Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Intercyza w trakcie małżeństwa

Intercyza w trakcie małżeństwa

 • Eliza Polachowska

Każdy z nas słyszał zapewne o pojęciu intercyzy. Kojarzy się ona z umową zawieraną przed ślubem i z brakiem majątku wspólnego. Jednakże w ujęciu prawnym rozumiana jest ona szerzej, o czym mowa w dzisiejszym artykule.

Usługi budowlane w strefie UE a rozliczenie VAT

Usługi budowlane w strefie UE a rozliczenie VAT

 • Marcin Sądej

Polscy przedsiębiorcy działający w branży budowlanej świadczą swoje usługi nie tylko na terenie RP, ale również i w innych krajach znajdujących się w strefie UE, jak i w krajach trzecich. Taka sytuacja rodzi pytanie co do sposobu rozliczenia podatku VAT w przypadku usług...

Ulgi na nowe technologie w ramach Nowego Ładu

Ulgi na nowe technologie w ramach Nowego Ładu

 • Marcin Sądej

Jednym z założeń Nowego Ładu jest pobudzenie gospodarki krajowej po zastoju spowodowanym stanem epidemii. W tym celu zaproponowano kilka interesujących rozwiązań dla przedsiębiorców, które możemy określić zbiorczo jako ulgi na nowe technologie. W naszym dzisiejszym artykule...

Spłata kredytu za członka rodziny a darowizna

Spłata kredytu za członka rodziny a darowizna

 • Marcin Sądej

Nierzadką sytuacją jest przypadek, w którym członkowie rodziny pomagają w spłacie kredytu. Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne wymogi stawiane przez banki często rodzice mający lepszą zdolność kredytową pełnią rolę współkredytobiorców. W związku z tym zastanowimy się,...

Konsekwencje złożenia deklaracji podatkowej po terminie

Konsekwencje złożenia deklaracji podatkowej po terminie

 • Marcin Sądej

Podatnicy różnych podatków są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych w różnych terminach. Nie można tego pojęcia wiązać wyłącznie z deklaracjami PIT składanymi do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W rezultacie tematyka konsekwencji złożenia...

Egzekucja z wynagrodzenia a zmiana pracodawcy - obowiązki wobec pracodawcy oraz zobowiązanego

Egzekucja z wynagrodzenia a zmiana pracodawcy - obowiązki wobec pracodawcy oraz zobowiązanego

 • Marcin Sądej

Jedną z podstawowych form egzekucji jest egzekwowanie długu z wynagrodzenia na pracę. Może jednak zdarzyć się taka sytuacja, w której zobowiązany zmieni pracodawcę. Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób okoliczność ta wpływa na samo postępowanie egzekucyjne. Zastanowimy się,...

Nowe rozwiązania dotyczące składki zdrowotnej w ramach Nowego Ładu

Nowe rozwiązania dotyczące składki zdrowotnej w ramach Nowego Ładu

 • Marcin Sądej

W ramach ogłoszonego Nowego Ładu przewidziano bardzo wiele nowych rozwiązań dotyczących sfery podatkowej. Jedną z najistotniejszych zmian jest planowana nowelizacja zasad uwzględniania składki zdrowotnej w rozliczeniu podatkowym. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się zatem, w...

Rozliczenie działów specjalnych produkcji rolnej

Rozliczenie działów specjalnych produkcji rolnej

 • Marcin Sądej

Działalność rolnicza nie podlega pod podatek dochody od osób fizycznych, lecz pod podatek rolny. Szczególnym wyjątkiem w tym zakresie są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią rodzaj działalności rolniczej podlegającej pod ustawę PIT. W dzisiejszym...

Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do prywatnego majątku podatnika i sprzedaż

Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do prywatnego majątku podatnika i sprzedaż

 • Marcin Sądej

Nieruchomość wykorzystywana na potrzeby firmowe może zostać następnie przeniesiona do prywatnego majątku podatnika. Takie wycofanie nieruchomości jest zdarzeniem prawidłowym pod względem prawnym i podatkowym. Warto jednak bliżej przyjrzeć się kwestii późniejszej sprzedaży...

Zagraniczna darowizna - czy podlega opodatkowaniu w Polsce?

Zagraniczna darowizna - czy podlega opodatkowaniu w Polsce?

 • Marcin Sądej

Osoby fizyczne mieszkające w Polsce otrzymują nie tylko darowizny od osób z Polski, ale i z zagranicy. Jak powszechnie wiadomo, w przypadku umowy darowizny obowiązek podatkowy spoczywa na osobie obdarowanej. Warto jednak zastanowić się, czy będzie tak również w przypadku zagranicznych...

Sprzedaż rzeczy objętych egzekucją

Sprzedaż rzeczy objętych egzekucją

 • Marcin Sądej

Powszechnym przypadkiem jest sprzedaż egzekucyjna dotycząca zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych. Tego rodzaju sprzedaż przeprowadza organ egzekucyjny. Okazuje się jednak, że w ramach postępowania możliwa i dopuszczalna jest sytuacja, w której to zobowiązany...

Zasady opodatkowania agroturystyki

Zasady opodatkowania agroturystyki

 • Marcin Sądej

W czasach pandemii coraz większą popularnością cieszy się wypoczynek w ośrodkach agroturystycznych. W związku z rosnącą popularnością tego rodzaju działalności warto przeanalizować zasady opodatkowania agroturystyki. Właśnie ta tematyka będzie przedmiotem analizy w naszym...

