Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska

Główną cechą władzy rodzicielskiej jest możliwość podejmowania decyzji w sprawach dotyczących dziecka. Chodzi tu o całokształt jego spraw, czyli o zdrowie, leczenie, edukację, zajęcia dodatkowe, wychowanie, religię, a także o majątek dziecka. Nie oznacza to, że władza ta jest...

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód

Tematem artykułu jest pozew o rozwód. Polskie przepisy dotyczące rozwodów są tak skonstruowane, iż strony nie mogą dokonać rozwodu samodzielnie, za pomocą np. swoich oświadczeń czy zawarcia określonej umowy. Konieczne jest wniesienie pozwu o rozwód do sądu i wówczas sąd...

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód jest bardzo trudnym i stresującym doświadczeniem. Niektórzy chcą rozwiązać ten problem jak najprościej i wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, jednakże nie zawsze jest to możliwe ani też uzasadnione. W dzisiejszym artykule omówimy różne aspekty postępowania...

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód jest trudnym, przykrym i często stresującym doświadczeniem. Nie zawsze można go uniknąć, ale czasem okazuje się być najlepszym rozwiązaniem. Dobrze, jeśli uda się go przeprowadzić w sposób najprostszy i najmniej kłopotliwy. Służy temu możliwość orzeczenia rozwodu za...

Przedawnienie długów alimentacyjnych

Przedawnienie długów alimentacyjnych

Masz na koncie lata zaległości w płaceniu alimentów? Dowiedz się, kiedy możliwość dochodzenia zadłużenia alimentacyjnego się przedawnia.

Alimenty bez rozwodu

Alimenty bez rozwodu

W małżeństwie często występuje dysproporcja zarobków. Jeżeli tylko jeden z małżonków pracuje zawodowo, nie oznacza to, że jego pozycja jest wyższa i może decydować o poziomie życia pozostałych członków swojej najbliższej rodziny. Wykonywanie obowiązków domowych i...

Utrudnianie kontaktów z dziećmi

Utrudnianie kontaktów z dziećmi

W obecnym stanie prawnym alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów z dzieckiem) jest czymś niemalże powszechnym – co prawda zauważonym przez ustawodawcę, ale niestety stale nieuregulowanym i nieznanym polskiemu prawu. Nieuregulowany zakres tej formy przemocy psychicznej,...

Podział mieszkania po rozwodzie

Podział mieszkania po rozwodzie

Jednym z trudniejszych problemów związanych z rozwodem jest często podział wspólnego mieszkania. Prawo do nieruchomości lub lokalu mieszkalnego może bowiem przysługiwać małżonkom na różnych podstawach, m.in. jako prawo własności, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu...

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Zagadnienie podziału majątku wspólnego małżonków wzbudza wiele emocji. Wielokrotnie bowiem kwestie majątkowe wiążą parę silniej niż uczucia. Jeżeli przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie nie ustanowiliśmy rozdzielności majątkowej, rozstanie będzie wiązało się z...

Kontakty dziadków z wnukami

Kontakty dziadków z wnukami

Ustawodawca, a także w konsekwencji sądy stoją na stanowisku, iż prawo do kontaktów przysługuje nie tylko rodzicom, ale również innym członkom rodziny, w szczególności dziadkom. Jest to zgodne z zasadą kierowania się dobrem dziecka oraz wzrastania w możliwie pełnej rodzinie....

Najważniejsze sprawy z prawa rodzinnego i przydatne, praktyczne wyjaśnienia ekspertów. Prawnicy omawiają kwestie rozwodowe, separację, podziału majątku, umowy o rozdzielności majątkowej. Przydatne porady na temat aspektów prawnych opieki nad dziećmi, alimentów, adopcji, ubezwłasnowolnienia. Wszystko przystępnym językiem, także na temat procedur w sądzie rodzinnym i opiekuńczym.