czas, w którym należy rozważyć możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych. W ramach naszego dzisiejszego artykułu zastanowimy się nad możliwością skorzystania z ulgi prorodzinnej w przypadku posiadania dzieci z...

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika w spółce z o.o.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika w spółce z o.o.

W dzisiejszym artykule omówię – w punktach – instytucję powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Instytucja ta staje się coraz bardziej popularna, gdyż jest ona optymalnym podatkowo, a jednocześnie dozwolonym...

Rozwiązanie umowy najmu mieszkania

Rozwiązanie umowy najmu mieszkania

W ostatnim czasie słyszymy, że coraz więcej wynajmujących nadużywa swoich uprawnień, a rozwiązywanie umów najmu mieszkania zdarza się nazbyt często. Ceny ciągle rosną, wynajmujący podnoszą czynsz albo rozwiązują umowę w celu wynajęcia mieszkania innej osobie. W jakich...

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

W życiu codziennym najczęściej nie zastanawiamy się nad dokumentami, które dotyczą naszej nieruchomości, a dopiero gdy okażą się one niezbędne do dokonania konkretnej czynności prawnej – zaczynamy poszukiwać informacji, czym one są i jak je uzyskać. Tego typu sytuacja ma...

Różnica między darowizną a świadczeniem alimentacyjnym na rzecz dzieci

Różnica między darowizną a świadczeniem alimentacyjnym na rzecz dzieci

Rodzice dokonują różnego rodzaju transferów środków pieniężnych na rzecz swoich dzieci. Cel przekazywania pieniędzy może być różny, począwszy od chęci pomocy w bieżących potrzebach życiowych, po wsparcie w realizowaniu różnego rodzaju inwestycji majątkowych. Okazuje się,...

Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Przedawnienie powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego bez zaspokojenia wierzyciela, jakim jest Skarb Państwa lub też jednostka samorządu terytorialnego. Należy jednak mieć na uwadze, że w pewnych okolicznościach może dojść do przerwania biegu terminu przedawnienia, co...

Prawa konsumenta wobec nieuczciwego sprzedawcy

Prawa konsumenta wobec nieuczciwego sprzedawcy

W dobie trwającej pandemii koronawirusa ogromna ilość transakcji handlowych przeniosła się do Internetu. Z uwagi na stale zwiększającą się liczbę zakupów online istnieje ryzyko, że konsument trafi na nieuczciwego sprzedawcę. W związku z tym warto przeanalizować, jakie prawa ma...

Testament w 2023 - zmiany w prawie spadkowym

Testament w 2023 - zmiany w prawie spadkowym

Szykuje się rewolucja w prawie spadkowym, która ma obejmować nie tylko prawo spadkowe w ogólności i zasady dziedziczenia, ale także testament, sposób jego sporządzania, jego rodzaje czy terminy ważności testamentów szczególnych. W dzisiejszym artykule przedstawimy, jakie zmiany są...

Rozwód bez orzekania o winie czyli rozwód za porozumieniem stron

Rozwód bez orzekania o winie czyli rozwód za porozumieniem stron

Rozwód jest trudnym, przykrym i często stresującym doświadczeniem. Nie zawsze można go uniknąć, ale czasem okazuje się być najlepszym rozwiązaniem. Dobrze, jeśli uda się przeprowadzić rozwód w sposób najprostszy i najmniej kłopotliwy. Służy temu możliwość orzeczenia...

Reklamacja produktów - zasady, uprawnienia i koszty

Reklamacja produktów - zasady, uprawnienia i koszty

Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy zakupiony produkt nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Mogą to być wady i niedogodności różnego rodzaju. Niektóre są o charakterze estetycznym, gdy towar nie wygląda jak na zdjęciach czy opakowaniu, a czasem są to poważne wady, które w praktyce...

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji po zakończeniu postępowania podatkowego

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji po zakończeniu postępowania podatkowego

Merytoryczne zakończenie postępowania podatkowego przejawia się w wydaniu decyzji. Decyzja ostateczna jest następnie podstawą do egzekwowania określonego obowiązku w stosunku do adresata. Czasem jednak możemy spotkać się z pojęciem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. W...

Skutki zawarcia umowy cywilnej bez zgody drugiego małżonka

Skutki zawarcia umowy cywilnej bez zgody drugiego małżonka

Małżonkowie pozostający w ustroju wspólności małżeńskiej posiadają pełnię praw co do przedmiotów majątkowych objętych wspólnością. To z kolei przekłada się na kwestię zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących składników majątku wspólnego. W naszym dzisiejszym...

Sprzedaż przez Internet a obowiązek zawierania umowy

Sprzedaż przez Internet a obowiązek zawierania umowy

Coraz większe grono transakcji dokonywane jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim sprzedaży przez internet. W związku z taką sytuacją pojawia się pytanie, czy umowa zawierania przez internet powinna być udokumentowana umową....

Zasiedzenie nieruchomości - nabycie prawa własności poprzez zasiedzenie

Zasiedzenie nieruchomości - nabycie prawa własności poprzez zasiedzenie

Większość osób w naszym kraju spotkało się zapewne z terminem zasiedzenia nieruchomości . Termin ten brzmi dosyć ogólnie i trzeba zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę dotyczy. Czy w naszym kraju można stać się właścicielem jakiejś nieruchomości lub też...

Umowa najmu mieszkania - ochrona interesów wynajmującego i najemcy

Umowa najmu mieszkania - ochrona interesów wynajmującego i najemcy

Do często zawieranych w obrocie prawnym umów należą umowy najmu mieszkania i obejmują one bardzo istotne sprawy życia codziennego. Dlatego też ważne jest, aby taka umowa najmu mieszkania została odpowiednio skonstruowana. W dzisiejszym artykule mowa o tym, co taka umowa powinna...

Sprzedaż akcji otrzymanych w darowiźnie

Sprzedaż akcji otrzymanych w darowiźnie

Jednym z rodzajów źródeł zarobkowania podatnika są przychody z kapitałów pieniężnych, do których zaliczamy sprzedaż akcji. Warto jednak wskazać, że podatnik może w różny sposób wejść w posiadanie akcji i niekoniecznie jest to ich nabycie w drodze umowy sprzedaży. W naszym...

Zapis windykacyjny a dziedziczenie testamentowe

Zapis windykacyjny a dziedziczenie testamentowe

W przypadku dziedziczenia testamentowego możemy mieć do czynienia z różnymi rozporządzeniami w ramach ostatniej woli testatora. W tym zakresie funkcjonuje wiele bardziej oraz mniej znanych instytucji prawnych. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się szczególną formą rozporządzenia...

Zniesienie współwłasności a przychód podatkowy

Zniesienie współwłasności a przychód podatkowy

Uzyskanie przychodu podatkowego generuje u podatników obowiązek podatkowy. Taki przychód może powstać na różne sposoby, w tym również gdy dochodzi do odpłatnego zniesienia współwłasności . Tematyka konsekwencji podatkowych przy zmienieniu współwłasności...

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a możliwość rozliczania jako osoba samotnie wychowująca

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a możliwość rozliczania jako osoba samotnie wychowująca

Możliwość rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko została zlikwidowana na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu z początkiem 2022 r. Taka opcja istnieje jednak dalej w zakresie rozliczenia za 2021 r., kiedy obowiązywał jeszcze poprzedni stan prawny. W naszym dzisiejszym...

Jazda po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne

Jazda po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne

Prowadzenie pojazdów mechanicznych po tym, jak spożywaliśmy alkohol, jest niedopuszczalne. Co do zasady możemy rozróżnić dwa stany: jeden z nich to stan po spożyciu alkoholu, a drugi – zdecydowanie bardziej poważny – pod wpływem alkoholu. W artykule zajmiemy się oboma...

50% koszty uzyskania przychodu a ulga dla młodych

50% koszty uzyskania przychodu a ulga dla młodych

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się nad sytuację, w której podatnik do 26. roku życia osiąga dochody z tytułu umowy o pracę wraz z przeniesieniem praw autorskich. W kontekście takich okoliczności należy rozpatrzyć, jaka korelacja występuje pomiędzy ulgą dla młodych a...

Praca w weekendy, niedzielę i święta - wynagrodzenie i prawa pracownika

Praca w weekendy, niedzielę i święta - wynagrodzenie i prawa pracownika

Artykuł omawia uprawnienia, jakie przysługują pracownikom, którzy pracują w dni wolne od pracy, czyli w weekendy, niedziele i święta. Wobec nich pracodawca obowiązany jest między innymi do wypłaty rekompensaty. Czy jednak pracownik ma prawo odmówić pracy w dni ustawowo wolne od...

Rekompensaty dla rolników a przychód PIT

Rekompensaty dla rolników a przychód PIT

Przychody z typowej działalności rolniczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób potraktować inne świadczenia pośrednio związane z pracami rolników. Wartym przeanalizowania przykładem będzie przypadek otrzymania przez rolnika...

Podatkowe skutki cesji leasingu z powodu trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy

Podatkowe skutki cesji leasingu z powodu trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy

Trudna sytuacja finansowa spowodowana kryzysem gospodarczym może prowadzić do podejmowania przez przedsiębiorców różnych decyzji finansowych mających na celu zmniejszenie obciążeń ekonomicznych. Taką decyzją może być przykładowo zawarcie umowy cesji leasingu samochodu firmowego....

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej jest bardzo szeroki, przy czym najczęściej będziemy mieli do czynienia z egzekucją z wynagrodzenia, z nieruchomości lub właśnie z egzekucją z ruchomości. W poniższym artykule przeanalizujemy, w jaki sposób przebiega egzekucja z...

Ryczałt ewidencjonowany - nowe zasady

Ryczałt ewidencjonowany - nowe zasady

Ustawodawca przewidział liczne zmiany w przepisach aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego. Jedną z ciekawszych nowelizacji jest ta dotycząca ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego, ponieważ od początku 2021 roku poszerzeniu ulegnie zarówno katalog stawek podatkowych, jak i...

Weksel in blanco jako zabezpieczenie wierzytelności

Weksel in blanco jako zabezpieczenie wierzytelności

Weksel na ogół nie kojarzy się z niczym dobrym. Jednakże weksel jest jednym z najczęstszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności w polskim...

Ulga dla młodych - zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia

Ulga dla młodych - zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia

Począwszy od 1 sierpnia 2019 r. w polskim systemie podatkowym obowiązuje ulga dla młodych. Jest to zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia. Należy pamiętać jednak, że zwolnienie to nie ma charakteru nieograniczonego. Warto zatem poznać bliżej regulacje...

