Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Zbieg egzekucji co do tego samego składnika majątku

Zbieg egzekucji co do tego samego składnika majątku

Postępowanie egzekucyjne może odbywać się w dwóch trybach. Mamy tutaj na myśli tryb administracyjny oraz tryb sądowy. Co ciekawe, możliwa jest sytuacja, w której dochodzi do różnych postaci zbiegu egzekucji co do tego samego składnika majątku. Problematyka ta będzie przedmiotem...

Ustawa o ochronie zwierząt - poprawki senackie

Ustawa o ochronie zwierząt - poprawki senackie

Dyskusja w naszym kraju na temat ustawy o ochronie zwierząt jeszcze nie ucichła, a już jutro zajmie się nią Senat, który do przepisów dokłada wiele poprawek. W niniejszym artykule zajmę się głównie tym, co w tej kwestii proponuje nam Senat RP. Zmiany zgłaszane przez Senat...

Ochrona praw zwierząt - zmiana ustawy (projekt)

Ochrona praw zwierząt - zmiana ustawy (projekt)

W ostatnich dniach w Polsce zrobiło się bardzo głośno o tzw. piątce Kaczyńskiego. Projekt ten jest pewną nowością w naszym kraju, choć kilkukrotnie był już omawiany. Jednakże teraz opublikowano go dosyć nagle, szybko trafił pod obrady Sejmu i jednocześnie wywołał wiele...

Postępowanie mediacyjne przed sądem

Postępowanie mediacyjne przed sądem

Zasadniczo spór pomiędzy osobą fizyczną a organem administracyjnym rozstrzyga sąd administracyjny. Jednakże celem polubownego załatwienia sprawy możliwe jest skorzystanie z instytucji mediacji w toku postępowania sądowego. W ramach dzisiejszego artykułu przyjrzymy się bliżej...

Odmowa wszczęcia postępowania przez organ administracji

Odmowa wszczęcia postępowania przez organ administracji

Postępowanie administracyjne jest w większości przypadku wszczynane z urzędu lub na wniosek zainteresowanej strony. Trzeba jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach organ administracji ma prawo do odmowy wszczęcia postępowania. W poniższym artykule zajmiemy się analizą tego...

Skarga do sądu administracyjnego

Skarga do sądu administracyjnego

W przypadku istnienia sporu pomiędzy obywatelem a organem państwowym istnieje możliwość odwołania się od wydanego aktu administracyjnego do organu wyższego stopnia. Jeżeli na skutek odwołania utrzymana zostanie w mocy negatywna dla obywatela decyzja, może on skierować sprawę do...