Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Joanna Korzeniewska

Joanna Korzeniewska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.

Zatrudnienie pracownika na czas określony i nieokreślony

Zatrudnienie pracownika na czas określony i nieokreślony

 • 2021-06-04
 • Joanna Korzeniewska

Istota stosunku pracy polega na tym, iż pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz określonego pracodawcy, a pracodawca do wypłaty miesięcznego wynagrodzenia. Praca odbywa się pod kierownictwem pracodawcy, w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym. Pracodawcę i pracownika...

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

 • 2021-05-21
 • Joanna Korzeniewska

Podczas wykonywania pracy, czyli w trakcie trwającego stosunku pracy, dochodzi czasem do nieporozumień i sporów. Nieraz ich konsekwencją jest rozwiązanie umowy o pracę. Umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron, jednostronnie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a także...

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

 • 2021-02-19
 • Joanna Korzeniewska

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana i jest na to kilka sposobów. Muszą jednak zostać wypełnione określone prawem warunki. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, możliwe jest również rozwiązanie umowy za...

Podział spadku między spadkobierców

Podział spadku między spadkobierców

 • 2021-02-12
 • Joanna Korzeniewska

Otrzymanie spadku często jest bardzo korzystne pod względem majątkowym, jednak potrafi również przysporzyć wielu problemów i kłótni, jeśli spadkobierców jest dwóch lub więcej. Oznacza to często konieczność dogania się lub dokonania podziału spadku. Niekiedy oczywiście...

Alimenty od dziadków dla wnuków

Alimenty od dziadków dla wnuków

 • 2020-12-05
 • Joanna Korzeniewska

Członkowie rodziny powinni wzajemnie sobie pomagać. Czasem to przybiera postać faktycznej opieki, wsparcia w trudnych chwilach, zajmowania się dzieckiem, nieraz zaś przyjmuje formę pieniężną w postaci alimentów. Pomocy takiej przede wszystkim oczekuje się od najbliższych członków...

Alimenty na rodziców - kiedy się należą, jak ich nie płacić oraz wysokość alimentów

Alimenty na rodziców - kiedy się należą, jak ich nie płacić oraz wysokość alimentów

 • 2020-11-20
 • Joanna Korzeniewska

Alimenty na rodziców to temat dzisiejszego artykułu. Oprócz prymatu dobra dziecka, naczelną zasadą polskiego prawa rodzinnego jest zobowiązanie członków rodziny do wzajemnego wspierania się i pomocy. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu rodzinnego...

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

 • 2020-11-13
 • Joanna Korzeniewska

W polskim ustawodawstwie dotyczącym prawa karnego oraz postępowania karnego istnieje kilka możliwości związanych z poddaniem sprawcy próbie. Również warunkowe umorzenie postępowania karnego jest pewnego rodzaju poddaniem sprawcy próbie i daniem mu szansy, pomimo że dopuścił się...

Kary i konsekwencje za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dziećmi

Kary i konsekwencje za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dziećmi

 • 2020-10-30
 • Joanna Korzeniewska

Obecnie dość często dochodzi do zjawiska zwanego alienacją rodzicielską. Wiąże się ono z tym, iż jedno z rodziców utrudnia lub uniemożliwia drugiemu rodzicowi kontaktów z dziećmi, zabrania wprost kontaktów z dziećmi lub też pozornie zgadzając się na nie, w praktyce je...

Władza rodzicielska czyli podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących dziecka

Władza rodzicielska czyli podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących dziecka

 • 2020-10-05
 • Joanna Korzeniewska

Główną cechą władzy rodzicielskiej jest możliwość podejmowania decyzji w sprawach dotyczących dziecka. Chodzi tu o całokształt jego spraw, czyli o zdrowie, leczenie, edukację, zajęcia dodatkowe, wychowanie, religię, a także o majątek dziecka. Nie oznacza to, że władza...

Umowa najmu mieszkania - ochrona interesów wynajmującego i najemcy

Umowa najmu mieszkania - ochrona interesów wynajmującego i najemcy

 • 2020-09-10
 • Joanna Korzeniewska

Do często zawieranych w obrocie prawnym umów należą umowy najmu mieszkania i obejmują one bardzo istotne sprawy życia codziennego. Dlatego też ważne jest, aby taka umowa najmu mieszkania została odpowiednio skonstruowana. W dzisiejszym artykule mowa o tym, co taka umowa powinna...

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód

 • 2020-09-02
 • Joanna Korzeniewska

Tematem artykułu jest pozew o rozwód. Polskie przepisy dotyczące rozwodów są tak skonstruowane, iż strony nie mogą dokonać rozwodu samodzielnie, za pomocą np. swoich oświadczeń czy zawarcia określonej umowy. Konieczne jest wniesienie pozwu o rozwód do sądu i wówczas sąd...

