Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Nabycie nieruchomości rolnych

Nabycie nieruchomości rolnych

Na samym wstępie warto wskazać, iż zasady obrotu nieruchomościami rolnymi uległy znacznej zmianie w kwietniu 2016 roku. Owe zmiany niejako spowodowały zastój na rynku obrotu nieruchomościami...

Odrolnienie i odlesienie działki

Odrolnienie i odlesienie działki

Na działce rolnej i na gruncie leśnym nie jest możliwe postawienie budynku mieszkalnego, co może okazać się nie lada wyzwaniem dla osób, które nabyły działkę. W celu uzyskania możliwości wybudowania budynku niezbędne jest przekształcenie statusu działki na budowlaną. Potocznie...

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

Ustawodawca uznał, że rolnicze gospodarstwa rolne zgodnie z Konstytucją powinny podlegać szczególnej ochronie, a ich rozwój winien być wzmocniony, aby jednocześnie zapewnić właściwe zagospodarowanie ziemi rolnej oraz bezpieczeństwo żywnościowe obywateli. Nieruchomość rolna to...

Rozliczenie działów specjalnych produkcji rolnej

Rozliczenie działów specjalnych produkcji rolnej

Działalność rolnicza nie podlega pod podatek dochody od osób fizycznych, lecz pod podatek rolny. Szczególnym wyjątkiem w tym zakresie są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią rodzaj działalności rolniczej podlegającej pod ustawę PIT. W dzisiejszym...

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą a KRUS

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą a KRUS

W zakresie ubezpieczenia społecznego rolnicy podlegają pod KRUS. Typowa działalność gospodarcza jest natomiast tytułem do naliczania składek ZUS. Dodatkowo prawo polskie dopuszcza możliwość, aby rolnik wykonywał odrębną, pozarolniczą działalność gospodarczą. W świetle tych...

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego – przepisy prawne

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego – przepisy prawne

Prawo spadkowe w niektórych kwestiach potrafi być skomplikowane, zwłaszcza jeśli jest wielu spadkobierców. Sytuacja komplikuje się również, jeśli są odrębne regulacje prawne dotyczące części przedmiotów majątkowych. Przez bardzo długi czas tak właśnie wyglądała kwestia...

Rolnictwo, KRUS - Porady prawne

Zbiór artykułów i porad prawnych dedykowany rolnikom indywidualnym oraz właścicielom dużych gospodarstw rolnych, a także wszystkim posiadaczom gruntów rolnych. W prezentowanych poradach zajmujemy się takimi kwestiami, jak dotacje i dopłaty w rolnictwie, dziedziczenie i podział gospodarstw rolnych, podatek rolny. Bardzo ważny temat to obrót ziemią (sprzedaż, zakup ziemi), szczególnie po zmianach w prawie rolnym, które ograniczyły sprzedaż gruntów rolnych nierolnikom.

Nasi prawnicy omawiają te zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem wyjątków od ograniczeń, a więc wyjaśniają, kto spełnia definicję rolnika indywidualnego, a kiedy trzeba uzyskać zgodę KOWR i jak o nią wnioskować. Wiele tekstów mówi także o możliwościach budowy na gruntach rolnych w tym budowy siedliska.

Jeśli mówimy o rolnictwie i prawie rolnym, to równie ważne są zagadnienia związane z sytuacją prawną i ekonomiczną rolnika oraz jego rodziny. Dlatego wiele porad dotyczy ubezpieczenia i składek KRUS oraz emerytury rolniczej i jej wyliczania. Wyjaśniamy tu również sytuację, kiedy rolnik łączy okresy ubezpieczenia w ZUS i KRUS albo podejmuje pracę za granicą i jaki ma to wpływ na przyszłe świadczenie emerytalne.

Omawiamy także sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, w tym z planami zagospodarowania przestrzennego i infrastrukturą rolną, czyli m.in. z odrolnianiem ziemi i zabudową zagrodową. Odpowiedzi na swoje pytania znajdą tu również rolnicy zajmujący się przetwórstwem i sprzedażą swoich wyrobów. Prezentujemy aktualne i z życia wzięte sprawy i przedstawimy możliwości rozwiązania problemów w zgodzie z obowiązującym prawem. Nasi autorzy to prawnicy z wieloletnim doświadczeniem i z praktyką w instytucjach powiązanych z rolnictwem. W sytuacjach trudnych zachęcamy do skorzystania z ich pomocy prawnej poprzez nasz panel klienta.