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracownika - Rewolucja w Kodeksie pracy

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracownika - Rewolucja w Kodeksie pracy

Pracodawca jest uznawany za podmiot będący na lepszej, mocniejszej pozycji niż pracownik. W końcu to on ma prawo do wydawania poleceń, kontrolowania pracownika oraz płaci mu wynagrodzenie. Dlatego też jednym z podstawowych zadań, celów Kodeksu pracy jest zapewnienie pracownikom...

Ulga termomodernizacyjna a brak prawa własności

Ulga termomodernizacyjna a brak prawa własności

Zbliżający się okres rozliczenia podatku powoduje, że wielu podatników zastanawia się, jakie ulgi podatkowe można zastosować w celu zmniejszenia wysokości zobowiązania podatkowego. Jedną z takich preferencji jest ulga termomodernizacyjna. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się...

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży należy do najczęściej zawieranych w społeczeństwie umów. Dotyczy ona tak drobnych rzeczy, jak artykuły spożywcze, odzież, ale również samochodów i nieruchomości. Z wyjątkiem nieruchomości i przedsiębiorstw może ona zostać zawarta w dowolnej formie....

Darowizna przedsiębiorstwa - koszty i podatki

Darowizna przedsiębiorstwa - koszty i podatki

Z powodu różnych sytuacji życiowych podatnik często musi zdecydować się na przekazanie prowadzonego przedsiębiorstwa, firmy innej osobie. Najpowszechniejszą formą jest w takim przypadku darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny. W poniższym artykule...

Co grozi za pobicie?

Co grozi za pobicie?

Przestępstwa można podzielić według kilku kryteriów. Jednym z nich jest zagrożenie karą pozbawienia wolności, wówczas czyny dzielimy na zbrodnie i występki. Na czyn karalny można również spojrzeć pod innym kątem, a mianowicie – jakie dobra chronione ów czyn narusza....

Zakup nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

Zakup nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

Osoby mieszkające za granicą mogą zastanawiać się, czy transakcja zakupu nieruchomości w Polsce rodzi dla nich zobowiązania podatkowe względem polskiego fiskusa. W artykule zastanowimy się zarówno nad kwestią transferu środków na zakup do Polski, jak i nad problematyką...

Czy zamiast paragonu można wystawić fakturę?

Czy zamiast paragonu można wystawić fakturę?

Paragon fiskalny orz faktura VAT to dwa podstawowe dokumenty potwierdzające dokonaną sprzedaż. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zasady wystawiania tych dokumentów są różne w zależności od statusu nabywcy. Natomiast w poniższym artykule zastanowimy się, czy możliwe jest...

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Podatnicy uzyskujący dochody z zagranicy często spotykają się ze sformułowaniem „metoda unikania podwójnego opodatkowania”. Należy zauważyć, że prawidłowe rozliczenie podatku przez polskich rezydentów podatkowych będzie uzależnione właśnie od poprawnego zastosowania...

Pozwolenie na budowę - kiedy jest wymagane oraz formalności

Pozwolenie na budowę - kiedy jest wymagane oraz formalności

Większość z nas prowadziła lub zamierza prowadzić prace budowlane na terenie swojego obiektu budowlanego. Czasami jest to związane z większą inwestycją polegającą na budowie, czasem wiąże się z drobniejszymi robotami budowlanymi. Prowadząc określone działania na terenie swojej...

Nabycie spadku w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

Nabycie spadku w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

W przypadku gdy osoby mieszkające na stałe za granicą nabywają w drodze spadku przedmioty położone w Polsce, pojawia się pytanie o ewentualny obowiązek podatkowy w tym zakresie. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są zasady opodatkowania dziedziczenia przez osoby...

Planowane podniesienie progu przestępstwa przy kradzieży

Planowane podniesienie progu przestępstwa przy kradzieży

Rządowy projekt zmian ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, przewiduje między innymi wprowadzenie zmian w Kodeksie wykroczeń. Przedmiotem nowelizacji jest między innymi zwiększenie granicy, od której kradzież ma...

Zbieg egzekucji co do tego samego składnika majątku

Zbieg egzekucji co do tego samego składnika majątku

Postępowanie egzekucyjne może odbywać się w dwóch trybach. Mamy tutaj na myśli tryb administracyjny oraz tryb sądowy. Co ciekawe, możliwa jest sytuacja, w której dochodzi do różnych postaci zbiegu egzekucji co do tego samego składnika majątku. Problematyka ta będzie przedmiotem...

Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja administracyjna dotyczyć może wielu różnych składników majątku dłużnika. Nie ulega większym wątpliwością, że jednym z najczęstszych przypadków jest egzekucja z rachunku bankowego. Z tych też powodów w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią egzekucji z...

Zadatek a zaliczka - jakie są różnice i co oznaczają?

Zadatek a zaliczka - jakie są różnice i co oznaczają?

W zawartych umowach strony zastrzegają wpłacić na poczet zobowiązania określoną kwotę tytułem zaliczki lub zadatku . Choć w języku potocznym często używa się pojęć zadatku i zaliczki zamiennie, to jednak są to dwie odrębne instytucje prawne, wywołujące...

Skarga na czynności egzekucyjne

Skarga na czynności egzekucyjne

Analizowana przez nas skarga na czynności egzekucyjne jest oficjalnym środkiem przysługującym uprawnionemu podmiotowi w toku egzekucji administracyjnej i ma za zadanie podważenie i kwestionowanie podejmowanych czynności. W rezultacie stanowi swego rodzaju środek kontroli wobec działań...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Zapewne wielu z nas słyszało o możliwości rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Nie wiemy jednak dokładnie, na czym to polega i kto może skorzystać z takiego sposobu zakończenia stosunku pracy. Powszechniejsze są bowiem zwolnienia dyscyplinarne (bez wypowiedzenia) i za...

Kiedy można wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych?

Kiedy można wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych?

Obowiązek zapłaty podatku dotyczy praktycznie każdego obywatela. Często jednak osobista sytuacja może być na tyle trudna, że podatnik nie jest w stanie uregulować zobowiązania podatkowego. W związku z tym warto przedstawić regulacje, które normują kwestię możliwości...

Sprzedaż gruntów rolnych a stawka podatku VAT

Sprzedaż gruntów rolnych a stawka podatku VAT

Odpłatne zbycie gruntów rolnych na gruncie podatku VAT stanowi odpłatną dostawę towarów. W związku z tym zastanowić się należy, jaka stawka podatku obowiązuje w przypadku sprzedaży gruntów rolnych.

Podatkowe skutki przekształcenia lokalu mieszkalnego w użytkowy

Podatkowe skutki przekształcenia lokalu mieszkalnego w użytkowy

Często zdarza się, że podatnik wykorzystuje lokal mieszkalny wyłącznie do celów użytkowych. Z takim przypadkiem będziemy mieli do czynienia, gdy mieszkanie podatnika zostało zaadoptowane na biuro. W związku z tym pojawia się pytanie o sposób kwalifikacji oraz amortyzacji takiego...

Zwolnienie pracownika z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy

Zwolnienie pracownika z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy

Decyzja o zamknięciu firmy nie należy do najłatwiejszych. Przedsiębiorcy muszą wziąć pod uwagę nie tylko aktualne możliwości związane z prowadzoną przez siebie działalnością, ale także dopilnować, aby cały proces przebiegł zgodnie z przepisami prawa. W...

Ograniczenia w egzekucji

Ograniczenia w egzekucji

Komornik sądowy, o którym pisałem w poprzednim artykule , jest funkcjonariuszem publicznym, który stosując przymus, wykonuje orzeczenia sądów. Jak wiadomo, komornik działa na podstawie przepisów różnych ustaw, a te zawierają...

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Zagadnienie podziału majątku wspólnego małżonków wzbudza wiele emocji. Wielokrotnie bowiem kwestie majątkowe wiążą parę silniej niż uczucia. Jeżeli przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie nie ustanowiliśmy rozdzielności majątkowej, rozstanie będzie wiązało się z...

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny to stosunkowo młoda instytucja w polskim porządku prawnym. Obowiązuje od 2010 roku, lecz w stosunku do zwykłego najmu regulowanego przez przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) wprowadza wiele sztywnych i szczegółowych rozwiązań. Najem okazjonalny może być stosowany tylko...

Sprowadzenie auta z zagranicy - akcyza i zwolnienia

Sprowadzenie auta z zagranicy - akcyza i zwolnienia

Samochody osobowe są towarem podlegającym opodatkowaniu akcyzą. Konkretne czynności dotyczące pojazdów powodują powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Co istotne, w pewnych okolicznościach istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy. Tematyka ta będzie...

Prawo wejścia na teren sąsiada przy wykonywaniu robót budowlanych

Prawo wejścia na teren sąsiada przy wykonywaniu robót budowlanych

Prawo własności jest prawem chronionym przez Konstytucję RP i inne ustawy. Konstytucja stanowi, że każdy ma prawo do własności i innych praw majątkowych, które podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w...

Podatek od gier hazardowych online

Podatek od gier hazardowych online

Tematyka naszego dzisiejszego artykułu będzie dotyczyć zasad opodatkowania wygranych uzyskanych w grach hazardowych. Zastanowimy się, czy tak uzyskane środki pieniężne są w Polsce legalne oraz w jaki sposób przedstawia się kwestia ich opodatkowania.

Wykup samochodu osobowego z leasingu po zakończeniu umowy

Wykup samochodu osobowego z leasingu po zakończeniu umowy

W aktualnym stanie prawnym wykup samochodu osobowego z leasingu po zakończeniu umowy nie jest już tak korzystną opcją jak w latach poprzednich. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej regulacjom podatku PIT obowiązującym w tym zakresie.

Działalność nierejestrowana - zasady funkcjonowania i opodatkowania

Działalność nierejestrowana - zasady funkcjonowania i opodatkowania

Wprowadzona w 2018 roku działalność nierejestrowana okazała się dobrym rozwiązaniem legislacyjnym i spora grupa osób fizycznych korzysta z tego rozwiązania. Warto zatem jeszcze raz przypomnieć i wskazać, na jakich zasadach odbywa się prowadzenie aktywności gospodarczej poprzez...

Przedawnienie kary z Kodeksu karnego skarbowego

Przedawnienie kary z Kodeksu karnego skarbowego

Kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę Kodeks karny skarbowy (K.k.s.), musi liczyć się z koniecznością poniesienia kary przewidzianej w tejże ustawie. Jeżeli natomiast upłynie określony w przepisach termin przedawnienia, to mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do...

