Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Podatkowe skutki cesji leasingu z powodu trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy

Podatkowe skutki cesji leasingu z powodu trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy

Trudna sytuacja finansowa spowodowana kryzysem gospodarczym może prowadzić do podejmowania przez przedsiębiorców różnych decyzji finansowych mających na celu zmniejszenie obciążeń ekonomicznych. Taką decyzją może być przykładowo zawarcie umowy cesji leasingu samochodu firmowego....

Konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji Polskiego Ładu

Konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji Polskiego Ładu

Pod wpływem opinii publicznej, negatywnie wypowiadającej się na temat niektórych rozwiązań przyjętych w ramach Polskiego Ładu, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu zmian korygujących. Na dzień pisania tego artykułu korekta Polskiego Ładu jest na etapie konsultacji społecznych i...

Konsolidacja kredytu jako sposób na kryzys w firmie - skutki podatkowe

Konsolidacja kredytu jako sposób na kryzys w firmie - skutki podatkowe

W dobie kryzysu ekonomicznego przedsiębiorcy posiadający zobowiązania kredytowe mogą zdecydować się na konsolidacje kredytów. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie skutki podatkowe wywoła zagadnienie konsolidacji kredytów u przedsiębiorcy.

Zawieszenie działalności w dobie kryzysu gospodarczego

Zawieszenie działalności w dobie kryzysu gospodarczego

Trwający kryzys gospodarczy może skłonić część przedsiębiorców do podjęcia decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Tego rodzaju działanie może pomóc przeczekać trudny okres ekonomiczny. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jak kwestia zawieszenia...

Rozłożenie podatku na raty jako sposób redukcji skutków kryzysu w firmie

Rozłożenie podatku na raty jako sposób redukcji skutków kryzysu w firmie

Ostatnie lata nie są łatwe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Po pandemii koronawirusa nastała wojna u naszych wschodnich sąsiadów oraz pogłębiający się kryzys finansowy. W związku z trudną sytuacją materialną przedsiębiorcy powinni poszukiwać różnych opcji...

Podatek od gier hazardowych online

Podatek od gier hazardowych online

Tematyka naszego dzisiejszego artykułu będzie dotyczyć zasad opodatkowania wygranych uzyskanych w grach hazardowych. Zastanowimy się, czy tak uzyskane środki pieniężne są w Polsce legalne oraz w jaki sposób przedstawia się kwestia ich opodatkowania.

Zaniechanie podatku od „frankowiczów”

Zaniechanie podatku od „frankowiczów”

Po długich bataliach frankowicze uzyskali umorzenie wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Co do zasady, tego rodzaju umorzenie generuje przychód po stronie frankowicza. W dzisiejszym artykule odniesiemy się natomiast do kwestii zaniechania...

Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 r.

Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 r.

Projekt ustawy z dnia 24 marca 2022 r. przewiduje istotne zmiany w zakresie Polskiego Ładu. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r., jednakże z mocą wsteczną od 1 lipca 2022 r. W dzisiejszym artykule przedstawiamy najważniejsze założenia w tym zakresie.

Zasady nadawania NIP osobom z Ukrainy

Zasady nadawania NIP osobom z Ukrainy

Kwestia posiadania NIP przez osoby będące uchodźcami z Ukrainy ma przede wszystkim znaczenie w kontekście możliwości podjęcia pracy zarobkowej na terenie Polski. W związku z tym w dzisiejszym artykule zastanowimy się nad samą procedurą nadawania numeru NIP oraz kwestią...

Zwolnienie z VAT świadczeń na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Zwolnienie z VAT świadczeń na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Z uwagi na kryzys humanitarny oraz napływającą falę uchodźców z Ukrainy wielu przedsiębiorców świadczy różnego rodzaju czynności na rzecz potrzebujących. W związku z tym wprowadzono pewne regulacje, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnień od podatku VAT. W dzisiejszym...

Pomoc przekazana na rzecz ofiar wojny w Ukrainie a koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy

Pomoc przekazana na rzecz ofiar wojny w Ukrainie a koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy

Podatnicy udzielający pomocy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci możliwości potraktowania dokonywanych darowizn i nieodpłatnych świadczeń jako kosztów uzyskania przychodów. Odbywa się to jednak w określonych warunkach, dlatego też warto...

