Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Prawo mieszkaniowe

Prawo mieszkaniowe

Umowa najmu mieszkania - ochrona interesów wynajmującego i najemcy

Umowa najmu mieszkania - ochrona interesów wynajmującego i najemcy

Do często zawieranych w obrocie prawnym umów należą umowy najmu mieszkania i obejmują one bardzo istotne sprawy życia codziennego. Dlatego też ważne jest, aby taka umowa najmu mieszkania została odpowiednio skonstruowana. W dzisiejszym artykule mowa o tym, co taka umowa powinna...

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny to stosunkowo młoda instytucja w polskim porządku prawnym. Obowiązuje od 2010 roku, lecz w stosunku do zwykłego najmu regulowanego przez przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) wprowadza wiele sztywnych i szczegółowych rozwiązań. Najem okazjonalny może być stosowany tylko...

Wymeldowanie dziecka z mieszkania

Wymeldowanie dziecka z mieszkania

Dzieci urodzone na terytorium Polski zostają zameldowane w miejscu pobytu stałego lub czasowego rodziców z dniem sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowanie dokonywane jest z urzędu (a więc bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku) przez kierownika urzędu stanu cywilnego,...

Użyczenie mieszkania, lokalu, domu

Użyczenie mieszkania, lokalu, domu

Z użyczeniem domu, mieszkania mamy do czynienia w sytuacji, gdy jego właściciel, kierując się chęcią pomocy lub inną bezinteresowną pobudką, udostępnia innej osobie lokal nieodpłatnie. W wyniku użyczenia dochodzi do przysporzenia korzyści biorącemu w użyczenie przez...

Najem a dzierżawa – różnice i podobieństwa

Najem a dzierżawa – różnice i podobieństwa

Kodeks cywilny opisuje bardzo wiele możliwych do zawarcia umów. Nie ulega wątpliwości, że część z nich bardzo często pojawia się w obrocie gospodarczym, dzięki czemu stykamy się z nimi prawie na co dzień. Do takich najpopularniejszych umów możemy zaliczyć umowę najmu i umowę...

Sprzedaż mieszkania TBS

Sprzedaż mieszkania TBS

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) reguluje przede wszystkim ustawa z 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (ustawa o TBS). Zgodnie z tą ustawą podstawowym zadaniem TBS jest budowa domów mieszkalnych i zarządzanie...

Bogaty zbiór artykułów, porad i opinii z zakresu prawa mieszkaniowego napisanych przystępnym, nieprawniczym językiem. Omówiono w nich najważniejsze kwestie i najczęstsze problemy związane z mieszkaniami komunalnymi, socjalnymi, służbowymi, TBS. Sporo miejsca poświęcono sprawom najmu i zawieraniu umów najmu. Znaczna część tekstów dotyczy mieszań spółdzielczych oraz zagadnień związanych ze spółdzielniami mieszkaniowymi, ich zarządem i członkostwem. Wiele artykułów dotyczy też wspólnot mieszkaniowych i ich zarządzaniu. Ponadto Czytelnicy znajdą tu różnorodne teksty dotyczące rynku pierwotnego i wtórnego oraz deweloperom. Ważne tematy to także eksmisja i postępowanie eksmisyjne.