Odstąpienie od zakupu nieruchomości w związku z samowolą budowlaną

Odstąpienie od zakupu nieruchomości w związku z samowolą budowlaną

Wielu z nas marzy o własnych czterech kątach, często, nie szczędząc sobie wyrzeczeń, przez wiele lat odkładamy na zakup domu albo mieszkania choćby na rynku wtórnym. Kiedy wreszcie osiągnęliśmy swój cel i otworzyliśmy drzwi mieszkania jako jego właściciele, nie rzadko okazuje...

Przejście na ryczałt a ukryte problemy

Przejście na ryczałt a ukryte problemy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania działalności gospodarczej może jawić się jako korzystna opcja z uwagi na niższe stawki podatku. Należy jednocześnie mieć na uwadze konsekwencje, jakie wiążą się z wyborem tej formy opodatkowania, o czym będzie...

Dziedziczenie przez rodzeństwo

Dziedziczenie przez rodzeństwo

Rodzeństwo należy do najbliższych członków rodziny zmarłego. Pomimo tego może się zdarzyć, że rodzeństwo w ogóle nie dojdzie do dziedziczenia. Dzisiejszy artykuł przybliży problematykę związaną z dziedziczeniem przez rodzeństwo.

Odrolnienie i odlesienie działki

Odrolnienie i odlesienie działki

Na działce rolnej i na gruncie leśnym nie jest możliwe postawienie budynku mieszkalnego, co może okazać się nie lada wyzwaniem dla osób, które nabyły działkę. W celu uzyskania możliwości wybudowania budynku niezbędne jest przekształcenie statusu działki na budowlaną. Potocznie...

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Nieszczęśliwe zdarzenia, które wywołują nieraz poważne skutki dla naszego zdrowia, a nawet kończą się zgonem, mogą zdarzyć się wszędzie – w domu, na drodze, w samochodzie, w pracy. Oczywiście za każdym razem jest to poważne zdarzenie, a okoliczności i miejsce mogą mieć...

Likwidacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy

Z różnych przyczyn pracodawca może powziąć decyzję o likwidacji danego stanowiska pracy i ma do tego prawo. Aby odniosło to jednak pożądany skutek, muszą zostać spełnione szczególne warunki omówione w odrębnej od Kodeksu pracy ustawie, o czym bliżej w...

Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków?

Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków?

Jak wiadomo, narkotyki to różnego rodzaju substancje, środki, które działają na człowieka w rozmaity sposób – niektóre pobudzają, inne uspokajają, a niektóre wywołują halucynacje. Każdy z nas wie z grubsza, czym są narkotyki, ale przepisy prawa, a w szczególności prawa...

Abonament RTV - kto jest zwolniony z opłaty?

Abonament RTV - kto jest zwolniony z opłaty?

Opłaty abonamentowe, znane również jako abonament RTV, pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. Co do zasady, przyjmuje się, że każda osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie, który umożliwia jej natychmiastowy odbiór...

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Przychodzi ten moment, kiedy chcesz z różnych powodów sprzedać mieszkanie. Sprzątasz je, robisz atrakcyjne zdjęcia, a następnie zamieszczasz ogłoszenie. To jednak nie wszystko, co trzeba zrobić. Należy też przygotować się pod względami prawnymi i organizacyjnymi do...

Jak napisać testament krok po kroku?

Jak napisać testament krok po kroku?

Testament - każdy z nas zna to pojęcie. Większość kojarzy go jednak z testamentem sporządzanym u notariusza. Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, iż prawo polskie przewiduje różne formy wyrażenia przez spadkodawcę swojej ostatniej woli i co może zawierać testament....

Sprzedaż przez internet a podatek PCC

Sprzedaż przez internet a podatek PCC

Umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Obowiązek podatkowy w tym zakresie spoczywa na kupującym. Spora ilość transakcji sprzedażowych jest dokonywana poprzez internet. W związku z tym warto zastanowić się, czy również przy sprzedaży internetowej pojawia się...

Ochrona pracownicy w ciąży

Ochrona pracownicy w ciąży

Ciąża jest pod pewnymi względami stanem szczególnym i z tego względu podlega też ochronie ustawodawcy, w szczególności w ramach stosunku pracy. Istnieje wiele przepisów szczególnych dotyczących uprawnień pracownicy w ciąży lub obowiązków pracodawcy względem niej i tym...

Wstrzymanie budowy - formalności i konsekwencje

Wstrzymanie budowy - formalności i konsekwencje

Każdy z nas słyszał zapewne o samowoli budowlanej. Jednak jest to zagadnienie złożone i z pewnością każdy właściciel nieruchomości, potencjalny inwestor powinien mieć wiedzę o tym, jakie konsekwencje prawne wiążą się z samowolą budowlaną i jakich formalności trzeba...

Sprzedaż rzeczy objętych egzekucją

Sprzedaż rzeczy objętych egzekucją

Powszechnym przypadkiem jest sprzedaż egzekucyjna dotycząca zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych. Tego rodzaju sprzedaż przeprowadza organ egzekucyjny. Okazuje się jednak, że w ramach postępowania możliwa i dopuszczalna jest sytuacja, w której to zobowiązany...

Kiedy można ubezwłasnowolnić osobę fizyczną?

Kiedy można ubezwłasnowolnić osobę fizyczną?

Z pewnością wiele osób słyszało o ubezwłasnowolnieniu osoby fizycznej. Z uwagi na dość ogóle wyobrażenia na ten temat warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. W naszym dzisiejszym artykule szczególną uwagę zwrócimy na udzielenie odpowiedzi na pytanie: kiedy można...

Ustalenia ojcostwa dziecka

Ustalenia ojcostwa dziecka

Oczekując przyjścia na świat dziecka, nikt zapewne nie myśli o tym, że tak szczęśliwy dzień w życiu każdego małżeństwa czy pary żyjącej w nieformalnym związku może w przyszłości nastręczyć wielu życiowych kłopotów. Bowiem wraz z narodzinami dziecka powstają więzi...

Wakacyjne zarobki dziecka a ulgi dla rodziców

Wakacyjne zarobki dziecka a ulgi dla rodziców

Czas wakacji to okres sezonowej pracy zarobkowej. Ewentualne przychody uzyskiwane przez dzieci mogą mieć wpływ na ulgi podatkowe stosowane w zeznaniu rocznym przez rodziców. W naszym dzisiejszym artykule prześledzimy wpływ wakacyjnych zarobków dzieci na ulgi podatkowe.

Niższy ryczałt od wynajmy dla małżonków

Niższy ryczałt od wynajmy dla małżonków

Wynajem nieruchomości stanowiącej własność małżonków podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i w tym zakresie możemy wyróżnić dwie stawki podatkowe. Od 1 lipca 2023 roku uległy zmianie przepisy podatkowe, dzięki czemu możliwe jest opłacanie niższych...

Jak sprawdzić, czy jestem poszukiwany?

Jak sprawdzić, czy jestem poszukiwany?

Życie pisze różne scenariusze. Czasem zdarzy się taka sytuacja, że jakiś błąd z przeszłości nas ściga. Obecnie ludzie znacznie częściej niż kiedyś zmieniają miejsce zamieszkania. Przeprowadzają się nie tylko w granicach Polski, ale równie często wyjeżdżają do innego...

Planowane zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

Planowane zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

Projekt ustawy z dnia 13 kwietnia2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców zakłada wprowadzenie istotnej zmiany w katalogu podmiotów podatków od nieruchomości. Chociaż obecnie projekt ten jest na etapie...

Koszty docieplenia ścian i fundamentów w domu mieszkalnym - odliczane w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Koszty docieplenia ścian i fundamentów w domu mieszkalnym - odliczane w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Katalog wydatków termomodernizacyjnych uzasadniających ulgę w podatku dochodowym jest bardzo obszerny. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się kwestii prawa do odliczenia w przypadku wydatków na docieplenie ścian i fundamentów w budynku mieszkalnym.

Grunt rolny częściowo zajęty na farmę fotowoltaiczną – podatek rolny czy od nieruchomości?

Grunt rolny częściowo zajęty na farmę fotowoltaiczną – podatek rolny czy od nieruchomości?

Instalacja farmy fotowoltaicznej rodzi dla właściciela gruntu rolnego pytanie o rodzaj zobowiązania podatkowego, jakie powinien opłacać w takim przypadku. Dodatkowo nie jest wykluczone równoległe, częściowe wykorzystywanie gruntu do dalszej działalności rolniczej.

Wynajem nieruchomości w RP przez osobę mieszkającą za granicą a VAT

Wynajem nieruchomości w RP przez osobę mieszkającą za granicą a VAT

Powszechną praktyką jest sytuacja, w której osoby mieszkające na stałe za granicą nabywają nieruchomości w Polsce celem wynajmu. Okoliczność ta warta jest rozważenia pod kątem przepisów ustawy VAT i określenia ewentualnego obowiązku podatkowego w tym zakresie.

Zmiana kwoty wolnej od podatku w podatku od spadków i darowizn

Zmiana kwoty wolnej od podatku w podatku od spadków i darowizn

W zależności od stopnia pokrewieństwa nabywca rzeczy i praw majątkowych może korzystać z określonej kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn. Pierwsze podwyższenie kwoty wolnej od podatku miało miejsce w październiku 2022 roku. Kolejne podwyższenie jest natomiast planowane od...

Świadczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci

Świadczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci

Chyba większość z nas (jeśli nie każdy) zgodzi się ze stwierdzeniem, że samotne wychowywanie dziecka jest trudne i wymagające, zarówno pod względem emocjonalnym, organizacyjnym, jak i finansowym. Często trudniej jest, potocznie mówiąc, związać koniec z końcem. Dlatego też za...

Darowizna za pośrednictwem rachunku bankowego innej osoby

Darowizna za pośrednictwem rachunku bankowego innej osoby

Darowizny pomiędzy członkami najbliższej rodziny korzystają z całkowitego zwolnienia od podatku, a jednym z warunków skorzystania z niego jest, aby darowizna została potwierdzona przelewem bankowym. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, co w sytuacji, gdy do przekazania darowizny...

Czy da się obejść miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Czy da się obejść miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

To jedno z często zadawanych przez inwestorów pytań: czy można obejść miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdy nie współgra z moimi planami inwestycyjnymi? Odpowiedź, niestety, nie jest pozytywna, ale nie wszystko stracone. Mimo wejścia w życie miejscowego planu...

Doradztwo podatkowe online a kasa fiskalna

Doradztwo podatkowe online a kasa fiskalna

Wybuch pandemii oraz coraz to nowe lockdowny spowodowały, że większość usług została przeniesiona do sieci wirtualnej. Zagadnienie to nie ominęło również sfery podatkowej, w której coraz częściej spotykamy się z doradztwem podatkowym online. W przeważającej mierze jest to...

