Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Praca zdalna - zmiany w Kodeksie pracy 2023

Praca zdalna - zmiany w Kodeksie pracy 2023

W 2023 r. pracodawców oraz pracowników czekają duże zmiany w przepisach prawa pracy. Zmiany w Kodeksie pracy zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Część przepisów wejście w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Do jednej z ważniejszych zmian należy praca zdalna, co do...

Rewolucja w przepisach dotyczących pracy zdalnej

Rewolucja w przepisach dotyczących pracy zdalnej

Nie jest tajemnicą, iż pod wieloma względami przepisy prawne nie nadążają za rzeczywistością i w wielu miejscach są przestarzałe. Tworzenie dobrych przepisów powinno trwać dłużej niż kilka dni i powinno być starannie przemyślane. Poza tym trzeba mieć pewność, że jakieś...

Nagroda jubileuszowa - komu i w jakich warunkach przysługuje?

Nagroda jubileuszowa - komu i w jakich warunkach przysługuje?

Nagroda jubileuszowa jest wyrazem uznania dla pracownika za wieloletnią pracę. Nie przysługuje ona jednak wszystkim pracownikom, ale tym, którym została przyznana na podstawie ustaw i rozporządzeń. Przysługuje zatem określonym grupom zawodowym, np. urzędnikom samorządowym,...

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Każdy pracownik, czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ma prawo do wypoczynku. Jest to jedno z praw socjalnych, które obejmują między innymi prawo pracownika do urlopu. Uprawnienia te realizowane są na podstawie przepisów ograniczających czas pracy i zapewniających dni...

Praca w weekendy, niedzielę i święta - wynagrodzenie i prawa pracownika

Praca w weekendy, niedzielę i święta - wynagrodzenie i prawa pracownika

Artykuł omawia uprawnienia, jakie przysługują pracownikom, którzy pracują w dni wolne od pracy, czyli w weekendy, niedziele i święta. Wobec nich pracodawca obowiązany jest między innymi do wypłaty rekompensaty. Czy jednak pracownik ma prawo odmówić pracy w dni ustawowo wolne od...

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracownika - Rewolucja w Kodeksie pracy

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracownika - Rewolucja w Kodeksie pracy

Pracodawca jest uznawany za podmiot będący na lepszej, mocniejszej pozycji niż pracownik. W końcu to on ma prawo do wydawania poleceń, kontrolowania pracownika oraz płaci mu wynagrodzenie. Dlatego też jednym z podstawowych zadań, celów Kodeksu pracy jest zapewnienie pracownikom...

Zwolnienie pracownika z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy

Zwolnienie pracownika z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy

Decyzja o zamknięciu firmy nie należy do najłatwiejszych. Przedsiębiorcy muszą wziąć pod uwagę nie tylko aktualne możliwości związane z prowadzoną przez siebie działalnością, ale także dopilnować, aby cały proces przebiegł zgodnie z przepisami prawa. W...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Zapewne wielu z nas słyszało o możliwości rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Nie wiemy jednak dokładnie, na czym to polega i kto może skorzystać z takiego sposobu zakończenia stosunku pracy. Powszechniejsze są bowiem zwolnienia dyscyplinarne (bez wypowiedzenia) i za...

Ochrona pracownicy w ciąży

Ochrona pracownicy w ciąży

Ciąża jest pod pewnymi względami stanem szczególnym i z tego względu podlega też ochronie ustawodawcy, w szczególności w ramach stosunku pracy. Istnieje wiele przepisów szczególnych dotyczących uprawnień pracownicy w ciąży lub obowiązków pracodawcy względem niej i tym...

Likwidacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy

Z różnych przyczyn pracodawca może powziąć decyzję o likwidacji danego stanowiska pracy i ma do tego prawo. Aby odniosło to jednak pożądany skutek, muszą zostać spełnione szczególne warunki omówione w odrębnej od Kodeksu pracy ustawie, o czym bliżej w...

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Nieszczęśliwe zdarzenia, które wywołują nieraz poważne skutki dla naszego zdrowia, a nawet kończą się zgonem, mogą zdarzyć się wszędzie – w domu, na drodze, w samochodzie, w pracy. Oczywiście za każdym razem jest to poważne zdarzenie, a okoliczności i miejsce mogą mieć...

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

W sytuacji, gdy rynkiem pracy zaczynają rządzić pracownicy, zmiana pracodawcy nie jest zjawiskiem rzadkim. Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest to, że nikogo nie można zmusić do pracy w określonym układzie, warunkach i u określonego pracodawcy. Swoboda zatrudnienia powoduje,...

Choroba pracownika a urlop

Choroba pracownika a urlop

Urlop to dla wielu pracowników czas, na który czekają z wytęsknieniem, planują wyjazdy, pragną spędzić miło czas. Niestety, los bywa przewrotny i zdarza się, że podczas urlopu dopadnie nas paskudne przeziębienie lub jakaś poważniejsza choroba. I co wtedy? Tym właśnie tematem...

