Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Rozliczenie przychodu z zagranicznych inwestycji ETF

Rozliczenie przychodu z zagranicznych inwestycji ETF

Inwestycja w ETF staje się coraz bardziej popularną formą inwestowania. Ewentualny zysk z tego tytułu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. W związku z tym warto zastanowić się, w jaki sposób następuje rozliczenie podatku z tego tytułu.

Usługi taksówek - jaka stawka ryczałtu?

Usługi taksówek - jaka stawka ryczałtu?

Dzisiaj zajmiemy się przypadkiem podatnika, który prowadzi działalność usługową w zakresie przewozu osób taksówką. Zastanowimy się, czy taki podatnik może jako formę opodatkowania wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz ewentualnie jaką stawkę podatku powinien...

Zakup nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

Zakup nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

Osoby mieszkające za granicą mogą zastanawiać się, czy transakcja zakupu nieruchomości w Polsce rodzi dla nich zobowiązania podatkowe względem polskiego fiskusa. W artykule zastanowimy się zarówno nad kwestią transferu środków na zakup do Polski, jak i nad problematyką...

Zmiana konstrukcyjna pojazdu a akcyza - zmiana od lipca 2022 roku

Zmiana konstrukcyjna pojazdu a akcyza - zmiana od lipca 2022 roku

Z dniem 1 lipca 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku akcyzowego, które rozszerzają zakres czynności podlegających opodatkowaniu. Chodzi w tym przypadku o dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojazdach. W naszym dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej nowym...

Darowizna nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Darowizna nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Tematyka darowizny nieruchomości została już wielokrotnie omówiona, jeżeli chodzi o skutki podatkowe. Warto jednak zastanowić się, jakie skutki podatkowe wywołuje przypadek dokonania darowizny nieruchomości z obciążeniem w postaci kredytu hipotecznego.

Sprzedaż nieruchomości położonej poza granicami kraju

Sprzedaż nieruchomości położonej poza granicami kraju

Nie wywołuje większych wątpliwości przypadek, w którym podatnik z Polski sprzedaje nieruchomość położoną na terytorium kraju. Więcej problemów jest natomiast w sytuacji, gdy polski podatnik sprzedaje nieruchomość zlokalizowaną poza granicami RP. W naszym dzisiejszy artykule...

Sprzedaż przez internet a podatek PCC

Sprzedaż przez internet a podatek PCC

Umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Obowiązek podatkowy w tym zakresie spoczywa na kupującym. Spora ilość transakcji sprzedażowych jest dokonywana poprzez internet. W związku z tym warto zastanowić się, czy również przy sprzedaży internetowej pojawia się...

Najem prywatny a w ramach działalności - co wybrać?

Najem prywatny a w ramach działalności - co wybrać?

Podatnicy zamierzający rozpocząć wynajem nieruchomości zastanawiają się, czy w takim przypadku wybrać rozliczanie w ramach najmu prywatnego, czy też w ramach działalności gospodarczej. W naszym dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób dokonać rozróżnienia w...

Rozliczenie usług wykonanych na materiale powierzonym

Rozliczenie usług wykonanych na materiale powierzonym

W sytuacji gdy kontrahent otrzymuje materiał w celu wykonania określonych czynności mających na celu przetworzenie lub przerobienie, mówimy o wykonywaniu usług na materialne powierzonym. W poniższym artykule zastanowimy się, w jaki sposób należy rozliczyć taką transakcję pod...

Wakacje kredytowe a własne cele mieszkaniowe

Wakacje kredytowe a własne cele mieszkaniowe

Wprowadzone wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe. W dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, co należy rozumieć pod tym pojęciem i w jakich przypadkach konsumenci mogą skorzystać ze wspomnianej...

Zasady opodatkowania spółki cichej

Zasady opodatkowania spółki cichej

Spółka cicha nie doczekała się bezpośrednich uregulowań w zakresie jej funkcjonowania. Jej działalność opiera się na zasadzie swobody umów. Brak regulacji w tym zakresie nie oznacza jednak, że przychody wygenerowane przez spółkę cichą nie podlegają opodatkowaniu. W poniższym...

