Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Marta Wawrzyniak

Marta Wawrzyniak

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz International Baccalaureate Diploma Programme. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Praktykujący prawnik od 2013 r. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i odszkodowawczych. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.

Czy należy mi się zachowek?

Czy należy mi się zachowek?

  • Marta Wawrzyniak

Sporządzając testament, spadkodawca niekiedy pomija w nim część najbliższej rodziny. Zapisanie całości majątku na rzecz jednego, wybranego dziecka, nowej żony czy instytucji charytatywnej nie przekreśla wszelkich praw do spadku osób pominiętych. Z pomocą przychodzą bowiem...

Praca w weekendy, niedzielę i święta - wynagrodzenie i prawa pracownika

Praca w weekendy, niedzielę i święta - wynagrodzenie i prawa pracownika

  • Marta Wawrzyniak

Artykuł omawia uprawnienia, jakie przysługują pracownikom, którzy pracują w dni wolne od pracy, czyli w weekendy, niedziele i święta. Wobec nich pracodawca obowiązany jest między innymi do wypłaty rekompensaty. Czy jednak pracownik ma prawo odmówić pracy w dni ustawowo wolne od...

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

  • Marta Wawrzyniak

Zagadnienie podziału majątku wspólnego małżonków wzbudza wiele emocji. Wielokrotnie bowiem kwestie majątkowe wiążą parę silniej niż uczucia. Jeżeli przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie nie ustanowiliśmy rozdzielności majątkowej, rozstanie będzie wiązało się z...

Podział mieszkania po rozwodzie

Podział mieszkania po rozwodzie

  • Marta Wawrzyniak

Jednym z trudniejszych problemów związanych z rozwodem jest często podział wspólnego mieszkania. Prawo do nieruchomości lub lokalu mieszkalnego może bowiem przysługiwać małżonkom na różnych podstawach, m.in. jako prawo własności, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu...

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

  • Marta Wawrzyniak

W stosunkach służbowych wielokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy pracownikowi powierzane jest mienie w postaci pieniędzy, narzędzi, telefonu, laptopa czy samochodu służbowego. Jeżeli przekazaniu mienia towarzyszy obowiązek zwrotu lub wyliczenia się, pracownik ponosi pełną...

Alimenty bez rozwodu

Alimenty bez rozwodu

  • Marta Wawrzyniak

W małżeństwie często występuje dysproporcja zarobków. Jeżeli tylko jeden z małżonków pracuje zawodowo, nie oznacza to, że jego pozycja jest wyższa i może decydować o poziomie życia pozostałych członków swojej najbliższej rodziny. Wykonywanie obowiązków domowych i...

Przedawnienie długów alimentacyjnych

Przedawnienie długów alimentacyjnych

  • Marta Wawrzyniak

Masz na koncie lata zaległości w płaceniu alimentów? Dowiedz się, kiedy możliwość dochodzenia zadłużenia alimentacyjnego się przedawnia.

Użyczenie mieszkania, lokalu, domu

Użyczenie mieszkania, lokalu, domu

  • Marta Wawrzyniak

Z użyczeniem domu, mieszkania mamy do czynienia w sytuacji, gdy jego właściciel, kierując się chęcią pomocy lub inną bezinteresowną pobudką, udostępnia innej osobie lokal nieodpłatnie. W wyniku użyczenia dochodzi do przysporzenia korzyści biorącemu w użyczenie przez...

Odszkodowanie za zniszczenie mienia

Odszkodowanie za zniszczenie mienia

  • Marta Wawrzyniak

Zasada wyrażona w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą zobowiązanym do naprawienia szkody jest osoba, która wyrządziła ją ze swojej winy, odnosi się również do odszkodowań za zniszczenie mienia. Pojęcie mienia należy rozumieć jako własność i inne prawa majątkowe. W artykule...

Wymeldowanie dziecka z mieszkania

Wymeldowanie dziecka z mieszkania

  • Marta Wawrzyniak

Dzieci urodzone na terytorium Polski zostają zameldowane w miejscu pobytu stałego lub czasowego rodziców z dniem sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowanie dokonywane jest z urzędu (a więc bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku) przez kierownika urzędu stanu cywilnego,...