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

Podczas wykonywania pracy, czyli w trakcie trwającego stosunku pracy, dochodzi czasem do nieporozumień i sporów. Nieraz ich konsekwencją jest rozwiązanie umowy o pracę. Umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron, jednostronnie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a także...

Zatrudnienie pracownika na czas określony i nieokreślony

Zatrudnienie pracownika na czas określony i nieokreślony

Istota stosunku pracy polega na tym, iż pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz określonego pracodawcy, a pracodawca do wypłaty miesięcznego wynagrodzenia. Praca odbywa się pod kierownictwem pracodawcy, w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym. Pracodawcę i pracownika...

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

W stosunkach służbowych wielokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy pracownikowi powierzane jest mienie w postaci pieniędzy, narzędzi, telefonu, laptopa czy samochodu służbowego. Jeżeli przekazaniu mienia towarzyszy obowiązek zwrotu lub wyliczenia się, pracownik ponosi pełną...

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana i jest na to kilka sposobów. Muszą jednak zostać wypełnione określone prawem warunki. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, możliwe jest również rozwiązanie umowy za...

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Pojęcie zwolnienia dyscyplinarnego pracownika jest powszechnie znane. Wszystkim jest wiadomo, że lepiej unikać w świadectwie pracy zapisu o zastosowaniu...

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

Wiele osób zapewne wie o tym, że w prawie pracy istnieje instytucja taka jak ochrona przedemerytalna pracownika . Potocznie mówiąc - nie można zwolnić osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, jeżeli niewiele brakuje jej do osiągnięcia wieku emerytalnego....

Praca na czarno bez umowy - konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Praca na czarno bez umowy - konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Właściwie każdy mniej więcej wie, na czym polega praca na czarno. Potocznie mówiąc, jest to praca bez umowy i chodzi tu zarówno o brak umowy o pracę, jak i brak umowy cywilnoprawnej. W ujęciu prawnym praca na czarno jest jednak rozumiana nieco szerzej, dlatego dzisiejszy artykuł...

Monitorowanie pracowników przez pracodawcę

Monitorowanie pracowników przez pracodawcę

Uprawnienie pracodawcy do monitorowania pracowników uregulowane zostało wprost w przepisach Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Z artykułu dowiedzą się Państwo, kiedy i na jakich warunkach pracodawca może stosować monitoring...

Awans zawodowy nauczycieli, zasad nawiązywania stosunku pracy oraz zasad wynagradzania nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli, zasad nawiązywania stosunku pracy oraz zasad wynagradzania nauczycieli

Na początku sierpnia uchwalona została ustawa nowelizująca między innymi Kartę Nauczyciela. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zakłada przede wszystkim zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, zasad nawiązywania stosunku pracy oraz zasad wynagradzania...

Prawo pracy - Porady prawne

W pracy spędzamy wiele czasu, nic więc dziwnego, że zatrudnienie mocno oddziałuje na nas i na nasze życie prywatne. Jeśli praca przynosi satysfakcję i dostatek, czujemy, że wszystko idzie w dobrym kierunku, jeśli jednak pojawiają się nieprzyjemnie sytuacje i problemy, wyjście do pracy staje się codzienną udręką. Właśnie w takich sytuacjach sięgamy po Kodeks pracy, aby w przepisach prawa znaleźć ochronę i rozwiązanie problemu.


Wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom i w tym dziale prezentujemy artykuły i porady prawne dotyczące zatrudnienia i praw pracowniczych. Powstały one na podstawie prawdziwych spraw, którymi zajmowali się nimi nasi prawnicy. Zachęcamy do lektury, bez względu na to czy są Państwo pracodawcą, czy pracownikiem, bowiem warto znać swoje prawa i obowiązki. Omawiamy tu podstawowe zagadnienia, takie jak formy zatrudnienia: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kwestie wynagrodzeń i urlopów, rozwiązywania umów o pracę, okresów wypowiedzenia i wiele innych.

W przystępny sposób objaśniamy systemy czasu pracy i wyliczanie nadgodzin, prawną ochronę kobiet w ciąży i ochronę przedemerytalną, postępowanie, gdy doszło do wypadku przy pracy i co dla pracownika oznacza przejście zakładu pracy pod innego pracodawcę. Natomiast kiedy rzeczywiście dochodzi do poważnego naruszenia prawa pracy, wtedy pozostaje sąd pracy i również warto wiedzieć, jak przygotować się do postępowania – o tym także dowiedzą się Państwo z naszych artykułów. Na koniec pragniemy poinformować, że nasi prawnicy specjalizujący się w prawie pracy są do Państwa usług poprzez panel klienta.