Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Joanna Korzeniewska

Joanna Korzeniewska

Radca prawny, absolwentka prawa oraz europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobywała doświadczenie w wielu firmach, zajmując się m.in. prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, regułami kontraktowymi FIDIC i prawem cywilnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską, specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie zamówień publicznych.

Naruszenie dóbr osobistych - co warto wiedzieć?

Naruszenie dóbr osobistych - co warto wiedzieć?

 • Joanna Korzeniewska

W dzisiejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem naruszania dóbr osobistych człowieka. Wyjdziemy od wyjaśnienia, czym właściwie są dobra osobiste, czy stanowią zamknięty katalog, aby następnie omówić formy naruszeń i na koniec zająć się sposobami ich ochrony.

Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

 • Joanna Korzeniewska

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustrój wspólnoty majątkowej, co zostało opisane w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to małżonkowie wprowadzą na mocy umowy zawartej w formie aktu notarialnego inny ustrój...

Rewolucja w przepisach dotyczących pracy zdalnej

Rewolucja w przepisach dotyczących pracy zdalnej

 • Joanna Korzeniewska

Nie jest tajemnicą, iż pod wieloma względami przepisy prawne nie nadążają za rzeczywistością i w wielu miejscach są przestarzałe. Tworzenie dobrych przepisów powinno trwać dłużej niż kilka dni i powinno być starannie przemyślane. Poza tym trzeba mieć pewność, że jakieś...

Nagroda jubileuszowa - komu i w jakich warunkach przysługuje?

Nagroda jubileuszowa - komu i w jakich warunkach przysługuje?

 • Joanna Korzeniewska

Nagroda jubileuszowa jest wyrazem uznania dla pracownika za wieloletnią pracę. Nie przysługuje ona jednak wszystkim pracownikom, ale tym, którym została przyznana na podstawie ustaw i rozporządzeń. Przysługuje zatem określonym grupom zawodowym, np. urzędnikom samorządowym,...

Umowa leasingu – rodzaje, prawa i obowiązki, na co zwrócić uwagę?

Umowa leasingu – rodzaje, prawa i obowiązki, na co zwrócić uwagę?

 • Joanna Korzeniewska

Leasing należy do często zawieranych umów w obrocie prawnym. Umowa ta zawierana jest pomiędzy finansującym a korzystającym. Finansującym jest przedsiębiorca, który zawiera umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zobowiązanie finansującego polega na tym,...

Pozew o rozwód - najważniejsze aspekty pozwu rozwodowego

Pozew o rozwód - najważniejsze aspekty pozwu rozwodowego

 • Joanna Korzeniewska

Tematem artykułu jest pozew o rozwód. Polskie przepisy dotyczące rozwodów są tak skonstruowane, iż strony nie mogą dokonać rozwodu samodzielnie, za pomocą np. swoich oświadczeń czy zawarcia określonej umowy. Konieczne jest wniesienie pozwu o rozwód do sądu i...

Dziedziczenie środków na rachunku w OFE

Dziedziczenie środków na rachunku w OFE

 • Joanna Korzeniewska

Prawdopodobnie prawie każdy z nas w pewnym momencie życia stanie się spadkobiercą. Niektórzy całymi latami odkładają ten temat na boku i nie przeprowadzają postępowania spadkowego. Niektórzy uznają, że nie ma potrzeby, a inni obawiają się trudności. Tak, czasem postępowanie...

Zaniżone odszkodowanie z OC

Zaniżone odszkodowanie z OC

 • Joanna Korzeniewska

Wypadek to zawsze stres, nerwy, nieprzyjemności. Często powoduje on również negatywne konsekwencje finansowe i zdrowotne. Do tego wszystkiego dochodzi również kwestia ubiegania się o odszkodowanie. Teoretycznie jest to po prostu wypełnienie formularza i podanie niezbędnych informacji....

