Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Michał Soćko

Michał Soćko

Wezwanie do zapłaty - najważniejsze elementy i prawidłowa forma

Wezwanie do zapłaty - najważniejsze elementy i prawidłowa forma

  • Michał Soćko

Wezwanie do zapłaty jest pismem kierowanym najczęściej przez jedną stronę umowy w stosunku do drugiej strony z żądaniem spełniania świadczenia pieniężnego. Wezwanie do zapłaty może być kierowane także wówczas, gdy obowiązek zapłaty nie wynika z zawartej umowy, a na...

Zatarcie skazania - kiedy następuje i jak napisać wniosek?

Zatarcie skazania - kiedy następuje i jak napisać wniosek?

  • Michał Soćko

W założeniach ustawodawcy zatarcie skazania ma ułatwiać osobom skazanym za popełnienie przestępstwa dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Nierzadko bowiem po odbyciu kary i związanej z tym resocjalizacji sprawca ma trudności z podejmowaniem pracy lub znalezieniem...

Sprzedaż mieszkania TBS

Sprzedaż mieszkania TBS

  • Michał Soćko

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) reguluje przede wszystkim ustawa z 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (ustawa o TBS). Zgodnie z tą ustawą podstawowym zadaniem TBS jest budowa domów mieszkalnych i zarządzanie...

Ważność zawartej umowy ustnej

Ważność zawartej umowy ustnej

  • Michał Soćko

Przez umowę najczęściej rozumie się zgodne oświadczenie woli przynajmniej dwóch stron zmierzające do powstania, zmiany lub uchylenia stosunku prawnego. Strony, zawierając umowę, dążą do optymalnego ukształtowania swojej sytuacji prawnej. Dla bezpieczeństwa transakcji staramy się...