Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Polski Ład a ulga na wspieranie działalności kulturowej, naukowej i sportowej

Polski Ład a ulga na wspieranie działalności kulturowej, naukowej i sportowej

Nowe regulacje, które wejdą w życie z początkiem roku 2022, mają za zadanie wsparcie wielu różnych dziedzin życia społecznego. W całym pakiecie nowelizacyjnym znajdują się także takie regulacje, które przewidują ulgi dla podmiotów wspierających działalność kulturową,...

Polski Ład a ulga na wydatki konserwatorskie i remontowe

Polski Ład a ulga na wydatki konserwatorskie i remontowe

Polski Ład zawiera wiele nowych rozwiązań dotyczących wszelkiego rodzaju ulg oraz preferencji podatkowych. Z obszernego katalogu warto wybrać i poddać analizie ulgę na wydatki konserwatorskie oraz remontowe. Jest to swoista nowość w prawie podatkowym, dlatego też warto przyjrzeć...

Polski Ład a nowe zwolnienia w podatku PIT dla podatników powracających do kraju

Polski Ład a nowe zwolnienia w podatku PIT dla podatników powracających do kraju

W ramach pakietu Polski Ład ustawodawca pragnie zrealizować określone cele społeczne. Jednym z nich jest zachęcenie Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju. W tym celu wprowadzono do ustawy PIT specjalne zwolnienie przychodów osób powracających do RP. W dzisiejszym...

Polski Ład a zmiany w zakresie ulgi na dziecko i preferencyjnego opodatkowania małżonków

Polski Ład a zmiany w zakresie ulgi na dziecko i preferencyjnego opodatkowania małżonków

Projekt ustawy zmieniającej prawo podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu trafił już pod obrady Sejmu. Zawiera on wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań opierających się zarówno na wprowadzeniu nowych instytucji podatkowych, jak i na modyfikacji dotychczas funkcjonujących. W...

Zwolnienia dla rolników od podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

Zwolnienia dla rolników od podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

Akcyza jest specyficznym zobowiązaniem podatkowym dotyczącym czynności związanych z wyrobami akcyzowymi. Najczęściej pojawia się w momencie zakupu wyrobów akcyzowych. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się natomiast ciekawym przypadkiem zwolnienia dla rolników w postaci...

Zmiany w podatku dochodowym w ramach Nowego Ładu

Zmiany w podatku dochodowym w ramach Nowego Ładu

Ogłoszony przez rządzących Nowy Ład to kompleksowy plan zakładający zrewolucjonizowanie najważniejszych gałęzi prawa w Polsce. Zakres Nowego Ładu obejmuje także sferę praw podatkowych, co głównie obejmuje podatek dochodowy. Z tego też powodu w naszym dzisiejszym artykule...

Nowe regulacje VAT w zakresie e-handlu

Nowe regulacje VAT w zakresie e-handlu

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące rozliczania podatku VAT w zakresie handlu elektronicznego. Zmiany te mają za zadanie przede wszystkim wprowadzić pewnego rodzaju uproszczenia dla podatników zajmujących się e-handlem, co w dalszej perspektywie ma poprawić...

Polski Ład a zmiany w podatku VAT

Polski Ład a zmiany w podatku VAT

Uregulowania dotyczące Polskiego Ładu w przeważającej mierze dotyczą kwestii związanych z podatkami dochodowymi. W zakresie dochodowym zmiany będą miały najszerszy zakres. Trzeba jednak podkreślić, że pewne ciekawe rozwiązania zostaną również wprowadzone w zakresie podatku od...

Polski Ład a ulga podatkowa dla pracowników

Polski Ład a ulga podatkowa dla pracowników

Ciekawym rozwiązaniem w ramach Polskiego Ładu jest preferencja podatkowa określana jako ulga dla pracowników. Polegać ona będzie na odliczeniu od dochodu określonej kwoty wyliczonej według konkretnego wzoru. W ramach dzisiejszego artykułu postaramy się przybliżyć mechanizm...

Polski Ład a sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Polski Ład a sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

W aktualnym stanie prawnym sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT po upływie pół roku. To pozwala na możliwość znacznych optymalizacji podatkowych w tym zakresie. Z uwagi na bardzo często powtarzający się proceder...

