Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Odszkodowanie za skrócone wczasy

Odszkodowanie za skrócone wczasy

Wybierając się na wakacje, mamy nadzieję na udany odpoczynek. Zdarza się jednak, że wykupiona przez nas usługa nie odpowiada ofercie, którą otrzymaliśmy przed zawarciem umowy. Dzisiejszy artykuł podpowie nam, jakie uprawnienia przysługują podróżnym wobec organizatora wycieczki.

Naruszenie dóbr osobistych - co warto wiedzieć?

Naruszenie dóbr osobistych - co warto wiedzieć?

W dzisiejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem naruszania dóbr osobistych człowieka. Wyjdziemy od wyjaśnienia, czym właściwie są dobra osobiste, czy stanowią zamknięty katalog, aby następnie omówić formy naruszeń i na koniec zająć się sposobami ich ochrony.

Możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W ostatnim czasie bardzo dużym zmianom prawnym uległa procedura upadłości konsumenckiej w polskim systemie prawnym. Instytucja upadłości konsumenckiej istnieje od bardzo dawna, jednakże nie była dotychczas popularna, a ilość prowadzonych przez sąd postępowań upadłościowych była...

Egzekucja z wynagrodzenia a zmiana pracodawcy - obowiązki wobec pracodawcy oraz zobowiązanego

Egzekucja z wynagrodzenia a zmiana pracodawcy - obowiązki wobec pracodawcy oraz zobowiązanego

Jedną z podstawowych form egzekucji jest egzekwowanie długu z wynagrodzenia na pracę. Może jednak zdarzyć się taka sytuacja, w której zobowiązany zmieni pracodawcę. Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób okoliczność ta wpływa na samo postępowanie egzekucyjne. Zastanowimy się,...

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Użytkowanie wieczyste jest szczególnym rodzajem prawa cywilnego. Osoby korzystającego z tego rodzaju prawa są zainteresowane przekształceniem go w prawo własności. W kontekście tego zagadnienia warto zatem zastanowić się nad przepisami regulującymi proces przekształcenia...

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Jeśli postępowanie egzekucyjne prowadzone jest wobec jednej osoby w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami, małżonek tejże osoby może mieć obawy, czy taka egzekucja będzie dotyczyć również jego i jego majątku. Dlatego też w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jak...

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby fizyczne, które stały się niewypłacalne, nie zawsze muszą się znaleźć na przegranej pozycji. Pomoc w trudnej sytuacji ekonomicznej może przynieść upadłość konsumencka. Jest to postępowanie sądowe, które ma na celu oddłużenie niewypłacalnego dłużnika i windykację...

Zaniżone odszkodowanie z OC

Zaniżone odszkodowanie z OC

Wypadek to zawsze stres, nerwy, nieprzyjemności. Często powoduje on również negatywne konsekwencje finansowe i zdrowotne. Do tego wszystkiego dochodzi również kwestia ubiegania się o odszkodowanie. Teoretycznie jest to po prostu wypełnienie formularza i podanie niezbędnych informacji....

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot

Decydując się na wyjazd zagraniczny i wybierając linie lotnicze, nie zastanawiamy się, czy nasz lot będzie opóźniony lub czy zostanie odwołany. Zakładamy, że wszystko się uda, bo dlaczego miałoby być inaczej? Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których zostajemy postawieni...

Jak skutecznie odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności?

Jak skutecznie odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności?

Tematem naszego dzisiejszego artykułu będzie skuteczne odwołanie darowizny. Umowa darowizny stanowi jedną z najczęściej zawieranych umów w prawie cywilnym. Równie częste są przypadki, w których darczyńca, z różnych względów, postanawia, że chce odwołać pierwotnie dokonaną...

Prawa i obowiązki komornika sądowego

Prawa i obowiązki komornika sądowego

Zawód komornika sądowego w Polsce nie cieszy się wielką popularnością. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż nie każdy lubi oddawać pieniądze, czasem wynika to po prostu z położenia, w jakim się znaleźliśmy, a czasem niestety z celowego działania mającego na celu...