Preferencje podatkowe dla udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Preferencje podatkowe dla udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Dramat wojenny w Ukrainie spowodował napływ uchodźców do Polski. Zdarzenie to wywołało skutki nie tylko w sferze polityczno-społecznej, ale także na gruncie gospodarczym oraz podatkowym. W naszym dzisiejszym artykule odniesiemy się do planowanych preferencji podatkowych dla osób...

Podatek od nieruchomości od domku letniskowego

Podatek od nieruchomości od domku letniskowego

Jak powszechnie wiadomo, podatek od nieruchomości jest zobowiązaniem podatkowym, które muszą opłacać właściciele lokali oraz budynków mieszkalnych. Warto przy tym zastanowić się, czy również z tytułu posiadania prawa własności do domku letniskowego należy odprowadzić podatek...

Wpłata na rzecz dewelopera a podatek od darowizny

Wpłata na rzecz dewelopera a podatek od darowizny

Członkowie najbliższej rodziny, którzy chcą wspomóc podatnika finansowo, często decydują się na przekazanie określonych środków na rzecz dewelopera na cele mieszkaniowe podatnika. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są konsekwencje podatkowe tego rodzaju zdarzenia...

Przekazanie środka trwałego pomiędzy małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą

Przekazanie środka trwałego pomiędzy małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą

Nie ma prawnych przeszkód, aby małżonkowie pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej prowadzili osobne firmy. Dodatkowo możliwe jest przekazywanie środka trwałego z firmy jednego małżonka do firmy drugiego małżonka. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się nad skutkami...

Sprzedaż na Allegro a podatek VAT

Sprzedaż na Allegro a podatek VAT

Wiele osób fizycznych dokonujących sprzedaży swoich prywatnych rzeczy ruchomych poprzez portal Allegro zastanawia się, czy w takim przypadku konieczne jest odprowadzenie podatku VAT. Postaramy się zatem wyjaśnić tę problematykę z perspektywy osoby prywatnej, która nie prowadzi...

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a możliwość rozliczania jako osoba samotnie wychowująca

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a możliwość rozliczania jako osoba samotnie wychowująca

Możliwość rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko została zlikwidowana na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu z początkiem 2022 r. Taka opcja istnieje jednak dalej w zakresie rozliczenia za 2021 r., kiedy obowiązywał jeszcze poprzedni stan prawny. W naszym dzisiejszym...

Skutki nieotrzymania PIT-11 od pracodawcy

Skutki nieotrzymania PIT-11 od pracodawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku rocznego z tytułu stosunku pracy. Odbywa się to w oparciu o informację PIT-11, która jest sporządzana i przekazywana przez pracodawcę. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się,...

Ulga termomodernizacyjna a brak prawa własności

Ulga termomodernizacyjna a brak prawa własności

Zbliżający się okres rozliczenia podatku powoduje, że wielu podatników zastanawia się, jakie ulgi podatkowe można zastosować w celu zmniejszenia wysokości zobowiązania podatkowego. Jedną z takich preferencji jest ulga termomodernizacyjna. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się...

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Poza całkowitym zwolnieniem ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje również ulgę mieszkaniową, z której mogą skorzystać te osoby, które przekroczyły termin na zgłoszenie nabycia na formularzu SD-Z2. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat...

Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

Podatek liniowy jest formą opodatkowania, na którą przedsiębiorca może zdecydować się wraz z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z tej formy warunkowana jest jednak określonymi przesłankami. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się,...

Czy handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem?

Czy handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem?

Z uwagi na znaczne rozszerzenie zakresu podmiotowego ryczałtu ewidencjonowanego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na tę formę opodatkowania. W poniższym artykule zastanowimy się, czy tą formą opodatkowania może być objęta działalność polegająca na handlu samochodami.

Skutki niezastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej

Skutki niezastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej

Z uwagi na niejasne przepisy podatkowe, które często mogą być różnie rozumiane, coraz większa grupa podatników występuje z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są skutki niezastosowania się do treści wydanej interpretacji.

Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy - zmiany w Polskim Ładzie

Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy - zmiany w Polskim Ładzie

Wprowadzony od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład już doczekał się poprawek. Wszystko za sprawą rozwiązań podatkowych, które spowodowały, że pracownicy otrzymali dużo niższe wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy. W dzisiejszym artykule przedstawiamy, jak kształtują się nowe zasady...

Darowizna gruntów rolnych a możliwość zwolnienia od podatku

Darowizna gruntów rolnych a możliwość zwolnienia od podatku

Otrzymanie darowizny przeważnie kojarzy się z możliwością skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku. Trzeba jednak podkreślić, że nie w każdym przypadku są spełnione ustawowe warunki. Dlatego też w dzisiejszym artykule przeanalizujemy inne zwolnienie podatkowe odnoszące...

Skutki sprzedaży towaru poniżej ceny rynkowej

Skutki sprzedaży towaru poniżej ceny rynkowej

Tematyka naszego dzisiejszego artykułu odnosić się będzie do ciekawego zagadnienia, jakim jest sprzedaż towarów poniżej ich ceny rynkowej. Przede wszystkim zastanowimy się, czy tego rodzaju działanie jest dopuszczalne w świetle prawa oraz jakie ewentualne skutki podatkowe wywołuje...

Faktura pro forma a prawo do odliczenia podatku VAT

Faktura pro forma a prawo do odliczenia podatku VAT

W obrocie gospodarczym funkcjonuje wiele dokumentów przekazywanych pomiędzy kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą. Choć klasycznym dokumentem jest faktura, to w poniższej analizie zastanowimy się, jakie skutki podatkowe może wywołać otrzymana faktura pro forma....

Zniesienie współwłasności a przychód podatkowy

Zniesienie współwłasności a przychód podatkowy

Uzyskanie przychodu podatkowego generuje u podatników obowiązek podatkowy. Taki przychód może powstać na różne sposoby, w tym również gdy dochodzi do odpłatnego zniesienia współwłasności . Tematyka konsekwencji podatkowych przy zmienieniu współwłasności...

Przedawnienie kary z Kodeksu karnego skarbowego

Przedawnienie kary z Kodeksu karnego skarbowego

Kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę Kodeks karny skarbowy (K.k.s.), musi liczyć się z koniecznością poniesienia kary przewidzianej w tejże ustawie. Jeżeli natomiast upłynie określony w przepisach termin przedawnienia, to mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do...

Podatkowe skutki przekształcenia lokalu mieszkalnego w użytkowy

Podatkowe skutki przekształcenia lokalu mieszkalnego w użytkowy

Często zdarza się, że podatnik wykorzystuje lokal mieszkalny wyłącznie do celów użytkowych. Z takim przypadkiem będziemy mieli do czynienia, gdy mieszkanie podatnika zostało zaadoptowane na biuro. W związku z tym pojawia się pytanie o sposób kwalifikacji oraz amortyzacji takiego...

Handel walutami - podatek PIT i VAT

Handel walutami - podatek PIT i VAT

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jaki sposób rozliczyć podatek z tytułu handlu klasycznymi walutami. Tematyka będzie opierać się zarówno na podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i podatku VAT. Zapraszamy do lektury.

Rozliczanie ulgi na dziecko w Polskim Ładzie

Rozliczanie ulgi na dziecko w Polskim Ładzie

W ramach Polskiego Ładu doprecyzowano przepisy stanowiące na temat ulgi na dziecko, dzięki czemu rozwiązano narastające wątpliwości dotyczące sposobu podziału ulgi pomiędzy małżonkami zachowującymi władzę rodzicielską. Poniżej przedstawiamy to zagadnienie.

Sprzedaż mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Sprzedaż mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Powszechnym zjawiskiem jest wykorzystywanie nieruchomości mieszkalnych w prowadzonej przez osoby fizyczne działalności gospodarczej. Takie nieruchomości mają status środków trwałych. Jeśli podatnik podejmuje decyzję o sprzedaży tak wykorzystywanego mieszkania, pojawia się problem z...