Reklamacja produktów - zasady, uprawnienia i koszty

Reklamacja produktów - zasady, uprawnienia i koszty

 • Joanna Korzeniewska

Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy zakupiony produkt nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Mogą to być wady i niedogodności różnego rodzaju. Niektóre są o charakterze estetycznym, gdy towar nie wygląda jak na zdjęciach czy opakowaniu, a czasem są to poważne wady, które w praktyce...

Rozwód bez orzekania o winie czyli rozwód za porozumieniem stron

Rozwód bez orzekania o winie czyli rozwód za porozumieniem stron

 • Joanna Korzeniewska

Rozwód jest trudnym, przykrym i często stresującym doświadczeniem. Nie zawsze można go uniknąć, ale czasem okazuje się być najlepszym rozwiązaniem. Dobrze, jeśli uda się przeprowadzić rozwód w sposób najprostszy i najmniej kłopotliwy. Służy temu możliwość orzeczenia...

Umowa najmu mieszkania - ochrona interesów wynajmującego i najemcy

Umowa najmu mieszkania - ochrona interesów wynajmującego i najemcy

 • Joanna Korzeniewska

Do często zawieranych w obrocie prawnym umów należą umowy najmu mieszkania i obejmują one bardzo istotne sprawy życia codziennego. Dlatego też ważne jest, aby taka umowa najmu mieszkania została odpowiednio skonstruowana. W dzisiejszym artykule mowa o tym, co taka umowa powinna...

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracownika - Rewolucja w Kodeksie pracy

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracownika - Rewolucja w Kodeksie pracy

 • Joanna Korzeniewska

Pracodawca jest uznawany za podmiot będący na lepszej, mocniejszej pozycji niż pracownik. W końcu to on ma prawo do wydawania poleceń, kontrolowania pracownika oraz płaci mu wynagrodzenie. Dlatego też jednym z podstawowych zadań, celów Kodeksu pracy jest zapewnienie pracownikom...

Co grozi za pobicie?

Co grozi za pobicie?

 • Joanna Korzeniewska

Przestępstwa można podzielić według kilku kryteriów. Jednym z nich jest zagrożenie karą pozbawienia wolności, wówczas czyny dzielimy na zbrodnie i występki. Na czyn karalny można również spojrzeć pod innym kątem, a mianowicie – jakie dobra chronione ów czyn narusza....

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

 • Joanna Korzeniewska

Umowa sprzedaży należy do najczęściej zawieranych w społeczeństwie umów. Dotyczy ona tak drobnych rzeczy, jak artykuły spożywcze, odzież, ale również samochodów i nieruchomości. Z wyjątkiem nieruchomości i przedsiębiorstw może ona zostać zawarta w dowolnej formie....

Ochrona pracownicy w ciąży

Ochrona pracownicy w ciąży

 • Joanna Korzeniewska

Ciąża jest pod pewnymi względami stanem szczególnym i z tego względu podlega też ochronie ustawodawcy, w szczególności w ramach stosunku pracy. Istnieje wiele przepisów szczególnych dotyczących uprawnień pracownicy w ciąży lub obowiązków pracodawcy względem niej i tym...

Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków?

Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków?

 • Joanna Korzeniewska

Jak wiadomo, narkotyki to różnego rodzaju substancje, środki, które działają na człowieka w rozmaity sposób – niektóre pobudzają, inne uspokajają, a niektóre wywołują halucynacje. Każdy z nas wie z grubsza, czym są narkotyki, ale przepisy prawa, a w szczególności prawa...

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

 • Joanna Korzeniewska

Przychodzi ten moment, kiedy chcesz z różnych powodów sprzedać mieszkanie. Sprzątasz je, robisz atrakcyjne zdjęcia, a następnie zamieszczasz ogłoszenie. To jednak nie wszystko, co trzeba zrobić. Należy też przygotować się pod względami prawnymi i organizacyjnymi do...