Polski Ład a zmiany w opodatkowaniu najmu ryczałtem

Polski Ład a zmiany w opodatkowaniu najmu ryczałtem

W poprzednim artykule wskazaliśmy, że w ramach Polskiego Ładu zostanie usunięta możliwość amortyzowania nieruchomości mieszkalnych – zarówno wykorzystywanych w działalności gospodarczej, jak i w ramach najmu prywatnego. W dzisiejszym tekście będziemy kontynuować ten wątek...

Polski Ład a wykluczenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Polski Ład a wykluczenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Regulacje Polskiego Ładu to nie tylko nowe preferencje i ulgi dla podatników, ale także zmiany, które mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na rozliczenie podatku PIT. Taką właśnie zmianą jest usunięcie możliwości uwzględniania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od...

SLIM VAT 2 - nowe regulacje w zakresie podatku VAT

SLIM VAT 2 - nowe regulacje w zakresie podatku VAT

Po wprowadzeniu zmian w podatku VAT wprowadzonych w ramach pakietu SLIM VAT ustawodawca zdecydował się na dalszą nowelizację i kontynuację zmian w postaci kolejnego pakietu nazwanego SLIM VAT 2. Przepisy te zostały już uchwalone w Sejmie i wejdą w życie z dniem 1...

Usługi budowlane w strefie UE a rozliczenie VAT

Usługi budowlane w strefie UE a rozliczenie VAT

Polscy przedsiębiorcy działający w branży budowlanej świadczą swoje usługi nie tylko na terenie RP, ale również i w innych krajach znajdujących się w strefie UE, jak i w krajach trzecich. Taka sytuacja rodzi pytanie co do sposobu rozliczenia podatku VAT w przypadku usług...

Ulgi na nowe technologie w ramach Nowego Ładu

Ulgi na nowe technologie w ramach Nowego Ładu

Jednym z założeń Nowego Ładu jest pobudzenie gospodarki krajowej po zastoju spowodowanym stanem epidemii. W tym celu zaproponowano kilka interesujących rozwiązań dla przedsiębiorców, które możemy określić zbiorczo jako ulgi na nowe technologie. W naszym dzisiejszym artykule...

Spłata kredytu za członka rodziny a darowizna

Spłata kredytu za członka rodziny a darowizna

Nierzadką sytuacją jest przypadek, w którym członkowie rodziny pomagają w spłacie kredytu. Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne wymogi stawiane przez banki często rodzice mający lepszą zdolność kredytową pełnią rolę współkredytobiorców. W związku z tym zastanowimy się,...

Konsekwencje złożenia deklaracji podatkowej po terminie

Konsekwencje złożenia deklaracji podatkowej po terminie

Podatnicy różnych podatków są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych w różnych terminach. Nie można tego pojęcia wiązać wyłącznie z deklaracjami PIT składanymi do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W rezultacie tematyka konsekwencji złożenia...

Nowe rozwiązania dotyczące składki zdrowotnej w ramach Nowego Ładu

Nowe rozwiązania dotyczące składki zdrowotnej w ramach Nowego Ładu

W ramach ogłoszonego Nowego Ładu przewidziano bardzo wiele nowych rozwiązań dotyczących sfery podatkowej. Jedną z najistotniejszych zmian jest planowana nowelizacja zasad uwzględniania składki zdrowotnej w rozliczeniu podatkowym. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się zatem, w...

Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do prywatnego majątku podatnika i sprzedaż

Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do prywatnego majątku podatnika i sprzedaż

Nieruchomość wykorzystywana na potrzeby firmowe może zostać następnie przeniesiona do prywatnego majątku podatnika. Takie wycofanie nieruchomości jest zdarzeniem prawidłowym pod względem prawnym i podatkowym. Warto jednak bliżej przyjrzeć się kwestii późniejszej sprzedaży...

Zagraniczna darowizna - czy podlega opodatkowaniu w Polsce?

Zagraniczna darowizna - czy podlega opodatkowaniu w Polsce?

Osoby fizyczne mieszkające w Polsce otrzymują nie tylko darowizny od osób z Polski, ale i z zagranicy. Jak powszechnie wiadomo, w przypadku umowy darowizny obowiązek podatkowy spoczywa na osobie obdarowanej. Warto jednak zastanowić się, czy będzie tak również w przypadku zagranicznych...