Niezgodność towaru z umową - zmiany od 1 stycznia 2023

Niezgodność towaru z umową - zmiany od 1 stycznia 2023

Towar jest co do zasady niezgodny z umową, gdy nie nadaje się do określonego przez sprzedawcę celu. Od 1 stycznia 2023 r. zmieniły się przepisy dotyczące konsumentów. Jedną z istotnych zmian jest zmiana w zakresie rękojmi, czyli właśnie odpowiedzialności sprzedawcy za...

Przywrócenie uchybionego terminu

Przywrócenie uchybionego terminu

Każdemu z nas zapewne zdarzyło się zrobić coś po terminie. W życiu codziennym może to nie powodować negatywnych konsekwencji. Natomiast na gruncie prawnym wygląda to bardziej skomplikowanie. W dzisiejszym artykule omówimy kwestię przywrócenia uchybionego terminu .

Odszkodowanie za nieudane wczasy - zmarnowany urlop

Odszkodowanie za nieudane wczasy - zmarnowany urlop

Do wakacji jeszcze daleko, ale już teraz sporo osób zaczyna przeglądać oferty wyjazdowe na letnie wczasy. Planując urlop, raczej nie przewidujemy niepowodzenia, a wręcz przeciwnie – gorączkowo wyczekujemy momentu wyjazdu i upragnionego odpoczynku. Niestety, wczasy nie zawsze...

Prawa konsumenta wobec nieuczciwego sprzedawcy

Prawa konsumenta wobec nieuczciwego sprzedawcy

W dobie trwającej pandemii koronawirusa ogromna ilość transakcji handlowych przeniosła się do Internetu. Z uwagi na stale zwiększającą się liczbę zakupów online istnieje ryzyko, że konsument trafi na nieuczciwego sprzedawcę. W związku z tym warto przeanalizować, jakie prawa ma...

Reklamacja produktów - zasady, uprawnienia i koszty

Reklamacja produktów - zasady, uprawnienia i koszty

Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy zakupiony produkt nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Mogą to być wady i niedogodności różnego rodzaju. Niektóre są o charakterze estetycznym, gdy towar nie wygląda jak na zdjęciach czy opakowaniu, a czasem są to poważne wady, które w praktyce...

Sprzedaż przez Internet a obowiązek zawierania umowy

Sprzedaż przez Internet a obowiązek zawierania umowy

Coraz większe grono transakcji dokonywane jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim sprzedaży przez internet. W związku z taką sytuacją pojawia się pytanie, czy umowa zawierania przez internet powinna być udokumentowana umową....

Zasiedzenie nieruchomości - nabycie prawa własności poprzez zasiedzenie

Zasiedzenie nieruchomości - nabycie prawa własności poprzez zasiedzenie

Większość osób w naszym kraju spotkało się zapewne z terminem zasiedzenia nieruchomości . Termin ten brzmi dosyć ogólnie i trzeba zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę dotyczy. Czy w naszym kraju można stać się właścicielem jakiejś nieruchomości lub też...

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej jest bardzo szeroki, przy czym najczęściej będziemy mieli do czynienia z egzekucją z wynagrodzenia, z nieruchomości lub właśnie z egzekucją z ruchomości. W poniższym artykule przeanalizujemy, w jaki sposób przebiega egzekucja z...

Darowizna przedsiębiorstwa - koszty i podatki

Darowizna przedsiębiorstwa - koszty i podatki

Z powodu różnych sytuacji życiowych podatnik często musi zdecydować się na przekazanie prowadzonego przedsiębiorstwa, firmy innej osobie. Najpowszechniejszą formą jest w takim przypadku darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny. W poniższym artykule...

Weksel in blanco jako zabezpieczenie wierzytelności

Weksel in blanco jako zabezpieczenie wierzytelności

Weksel na ogół nie kojarzy się z niczym dobrym. Jednakże weksel jest jednym z najczęstszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności w polskim...

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży należy do najczęściej zawieranych w społeczeństwie umów. Dotyczy ona tak drobnych rzeczy, jak artykuły spożywcze, odzież, ale również samochodów i nieruchomości. Z wyjątkiem nieruchomości i przedsiębiorstw może ona zostać zawarta w dowolnej formie....