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

 • Joanna Korzeniewska

Nieszczęśliwe zdarzenia, które wywołują nieraz poważne skutki dla naszego zdrowia, a nawet kończą się zgonem, mogą zdarzyć się wszędzie – w domu, na drodze, w samochodzie, w pracy. Oczywiście za każdym razem jest to poważne zdarzenie, a okoliczności i miejsce mogą mieć...

Świadczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci

Świadczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci

 • Joanna Korzeniewska

Chyba większość z nas (jeśli nie każdy) zgodzi się ze stwierdzeniem, że samotne wychowywanie dziecka jest trudne i wymagające, zarówno pod względem emocjonalnym, organizacyjnym, jak i finansowym. Często trudniej jest, potocznie mówiąc, związać koniec z końcem. Dlatego też za...

Jak sprawdzić, czy jestem poszukiwany?

Jak sprawdzić, czy jestem poszukiwany?

 • Joanna Korzeniewska

Życie pisze różne scenariusze. Czasem zdarzy się taka sytuacja, że jakiś błąd z przeszłości nas ściga. Obecnie ludzie znacznie częściej niż kiedyś zmieniają miejsce zamieszkania. Przeprowadzają się nie tylko w granicach Polski, ale równie często wyjeżdżają do innego...

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do umowy najmu okazjonalnego?

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do umowy najmu okazjonalnego?

 • Joanna Korzeniewska

Umowa najmu okazjonalnego od lat święci triumfy popularności wśród wynajmujących, którzy coraz częściej decydują się na zawarcie takiej właśnie umowy, jeśli chcą wynająć mieszkanie. Część z nich nie zgadza się na zawarcie innej umowy, a że jest problem ze znalezieniem...

Władza rodzicielska czyli podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących dziecka

Władza rodzicielska czyli podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących dziecka

 • Joanna Korzeniewska

Główną cechą władzy rodzicielskiej jest możliwość podejmowania decyzji w sprawach dotyczących dziecka. Chodzi tu o całokształt jego spraw, czyli o zdrowie, leczenie, edukację, zajęcia dodatkowe, wychowanie, religię, a także o majątek dziecka. Nie oznacza to, że władza...

Choroba pracownika a urlop

Choroba pracownika a urlop

 • Joanna Korzeniewska

Urlop to dla wielu pracowników czas, na który czekają z wytęsknieniem, planują wyjazdy, pragną spędzić miło czas. Niestety, los bywa przewrotny i zdarza się, że podczas urlopu dopadnie nas paskudne przeziębienie lub jakaś poważniejsza choroba. I co wtedy? Tym właśnie tematem...

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

 • Joanna Korzeniewska

Podczas wykonywania pracy, czyli w trakcie trwającego stosunku pracy, dochodzi czasem do nieporozumień i sporów. Nieraz ich konsekwencją jest rozwiązanie umowy o pracę. Umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron, jednostronnie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a także...

Zatrudnienie pracownika na czas określony i nieokreślony

Zatrudnienie pracownika na czas określony i nieokreślony

 • Joanna Korzeniewska

Istota stosunku pracy polega na tym, iż pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz określonego pracodawcy, a pracodawca do wypłaty miesięcznego wynagrodzenia. Praca odbywa się pod kierownictwem pracodawcy, w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym. Pracodawcę i pracownika...

Kredyt hipoteczny a podział majątku wspólnego

Kredyt hipoteczny a podział majątku wspólnego

 • Joanna Korzeniewska

Podział majątku wspólnego często należy do spraw trudnych i budzi wiele emocji, szczególnie jeśli chodzi o podział nieruchomości, która zwykle jest najważniejszym i najcenniejszym składnikiem owego majątku. W dzisiejszym artykule omówimy szczegółowo to zagadnienie, także w...

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

 • Joanna Korzeniewska

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana i jest na to kilka sposobów. Muszą jednak zostać wypełnione określone prawem warunki. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, możliwe jest również rozwiązanie umowy za...