Pożyczka udzielona przez rodziców

Pożyczka udzielona przez rodziców

Rodzice, pragnąć wspomóc swoje dzieci, często oferują im określone środki finansowe na wsparcie. Jedną z form prawnych takiego wsparcia jest pożyczka, która często ma charakter nieodpłatny, co oznacza, że nie są naliczane odsetki. W związku z tym warto zastanowić się, jakie...

Nabycie sprawdzające - nowy mechanizm sprawdzania podatników

Nabycie sprawdzające - nowy mechanizm sprawdzania podatników

Polski Ład wprowadza nowy mechanizm sprawdzania podatników, jakim jest nabycie sprawdzające. W artykule przedstawiamy całość zagadnienia i jednocześnie wyjaśniamy, kto powinien zwrócić szczególną uwagę na nowy zakres kontroli ze strony fiskusa.

Niezgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym - skutki i konsekwencje podatkowe

Niezgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym - skutki i konsekwencje podatkowe

W przypadku darowizny obowiązek podatkowy spoczywa na osobie nabywającej określone rzeczy czy też prawa. W tej sytuacji pojawia się konieczność uregulowania podatku od spadków i darowizn, z czym wiąże się obowiązek dokonania odpowiedniego zgłoszenia do urzędu skarbowego. W naszym...

Obowiązek posiadania terminala płatniczego od stycznia 2022 r.

Obowiązek posiadania terminala płatniczego od stycznia 2022 r.

Polski Ład wprowadza dla pewnych kategorii podatników obowiązek posiadania terminala płatniczego. Obowiązek ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Dlatego też warto zastanowić się, kogo obejmie nowy obowiązek posiadania terminala płatniczego i jakie ewentualne skutki będą...

Nowe stawki ryczałtu dla informatyków od 2022 roku

Nowe stawki ryczałtu dla informatyków od 2022 roku

Polski Ład przynosi zmiany również w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego – zmiany dotyczące m.in. stawek podatkowych. W ramach naszego dzisiejszego artykułu zastanowimy się, jakie stawki podatku może wybrać informatyk prowadzący własną działalność gospodarczą od 2022 r.

Minimalny podatek dochodowy - czym jest i kogo obowiązuje?

Minimalny podatek dochodowy - czym jest i kogo obowiązuje?

Polski Ład wprowadza nowość, jaką jest minimalny podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że to nowe zobowiązanie podatkowego dotyczy podatników podatku CIT, a więc osób prawnych. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, kogo dokładnie dotyczy minimalny podatek dochodowy i w...

Kto musi rejestrować się jako podatnik VAT?

Kto musi rejestrować się jako podatnik VAT?

Obowiązek zarejestrowania jako podatnik VAT dotyczy tych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Okazuje się jednak, że ustawa VAT zawiera specyficzną i własną definicję pojęcia działalności gospodarczej. To z kolei powoduje, że krąg podmiotów zobligowanych do...

Polski Ład a zasady obliczania składki zdrowotnej

Polski Ład a zasady obliczania składki zdrowotnej

Polski Ład nie tylko wykluczył możliwość dokonywania odliczenia od podatku opłaconej składki zdrowotnej, ale również zmienił zasady jej obliczania. Poniżej prezentujemy nowe reguły obliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców.

Polski Ład a odliczenie kwoty wolnej od podatku

Polski Ład a odliczenie kwoty wolnej od podatku

Jedną z najważniejszych i jednocześnie najgłośniejszą zmianą wprowadzoną w ramach Polskiego Ładu jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Z uwagi na liczne korzyści finansowe warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Zapraszamy do lektury.

Polski Ład a ulga na wspieranie działalności kulturowej, naukowej i sportowej

Polski Ład a ulga na wspieranie działalności kulturowej, naukowej i sportowej

Nowe regulacje, które wejdą w życie z początkiem roku 2022, mają za zadanie wsparcie wielu różnych dziedzin życia społecznego. W całym pakiecie nowelizacyjnym znajdują się także takie regulacje, które przewidują ulgi dla podmiotów wspierających działalność kulturową,...

Ulga na zabytki w Polskim Ładzie - odliczenie wydatków na prace konserwatorskie i remontowe od 2022 r.

Ulga na zabytki w Polskim Ładzie - odliczenie wydatków na prace konserwatorskie i remontowe od 2022 r.