Zasady opodatkowania agroturystyki

Zasady opodatkowania agroturystyki

W czasach pandemii coraz większą popularnością cieszy się wypoczynek w ośrodkach agroturystycznych. W związku z rosnącą popularnością tego rodzaju działalności warto przeanalizować zasady opodatkowania agroturystyki. Właśnie ta tematyka będzie przedmiotem analizy w naszym...

Działalność rolnicza a zwolnienie z VAT

Działalność rolnicza a zwolnienie z VAT

Podatek VAT jest zobowiązaniem podatkowym, które dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Co jednak istotne, w myśl definicji zawartej w ustawie VAT – podatnikiem jest również rolnik w zakresie swojej działalności rolniczej. Jednakże w tym zakresie możliwe...

Zasady opodatkowania sprzedaży gruntów rolnych

Zasady opodatkowania sprzedaży gruntów rolnych

Często dochodzi do sytuacji, gdy rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne postanawiają dokonać sprzedaży gruntu rolnego. W związku z tym pojawia się pytanie o sposób rozliczenia podatku od tego rodzaju zbycia. Zatem warto pochylić się nad tą kwestią i wyjaśnić, z jakimi rodzajami...

Dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne -jak rozliczyć podatek PIT?

Dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne -jak rozliczyć podatek PIT?

Rolnicy posiadane grunty rolne mogą oddać w dzierżawę nie tylko innemu rolnikowi, ale i pozostałym podmiotom gospodarczym. Obecnie coraz częstszym zjawiskiem jest oddanie w dzierżawę gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jaki...

Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym - czy występuje podatek PIT?

Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym - czy występuje podatek PIT?

Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne często świadczą dodatkowe usługi w postaci wynajmu pokoi gościnnych w ramach agroturystyki. W związku z tym pojawia się pytanie o sposób rozliczenia tego rodzaju wynajmu. Postaramy się rozwiać pojawiające się wątpliwości i odpowiedzieć na...

Najem nieruchomości a kasa fiskalna

Najem nieruchomości a kasa fiskalna

Najem nieruchomości jest czynnością podlegającą pod ustawę VAT i to zarówno w sytuacji gdy najem jest prowadzony przez przedsiębiorcę, jak i przez osobę prywatną. Jednym z nieodzownych elementów wiążących się z podatkiem VAT jest konieczność posiadania kasy fiskalnej. W...

Rezygnacja z kasy fiskalnej

Rezygnacja z kasy fiskalnej

Jednym z obowiązków podatników prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych jest ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Mogą jednak pojawić się okoliczności wskazujące na konieczność rezygnacji z kasy fiskalnej....

Zasady rozliczania ulgi na dziecko

Zasady rozliczania ulgi na dziecko

Ulga na dziecko jest najczęściej stosowanym odliczeniem w ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT. Jeżeli chodzi o aspekt techniczny, to samo wypełnienie załącznika PIT/O nie rodzi większych trudności. Jednakże warto zastanowić się nad formalnymi warunkami, które muszą...

Sprzedaż akcji otrzymanych w darowiźnie

Sprzedaż akcji otrzymanych w darowiźnie

Jednym z rodzajów źródeł zarobkowania podatnika są przychody z kapitałów pieniężnych, do których zaliczamy sprzedaż akcji. Warto jednak wskazać, że podatnik może w różny sposób wejść w posiadanie akcji i niekoniecznie jest to ich nabycie w drodze umowy sprzedaży. W naszym...

Doradztwo podatkowe online

Doradztwo podatkowe online

Wybuch pandemii oraz coraz to nowe lockdowny spowodowały, że większość usług została przeniesiona do sieci wirtualnej. Zagadnienie to nie ominęło również sfery podatkowej, w której coraz częściej spotykamy się z doradztwem podatkowym online. W przeważającej mierze jest to...

Praca zdalna dla zagranicznego kontrahenta - jak rozliczyć dochód?

Praca zdalna dla zagranicznego kontrahenta - jak rozliczyć dochód?

Światowa pandemia koronawirusa spowodowała, że znaczna część pracowników przeszła na system pracy zdalnej. Wykonywanie pracy z kraju dla zagranicznego pracodawcy podlega pod szczególne regulacje w zakresie prawa podatkowego. W poniższym artykule zastanowimy się, w jaki sposób...

Czy US może zablokować rachunek bankowy podatnika?