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód, kiedy przysługuje?

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód, kiedy przysługuje?

Wykorzystywanie w firmie samochodu osobowego jest zjawiskiem powszechnym i w związku z tym przedsiębiorcy są zainteresowani odliczaniem podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jakich okolicznościach możliwe jest...

Kara za sprzedaż bez działalności

Kara za sprzedaż bez działalności

Prowadzenie sprzedaży przez internet dokonywane w sposób zorganizowany oraz ciągły stanowi działalność gospodarczą. Możliwe jest również dokonywanie sprzedaży prywatnego majątku, które w ten sposób nie jest kwalifikowane. Z uwagi na trudności z prawidłowym rozróżnieniem...

Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy sprzedaż nieruchomości oznacza konieczność zapłaty podatku od towarów i usług. Taka czynność może bowiem podlegać opodatkowaniu, ale wyłącznie w pewnych okolicznościach, które przeanalizujemy.

Jednorazowa amortyzacja składnika wykupionego z leasingu

Jednorazowa amortyzacja składnika wykupionego z leasingu

Praktyka pokazuje, że w przeważającej większości przypadków samochód po wykupie z leasingu jest przeznaczany na cele prywatne. Trzeba jednak pamiętać, że możliwe jest też inne rozwiązanie, gdzie po wykupie pojazd zostaje zaliczony do środków trwałych. W związku z tym warto...

Jak opodatkować otrzymanie zachowku?

Jak opodatkować otrzymanie zachowku?

Jedną z instytucji związanych ze spadkiem jest zachowek, który oznacza określone przysporzenie majątkowe dla osób, które będąc do tego uprawnione, nie otrzymały należnego spadku. Należy mieć na względzie, że otrzymanie zachowku generuje określone skutki podatkowe, o czym...

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do umowy najmu okazjonalnego?

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do umowy najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego od lat święci triumfy popularności wśród wynajmujących, którzy coraz częściej decydują się na zawarcie takiej właśnie umowy, jeśli chcą wynająć mieszkanie. Część z nich nie zgadza się na zawarcie innej umowy, a że jest problem ze znalezieniem...

Praca zdalna dla zagranicznego kontrahenta - jak rozliczyć dochód?

Praca zdalna dla zagranicznego kontrahenta - jak rozliczyć dochód?

Światowa pandemia koronawirusa spowodowała, że znaczna część pracowników przeszła na system pracy zdalnej. Wykonywanie pracy z kraju dla zagranicznego pracodawcy podlega pod szczególne regulacje w zakresie prawa podatkowego. W poniższym artykule zastanowimy się, w jaki sposób...

Intercyza w trakcie małżeństwa

Intercyza w trakcie małżeństwa

Każdy z nas słyszał zapewne o pojęciu intercyzy. Kojarzy się ona z umową zawieraną przed ślubem i z brakiem majątku wspólnego. Jednakże w ujęciu prawnym intercyza rozumiana jest szerzej, o czym mowa w dzisiejszym artykule.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Toczące się wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne jest zawsze zjawiskiem uciążliwym. Warto zatem wiedzieć, że w przypadku zaistnienia pewnych zdarzeń dochodzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Skutkiem umorzenia jest uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych oraz brak...

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Jeśli zaplanujemy rozbiórkę budynku, musimy pamiętać o tym, że nie możemy ot tak przystąpić od razu do jego wyburzania, nie zgłaszając uprzednio tego faktu do odpowiednich organów. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego rozbiórka budynku jest traktowana jako rodzaj robót...

Umowa dożywocia - zakres i skutki prawne

Umowa dożywocia - zakres i skutki prawne

Jednym ze sposobów przeniesienia własności nieruchomości na rzecz innej osoby, a przy tym zapewnienia sobie regularnych świadczeń z jej strony, jest umowa dożywocia. Umowa dożywocia rodzi szereg konsekwencji na przyszłość. W poniższym artykule omówimy zakres i...

Najem nieruchomości a kasa fiskalna

Najem nieruchomości a kasa fiskalna

Najem nieruchomości jest czynnością podlegającą pod ustawę VAT i to zarówno w sytuacji gdy najem jest prowadzony przez przedsiębiorcę, jak i przez osobę prywatną. Jednym z nieodzownych elementów wiążących się z podatkiem VAT jest konieczność posiadania kasy fiskalnej. W...

Rejestracja firmy w mieszkaniu a tytuł prawny do lokalu

Rejestracja firmy w mieszkaniu a tytuł prawny do lokalu

Spora grupa przedsiębiorców dokonuje rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w mieszkaniu. W związku z tym warto przyjrzeć się bliżej przepisom, które regulują obowiązek wykazywania przed właściwym organem posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym rejestrowana...

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

W sytuacji, gdy rynkiem pracy zaczynają rządzić pracownicy, zmiana pracodawcy nie jest zjawiskiem rzadkim. Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest to, że nikogo nie można zmusić do pracy w określonym układzie, warunkach i u określonego pracodawcy. Swoboda zatrudnienia powoduje,...

Przychody ze źródeł nieujawnionych

Przychody ze źródeł nieujawnionych

Pojęcie przychodów ze źródeł nieujawnionych kojarzy się przede wszystkim z sankcyjnym podatkiem, który wynosi aż 75%. Nic zatem dziwnego, że wielu podatników obawia się, że urząd skarbowy może wobec nich zastosować tę wysoką stawkę. W poniższym artykule postaramy się...

Sądowe stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez spadkodawcę

Sądowe stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez spadkodawcę

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest stwierdzenie jej zasiedzenia. Aby było to możliwe, musi upłynąć ustawowo określony czas, w którym dana osoba jest w posiadaniu nieruchomości. Może się jednak zdarzyć, że pomimo upływu wskazanego okresu ta osoba nie...

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu udziałów w spółce z o.o.

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu udziałów w spółce z o.o.

Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) w odniesieniu do spółki z o.o. wspomina o prawie pierwszeństwa . Mowa jest o tym, że udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki...

Kredyt hipoteczny a podział majątku wspólnego

Kredyt hipoteczny a podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego często należy do spraw trudnych i budzi wiele emocji, szczególnie jeśli chodzi o podział nieruchomości, która zwykle jest najważniejszym i najcenniejszym składnikiem owego majątku. W dzisiejszym artykule omówimy szczegółowo to zagadnienie, także w...

Władza rodzicielska czyli podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących dziecka

Władza rodzicielska czyli podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących dziecka

Główną cechą władzy rodzicielskiej jest możliwość podejmowania decyzji w sprawach dotyczących dziecka. Chodzi tu o całokształt jego spraw, czyli o zdrowie, leczenie, edukację, zajęcia dodatkowe, wychowanie, religię, a także o majątek dziecka. Nie oznacza to, że władza...

Czy w okresie zawieszenia działalności można uzyskiwać przychody?

Czy w okresie zawieszenia działalności można uzyskiwać przychody?

Powszechnie wiadomo, że każdy przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Taki stan wiąże się z brakiem możliwości prowadzenia działalności. Jednakże pojawia się w związku z tym pytanie, czy na skutek poprzednich zdarzeń podatnik może w okresie...

Utrudnianie kontaktów z dziećmi

Utrudnianie kontaktów z dziećmi

W obecnym stanie prawnym alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów z dzieckiem) jest czymś niemalże powszechnym – co prawda zauważonym przez ustawodawcę, ale niestety stale nieuregulowanym i nieznanym polskiemu prawu. Nieuregulowany zakres tej formy przemocy psychicznej,...

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

Podczas wykonywania pracy, czyli w trakcie trwającego stosunku pracy, dochodzi czasem do nieporozumień i sporów. Nieraz ich konsekwencją jest rozwiązanie umowy o pracę. Umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron, jednostronnie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a także...

Choroba pracownika a urlop

Choroba pracownika a urlop

Urlop to dla wielu pracowników czas, na który czekają z wytęsknieniem, planują wyjazdy, pragną spędzić miło czas. Niestety, los bywa przewrotny i zdarza się, że podczas urlopu dopadnie nas paskudne przeziębienie lub jakaś poważniejsza choroba. I co wtedy? Tym właśnie tematem...

Obowiązek posiadania terminala płatniczego od stycznia 2022 r.

Obowiązek posiadania terminala płatniczego od stycznia 2022 r.

Polski Ład wprowadza dla pewnych kategorii podatników obowiązek posiadania terminala płatniczego. Obowiązek ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Dlatego też warto zastanowić się, kogo obejmie nowy obowiązek posiadania terminala płatniczego i jakie ewentualne skutki będą...

Skutki sprzedaży towaru poniżej ceny rynkowej

Skutki sprzedaży towaru poniżej ceny rynkowej

Tematyka naszego dzisiejszego artykułu odnosić się będzie do ciekawego zagadnienia, jakim jest sprzedaż towarów poniżej ich ceny rynkowej. Przede wszystkim zastanowimy się, czy tego rodzaju działanie jest dopuszczalne w świetle prawa oraz jakie ewentualne skutki podatkowe wywołuje...

Zatrudnienie pracownika na czas określony i nieokreślony

Zatrudnienie pracownika na czas określony i nieokreślony

Istota stosunku pracy polega na tym, iż pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz określonego pracodawcy, a pracodawca do wypłaty miesięcznego wynagrodzenia. Praca odbywa się pod kierownictwem pracodawcy, w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym. Pracodawcę i pracownika...

Sprzedaż mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Sprzedaż mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Powszechnym zjawiskiem jest wykorzystywanie nieruchomości mieszkalnych w prowadzonej przez osoby fizyczne działalności gospodarczej. Takie nieruchomości mają status środków trwałych. Jeśli podatnik podejmuje decyzję o sprzedaży tak wykorzystywanego mieszkania, pojawia się problem z...

Usługi taksówek - jaka stawka ryczałtu?

Usługi taksówek - jaka stawka ryczałtu?

Dzisiaj zajmiemy się przypadkiem podatnika, który prowadzi działalność usługową w zakresie przewozu osób taksówką. Zastanowimy się, czy taki podatnik może jako formę opodatkowania wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz ewentualnie jaką stawkę podatku powinien...

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

Jedną z form nabycia tytułu własności nieruchomości jest jej zasiedzenie. Jest to o tyle ciekawa instytucja prawna, że do nabycia nie dochodzi tutaj w drodze żadnej umowy pomiędzy konkretnymi stronami. Dana osoba uzyskuje tytuł własności do nieruchomości z uwagi na okoliczności...