Polski Ład zawiera wiele nowych rozwiązań dotyczących wszelkiego rodzaju ulg oraz preferencji podatkowych. Z obszernego katalogu warto wybrać i poddać analizie ulgę na zabytki, wydatki konserwatorskie oraz remontowe. Jest to swoista nowość w prawie podatkowym, dlatego też warto...

Polski Ład a nowe zwolnienia w podatku PIT dla podatników powracających do kraju

Polski Ład a nowe zwolnienia w podatku PIT dla podatników powracających do kraju

W ramach pakietu Polski Ład ustawodawca pragnie zrealizować określone cele społeczne. Jednym z nich jest zachęcenie Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju. W tym celu wprowadzono do ustawy PIT specjalne zwolnienie przychodów osób powracających do RP. W dzisiejszym...

Polski Ład a zmiany w zakresie ulgi na dziecko i preferencyjnego opodatkowania małżonków

Polski Ład a zmiany w zakresie ulgi na dziecko i preferencyjnego opodatkowania małżonków

Projekt ustawy zmieniającej prawo podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu trafił już pod obrady Sejmu. Zawiera on wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań opierających się zarówno na wprowadzeniu nowych instytucji podatkowych, jak i na modyfikacji dotychczas funkcjonujących. W...

Zwolnienia dla rolników od podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

Zwolnienia dla rolników od podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

Akcyza jest specyficznym zobowiązaniem podatkowym dotyczącym czynności związanych z wyrobami akcyzowymi. Najczęściej pojawia się w momencie zakupu wyrobów akcyzowych. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się natomiast ciekawym przypadkiem zwolnienia dla rolników w postaci...

Zmiany w podatku dochodowym w ramach Nowego Ładu

Zmiany w podatku dochodowym w ramach Nowego Ładu

Ogłoszony przez rządzących Nowy Ład to kompleksowy plan zakładający zrewolucjonizowanie najważniejszych gałęzi prawa w Polsce. Zakres Nowego Ładu obejmuje także sferę praw podatkowych, co głównie obejmuje podatek dochodowy. Z tego też powodu w naszym dzisiejszym artykule...

Nowe regulacje VAT w zakresie e-handlu

Nowe regulacje VAT w zakresie e-handlu

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące rozliczania podatku VAT w zakresie handlu elektronicznego. Zmiany te mają za zadanie przede wszystkim wprowadzić pewnego rodzaju uproszczenia dla podatników zajmujących się e-handlem, co w dalszej perspektywie ma poprawić...

Polski Ład a zmiany w podatku VAT

Polski Ład a zmiany w podatku VAT

Uregulowania dotyczące Polskiego Ładu w przeważającej mierze dotyczą kwestii związanych z podatkami dochodowymi. W zakresie dochodowym zmiany będą miały najszerszy zakres. Trzeba jednak podkreślić, że pewne ciekawe rozwiązania zostaną również wprowadzone w zakresie podatku od...

Prawo podatkowe - Porady prawne

Z prawem podatkowym warto być na bieżąco! Dlatego w tym dziale prezentujemy Państwu artykuły i porady na temat wszystkich obowiązujących w Polsce danin fiskalnych. Znajdą tu Państwo aktualności, czyli omówienia zmian w prawie podatkowym przygotowane przez naszych prawników i doradców finansowych.

Wiele tekstów przedstawia zagadnienia podatkowe w sposób kompleksowy, na przykład: kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jakie obowiązują zwolnienia od podatku, jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową, jak rozliczyć koszty uzyskania przychodu czy też dochody z zagranicy z uwzględnieniem metod unikania podwójnego opodatkowania.

Sporo miejsca poświęcamy procedurom podatkowym, czynnemu żalowi oraz sytuacjom, kiedy podatnik znalazł się już na celowniku urzędu skarbowego, czyli kontroli skarbowej o odpowiedzialności karno-skarbowej. Ponadto nasi prawnicy wyczerpująco i w przystępny sposób prezentują niezbędną wiedzę na temat podatku dochodowego, VAT, PCC, podatku akcyzowego, podatku od spadków i darowizn, jednocześnie podpierając się przykładami ze swej praktyki zawodowej. W razie problemów są do dyspozycji poprzez nasz panel klienta.