Skarga na czynności egzekucyjne

Skarga na czynności egzekucyjne

Analizowana przez nas skarga na czynności egzekucyjne jest oficjalnym środkiem przysługującym uprawnionemu podmiotowi w toku egzekucji administracyjnej i ma za zadanie podważenie i kwestionowanie podejmowanych czynności. W rezultacie stanowi swego rodzaju środek kontroli wobec działań...

Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja administracyjna dotyczyć może wielu różnych składników majątku dłużnika. Nie ulega większym wątpliwością, że jednym z najczęstszych przypadków jest egzekucja z rachunku bankowego. Z tych też powodów w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią egzekucji z...

Ograniczenia w egzekucji

Ograniczenia w egzekucji

Komornik sądowy, o którym pisałem w poprzednim artykule , jest funkcjonariuszem publicznym, który stosując przymus, wykonuje orzeczenia sądów. Jak wiadomo, komornik działa na podstawie przepisów różnych ustaw, a te zawierają...

Zadatek a zaliczka - jakie są różnice i co oznaczają?

Zadatek a zaliczka - jakie są różnice i co oznaczają?

W zawartych umowach strony zastrzegają wpłacić na poczet zobowiązania określoną kwotę tytułem zaliczki lub zadatku . Choć w języku potocznym często używa się pojęć zadatku i zaliczki zamiennie, to jednak są to dwie odrębne instytucje prawne, wywołujące...

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Przychodzi ten moment, kiedy chcesz z różnych powodów sprzedać mieszkanie. Sprzątasz je, robisz atrakcyjne zdjęcia, a następnie zamieszczasz ogłoszenie. To jednak nie wszystko, co trzeba zrobić. Należy też przygotować się pod względami prawnymi i organizacyjnymi do...

Kiedy można ubezwłasnowolnić osobę fizyczną?

Kiedy można ubezwłasnowolnić osobę fizyczną?

Z pewnością wiele osób słyszało o ubezwłasnowolnieniu osoby fizycznej. Z uwagi na dość ogóle wyobrażenia na ten temat warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. W naszym dzisiejszym artykule szczególną uwagę zwrócimy na udzielenie odpowiedzi na pytanie: kiedy można...

Sprzedaż rzeczy objętych egzekucją

Sprzedaż rzeczy objętych egzekucją

Powszechnym przypadkiem jest sprzedaż egzekucyjna dotycząca zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych. Tego rodzaju sprzedaż przeprowadza organ egzekucyjny. Okazuje się jednak, że w ramach postępowania możliwa i dopuszczalna jest sytuacja, w której to zobowiązany...

Umowa dożywocia - zakres i skutki prawne

Umowa dożywocia - zakres i skutki prawne

Jednym ze sposobów przeniesienia własności nieruchomości na rzecz innej osoby, a przy tym zapewnienia sobie regularnych świadczeń z jej strony, jest umowa dożywocia. Umowa dożywocia rodzi szereg konsekwencji na przyszłość. W poniższym artykule omówimy zakres i...

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Toczące się wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne jest zawsze zjawiskiem uciążliwym. Warto zatem wiedzieć, że w przypadku zaistnienia pewnych zdarzeń dochodzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Skutkiem umorzenia jest uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych oraz brak...

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do umowy najmu okazjonalnego?

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do umowy najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego od lat święci triumfy popularności wśród wynajmujących, którzy coraz częściej decydują się na zawarcie takiej właśnie umowy, jeśli chcą wynająć mieszkanie. Część z nich nie zgadza się na zawarcie innej umowy, a że jest problem ze znalezieniem...

Zasady zawierania umów przez Internet

Zasady zawierania umów przez Internet

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych sprawia, że coraz częściej dochodzi do transakcji internetowych. Podstawą każdej transakcji jest odpowiednia umowa zawierana pomiędzy stronami. Z uwagi na kłopotliwość korzystania z formy pisemnej zastanowimy się, jak przedstawiają się...

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

Jedną z form nabycia tytułu własności nieruchomości jest jej zasiedzenie. Jest to o tyle ciekawa instytucja prawna, że do nabycia nie dochodzi tutaj w drodze żadnej umowy pomiędzy konkretnymi stronami. Dana osoba uzyskuje tytuł własności do nieruchomości z uwagi na okoliczności...