Zawarcie umowy pod wpływem błędu

Zawarcie umowy pod wpływem błędu

Błąd powstały przy dokonywaniu czynności prawnej stanowi wadę oświadczenia woli, która skutkuje nieważnością czynności prawnej. Osoby, które chcą uniknąć cywilnych skutków danej czynności prawnej (np. umowy) często powołują się na powstały błąd. W konsekwencji warto...

Ukryta wada budowlana

Ukryta wada budowlana

Kolejnym istotnym zagadnieniem z zakresu Prawa budowlanego jest ukryta wada budowlana. W tej sytuacji o ukrytej wadzie budowlanej mówimy najczęściej w kontekście wad budowli lub też innych budynków, w tym wady budynków mieszkalnych. Czasem możemy również spotkać się z pojęciem...

Jak przywrócić termin na wniesienie odwołania?

Jak przywrócić termin na wniesienie odwołania?

Jednym z podstawowych praw, które przysługują stronie postępowania, jest prawo do wniesienia odwołania od decyzji. Przepisy określają konkretny termin, w którym taki dokument można złożyć. Z uwagi na różne sytuacje życiowe strona może nie mieć możliwości dotrzymania terminu....

Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym - czy występuje podatek PIT?

Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym - czy występuje podatek PIT?

Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne często świadczą dodatkowe usługi w postaci wynajmu pokoi gościnnych w ramach agroturystyki. W związku z tym pojawia się pytanie o sposób rozliczenia tego rodzaju wynajmu. Postaramy się rozwiać pojawiające się wątpliwości i odpowiedzieć na...

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

W stosunkach służbowych wielokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy pracownikowi powierzane jest mienie w postaci pieniędzy, narzędzi, telefonu, laptopa czy samochodu służbowego. Jeżeli przekazaniu mienia towarzyszy obowiązek zwrotu lub wyliczenia się, pracownik ponosi pełną...

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Śmierć bliskiej osoby to zawsze ciężkie przeżycie. Kiedy jednak trochę opadną emocje, musimy zastanowić się nad tym, co zostawiła po sobie zmarła osoba i jakie mogą wyniknąć dla nas tego konsekwencje. W dzisiejszym artykule zostaną omówione kwestie związane z przyjęciem...

Podział mieszkania po rozwodzie

Podział mieszkania po rozwodzie

Jednym z trudniejszych problemów związanych z rozwodem jest często podział wspólnego mieszkania. Prawo do nieruchomości lub lokalu mieszkalnego może bowiem przysługiwać małżonkom na różnych podstawach, m.in. jako prawo własności, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu...

Zasady zawierania umów przez Internet

Zasady zawierania umów przez Internet

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych sprawia, że coraz częściej dochodzi do transakcji internetowych. Podstawą każdej transakcji jest odpowiednia umowa zawierana pomiędzy stronami. Z uwagi na kłopotliwość korzystania z formy pisemnej zastanowimy się, jak przedstawiają się...

Czy urząd skarbowy może dokonać oględzin mieszkania?

Czy urząd skarbowy może dokonać oględzin mieszkania?

Urzędy skarbowe są wyposażone w wiele uprawnień względem możliwości weryfikacji obowiązków podatników. W tym zakresie chodzi przede wszystkim o sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku przez podatników. Pojawia się pytanie, jak dalece US może ingerować w prawa podatnika i...

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana i jest na to kilka sposobów. Muszą jednak zostać wypełnione określone prawem warunki. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, możliwe jest również rozwiązanie umowy za...

Kradzież w sklepie przez nieletniego

Kradzież w sklepie przez nieletniego

Nieletni również ponoszą (i powinni ponosić) odpowiedzialność za popełnienie czynów zabronionych pod groźbą kary. Powinno się jednak brać pod uwagę ich szczególną sytuację związaną z wiekiem i często niemożnością dokonania pełnej oceny swoich czynów oraz przewidywania...

Umowa-zlecenie między osobami fizycznymi a ZUS

Umowa-zlecenie między osobami fizycznymi a ZUS

Umowa-zlecenie jest klasycznym przykładem umowy cywilnoprawnej. Należy pamiętać, że choć w typowych warunkach stronami takiej umowy są osoba fizyczna oraz przedsiębiorca, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa-zlecenie została zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi...

Dziedziczenie przez małoletnie dzieci

Dziedziczenie przez małoletnie dzieci

W przypadku śmierci spadkodawcy mamy do czynienia z otwarciem spadku oraz kręgiem spadkobierców powołanych do dziedziczenia. Krąg spadkobierców może być bardzo szeroki i niekoniecznie musi obejmować członków najbliższej rodziny. Zasadniczo większych wątpliwości nie wywołuje...

Dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne -jak rozliczyć podatek PIT?

Dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne -jak rozliczyć podatek PIT?

Rolnicy posiadane grunty rolne mogą oddać w dzierżawę nie tylko innemu rolnikowi, ale i pozostałym podmiotom gospodarczym. Obecnie coraz częstszym zjawiskiem jest oddanie w dzierżawę gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jaki...

Rozwód z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego

Rozwód z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego

Rozwód jest bardzo trudnym i stresującym doświadczeniem. Niektórzy chcą rozwiązać ten problem jak najprościej i wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, jednakże nie zawsze jest to możliwe ani też uzasadnione. W dzisiejszym artykule omówimy różne aspekty postępowania...

Odpowiedzialność za długi małżonka - czy żona zawsze odpowiada za długi męża i odwrotnie?

Odpowiedzialność za długi małżonka - czy żona zawsze odpowiada za długi męża i odwrotnie?

Zagadnienie odpowiedzialności małżonka za długi współmałżonka jest od zawsze tematem, który wzbudza spore zainteresowanie. Nie może to zresztą dziwić, skoro każdy z małżonków dba o zabezpieczenie swoich interesów majątkowych. W rezultacie warto odpowiedzieć sobie na...

Różnica pomiędzy własnością a posiadaniem

Różnica pomiędzy własnością a posiadaniem

W języku potocznym często zamiennie posługujemy się pojęciami „właściciel” i „posiadacz”. Trzeba jednak mieć świadomość, że na gruncie prawa cywilnego pojęcia te nie są tożsame i nie zawsze właściciel jest jednocześnie posiadaczem. Dlatego też w...

Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

Kodeks cywilny przewiduje kilka sytuacji, w której strona umowy kupna-sprzedaży ma prawo do odstąpienia od umowy. Owo prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży może wynikać zarówno ze zgodnej woli stron, i wtedy odpowiedni zapis powinien zostać zawarty w treści...

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Może zdarzyć się sytuacja, gdy jedna nieruchomość ma kilku współwłaścicieli. Nie zawsze wszyscy są zainteresowani dalszym trwaniem takiego stanu rzeczy, w związku z czym można podjąć procedurę zniesienia współwłasności. O tym, jakie skutki cywilne oraz podatkowe wywołuje...

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą a KRUS

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą a KRUS

W zakresie ubezpieczenia społecznego rolnicy podlegają pod KRUS. Typowa działalność gospodarcza jest natomiast tytułem do naliczania składek ZUS. Dodatkowo prawo polskie dopuszcza możliwość, aby rolnik wykonywał odrębną, pozarolniczą działalność gospodarczą. W świetle tych...

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

W aktualnym stanie prawnym sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT po upływie pół roku. To pozwala na możliwość znacznych optymalizacji podatkowych w tym zakresie. Z uwagi na bardzo często powtarzający się proceder...

Czy handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem?

Czy handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem?

Z uwagi na znaczne rozszerzenie zakresu podmiotowego ryczałtu ewidencjonowanego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na tę formę opodatkowania. W poniższym artykule zastanowimy się, czy tą formą opodatkowania może być objęta działalność polegająca na handlu samochodami.

Rozliczenie działów specjalnych produkcji rolnej

Rozliczenie działów specjalnych produkcji rolnej

Działalność rolnicza nie podlega pod podatek dochody od osób fizycznych, lecz pod podatek rolny. Szczególnym wyjątkiem w tym zakresie są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią rodzaj działalności rolniczej podlegającej pod ustawę PIT. W dzisiejszym...

Odmowa wszczęcia postępowania przez organ administracji

Odmowa wszczęcia postępowania przez organ administracji

Postępowanie administracyjne jest w większości przypadku wszczynane z urzędu lub na wniosek zainteresowanej strony. Trzeba jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach organ administracji ma prawo do odmowy wszczęcia postępowania. W poniższym artykule zajmiemy się analizą tego...

Wybudowanie budynku na cudzym gruncie - kwestia prawa własności

Wybudowanie budynku na cudzym gruncie - kwestia prawa własności

Ciekawym przypadkiem wartym rozważenia jest sytuacja, gdy dochodzi do wybudowania budynku na cudzym gruncie. Osoby budujące mają bowiem wątpliwości co do kwestii prawa własności budynku wzniesionego własnym nakładem. W artykule przeanalizujemy ten problem pod kątem przepisów prawa...

Brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a rejestracja do VAT-R

Brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a rejestracja do VAT-R

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają od przedsiębiorcy wskazywania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może posługiwać się wyłącznie adresem do doręczeń. Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy taki przedsiębiorca chciałby...

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

Ustawodawca uznał, że rolnicze gospodarstwa rolne zgodnie z Konstytucją powinny podlegać szczególnej ochronie, a ich rozwój winien być wzmocniony, aby jednocześnie zapewnić właściwe zagospodarowanie ziemi rolnej oraz bezpieczeństwo żywnościowe obywateli. Nieruchomość rolna to...

Spłata kredytu za członka rodziny a darowizna

Spłata kredytu za członka rodziny a darowizna

Nierzadką sytuacją jest przypadek, w którym członkowie rodziny pomagają w spłacie kredytu. Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne wymogi stawiane przez banki często rodzice mający lepszą zdolność kredytową pełnią rolę współkredytobiorców. W związku z tym zastanowimy się,...

Zagraniczna darowizna - czy podlega opodatkowaniu w Polsce?

Zagraniczna darowizna - czy podlega opodatkowaniu w Polsce?

Osoby fizyczne mieszkające w Polsce otrzymują nie tylko darowizny od osób z Polski, ale i z zagranicy. Jak powszechnie wiadomo, w przypadku umowy darowizny obowiązek podatkowy spoczywa na osobie obdarowanej. Warto jednak zastanowić się, czy będzie tak również w przypadku zagranicznych...

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Pojęcie zwolnienia dyscyplinarnego pracownika jest powszechnie znane. Wszystkim jest wiadomo, że lepiej unikać w świadectwie pracy zapisu o zastosowaniu...