Zbycie praw do spadku a rozliczenie PIT

Zbycie praw do spadku a rozliczenie PIT

W obrocie prawnym należy rozróżnić zbycie składników majątku wchodzących w skład masy spadkowej od zbycia praw do spadku. Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie ten drugi przypadek. Zastanowimy się, jakie skutki podatkowe powstaną na gruncie podatku dochodowego od osób...

Opodatkowanie zagranicznego odszkodowania

Opodatkowanie zagranicznego odszkodowania

Odszkodowanie stanowi na gruncie podatku dochodowego przysporzenie majątkowe będące przychodem podatkowym. W pewnych okolicznościach polskie odszkodowania są zwolnione od podatku. Pojawia się jednak pytanie, co z takimi świadczeniami, które polski rezydent podatkowy otrzymał z...

Podział majątku firmowego małżonków po rozwodzie a podatek VAT

Podział majątku firmowego małżonków po rozwodzie a podatek VAT

Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie sytuacja, w której podatnik VAT musi przekazać wykorzystywany w działalności gospodarczej składnik majątku drugiemu z małżonków na skutek podziału majątku w ramach dokonanego rozwodu. Zastanowimy się, czy taki przypadek rodzi...

Wstąpienie spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki jawnej

Wstąpienie spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki jawnej

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu śmierci wspólnika spółki jawnej i sytuacji, gdy w miejsce zmarłego wstępuje jego spadkobierca. Rozważymy przypadek, gdzie występuje kilku spadkobierców i zastanowimy się, z jakimi skutkami podatkowymi należy się liczyć w...

Przekształcenie nieruchomości z użytkowej na mieszkalną a podatek od sprzedaży

Przekształcenie nieruchomości z użytkowej na mieszkalną a podatek od sprzedaży

Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej uzależnione są od tego, czy mamy do czynienia z nieruchomością mieszkalną, czy użytkową. Natomiast w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, co w przypadku, gdy dochodzi do...

Brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a rejestracja do VAT-R

Brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a rejestracja do VAT-R

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają od przedsiębiorcy wskazywania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może posługiwać się wyłącznie adresem do doręczeń. Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy taki przedsiębiorca chciałby...

Darowizna na rzecz potrzebujących z Ukrainy a możliwość odliczenia od dochodu

Darowizna na rzecz potrzebujących z Ukrainy a możliwość odliczenia od dochodu

Trwający na Ukrainie konflikt zbrojny wywołuje ciągle napływającą falę uchodźców. Polacy chcąc wspomóc potrzebujących, przekazując na ich potrzeby darowizny. W związku z tym warto przeanalizować, jak przedstawia się kwestia możliwości odliczenia od dochodu przekazanych na ten...

Sprzedaż gruntów rolnych a stawka podatku VAT

Sprzedaż gruntów rolnych a stawka podatku VAT

Odpłatne zbycie gruntów rolnych na gruncie podatku VAT stanowi odpłatną dostawę towarów. W związku z tym zastanowić się należy, jaka stawka podatku obowiązuje w przypadku sprzedaży gruntów rolnych.

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Z uwagi na rosnące stopy procentowe oraz wzrastającą inflację coraz większa grupa właścicieli decyduje się na sprzedaż nieruchomości. Nierzadko tego rodzaju nieruchomości są obciążone kredytem hipotecznym. W związku z tym warto zastanowić się, jak kwestia posiadanego kredytu...

Kara umowna za niewykonanie zlecenia z powodu kryzysu gospodarczego jako koszt podatkowy

Kara umowna za niewykonanie zlecenia z powodu kryzysu gospodarczego jako koszt podatkowy

Kryzys gospodarczy panujący w Polsce powoduje, że wielu przedsiębiorców ma problem z terminowym wykonywaniem zleceń. To z kolei wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków w postaci kary umownej. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy taka kara umowna może stanowić...