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

 • Marcin Sądej

Jeśli postępowanie egzekucyjne prowadzone jest wobec jednej osoby w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami, małżonek tejże osoby może mieć obawy, czy taka egzekucja będzie dotyczyć również jego i jego majątku. Dlatego też w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jak...

Działalność rolnicza a zwolnienie z VAT

Działalność rolnicza a zwolnienie z VAT

 • Marcin Sądej

Podatek VAT jest zobowiązaniem podatkowym, które dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Co jednak istotne, w myśl definicji zawartej w ustawie VAT – podatnikiem jest również rolnik w zakresie swojej działalności rolniczej. Jednakże w tym zakresie możliwe...

Zasady opodatkowania sprzedaży gruntów rolnych

Zasady opodatkowania sprzedaży gruntów rolnych

 • Marcin Sądej

Często dochodzi do sytuacji, gdy rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne postanawiają dokonać sprzedaży gruntu rolnego. W związku z tym pojawia się pytanie o sposób rozliczenia podatku od tego rodzaju zbycia. Zatem warto pochylić się nad tą kwestią i wyjaśnić, z jakimi rodzajami...

Dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne -jak rozliczyć podatek PIT?

Dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne -jak rozliczyć podatek PIT?

 • Marcin Sądej

Rolnicy posiadane grunty rolne mogą oddać w dzierżawę nie tylko innemu rolnikowi, ale i pozostałym podmiotom gospodarczym. Obecnie coraz częstszym zjawiskiem jest oddanie w dzierżawę gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jaki...

Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym - czy występuje podatek PIT?

Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym - czy występuje podatek PIT?

 • Marcin Sądej

Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne często świadczą dodatkowe usługi w postaci wynajmu pokoi gościnnych w ramach agroturystyki. W związku z tym pojawia się pytanie o sposób rozliczenia tego rodzaju wynajmu. Postaramy się rozwiać pojawiające się wątpliwości i odpowiedzieć na...

Najem nieruchomości a kasa fiskalna

Najem nieruchomości a kasa fiskalna

 • Marcin Sądej

Najem nieruchomości jest czynnością podlegającą pod ustawę VAT i to zarówno w sytuacji gdy najem jest prowadzony przez przedsiębiorcę, jak i przez osobę prywatną. Jednym z nieodzownych elementów wiążących się z podatkiem VAT jest konieczność posiadania kasy fiskalnej. W...

Sprzedaż przez Internet a obowiązek zawierania umowy

Sprzedaż przez Internet a obowiązek zawierania umowy

 • Marcin Sądej

Coraz większe grono transakcji dokonywane jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim sprzedaży przez internet. W związku z taką sytuacją pojawia się pytanie, czy umowa zawierania przez internet powinna być udokumentowana umową....

Czy w okresie zawieszenia działalności można uzyskiwać przychody?

Czy w okresie zawieszenia działalności można uzyskiwać przychody?

 • Marcin Sądej

Powszechnie wiadomo, że każdy przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Taki stan wiąże się z brakiem możliwości prowadzenia działalności. Jednakże pojawia się w związku z tym pytanie, czy na skutek poprzednich zdarzeń podatnik może w okresie...

Porady prawne przez internet


Serwis OdpowiedziPrawne.pl jest odpowiedzią naszych prawników na zapotrzebowanie czytelników na porady prawne pisane w sposób zwięzły i zrozumiały.


Serwis publikuje specjalnie dobrane teksty mówiące o najważniejszych problemach, z jakimi mamy do czynienia w realnym życiu, a więc na przykład: trudny rozwód, nieuczciwy wykonawca, bezpieczna sprzedaż (kupno) nieruchomości, problemy z firmą, roszczenie o zachowek, podatki i wiele innych. Nasi prawnicy stawiają sobie za cel pisać o tych sprawach jak najprostszym językiem, aby te ważne aspekty prawa było dla każdego zrozumiałe. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Z praktyki naszego zespołu wynika, że wielu naszych klientów mogło ustrzec się przed problemami, ale zabrakło wiedzy i rozeznania w przepisach polskiego prawa. Zachęcamy zatem do lektury naszych porad prawnych, szczególnie wtedy, gdy stoimy przed ważnymi decyzjami i ważne jest dobre rozeznanie w przepisach.


W sprawach trudnych, jeśli czują Państwo, że problem Was przerasta, zachęcamy do skorzystania z naszych indywidualnych porad prawnych online – doradzają specjaliści z różnych gałęzi prawa (m.in. autorzy prezentowanych artykułów). Bowiem naszym celem, obok propagowania wiedzy prawniczej, jest świadczenie skutecznej pomocy prawnej z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych technologii. Porady prawne przez internet, które świadczy nasz zespół, to usługi wyspecjalizowane. Grono fachowców – prawników, adwokatów, doradców podatkowych – jest do Państwa dyspozycji i nie boi się trudnych spraw. Udzielamy porad, sporządzamy opinie prawne i pisma, podejmujemy się reprezentacji. Kontakt z naszym prawnikiem jest bardzo wygodny – odbywa się w przez Internet, bez wychodzenia z domu. Prawnik komunikuje się z klientem poprzez specjalny panel, pisemnie. Dzięki temu można dokładnie przeanalizować poradę i dopytać, a wszystko w pełnej dyskrecji.


Udzieliliśmy już 100 tys. indywidualnych porad prawnych - wiemy, że potrafimy pomóc i zachęcamy do kontaktu!