Odpowiedzialność cywilna za niewykonanie umowy

Odpowiedzialność cywilna za niewykonanie umowy

Zawarcie umowy cywilnej pomiędzy dwoma podmiotami wiąże się z rozdzieleniem pomiędzy nich określonych praw i obowiązków. Po stronie dłużnika pojawia się obowiązek wykonania danego świadczenia w ramach zaciągniętego zobowiązania względem wierzyciela. W przypadku niewykonania...

Zasady opodatkowania agroturystyki

Zasady opodatkowania agroturystyki

W czasach pandemii coraz większą popularnością cieszy się wypoczynek w ośrodkach agroturystycznych. W związku z rosnącą popularnością tego rodzaju działalności warto przeanalizować zasady opodatkowania agroturystyki. Właśnie ta tematyka będzie przedmiotem analizy w naszym...

Działalność rolnicza a zwolnienie z VAT

Działalność rolnicza a zwolnienie z VAT

Podatek VAT jest zobowiązaniem podatkowym, które dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Co jednak istotne, w myśl definicji zawartej w ustawie VAT – podatnikiem jest również rolnik w zakresie swojej działalności rolniczej. Jednakże w tym zakresie możliwe...

Co grozi za obrażanie kogoś?

Co grozi za obrażanie kogoś?

Relacje ludzkie często bywają trudne i skomplikowane. Dochodzi do sytuacji, kiedy padają ostre, nieprzyjemne słowa pod czyimś adresem. Czasem również ktoś obrazi drugą osobę. Taka obraza może być zwykłym, powiedzianym w emocjach epitetem w rodzaju: „Ty idioto!”, ale...

Zakup towaru z Aliexpress - czy trzeba płacić cło?

Zakup towaru z Aliexpress - czy trzeba płacić cło?

W ostatnich latach handel internetowy przybrał na sile. Sporo towarów jest zamawianych poprzez chiński portal Aliexpress. Osoby fizyczne importujące towary z Chin mogą zastanawiać się, czy w tym przypadku konieczne jest naliczanie cła. Postaramy się przyjrzeć bliżej tej...

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać zarząd, w skład którego wchodzą członkowie zarządu pełniący podstawowe funkcje związane z kierowaniem sprawami spółki. Członek zarządu może pełnić swoją funkcję zarówno za wynagrodzeniem, jak również...

Unieważnienie małżeństwa - jak i kiedy można unieważnić małżeństwo?

Unieważnienie małżeństwa - jak i kiedy można unieważnić małżeństwo?

Małżonkowie, którzy nie chcą pozostawać w związku małżeńskim, najczęściej korzystają z instytucji rozwodu. Trzeba jednak pamiętać, że przepisy przewidują również procedurę unieważnienia małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa należy w sposób wyraźny odróżnić od...

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

Wiele osób zapewne wie o tym, że w prawie pracy istnieje instytucja taka jak ochrona przedemerytalna pracownika . Potocznie mówiąc - nie można zwolnić osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, jeżeli niewiele brakuje jej do osiągnięcia wieku emerytalnego....

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Udziały, które dana osoba posiadania w spółce z o.o., mogą zostać umorzone, co oznacza de facto ich całkowitą likwidację wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tychże udziałów. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej instytucji, przeanalizujemy rodzaje umorzenia...

Alimenty bez rozwodu

Alimenty bez rozwodu

W małżeństwie często występuje dysproporcja zarobków. Jeżeli tylko jeden z małżonków pracuje zawodowo, nie oznacza to, że jego pozycja jest wyższa i może decydować o poziomie życia pozostałych członków swojej najbliższej rodziny. Wykonywanie obowiązków domowych i...

Użyczenie nieruchomości

Użyczenie nieruchomości

Nieruchomości mogą być przedmiotem wielu umów cywilnych. Poza najpopularniejszymi, takimi jak umowa sprzedaży czy umowa najmu, wyróżniamy również użyczenie nieruchomości. Ze względu na specyfikę tego stosunku prawnego warto poświęcić trochę uwagi na bliższą analizę...

Konsekwencje złożenia deklaracji podatkowej po terminie

Konsekwencje złożenia deklaracji podatkowej po terminie

Podatnicy różnych podatków są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych w różnych terminach. Nie można tego pojęcia wiązać wyłącznie z deklaracjami PIT składanymi do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W rezultacie tematyka konsekwencji złożenia...

Zablokowanie konta bankowego przez urząd skarbowy

Zablokowanie konta bankowego przez urząd skarbowy

Spora grupa podatników obawia się ryzyka zablokowania ich rachunków bankowych przez urząd skarbowy. Obawy te przede wszystkim dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z firmowych rachunków do rozliczeń należności z kontrahentami. Naturalnie...

Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do prywatnego majątku podatnika i sprzedaż

Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do prywatnego majątku podatnika i sprzedaż

Nieruchomość wykorzystywana na potrzeby firmowe może zostać następnie przeniesiona do prywatnego majątku podatnika. Takie wycofanie nieruchomości jest zdarzeniem prawidłowym pod względem prawnym i podatkowym. Warto jednak bliżej przyjrzeć się kwestii późniejszej sprzedaży...

Czy spadek wchodzi do majątku wspólnego?

Czy spadek wchodzi do majątku wspólnego?

Małżeństwo to nie tylko związek o charakterze uczuciowym, ale również realna i materialna wspólnota o charakterze prawnym i majątkowym. W czasie trwania małżeństwa nabywane są różne dobra, które najczęściej tworzą majątek wspólny małżonków. Od tej reguły są jednak...

Pożyczka od rodziców a podatek

Pożyczka od rodziców a podatek

Rodzice, pragnąć wspomóc swoje dzieci, często oferują im określone środki finansowe na wsparcie. Jedną z form prawnych takiego wsparcia jest pożyczka, która często ma charakter nieodpłatny, co oznacza, że nie są naliczane odsetki. W związku z tym warto zastanowić się, jakie...

Darowizna ziemi rolnej a podatek

Darowizna ziemi rolnej a podatek

Otrzymanie darowizny przeważnie kojarzy się z możliwością skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku. Trzeba jednak podkreślić, że nie w każdym przypadku są spełnione ustawowe warunki. Dlatego też w dzisiejszym artykule przeanalizujemy inne zwolnienie podatkowe odnoszące...

Podatek od domku letniskowego

Podatek od domku letniskowego

Jak powszechnie wiadomo, podatek od nieruchomości jest zobowiązaniem podatkowym, które muszą opłacać właściciele lokali oraz budynków mieszkalnych. Warto przy tym zastanowić się, czy również z tytułu posiadania prawa własności do domku letniskowego należy odprowadzić podatek...

Jak rozliczyć dochody z YouTube?

Jak rozliczyć dochody z YouTube?

Intensywny rozwój portali społecznościowych powoduje, że coraz większa rzesza osób fizycznych uzyskuje dochody z działalności internetowej. W związku z tym pojawia się pytanie o poprawne rozliczenie tego rodzaju zysków. W poniższym artykule zastanowimy się, w jaki sposób...

Handel walutami - podatek PIT i VAT

Handel walutami - podatek PIT i VAT

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jaki sposób rozliczyć podatek z tytułu handlu klasycznymi walutami. Tematyka będzie opierać się zarówno na podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i podatku VAT. Zapraszamy do lektury.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

W polskim ustawodawstwie dotyczącym prawa karnego oraz postępowania karnego istnieje kilka możliwości związanych z poddaniem sprawcy próbie. Również warunkowe umorzenie postępowania karnego jest pewnego rodzaju poddaniem sprawcy próbie i daniem mu szansy, pomimo że dopuścił się...

Wezwanie do zapłaty - najważniejsze elementy i prawidłowa forma

Wezwanie do zapłaty - najważniejsze elementy i prawidłowa forma

Wezwanie do zapłaty jest pismem kierowanym najczęściej przez jedną stronę umowy w stosunku do drugiej strony z żądaniem spełniania świadczenia pieniężnego. Wezwanie do zapłaty może być kierowane także wówczas, gdy obowiązek zapłaty nie wynika z zawartej umowy, a na...

Działalność nierejestrowana a składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

Działalność nierejestrowana a składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

Działalność nierejestrowana miała być w założeniu formą aktywności podatników, która cechuje się licznymi uproszczeniami oraz ułatwieniami. Kwestia ta odnosi się również do obowiązków względem ZUS. W poniższym artykule zastanowimy się, jak prezentuje się zagadnienie...

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Obowiązek zapłaty podatku dotyczy prawie każdego. Trzeba jednak podkreślić, że zasadniczo możliwość dochodzenia zapłaty podatku przez organy podatkowe jest ograniczona w czasie. Dzieje się tak za sprawą instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych. W poniższym artykule...

Darowizna nieruchomości ze służebnością osobistą

Darowizna nieruchomości ze służebnością osobistą

Jednym ze sposobów zabezpieczenia darczyńcy przy darowiźnie nieruchomości jest zastrzeżenie dla siebie lub dla bliskich służebności osobistej , według której możliwe będzie dalsze zamieszkiwanie w tej nieruchomości. W takim wypadku własność nieruchomości...

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego – przepisy prawne

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego – przepisy prawne

Prawo spadkowe w niektórych kwestiach potrafi być skomplikowane, zwłaszcza jeśli jest wielu spadkobierców. Sytuacja komplikuje się również, jeśli są odrębne regulacje prawne dotyczące części przedmiotów majątkowych. Przez bardzo długi czas tak właśnie wyglądała kwestia...

Kupno mieszkania przed ślubem

Kupno mieszkania przed ślubem

Decydując się na kupno mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego, wielu z nas zapewne ma wiedzę o tym, że takie mieszkanie nie będzie stanowiło wspólnego majątku małżonków. Pomimo tego, w przypadku orzeczenia rozwodu może się okazać, że małżonek rozwiedziony,...

Najem a dzierżawa - różnice i podobieństwa

Najem a dzierżawa - różnice i podobieństwa

Kodeks cywilny opisuje bardzo wiele możliwych do zawarcia umów. Nie ulega wątpliwości, że część z nich bardzo często pojawia się w obrocie gospodarczym, dzięki czemu stykamy się z nimi prawie na co dzień. Do takich najpopularniejszych umów możemy zaliczyć umowę najmu i umowę...

Podatek od spadku - kiedy trzeba zapłacić i ile wynosi

Podatek od spadku - kiedy trzeba zapłacić i ile wynosi

Nabycie spadku jest czynnością prawną, która podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Warto poznać przepisy prawa regulujące te kwestie, tak aby nie narazić się na negatywne konsekwencje związane z nieprawidłowym rozliczeniem podatku od spadku. W poniższym artykule...