Kradzież w sklepie przez nieletniego

Kradzież w sklepie przez nieletniego

 • Joanna Korzeniewska

Nieletni również ponoszą (i powinni ponosić) odpowiedzialność za popełnienie czynów zabronionych pod groźbą kary. Powinno się jednak brać pod uwagę ich szczególną sytuację związaną z wiekiem i często niemożnością dokonania pełnej oceny swoich czynów oraz przewidywania...

Rozwód z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego

Rozwód z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego

 • Joanna Korzeniewska

Rozwód jest bardzo trudnym i stresującym doświadczeniem. Niektórzy chcą rozwiązać ten problem jak najprościej i wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, jednakże nie zawsze jest to możliwe ani też uzasadnione. W dzisiejszym artykule omówimy różne aspekty postępowania...

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

 • Joanna Korzeniewska

Ustawodawca uznał, że rolnicze gospodarstwa rolne zgodnie z Konstytucją powinny podlegać szczególnej ochronie, a ich rozwój winien być wzmocniony, aby jednocześnie zapewnić właściwe zagospodarowanie ziemi rolnej oraz bezpieczeństwo żywnościowe obywateli. Nieruchomość rolna to...

Co grozi za obrażanie kogoś?

Co grozi za obrażanie kogoś?

 • Joanna Korzeniewska

Relacje ludzkie często bywają trudne i skomplikowane. Dochodzi do sytuacji, kiedy padają ostre, nieprzyjemne słowa pod czyimś adresem. Czasem również ktoś obrazi drugą osobę. Taka obraza może być zwykłym, powiedzianym w emocjach epitetem w rodzaju: „Ty idioto!”, ale...

Czy spadek wchodzi do majątku wspólnego?

Czy spadek wchodzi do majątku wspólnego?

 • Joanna Korzeniewska

Małżeństwo to nie tylko związek o charakterze uczuciowym, ale również realna i materialna wspólnota o charakterze prawnym i majątkowym. W czasie trwania małżeństwa nabywane są różne dobra, które najczęściej tworzą majątek wspólny małżonków. Od tej reguły są jednak...

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

 • Joanna Korzeniewska

W polskim ustawodawstwie dotyczącym prawa karnego oraz postępowania karnego istnieje kilka możliwości związanych z poddaniem sprawcy próbie. Również warunkowe umorzenie postępowania karnego jest pewnego rodzaju poddaniem sprawcy próbie i daniem mu szansy, pomimo że dopuścił się...

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego – przepisy prawne

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego – przepisy prawne

 • Joanna Korzeniewska

Prawo spadkowe w niektórych kwestiach potrafi być skomplikowane, zwłaszcza jeśli jest wielu spadkobierców. Sytuacja komplikuje się również, jeśli są odrębne regulacje prawne dotyczące części przedmiotów majątkowych. Przez bardzo długi czas tak właśnie wyglądała kwestia...

Zasady dziedziczenia spadku

Zasady dziedziczenia spadku

 • Joanna Korzeniewska

Praktycznie każdy z nas w ciągu swojego życia zetknął się lub zetknie z prawem spadkowym. Większość osób prędzej czy później otrzyma spadek po kimś z rodziny. Istnieją dwie drogi dziedziczenia, czyli otrzymania spadku. Można otrzymać spadek na mocy testamentu lub na mocy...

Alimenty od dziadków dla wnuków

Alimenty od dziadków dla wnuków

 • Joanna Korzeniewska

Członkowie rodziny powinni wzajemnie sobie pomagać. Czasem to przybiera postać faktycznej opieki, wsparcia w trudnych chwilach, zajmowania się dzieckiem, nieraz zaś przyjmuje formę pieniężną w postaci alimentów. Pomocy takiej przede wszystkim oczekuje się od najbliższych członków...

Podział spadku między spadkobierców

Podział spadku między spadkobierców

 • Joanna Korzeniewska

Otrzymanie spadku często jest bardzo korzystne pod względem majątkowym, jednak potrafi również przysporzyć wielu problemów i kłótni, jeśli spadkobierców jest dwóch lub więcej. Oznacza to często konieczność dogania się lub dokonania podziału spadku. Niekiedy oczywiście...

