Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo do dysponowania grobem

Prawo do dysponowania grobem

„Prawo do grobu” to stwierdzenie powszechnie używane, a niekiedy wręcz nadużywane – bez rozróżnienia jednak ogółu uprawnień i roszczeń wchodzących w skład tego określenia. Artykuł wyjaśnia, czym jest prawo do rozporządzania grobem, kto jest dysponentem grobu, a...

Odszkodowanie za zniszczenie mienia

Odszkodowanie za zniszczenie mienia

Zasada wyrażona w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą zobowiązanym do naprawienia szkody jest osoba, która wyrządziła ją ze swojej winy, odnosi się również do odszkodowań za zniszczenie mienia. Pojęcie mienia należy rozumieć jako własność i inne prawa majątkowe. W artykule...

Służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej

Wymogiem niezbędnym dla zabudowy działki, jak i normalną koniecznością, by z niej korzystać, jest posiadanie dojścia i dojazdu z tej działki do drogi publicznej. Na skutek różnych okoliczności, w tym częstokroć sporów sąsiedzkich, działka może takiego dojazdu nie mieć albo go...

Służebność osobista

Służebność osobista

Jednym ze sposobów zabezpieczenia darczyńcy przy darowiźnie nieruchomości jest zastrzeżenie dla siebie lub dla bliskich prawa, według którego możliwe będzie dalsze zamieszkiwanie w tej nieruchomości. W takim wypadku własność nieruchomości przejdzie na inną osobę, ale będzie...

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia

Jednym ze sposobów przeniesienia własności nieruchomości na rzecz innej osoby, a przy tym zapewnienia sobie regularnych świadczeń z jej strony, jest umowa dożywocia. Umowa ta rodzi szereg konsekwencji na przyszłość. W poniższym artykule omówimy jej zakres i skutki.

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Większość osób w naszym kraju spotkało się zapewne z terminem zasiedzenia. Termin ten brzmi dosyć ogólnie i trzeba zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę dotyczy. Czy w naszym kraju można stać się właścicielem jakiejś nieruchomości lub też ruchomości bez jej kupna? Otóż...

Darowizna przedsiębiorstwa

Darowizna przedsiębiorstwa

Z powodu różnych sytuacji życiowych podatnik często musi zdecydować się na przekazanie prowadzonego przedsiębiorstwa innej osobie. Najpowszechniejszą formą jest w takim przypadku darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny. W poniższym artykule zajmiemy się zagadnieniem...

Szeroki wachlarz porad i opinii z zakresu prawa cywilnego. A więc konstruowania dobrych umów, zasad ich modyfikacji i rozwiązywania, ponadto rękojmia, reklamacja, w tym sporo o ochronie konsumenta. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom służebności, darowiznom i umowom o dożywocie, a także zasiedzeniu. Prawnicy przystępnie omawiają kwestie ochrony dóbr osobistych, odszkodowania, prawo sąsiedzkie, współwłasność. Wiele tekstów dotyczy zadłużenia, windykacji, postępowań komorniczych oraz przedawnieniu. Bogaty wybór artykułów i porad przydatnych dla każdego.