Podatkowe skutki cesji leasingu z powodu trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy

Podatkowe skutki cesji leasingu z powodu trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy

Trudna sytuacja finansowa spowodowana kryzysem gospodarczym może prowadzić do podejmowania przez przedsiębiorców różnych decyzji finansowych mających na celu zmniejszenie obciążeń ekonomicznych. Taką decyzją może być przykładowo zawarcie umowy cesji leasingu samochodu firmowego....

Konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji Polskiego Ładu

Konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji Polskiego Ładu

Pod wpływem opinii publicznej, negatywnie wypowiadającej się na temat niektórych rozwiązań przyjętych w ramach Polskiego Ładu, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu zmian korygujących. Na dzień pisania tego artykułu korekta Polskiego Ładu jest na etapie konsultacji społecznych i...

Konsolidacja kredytu jako sposób na kryzys w firmie - skutki podatkowe

Konsolidacja kredytu jako sposób na kryzys w firmie - skutki podatkowe

W dobie kryzysu ekonomicznego przedsiębiorcy posiadający zobowiązania kredytowe mogą zdecydować się na konsolidacje kredytów. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie skutki podatkowe wywoła zagadnienie konsolidacji kredytów u przedsiębiorcy.

Zawieszenie działalności w dobie kryzysu gospodarczego

Zawieszenie działalności w dobie kryzysu gospodarczego

Trwający kryzys gospodarczy może skłonić część przedsiębiorców do podjęcia decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Tego rodzaju działanie może pomóc przeczekać trudny okres ekonomiczny. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jak kwestia zawieszenia...

Rozłożenie podatku na raty jako sposób redukcji skutków kryzysu w firmie

Rozłożenie podatku na raty jako sposób redukcji skutków kryzysu w firmie

Ostatnie lata nie są łatwe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Po pandemii koronawirusa nastała wojna u naszych wschodnich sąsiadów oraz pogłębiający się kryzys finansowy. W związku z trudną sytuacją materialną przedsiębiorcy powinni poszukiwać różnych opcji...

Podatek od gier hazardowych online

Podatek od gier hazardowych online

Tematyka naszego dzisiejszego artykułu będzie dotyczyć zasad opodatkowania wygranych uzyskanych w grach hazardowych. Zastanowimy się, czy tak uzyskane środki pieniężne są w Polsce legalne oraz w jaki sposób przedstawia się kwestia ich opodatkowania.

Zaniechanie podatku od „frankowiczów”

Zaniechanie podatku od „frankowiczów”

Po długich bataliach frankowicze uzyskali umorzenie wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Co do zasady, tego rodzaju umorzenie generuje przychód po stronie frankowicza. W dzisiejszym artykule odniesiemy się natomiast do kwestii zaniechania...

Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 r.

Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 r.

Projekt ustawy z dnia 24 marca 2022 r. przewiduje istotne zmiany w zakresie Polskiego Ładu. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r., jednakże z mocą wsteczną od 1 lipca 2022 r. W dzisiejszym artykule przedstawiamy najważniejsze założenia w tym zakresie.

Zasady nadawania NIP osobom z Ukrainy

Zasady nadawania NIP osobom z Ukrainy

Kwestia posiadania NIP przez osoby będące uchodźcami z Ukrainy ma przede wszystkim znaczenie w kontekście możliwości podjęcia pracy zarobkowej na terenie Polski. W związku z tym w dzisiejszym artykule zastanowimy się nad samą procedurą nadawania numeru NIP oraz kwestią...

Zwolnienie z VAT świadczeń na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Zwolnienie z VAT świadczeń na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Z uwagi na kryzys humanitarny oraz napływającą falę uchodźców z Ukrainy wielu przedsiębiorców świadczy różnego rodzaju czynności na rzecz potrzebujących. W związku z tym wprowadzono pewne regulacje, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnień od podatku VAT. W dzisiejszym...