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

 • 2020-08-17
 • Joanna Korzeniewska

Umowa sprzedaży należy do najczęściej zawieranych w społeczeństwie umów. Dotyczy ona tak drobnych rzeczy, jak artykuły spożywcze, odzież, ale również samochodów i nieruchomości. Z wyjątkiem nieruchomości i przedsiębiorstw może ona zostać zawarta w dowolnej formie....

Zachowek po rodzicach - kiedy się należy i jak wyliczyć wysokość zachowku?

Zachowek po rodzicach - kiedy się należy i jak wyliczyć wysokość zachowku?

 • 2020-08-10
 • Joanna Korzeniewska

Dzisiejszy artykuł omawia zagadnienia związane z zachowkiem po rodzicach, kiedy się należy i jak wyliczyć wysokość zachowku. Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy spadkobierca nie otrzymuje spadku po jednym lub po obojgu rodzicach. Może się to zdarzyć m.in. wtedy, kiedy dziecko (a...

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

 • 2020-07-17
 • Joanna Korzeniewska

Dziedziczenie potrafi być bardzo korzystne, jednakże wiąże się z tym wiele formalności, których trzeba dopełnić. Sprawa dotycząca przyjęcia lub odrzucenia spadku może zostać rozstrzygnięta w sądzie lub też załatwiona u notariusza. Złożenie oświadczenia spadkowego u...

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

 • 2020-07-03
 • Joanna Korzeniewska

W Kodeksie karnym (K.k.) ustawodawca przewidział kilka możliwych do zasądzenia kar. Do katalogu kar należą: grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Kara pozbawienia wolności orzekana jest w...

Rozwód z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego

Rozwód z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego

 • 2020-06-22
 • Joanna Korzeniewska

Rozwód jest bardzo trudnym i stresującym doświadczeniem. Niektórzy chcą rozwiązać ten problem jak najprościej i wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, jednakże nie zawsze jest to możliwe ani też uzasadnione. W dzisiejszym artykule omówimy różne aspekty postępowania...

Rozwód bez orzekania o winie czyli rozwód za porozumieniem stron

Rozwód bez orzekania o winie czyli rozwód za porozumieniem stron

 • 2020-06-19
 • Joanna Korzeniewska

Rozwód jest trudnym, przykrym i często stresującym doświadczeniem. Nie zawsze można go uniknąć, ale czasem okazuje się być najlepszym rozwiązaniem. Dobrze, jeśli uda się przeprowadzić rozwód w sposób najprostszy i najmniej kłopotliwy. Służy temu możliwość orzeczenia...

Reklamacja produktów - zasady, uprawnienia i koszty

Reklamacja produktów - zasady, uprawnienia i koszty

 • 2020-06-08
 • Joanna Korzeniewska

Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy zakupiony produkt nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Mogą to być wady i niedogodności różnego rodzaju. Niektóre są o charakterze estetycznym, gdy towar nie wygląda jak na zdjęciach czy opakowaniu, a czasem są to poważne wady, które w praktyce...

Odrzucenie spadku - czyli uniknięcie dziedziczenia długów

Odrzucenie spadku - czyli uniknięcie dziedziczenia długów

 • 2020-06-05
 • Joanna Korzeniewska

Czasem spadek jest kłopotem, a nie korzyścią. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy spadkodawca, zamiast majątku, ma głównie długi, które przewyższają wartość ewentualnego spadku. W takich sytuacjach istnieją różne rozwiązania, które można zastosować zależnie od potrzeb...

Umowa leasingu – rodzaje, prawa i obowiązki, na co zwrócić uwagę?

Umowa leasingu – rodzaje, prawa i obowiązki, na co zwrócić uwagę?

 • 2020-05-11
 • Joanna Korzeniewska

Leasing należy do często zawieranych umów w obrocie prawnym. Umowa ta zawierana jest pomiędzy finansującym a korzystającym. Finansującym jest przedsiębiorca, który zawiera umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zobowiązanie finansującego polega na tym,...

Zasady dziedziczenia spadku

Zasady dziedziczenia spadku

 • 2020-04-09
 • Joanna Korzeniewska

Praktycznie każdy z nas w ciągu swojego życia zetknął się lub zetknie z prawem spadkowym. Większość osób prędzej czy później otrzyma spadek po kimś z rodziny. Istnieją dwie drogi dziedziczenia, czyli otrzymania spadku. Można otrzymać spadek na mocy testamentu lub na mocy...

Kontakty dziadków z wnukami

Kontakty dziadków z wnukami

 • 2020-04-09
 • Joanna Korzeniewska

Ustawodawca, a także w konsekwencji sądy stoją na stanowisku, iż prawo do kontaktów przysługuje nie tylko rodzicom, ale również innym członkom rodziny, w szczególności dziadkom. Jest to zgodne z zasadą kierowania się dobrem dziecka oraz wzrastania w możliwie pełnej rodzinie....