Alimenty od dziadków dla wnuków

Alimenty od dziadków dla wnuków

Członkowie rodziny powinni wzajemnie sobie pomagać. Czasem to przybiera postać faktycznej opieki, wsparcia w trudnych chwilach, zajmowania się dzieckiem, nieraz zaś przyjmuje formę pieniężną w postaci alimentów. Pomocy takiej przede wszystkim oczekuje się od najbliższych członków...

Wymiana towaru na nowy w ramach gwarancji - skutki cywilne i podatkowe

Wymiana towaru na nowy w ramach gwarancji - skutki cywilne i podatkowe

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towaru musi pamiętać o regulacjach dotyczących udzielania gwarancji na towar. W ramach uprawnień gwarancyjnych, gdy towar okaże się wadliwy, nabywca ma m.in. prawo do ubiegania się o wymianę towaru na wolny od wad. W poniższym artykule omówimy...

Zasady dziedziczenia spadku

Zasady dziedziczenia spadku

Praktycznie każdy z nas w ciągu swojego życia zetknął się lub zetknie z prawem spadkowym. Większość osób prędzej czy później otrzyma spadek po kimś z rodziny. Istnieją dwie drogi dziedziczenia, czyli otrzymania spadku. Można otrzymać spadek na mocy testamentu lub na mocy...

Niezgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym - skutki i konsekwencje podatkowe

Niezgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym - skutki i konsekwencje podatkowe

W przypadku darowizny obowiązek podatkowy spoczywa na osobie nabywającej określone rzeczy czy też prawa. W tej sytuacji pojawia się konieczność uregulowania podatku od spadków i darowizn, z czym wiąże się obowiązek dokonania odpowiedniego zgłoszenia do urzędu skarbowego. W naszym...

Kto i kiedy musi mieć NIP?

Kto i kiedy musi mieć NIP?

Każda osoba fizyczna posiada numer PESEL. W pewnych przypadkach osoby fizyczne są również zobowiązane do posiadania numeru NIP. Właśnie ta problematyka będzie przedmiotem naszej dzisiejszej analizy. Zastanowimy się bowiem, kto i w jakich okolicznościach musi posługiwać się...

Zatarcie skazania - kiedy następuje i jak napisać wniosek?

Zatarcie skazania - kiedy następuje i jak napisać wniosek?

W założeniach ustawodawcy zatarcie skazania ma ułatwiać osobom skazanym za popełnienie przestępstwa dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Nierzadko bowiem po odbyciu kary i związanej z tym resocjalizacji sprawca ma trudności z podejmowaniem pracy lub znalezieniem...

Sprzedaż mieszkania TBS

Sprzedaż mieszkania TBS

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) reguluje przede wszystkim ustawa z 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (ustawa o TBS). Zgodnie z tą ustawą podstawowym zadaniem TBS jest budowa domów mieszkalnych i zarządzanie...

Linia zabudowy w prawie budowlanym

Linia zabudowy w prawie budowlanym

W przypadku chęci rozpoczęcia inwestycji budowlanej, a także poczynienia pierwszych ustaleń co do samej budowy, możemy spotkać się z pojęciem tzw. linii zabudowy. Czym zatem jest linia zabudowy? Według wszystkich obowiązujących definicji linia zabudowy to odległość, w jakiej od...

Przedawnienie długów alimentacyjnych

Przedawnienie długów alimentacyjnych

Masz na koncie lata zaległości w płaceniu alimentów? Dowiedz się, kiedy możliwość dochodzenia zadłużenia alimentacyjnego się przedawnia.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o. jest jednym z podstawowych praw wspólnika spółki z o.o. i nie może być ono wyłączone przez zapisy w umowie spółki. Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) wskazuje, że możliwe jest zbycie udziału(sprzedaż, darowizna, zamiana itd.),...

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Dziedziczenie potrafi być bardzo korzystne, jednakże wiąże się z tym wiele formalności, których trzeba dopełnić. Sprawa dotycząca przyjęcia lub odrzucenia spadku może zostać rozstrzygnięta w sądzie lub też załatwiona u notariusza. Złożenie oświadczenia spadkowego u...

Ważność umowy zawartej przez telefon

Ważność umowy zawartej przez telefon

Z rynkowych statystyk wynika, iż coraz częstszym sposobem zawierania umów jest ich zawieranie poza siedzibą przedsiębiorstwa. Takich umów jest już około 50% ze wszystkich zawieranych na...

Ucieczka z miejsca kolizji a konsekwencje prawne

Ucieczka z miejsca kolizji a konsekwencje prawne

Bardzo często możemy usłyszeć w mediach, że sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Z taką sytuacją można spotkać się dosyć często. Oczywiście należy rozróżnić sytuację, kiedy sprawca ucieka z miejsca kolizji, bowiem jest np.

Jakie kary za jazdę po alkoholu?

Jakie kary za jazdę po alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu to poważny problem, nie tylko w sensie prawnym. Jest to przede wszystkim zagrożenie dla innych ludzi oraz dla samego kierującego. Ustawodawca stara się z tym niepokojącym zjawiskiem walczyć m.in. poprzez rozbudowany system kar i środków...

Użyczenie mieszkania, lokalu, domu

Użyczenie mieszkania, lokalu, domu

Z użyczeniem domu, mieszkania mamy do czynienia w sytuacji, gdy jego właściciel, kierując się chęcią pomocy lub inną bezinteresowną pobudką, udostępnia innej osobie lokal nieodpłatnie. W wyniku użyczenia dochodzi do przysporzenia korzyści biorącemu w użyczenie przez...

Usługi budowlane w strefie UE a rozliczenie VAT

Usługi budowlane w strefie UE a rozliczenie VAT

Polscy przedsiębiorcy działający w branży budowlanej świadczą swoje usługi nie tylko na terenie RP, ale również i w innych krajach znajdujących się w strefie UE, jak i w krajach trzecich. Taka sytuacja rodzi pytanie co do sposobu rozliczenia podatku VAT w przypadku usług...

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Nabycie spadku przez uprawnione do tego osoby to nie tylko wstąpienie w ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wywołuje także obowiązki podatkowe. W dzisiejszym artykule omówiona zostanie tematyka uprawomocnienia...

Ważność zawartej umowy ustnej

Ważność zawartej umowy ustnej

Przez umowę najczęściej rozumie się zgodne oświadczenie woli przynajmniej dwóch stron zmierzające do powstania, zmiany lub uchylenia stosunku prawnego. Strony, zawierając umowę, dążą do optymalnego ukształtowania swojej sytuacji prawnej. Dla bezpieczeństwa transakcji staramy się...

Stawki ryczałtu dla informatyków

Stawki ryczałtu dla informatyków

W ramach naszego dzisiejszego artykułu zastanowimy się, jakie stawki podatku może wybrać informatyk prowadzący własną działalność gospodarczą.

Odszkodowanie za zniszczenie mienia

Odszkodowanie za zniszczenie mienia

Zasada wyrażona w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą zobowiązanym do naprawienia szkody jest osoba, która wyrządziła ją ze swojej winy, odnosi się również do odszkodowań za zniszczenie mienia. Pojęcie mienia należy rozumieć jako własność i inne prawa majątkowe. W artykule...

Darowizny między małżonkami - czy są dopuszczalne?

Darowizny między małżonkami - czy są dopuszczalne?

Darowizny dokonywane między członkami najbliższej rodziny są zjawiskiem powszechnym. Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób prezentuje się zagadnienie dopuszczalności zawierania umowy darowizny pomiędzy małżonkami w różnych ustrojach małżeńskich ....

Służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej

W artykule opiszemy problematykę służebności drogi koniecznej . Wymogiem niezbędnym dla zabudowy działki, jak i normalną koniecznością, by z niej korzystać, jest posiadanie dojścia i dojazdu z tej działki do drogi publicznej. Na skutek różnych okoliczności, w tym...

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

W Kodeksie karnym (K.k.) ustawodawca przewidział kilka możliwych do zasądzenia kar. Do katalogu kar należą: grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Kara pozbawienia wolności orzekana jest w...

Kary i konsekwencje za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dziećmi

Kary i konsekwencje za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dziećmi

Obecnie dość często dochodzi do zjawiska zwanego alienacją rodzicielską. Wiąże się ono z tym, iż jedno z rodziców utrudnia lub uniemożliwia drugiemu rodzicowi kontaktów z dziećmi, zabrania wprost kontaktów z dziećmi lub też pozornie zgadzając się na nie, w praktyce je...

Praca na czarno bez umowy - konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Praca na czarno bez umowy - konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Właściwie każdy mniej więcej wie, na czym polega praca na czarno. Potocznie mówiąc, jest to praca bez umowy i chodzi tu zarówno o brak umowy o pracę, jak i brak umowy cywilnoprawnej. W ujęciu prawnym praca na czarno jest jednak rozumiana nieco szerzej, dlatego dzisiejszy artykuł...

Prawo do dysponowania grobem

Prawo do dysponowania grobem

„ Prawo do grobu ” to stwierdzenie powszechnie używane, a niekiedy wręcz nadużywane – bez rozróżnienia jednak ogółu uprawnień i roszczeń wchodzących w skład tego określenia. Artykuł wyjaśnia, czym jest prawo do rozporządzania...

Budowa domu w granicy działki

Budowa domu w granicy działki

Często możemy spotkać się z sytuacją, w której nieruchomość w postaci budynku mieszkalnego stanowi swego rodzaju granicę działki , a zarazem część jej ogrodzenia. Kiedyś sytuacja taka występowała zdecydowanie częściej, a to z uwagi na brak dokładnych...

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

Ustawodawca, a także w konsekwencji sądy stoją na stanowisku, iż prawo do kontaktów przysługuje nie tylko rodzicom, ale również innym członkom rodziny, w szczególności dziadkom. Jest to zgodne z zasadą kierowania się dobrem dziecka oraz wzrastania w możliwie pełnej rodzinie....

Alimenty na rodziców - kiedy się należą, jak ich nie płacić oraz wysokość alimentów

Alimenty na rodziców - kiedy się należą, jak ich nie płacić oraz wysokość alimentów

Alimenty na rodziców to temat dzisiejszego artykułu. Oprócz prymatu dobra dziecka, naczelną zasadą polskiego prawa rodzinnego jest zobowiązanie członków rodziny do wzajemnego wspierania się i pomocy. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu rodzinnego...