Czy US może zablokować rachunek bankowy podatnika?

Spora grupa podatników obawia się ryzyka zablokowania ich rachunków bankowych przez urząd skarbowy. Obawy te przede wszystkim dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z firmowych rachunków do rozliczeń należności z kontrahentami. Naturalnie...

Jak rozliczyć dochody z YouTube?

Jak rozliczyć dochody z YouTube?

Intensywny rozwój portali społecznościowych powoduje, że coraz większa rzesza osób fizycznych uzyskuje dochody z działalności internetowej. W związku z tym pojawia się pytanie o poprawne rozliczenie tego rodzaju zysków. W poniższym artykule zastanowimy się, w jaki sposób...

Slim VAT - system uproszczeń w zakresie podatku VAT

Slim VAT - system uproszczeń w zakresie podatku VAT

Szeroko przeprowadzone nowelizacje przepisów podatkowych objęły także podatek od towarów i usług. Wprowadzone od 2021 r. zmiany określono jako „pakiet Slim VAT” i zasadniczo ma on na celu modyfikację przepisów, które doprowadzą do uproszczeń w rozliczeniu podatku VAT....

Zakup towaru z Aliexpress - czy trzeba płacić cło?

Zakup towaru z Aliexpress - czy trzeba płacić cło?

W ostatnich latach handel internetowy przybrał na sile. Sporo towarów jest zamawianych poprzez chiński portal Aliexpress. Osoby fizyczne importujące towary z Chin mogą zastanawiać się, czy w tym przypadku konieczne jest naliczanie cła. Postaramy się przyjrzeć bliżej tej...

Kiedy można wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych?

Kiedy można wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych?

Obowiązek zapłaty podatku dotyczy praktycznie każdego obywatela. Często jednak osobista sytuacja może być na tyle trudna, że podatnik nie jest w stanie uregulować zobowiązania podatkowego. W związku z tym warto przedstawić regulacje, które normują kwestię możliwości...

Nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości ryczałtem

Nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości ryczałtem

Początek 2021 r. przyniósł wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. W całym gąszczu nowych przepisów warto zwrócić uwagę na nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości podatkiem ryczałtowym. Wprowadzona w tym zakresie nowelizacja przewiduje korzystne zmiany dla...

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

Nowy rok przyniósł wiele zmian w przepisach prawnych. W przeważającej większości przypadków nałożono na obywateli nowe obowiązki. Warto zauważyć, że w ramach powinności pojawił się od 1 stycznia 2021 r. obowiązek zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło. W poniższych...

Ryczałt ewidencjonowany od 1 stycznia 2021 - nowe zasady

Ryczałt ewidencjonowany od 1 stycznia 2021 - nowe zasady

Ustawodawca przewidział liczne zmiany w przepisach aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego. Jedną z ciekawszych nowelizacji jest ta dotycząca ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego, ponieważ od 1 stycznia 2021 r. poszerzeniu ulegnie zarówno katalog stawek podatkowych, jak i...

Nowa opłata cukrowa od 01.01.2021 dla przedsiębiorców

Nowa opłata cukrowa od 01.01.2021 dla przedsiębiorców

Nowy rok niesie dla przedsiębiorców wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. W tym kontekście warto wspomnieć o całkiem nowym obowiązku, jakim jest opłata cukrowa. W poniższym artykule zastanowimy się, jaki jest zakres podmiotowy oraz przedmiotowy tego nowego zobowiązania...

50% koszty uzyskania przychodu a ulga dla młodych

50% koszty uzyskania przychodu a ulga dla młodych

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się nad sytuację, w której podatnik do 26. roku życia osiąga dochody z tytułu umowy o pracę wraz z przeniesieniem praw autorskich. W kontekście takich okoliczności należy rozpatrzyć, jaka korelacja występuje pomiędzy ulgą dla młodych a...

Umowa-zlecenie między osobami fizycznymi a ZUS

Umowa-zlecenie między osobami fizycznymi a ZUS

Umowa-zlecenie jest klasycznym przykładem umowy cywilnoprawnej. Należy pamiętać, że choć w typowych warunkach stronami takiej umowy są osoba fizyczna oraz przedsiębiorca, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa-zlecenie została zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi...