Zawarcie umowy pod wpływem błędu

Zawarcie umowy pod wpływem błędu

Błąd powstały przy dokonywaniu czynności prawnej stanowi wadę oświadczenia woli, która skutkuje nieważnością czynności prawnej. Osoby, które chcą uniknąć cywilnych skutków danej czynności prawnej (np. umowy) często powołują się na powstały błąd. W konsekwencji warto...

Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

Kodeks cywilny przewiduje kilka sytuacji, w której strona umowy kupna-sprzedaży ma prawo do odstąpienia od umowy. Owo prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży może wynikać zarówno ze zgodnej woli stron, i wtedy odpowiedni zapis powinien zostać zawarty w treści...

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Może zdarzyć się sytuacja, gdy jedna nieruchomość ma kilku współwłaścicieli. Nie zawsze wszyscy są zainteresowani dalszym trwaniem takiego stanu rzeczy, w związku z czym można podjąć procedurę zniesienia współwłasności. O tym, jakie skutki cywilne oraz podatkowe wywołuje...

Różnica pomiędzy własnością a posiadaniem

Różnica pomiędzy własnością a posiadaniem

W języku potocznym często zamiennie posługujemy się pojęciami „właściciel” i „posiadacz”. Trzeba jednak mieć świadomość, że na gruncie prawa cywilnego pojęcia te nie są tożsame i nie zawsze właściciel jest jednocześnie posiadaczem. Dlatego też w...

Odpowiedzialność cywilna za niewykonanie umowy

Odpowiedzialność cywilna za niewykonanie umowy

Zawarcie umowy cywilnej pomiędzy dwoma podmiotami wiąże się z rozdzieleniem pomiędzy nich określonych praw i obowiązków. Po stronie dłużnika pojawia się obowiązek wykonania danego świadczenia w ramach zaciągniętego zobowiązania względem wierzyciela. W przypadku niewykonania...

Wybudowanie budynku na cudzym gruncie - kwestia prawa własności

Wybudowanie budynku na cudzym gruncie - kwestia prawa własności

Ciekawym przypadkiem wartym rozważenia jest sytuacja, gdy dochodzi do wybudowania budynku na cudzym gruncie. Osoby budujące mają bowiem wątpliwości co do kwestii prawa własności budynku wzniesionego własnym nakładem. W artykule przeanalizujemy ten problem pod kątem przepisów prawa...

Użyczenie nieruchomości

Użyczenie nieruchomości

Nieruchomości mogą być przedmiotem wielu umów cywilnych. Poza najpopularniejszymi, takimi jak umowa sprzedaży czy umowa najmu, wyróżniamy również użyczenie nieruchomości. Ze względu na specyfikę tego stosunku prawnego warto poświęcić trochę uwagi na bliższą analizę...

Darowizna nieruchomości ze służebnością osobistą

Darowizna nieruchomości ze służebnością osobistą

Jednym ze sposobów zabezpieczenia darczyńcy przy darowiźnie nieruchomości jest zastrzeżenie dla siebie lub dla bliskich służebności osobistej , według której możliwe będzie dalsze zamieszkiwanie w tej nieruchomości. W takim wypadku własność nieruchomości...

Wezwanie do zapłaty - najważniejsze elementy i prawidłowa forma

Wezwanie do zapłaty - najważniejsze elementy i prawidłowa forma

Wezwanie do zapłaty jest pismem kierowanym najczęściej przez jedną stronę umowy w stosunku do drugiej strony z żądaniem spełniania świadczenia pieniężnego. Wezwanie do zapłaty może być kierowane także wówczas, gdy obowiązek zapłaty nie wynika z zawartej umowy, a na...

Wymiana towaru na nowy w ramach gwarancji - skutki cywilne i podatkowe

Wymiana towaru na nowy w ramach gwarancji - skutki cywilne i podatkowe

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towaru musi pamiętać o regulacjach dotyczących udzielania gwarancji na towar. W ramach uprawnień gwarancyjnych, gdy towar okaże się wadliwy, nabywca ma m.in. prawo do ubiegania się o wymianę towaru na wolny od wad. W poniższym artykule omówimy...