Wymeldowanie dziecka z mieszkania

Wymeldowanie dziecka z mieszkania

Dzieci urodzone na terytorium Polski zostają zameldowane w miejscu pobytu stałego lub czasowego rodziców z dniem sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowanie dokonywane jest z urzędu (a więc bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku) przez kierownika urzędu stanu cywilnego,...

Więzienie za alimenty - czyli kara za niepłacenie alimentów

Więzienie za alimenty - czyli kara za niepłacenie alimentów

Wszystko, co aktualnie dzieje się w kwestii alimentów, zawdzięczać można zmianom prawnym, które wprowadzono w 2017 oraz 2018 roku. Dotychczas było tak, że w przypadku zaległości...

Formy zatrudnienia przy podleganiu ubezpieczeniu KRUS

Formy zatrudnienia przy podleganiu ubezpieczeniu KRUS

W Polsce równolegle obowiązują dwa systemy ubezpieczeń społecznych. Najbardziej znanym jest system Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego pośrednio pracownicy, zleceniodawcy i inni albo bezpośrednio – osoby prowadzące działalność gospodarczą wpłacają składki na...

Zachowek po rodzicach - kiedy się należy, jak wyliczyć zachowek i kiedy się przedawnia?

Zachowek po rodzicach - kiedy się należy, jak wyliczyć zachowek i kiedy się przedawnia?

Dzisiejszy artykuł omawia zagadnienia związane z zachowkiem po rodzicach , kiedy należy się zachowek po rodzicach i jak wyliczyć jego wysokość. Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy spadkobierca nie otrzymuje spadku po jednym lub po obojgu rodzicach. Może się to zdarzyć...

Odrzucenie spadku - czyli uniknięcie dziedziczenia długów

Odrzucenie spadku - czyli uniknięcie dziedziczenia długów

Poniższy artykuł omawia temat odrzucenia i zrzeczenia się spadku . Czasem spadek jest kłopotem, a nie korzyścią. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy spadkodawca, zamiast majątku, ma głównie długi, które przewyższają wartość ewentualnego spadku. W takich...

Zmiany w zakresie e-faktur - odroczenie obowiązku stosowania KSeF do 2024 roku

Zmiany w zakresie e-faktur - odroczenie obowiązku stosowania KSeF do 2024 roku

Faktury ustrukturyzowane – zwane potocznie e-fakturami – to nowa możliwość dla podatników podatku VAT zobligowanych do dokumentowania wykonania czynności podlegających regulacjom ustawy VAT. Na tym etapie korzystanie z systemu jest dobrowolne, jednak zgodnie z zapowiedziami...

Darowizna od rodziców - czy jest zwolniona z podatku?

Darowizna od rodziców - czy jest zwolniona z podatku?

Darowizna pieniędzy od rodziców korzysta ze zwolnienia podatkowego przy założeniu spełnienia warunków ustawowych. Dzisiaj zastanowimy się, jak wygląda sytuacja prawnopodatkowa darowizny w gotówce.

Monitorowanie pracowników przez pracodawcę

Monitorowanie pracowników przez pracodawcę

Uprawnienie pracodawcy do monitorowania pracowników uregulowane zostało wprost w przepisach Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Z artykułu dowiedzą się Państwo, kiedy i na jakich warunkach pracodawca może stosować monitoring...

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Na podstawie umowy-zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawca). Umowa-zlecenie, jako umowa cywilnoprawna, podlega przepisom Kodeksu cywilnego i jest częstą formą współpracy obok umowy...

Limity dorabiania do rent i emerytur

Limity dorabiania do rent i emerytur

Emerytura nie musi stanowić jedynego źródła utrzymania dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Osoby te mogą dorabiać do emerytury bez żadnych ograniczeń. Nie dotyczy to jednakże osób, które przebywają na...

Abolicja podatkowa - czym jest i kogo dotyczy?

Abolicja podatkowa - czym jest i kogo dotyczy?

W związku z zakończeniem roku podatkowego podatnicy uzyskujący dochody za granicą muszą pamiętać o opcji zastosowania ulgi abolicyjnej. Warto zatem przypomnieć, na czym polega abolicja podatkowa i kogo może dotyczyć. Kwestie te postaramy się wyjaśnić w poniższej analizie.

Ulga na powrót - rozliczenie w PIT za 2022 rok

Ulga na powrót - rozliczenie w PIT za 2022 rok

Z początkiem 2022 roku wprowadzono wiele nowych rozwiązań podatkowych w zakresie PIT, wśród których można wyróżnić kilka ulg podatkowych. W związku ze zbliżającym się rozliczeniem rocznym PIT za 2022 warto przyjrzeć się bliżej niektórym konstrukcjom. W dzisiejszym artykule...

Zasady opodatkowania sprzedaży gruntów rolnych

Zasady opodatkowania sprzedaży gruntów rolnych

Często dochodzi do sytuacji, gdy rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne postanawiają dokonać sprzedaży gruntu rolnego. W związku z tym pojawia się pytanie o sposób rozliczenia podatku od tego rodzaju zbycia. Zatem warto pochylić się nad tą kwestią i wyjaśnić, z jakimi rodzajami...

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Nauczyciele należą do szczególnej grupy zawodowej, której prawa i obowiązki reguluje akt prawny o nazwie Karta Nauczyciela. W preambule Karty napisano, że jest to zawód o szczególnej randze społecznej, służący rozwojowi oświaty i wychowaniu. To właśnie nauczyciele kształtują...

Awans zawodowy nauczycieli, zasad nawiązywania stosunku pracy oraz zasad wynagradzania nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli, zasad nawiązywania stosunku pracy oraz zasad wynagradzania nauczycieli

Na początku sierpnia uchwalona została ustawa nowelizująca między innymi Kartę Nauczyciela. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zakłada przede wszystkim zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, zasad nawiązywania stosunku pracy oraz zasad wynagradzania...

Wstąpienie spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki jawnej

Wstąpienie spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki jawnej

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu śmierci wspólnika spółki jawnej i sytuacji, gdy w miejsce zmarłego wstępuje jego spadkobierca. Rozważymy przypadek, gdzie występuje kilku spadkobierców i zastanowimy się, z jakimi skutkami podatkowymi należy się liczyć w...

Pomoc przekazana na rzecz ofiar wojny w Ukrainie a koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy

Pomoc przekazana na rzecz ofiar wojny w Ukrainie a koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy

Podatnicy udzielający pomocy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci możliwości potraktowania dokonywanych darowizn i nieodpłatnych świadczeń jako kosztów uzyskania przychodów. Odbywa się to jednak w określonych warunkach, dlatego też warto...

Podział spadku między spadkobierców

Podział spadku między spadkobierców

Otrzymanie spadku często jest bardzo korzystne pod względem majątkowym, jednak potrafi również przysporzyć wielu problemów i kłótni, jeśli spadkobierców jest dwóch lub więcej. Oznacza to często konieczność dogania się lub dokonania podziału spadku. Niekiedy oczywiście...

Ulga na zabytki w Polskim Ładzie - odliczenie wydatków na prace konserwatorskie i remontowe od 2022 r.

Ulga na zabytki w Polskim Ładzie - odliczenie wydatków na prace konserwatorskie i remontowe od 2022 r.

Polski Ład zawiera wiele nowych rozwiązań dotyczących wszelkiego rodzaju ulg oraz preferencji podatkowych. Z obszernego katalogu warto wybrać i poddać analizie ulgę na zabytki, wydatki konserwatorskie oraz remontowe. Jest to swoista nowość w prawie podatkowym, dlatego też warto...

Polski Ład a nowe zwolnienia w podatku PIT dla podatników powracających do kraju

Polski Ład a nowe zwolnienia w podatku PIT dla podatników powracających do kraju

W ramach pakietu Polski Ład ustawodawca pragnie zrealizować określone cele społeczne. Jednym z nich jest zachęcenie Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju. W tym celu wprowadzono do ustawy PIT specjalne zwolnienie przychodów osób powracających do RP. W dzisiejszym...

Zwolnienie i wyłączenie składników majątku spod egzekucji

Zwolnienie i wyłączenie składników majątku spod egzekucji

Prowadzone wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne zawsze jest dla niego uciążliwym obowiązkiem podatkowym. Warto zatem wiedzieć, że możliwe jest zwolnienie pewnych składników majątku spod egzekucji. Ponadto w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią porównania...

Postępowanie mediacyjne przed sądem

Postępowanie mediacyjne przed sądem

Zasadniczo spór pomiędzy osobą fizyczną a organem administracyjnym rozstrzyga sąd administracyjny. Jednakże celem polubownego załatwienia sprawy możliwe jest skorzystanie z instytucji mediacji w toku postępowania sądowego. W ramach dzisiejszego artykułu przyjrzymy się bliżej...

Darowizna pieniędzy - jak uniknąć zapłaty podatku?

Darowizna pieniędzy - jak uniknąć zapłaty podatku?

W momencie dokonania darowizny pieniędzy pojawia się bardzo wiele pytań co do podatkowych konsekwencji zawarcia takiej umowy. Jak wiadomo, taka darowizna pod pewnymi warunkami może korzystać z całkowitego zwolnienia od podatku. Przeanalizujmy zatem klasyczne sytuacje...

Polski Ład a wykluczenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Polski Ład a wykluczenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Regulacje Polskiego Ładu to nie tylko nowe preferencje i ulgi dla podatników, ale także zmiany, które mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na rozliczenie podatku PIT. Taką właśnie zmianą jest usunięcie możliwości uwzględniania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od...

Polski Ład a zmiany w opodatkowaniu najmu ryczałtem

Polski Ład a zmiany w opodatkowaniu najmu ryczałtem

W poprzednim artykule wskazaliśmy, że w ramach Polskiego Ładu zostanie usunięta możliwość amortyzowania nieruchomości mieszkalnych – zarówno wykorzystywanych w działalności gospodarczej, jak i w ramach najmu prywatnego. W dzisiejszym tekście będziemy kontynuować ten wątek...

Polski Ład a ulga podatkowa dla pracowników

Polski Ład a ulga podatkowa dla pracowników

Ciekawym rozwiązaniem w ramach Polskiego Ładu jest preferencja podatkowa określana jako ulga dla pracowników. Polegać ona będzie na odliczeniu od dochodu określonej kwoty wyliczonej według konkretnego wzoru. W ramach dzisiejszego artykułu postaramy się przybliżyć mechanizm...

Polski Ład a zasady obliczania składki zdrowotnej

Polski Ład a zasady obliczania składki zdrowotnej

Polski Ład nie tylko wykluczył możliwość dokonywania odliczenia od podatku opłaconej składki zdrowotnej, ale również zmienił zasady jej obliczania. Poniżej prezentujemy nowe reguły obliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców.