Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Rolnik prowadzący działalność gospodarczą a KRUS

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą a KRUS

W zakresie ubezpieczenia społecznego rolnicy podlegają pod KRUS. Typowa działalność gospodarcza jest natomiast tytułem do naliczania składek ZUS. Dodatkowo prawo polskie dopuszcza możliwość, aby rolnik wykonywał odrębną, pozarolniczą działalność gospodarczą. W świetle tych...

Rozliczenie działów specjalnych produkcji rolnej

Rozliczenie działów specjalnych produkcji rolnej

Działalność rolnicza nie podlega pod podatek dochody od osób fizycznych, lecz pod podatek rolny. Szczególnym wyjątkiem w tym zakresie są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią rodzaj działalności rolniczej podlegającej pod ustawę PIT. W dzisiejszym...

Nabycie nieruchomości rolnych

Nabycie nieruchomości rolnych

Na samym wstępie warto wskazać, iż zasady obrotu nieruchomościami rolnymi uległy znacznej zmianie w kwietniu 2016 roku. Owe zmiany niejako spowodowały zastój na rynku obrotu nieruchomościami...

Rolnictwo, KRUS - Porady prawne

Zbiór artykułów i porad prawnych dedykowany rolnikom indywidualnym oraz właścicielom dużych gospodarstw rolnych, a także wszystkim posiadaczom gruntów rolnych. W prezentowanych poradach zajmujemy się takimi kwestiami, jak dotacje i dopłaty w rolnictwie, dziedziczenie i podział gospodarstw rolnych, podatek rolny. Bardzo ważny temat to obrót ziemią (sprzedaż, zakup ziemi), szczególnie po zmianach w prawie rolnym, które ograniczyły sprzedaż gruntów rolnych nierolnikom.

Nasi prawnicy omawiają te zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem wyjątków od ograniczeń, a więc wyjaśniają, kto spełnia definicję rolnika indywidualnego, a kiedy trzeba uzyskać zgodę KOWR i jak o nią wnioskować. Wiele tekstów mówi także o możliwościach budowy na gruntach rolnych w tym budowy siedliska.

Jeśli mówimy o rolnictwie i prawie rolnym, to równie ważne są zagadnienia związane z sytuacją prawną i ekonomiczną rolnika oraz jego rodziny. Dlatego wiele porad dotyczy ubezpieczenia i składek KRUS oraz emerytury rolniczej i jej wyliczania. Wyjaśniamy tu również sytuację, kiedy rolnik łączy okresy ubezpieczenia w ZUS i KRUS albo podejmuje pracę za granicą i jaki ma to wpływ na przyszłe świadczenie emerytalne.

Omawiamy także sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, w tym z planami zagospodarowania przestrzennego i infrastrukturą rolną, czyli m.in. z odrolnianiem ziemi i zabudową zagrodową. Odpowiedzi na swoje pytania znajdą tu również rolnicy zajmujący się przetwórstwem i sprzedażą swoich wyrobów. Prezentujemy aktualne i z życia wzięte sprawy i przedstawimy możliwości rozwiązania problemów w zgodzie z obowiązującym prawem. Nasi autorzy to prawnicy z wieloletnim doświadczeniem i z praktyką w instytucjach powiązanych z rolnictwem. W sytuacjach trudnych zachęcamy do skorzystania z ich pomocy prawnej poprzez nasz panel klienta.