Pomoc przekazana na rzecz ofiar wojny w Ukrainie a koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy

Pomoc przekazana na rzecz ofiar wojny w Ukrainie a koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy

Podatnicy udzielający pomocy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci możliwości potraktowania dokonywanych darowizn i nieodpłatnych świadczeń jako kosztów uzyskania przychodów. Odbywa się to jednak w określonych warunkach, dlatego też warto...

Preferencje podatkowe dla udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Preferencje podatkowe dla udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Dramat wojenny w Ukrainie spowodował napływ uchodźców do Polski. Zdarzenie to wywołało skutki nie tylko w sferze polityczno-społecznej, ale także na gruncie gospodarczym oraz podatkowym. W naszym dzisiejszym artykule odniesiemy się do planowanych preferencji podatkowych dla osób...

Podatek od nieruchomości od domku letniskowego

Podatek od nieruchomości od domku letniskowego

Jak powszechnie wiadomo, podatek od nieruchomości jest zobowiązaniem podatkowym, które muszą opłacać właściciele lokali oraz budynków mieszkalnych. Warto przy tym zastanowić się, czy również z tytułu posiadania prawa własności do domku letniskowego należy odprowadzić podatek...

Wpłata na rzecz dewelopera a podatek od darowizny

Wpłata na rzecz dewelopera a podatek od darowizny

Członkowie najbliższej rodziny, którzy chcą wspomóc podatnika finansowo, często decydują się na przekazanie określonych środków na rzecz dewelopera na cele mieszkaniowe podatnika. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są konsekwencje podatkowe tego rodzaju zdarzenia...

Przekazanie środka trwałego pomiędzy małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą

Przekazanie środka trwałego pomiędzy małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą

Nie ma prawnych przeszkód, aby małżonkowie pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej prowadzili osobne firmy. Dodatkowo możliwe jest przekazywanie środka trwałego z firmy jednego małżonka do firmy drugiego małżonka. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się nad skutkami...

Sprzedaż na Allegro a podatek VAT

Sprzedaż na Allegro a podatek VAT

Wiele osób fizycznych dokonujących sprzedaży swoich prywatnych rzeczy ruchomych poprzez portal Allegro zastanawia się, czy w takim przypadku konieczne jest odprowadzenie podatku VAT. Postaramy się zatem wyjaśnić tę problematykę z perspektywy osoby prywatnej, która nie prowadzi...

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a możliwość rozliczania jako osoba samotnie wychowująca

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a możliwość rozliczania jako osoba samotnie wychowująca

Możliwość rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko została zlikwidowana na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu z początkiem 2022 r. Taka opcja istnieje jednak dalej w zakresie rozliczenia za 2021 r., kiedy obowiązywał jeszcze poprzedni stan prawny. W naszym dzisiejszym...

Skutki nieotrzymania PIT-11 od pracodawcy

Skutki nieotrzymania PIT-11 od pracodawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku rocznego z tytułu stosunku pracy. Odbywa się to w oparciu o informację PIT-11, która jest sporządzana i przekazywana przez pracodawcę. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się,...

Ulga termomodernizacyjna a brak prawa własności

Ulga termomodernizacyjna a brak prawa własności

Zbliżający się okres rozliczenia podatku powoduje, że wielu podatników zastanawia się, jakie ulgi podatkowe można zastosować w celu zmniejszenia wysokości zobowiązania podatkowego. Jedną z takich preferencji jest ulga termomodernizacyjna. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się...

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Poza całkowitym zwolnieniem ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje również ulgę mieszkaniową, z której mogą skorzystać te osoby, które przekroczyły termin na zgłoszenie nabycia na formularzu SD-Z2. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat...

Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

Podatek liniowy jest formą opodatkowania, na którą przedsiębiorca może zdecydować się wraz z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z tej formy warunkowana jest jednak określonymi przesłankami. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się,...

Czy handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem?

Czy handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem?

Z uwagi na znaczne rozszerzenie zakresu podmiotowego ryczałtu ewidencjonowanego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na tę formę opodatkowania. W poniższym artykule zastanowimy się, czy tą formą opodatkowania może być objęta działalność polegająca na handlu samochodami.