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

 • Joanna Korzeniewska

Dziedziczenie potrafi być bardzo korzystne, jednakże wiąże się z tym wiele formalności, których trzeba dopełnić. Sprawa dotycząca przyjęcia lub odrzucenia spadku może zostać rozstrzygnięta w sądzie lub też załatwiona u notariusza. Złożenie oświadczenia spadkowego u...

Jakie kary za jazdę po alkoholu?

Jakie kary za jazdę po alkoholu?

 • Joanna Korzeniewska

Jazda pod wpływem alkoholu to poważny problem, nie tylko w sensie prawnym. Jest to przede wszystkim zagrożenie dla innych ludzi oraz dla samego kierującego. Ustawodawca stara się z tym niepokojącym zjawiskiem walczyć m.in. poprzez rozbudowany system kar i środków...

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

 • Joanna Korzeniewska

W Kodeksie karnym (K.k.) ustawodawca przewidział kilka możliwych do zasądzenia kar. Do katalogu kar należą: grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Kara pozbawienia wolności orzekana jest w...

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

 • Joanna Korzeniewska

Ustawodawca, a także w konsekwencji sądy stoją na stanowisku, iż prawo do kontaktów przysługuje nie tylko rodzicom, ale również innym członkom rodziny, w szczególności dziadkom. Jest to zgodne z zasadą kierowania się dobrem dziecka oraz wzrastania w możliwie pełnej rodzinie....

Kary i konsekwencje za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dziećmi

Kary i konsekwencje za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dziećmi

 • Joanna Korzeniewska

Obecnie dość często dochodzi do zjawiska zwanego alienacją rodzicielską. Wiąże się ono z tym, iż jedno z rodziców utrudnia lub uniemożliwia drugiemu rodzicowi kontaktów z dziećmi, zabrania wprost kontaktów z dziećmi lub też pozornie zgadzając się na nie, w praktyce je...

Alimenty na rodziców - kiedy się należą, jak ich nie płacić oraz wysokość alimentów

Alimenty na rodziców - kiedy się należą, jak ich nie płacić oraz wysokość alimentów

 • Joanna Korzeniewska

Alimenty na rodziców to temat dzisiejszego artykułu. Oprócz prymatu dobra dziecka, naczelną zasadą polskiego prawa rodzinnego jest zobowiązanie członków rodziny do wzajemnego wspierania się i pomocy. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu rodzinnego...

Odrzucenie spadku - czyli uniknięcie dziedziczenia długów

Odrzucenie spadku - czyli uniknięcie dziedziczenia długów

 • Joanna Korzeniewska

Poniższy artykuł omawia temat odrzucenia i zrzeczenia się spadku . Czasem spadek jest kłopotem, a nie korzyścią. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy spadkodawca, zamiast majątku, ma głównie długi, które przewyższają wartość ewentualnego spadku. W takich...

Zachowek po rodzicach - kiedy się należy, jak wyliczyć zachowek i kiedy się przedawnia?

Zachowek po rodzicach - kiedy się należy, jak wyliczyć zachowek i kiedy się przedawnia?

 • Joanna Korzeniewska

Dzisiejszy artykuł omawia zagadnienia związane z zachowkiem po rodzicach , kiedy należy się zachowek po rodzicach i jak wyliczyć jego wysokość. Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy spadkobierca nie otrzymuje spadku po jednym lub po obojgu rodzicach. Może się to zdarzyć...

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

 • Joanna Korzeniewska

Rozwód to bardzo trudne doświadczenie, towarzyszą mu często emocje i stres, a postępowanie może ciągnąć się latami. Niestety, nie rzadko nie jest to koniec wojny i kłopotów. W zdecydowanej większości przypadków w trakcie małżeństwa małżonków łączy ustrój wspólnoty...