Nowy JPK VAT od października 2020

Nowy JPK VAT od października 2020

Nowością w zakresie podatku VAT jest wprowadzony od 1 października 2020 r. obowiązek przesyłania formularza JPK VAT. Tego rodzaju plik ma zastąpić podwójny obowiązek, który dotychczas spoczywał na podatnikach, tj. przesyłanie zarówno plików JPK, jak i osobne przesyłanie...

Czy urząd skarbowy może dokonać oględzin mieszkania?

Czy urząd skarbowy może dokonać oględzin mieszkania?

Urzędy skarbowe są wyposażone w wiele uprawnień względem możliwości weryfikacji obowiązków podatników. W tym zakresie chodzi przede wszystkim o sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku przez podatników. Pojawia się pytanie, jak dalece US może ingerować w prawa podatnika i...

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym przez podatnika

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym przez podatnika

Powszechnie znaną i stosowaną instytucją pozwalającą na uniknięcie odpowiedzialności karnoskarbowej jest czynny żal. Należy jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji istnieje możliwość złożenia czynnego żalu. Opcja ta jest wykluczona m.in. w przypadku, gdy urząd skarbowy...

Obowiązek raportowania o strategii podatkowej od 2021 przez podatników podatku CIT

Obowiązek raportowania o strategii podatkowej od 2021 przez podatników podatku CIT

Projekt nowelizacji ustawy CIT zakłada, że od 1 stycznia 2021 r. na podatnikach podatku CIT będzie spoczywał kolejny obowiązek w postaci raportowania o realizowanej strategii podatkowej. Planowane regulacje przewidują zatem nałożenie dalszych powinności na przedsiębiorców. W...

Zmiany w zakresie stosowania ulgi abolicyjnej

Zmiany w zakresie stosowania ulgi abolicyjnej

Niemało zamieszania wywołała informacja pojawiająca się w mediach, że z początkiem 2021 r. zostanie zlikwidowana ulga abolicyjna w podatku PIT. Choć na chwilę obecną projekt ustawy nowelizującej jest omawiany w Sejmie i nie wiadomo, jaki ostatecznie kształt przybierze, to warto...

Sprowadzenie auta z zagranicy - akcyza i zwolnienia

Sprowadzenie auta z zagranicy - akcyza i zwolnienia

Samochody osobowe są towarem podlegającym opodatkowaniu akcyzą. Konkretne czynności dotyczące pojazdów powodują powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Co istotne, w pewnych okolicznościach istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy. Tematyka ta będzie...

Ulga na start w ZUS dla nowych przedsiębiorców

Ulga na start w ZUS dla nowych przedsiębiorców

Zasadniczo osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w ZUS. Trzeba jednak zauważyć, że przy założeniu spełnienia pewnych warunków ustawowych nowy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z „ulgi na...

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Podatnicy uzyskujący dochody z zagranicy często spotykają się ze sformułowaniem „metoda unikania podwójnego opodatkowania”. Należy zauważyć, że prawidłowe rozliczenie podatku przez polskich rezydentów podatkowych będzie uzależnione właśnie od poprawnego zastosowania...

Prawo podatkowe - Porady prawne

Z prawem podatkowym warto być na bieżąco! Dlatego w tym dziale prezentujemy Państwu artykuły i porady na temat wszystkich obowiązujących w Polsce danin fiskalnych. Znajdą tu Państwo aktualności, czyli omówienia zmian w prawie podatkowym przygotowane przez naszych prawników i doradców finansowych.

Wiele tekstów przedstawia zagadnienia podatkowe w sposób kompleksowy, na przykład: kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jakie obowiązują zwolnienia od podatku, jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową, jak rozliczyć koszty uzyskania przychodu czy też dochody z zagranicy z uwzględnieniem metod unikania podwójnego opodatkowania.

Sporo miejsca poświęcamy procedurom podatkowym, czynnemu żalowi oraz sytuacjom, kiedy podatnik znalazł się już na celowniku urzędu skarbowego, czyli kontroli skarbowej o odpowiedzialności karno-skarbowej. Ponadto nasi prawnicy wyczerpująco i w przystępny sposób prezentują niezbędną wiedzę na temat podatku dochodowego, VAT, PCC, podatku akcyzowego, podatku od spadków i darowizn, jednocześnie podpierając się przykładami ze swej praktyki zawodowej. W razie problemów są do dyspozycji poprzez nasz panel klienta.