Skutki niezastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej

Skutki niezastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej

Z uwagi na niejasne przepisy podatkowe, które często mogą być różnie rozumiane, coraz większa grupa podatników występuje z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są skutki niezastosowania się do treści wydanej interpretacji.

Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy - zmiany w Polskim Ładzie

Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy - zmiany w Polskim Ładzie

Wprowadzony od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład już doczekał się poprawek. Wszystko za sprawą rozwiązań podatkowych, które spowodowały, że pracownicy otrzymali dużo niższe wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy. W dzisiejszym artykule przedstawiamy, jak kształtują się nowe zasady...

Darowizna gruntów rolnych a możliwość zwolnienia od podatku

Darowizna gruntów rolnych a możliwość zwolnienia od podatku

Otrzymanie darowizny przeważnie kojarzy się z możliwością skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku. Trzeba jednak podkreślić, że nie w każdym przypadku są spełnione ustawowe warunki. Dlatego też w dzisiejszym artykule przeanalizujemy inne zwolnienie podatkowe odnoszące...

Skutki sprzedaży towaru poniżej ceny rynkowej

Skutki sprzedaży towaru poniżej ceny rynkowej

Tematyka naszego dzisiejszego artykułu odnosić się będzie do ciekawego zagadnienia, jakim jest sprzedaż towarów poniżej ich ceny rynkowej. Przede wszystkim zastanowimy się, czy tego rodzaju działanie jest dopuszczalne w świetle prawa oraz jakie ewentualne skutki podatkowe wywołuje...

Faktura pro forma a prawo do odliczenia podatku VAT

Faktura pro forma a prawo do odliczenia podatku VAT

W obrocie gospodarczym funkcjonuje wiele dokumentów przekazywanych pomiędzy kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą. Choć klasycznym dokumentem jest faktura, to w poniższej analizie zastanowimy się, jakie skutki podatkowe może wywołać otrzymana faktura pro forma....

Zniesienie współwłasności a przychód podatkowy

Zniesienie współwłasności a przychód podatkowy

Uzyskanie przychodu podatkowego generuje u podatników obowiązek podatkowy. Taki przychód może powstać na różne sposoby, w tym również gdy dochodzi do odpłatnego zniesienia współwłasności . Tematyka konsekwencji podatkowych przy zmienieniu współwłasności...

Przedawnienie kary z Kodeksu karnego skarbowego

Przedawnienie kary z Kodeksu karnego skarbowego

Kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę Kodeks karny skarbowy (K.k.s.), musi liczyć się z koniecznością poniesienia kary przewidzianej w tejże ustawie. Jeżeli natomiast upłynie określony w przepisach termin przedawnienia, to mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do...

Prawo podatkowe - Porady prawne

Z prawem podatkowym warto być na bieżąco! Dlatego w tym dziale prezentujemy Państwu artykuły i porady na temat wszystkich obowiązujących w Polsce danin fiskalnych. Znajdą tu Państwo aktualności, czyli omówienia zmian w prawie podatkowym przygotowane przez naszych prawników i doradców finansowych.

Wiele tekstów przedstawia zagadnienia podatkowe w sposób kompleksowy, na przykład: kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jakie obowiązują zwolnienia od podatku, jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową, jak rozliczyć koszty uzyskania przychodu czy też dochody z zagranicy z uwzględnieniem metod unikania podwójnego opodatkowania.

Sporo miejsca poświęcamy procedurom podatkowym, czynnemu żalowi oraz sytuacjom, kiedy podatnik znalazł się już na celowniku urzędu skarbowego, czyli kontroli skarbowej o odpowiedzialności karno-skarbowej. Ponadto nasi prawnicy wyczerpująco i w przystępny sposób prezentują niezbędną wiedzę na temat podatku dochodowego, VAT, PCC, podatku akcyzowego, podatku od spadków i darowizn, jednocześnie podpierając się przykładami ze swej praktyki zawodowej. W razie problemów są do dyspozycji poprzez nasz panel klienta.