Ważność umowy zawartej przez telefon

Ważność umowy zawartej przez telefon

Z rynkowych statystyk wynika, iż coraz częstszym sposobem zawierania umów jest ich zawieranie poza siedzibą przedsiębiorstwa. Takich umów jest już około 50% ze wszystkich zawieranych na...

Ważność zawartej umowy ustnej

Ważność zawartej umowy ustnej

Przez umowę najczęściej rozumie się zgodne oświadczenie woli przynajmniej dwóch stron zmierzające do powstania, zmiany lub uchylenia stosunku prawnego. Strony, zawierając umowę, dążą do optymalnego ukształtowania swojej sytuacji prawnej. Dla bezpieczeństwa transakcji staramy się...

Służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej

W artykule opiszemy problematykę służebności drogi koniecznej . Wymogiem niezbędnym dla zabudowy działki, jak i normalną koniecznością, by z niej korzystać, jest posiadanie dojścia i dojazdu z tej działki do drogi publicznej. Na skutek różnych okoliczności, w tym...

Odszkodowanie za zniszczenie mienia

Odszkodowanie za zniszczenie mienia

Zasada wyrażona w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą zobowiązanym do naprawienia szkody jest osoba, która wyrządziła ją ze swojej winy, odnosi się również do odszkodowań za zniszczenie mienia. Pojęcie mienia należy rozumieć jako własność i inne prawa majątkowe. W artykule...

Prawo do dysponowania grobem

Prawo do dysponowania grobem

„ Prawo do grobu ” to stwierdzenie powszechnie używane, a niekiedy wręcz nadużywane – bez rozróżnienia jednak ogółu uprawnień i roszczeń wchodzących w skład tego określenia. Artykuł wyjaśnia, czym jest prawo do rozporządzania...

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Na podstawie umowy-zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawca). Umowa-zlecenie, jako umowa cywilnoprawna, podlega przepisom Kodeksu cywilnego i jest częstą formą współpracy obok umowy...

Prawo cywilne - Porady prawne

W codziennym życiu większość z nas całkiem bezwiednie przestrzega przepisów prawa cywilnego, po prostu postępując przyzwoicie. Bowiem w uproszczeniu prawo cywilne służy określeniu, w jaki sposób należy postępować i jak kształtować relacje międzyludzkie, aby unikać zatargów i równocześnie dobrze chronić siebie i swoją własność przed naruszeniami innych. Tak więc prawo cywilne przydaje się na co dzień, dlatego warto je znać i stosować.

W dziale pod tą nazwą znajdą Państwo cały zbiór artykułów i porad, które przybliżają obowiązujące rozwiązania prawne i pokazują, jak w danej sytuacji postąpić. Przedstawiamy, jak na przykład poradzić sobie z nieuczciwym sprzedawcą albo wykonawcą remontu, jak reklamować buty albo jak przeciwstawić się sąsiadowi, który zalewa nam działkę deszczówką. Prawo cywilne to także własność i współwłasność oraz wszelkie umowy zawierane na różne usługi albo na najem lokalu mieszkalnego – o tym również piszą nasi prawnicy, posiłkując się przykładami z życia i własnej praktyki.


Ponadto w naszych poradach prawnych wiele miejsca poświęcamy postępowaniu cywilnemu, gdyż warto dobrze przygotować się do sprawy sądowej, gdy inne drogi rozwiązania sporu zawiodą. Wiele takich spraw dotyczy na przykład odszkodowań za szkodę, naruszenia dóbr osobistych, służebności, zasiedzenia nieruchomości.

Warto również pamiętać o tym, że umowy darowizny czy umowy dożywocia są także kształtowane w oparciu o Kodeks cywilny. I na koniec jeszcze jednak uwaga – w sprawach cywilnych występujemy sami przeciw stronie, która się z nami nie zgadza. Żadna instytucja państwowa nie jest władna tu ingerować, dlatego w sprawach trudnych warto zaangażować profesjonalną pomoc prawną, aby jak najlepiej chronić swoje interesy. Zespół naszych prawników jest do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu.