Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Różnica między darowizną a świadczeniem alimentacyjnym na rzecz dzieci

Różnica między darowizną a świadczeniem alimentacyjnym na rzecz dzieci

 • Marcin Sądej

Rodzice dokonują różnego rodzaju transferów środków pieniężnych na rzecz swoich dzieci. Cel przekazywania pieniędzy może być różny, począwszy od chęci pomocy w bieżących potrzebach życiowych, po wsparcie w realizowaniu różnego rodzaju inwestycji majątkowych. Okazuje się,...

Nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości ryczałtem

Nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości ryczałtem

 • Marcin Sądej

Początek 2021 r. przyniósł wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. W całym gąszczu nowych przepisów warto zwrócić uwagę na nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości podatkiem ryczałtowym. Wprowadzona w tym zakresie nowelizacja przewiduje korzystne zmiany dla...

Odpowiedzialność za długi małżonka - czy żona zawsze odpowiada za długi męża i odwrotnie?

Odpowiedzialność za długi małżonka - czy żona zawsze odpowiada za długi męża i odwrotnie?

 • Marcin Sądej

Zagadnienie odpowiedzialności małżonka za długi współmałżonka jest od zawsze tematem, który wzbudza spore zainteresowanie. Nie może to zresztą dziwić, skoro każdy z małżonków dba o zabezpieczenie swoich interesów majątkowych. W rezultacie warto odpowiedzieć sobie na...

Przywrócenie uchybionego terminu

Przywrócenie uchybionego terminu

 • Eliza Polachowska

Każdemu z nas zapewne zdarzyło się zrobić coś po terminie. W życiu codziennym może to nie powodować negatywnych konsekwencji. Natomiast na gruncie prawnym wygląda to bardziej skomplikowanie. W dzisiejszym artykule omówimy kwestię przywrócenia uchybionego terminu.

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

 • Marcin Sądej

Nowy rok przyniósł wiele zmian w przepisach prawnych. W przeważającej większości przypadków nałożono na obywateli nowe obowiązki. Warto zauważyć, że w ramach powinności pojawił się od 1 stycznia 2021 r. obowiązek zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło. W poniższych...

Dział spadku - na czym polega?

Dział spadku - na czym polega?

 • Eliza Polachowska

Z chwilą śmierci bliskiej nam osoby nie zastanawiamy się, jakie to może mieć dla nas konsekwencje w sferze prawnej. Gdy do dziedziczenia dochodzi jeden spadkobierca, to sprawa dziedziczenia jest prosta, ale problemy mogą się pojawić, gdy majątek spadkowy przypada kilku osobom....

Ryczałt ewidencjonowany od 1 stycznia 2021 - nowe zasady

Ryczałt ewidencjonowany od 1 stycznia 2021 - nowe zasady

 • Marcin Sądej

Ustawodawca przewidział liczne zmiany w przepisach aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego. Jedną z ciekawszych nowelizacji jest ta dotycząca ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego, ponieważ od 1 stycznia 2021 r. poszerzeniu ulegnie zarówno katalog stawek podatkowych, jak i...

Sądowe stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez spadkodawcę

Sądowe stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez spadkodawcę

 • Marcin Sądej

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest stwierdzenie jej zasiedzenia. Aby było to możliwe, musi upłynąć ustawowo określony czas, w którym dana osoba jest w posiadaniu nieruchomości. Może się jednak zdarzyć, że pomimo upływu wskazanego okresu ta osoba nie...

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

 • Marcin Sądej

Kodeks cywilny przewiduje kilka sytuacji, w której strona umowy sprzedaży ma prawo do odstąpienia od umowy. Owo prawo może wynikać zarówno ze zgodnej woli stron, i wtedy odpowiedni zapis powinien zostać zawarty w treści umowy, jak również prawo do odstąpienia może wynikać z mocy...

Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką

Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką

 • Marcin Sądej

W zawartych umowach strony zastrzegają wpłacić na poczet zobowiązania określoną kwotę tytułem zaliczki lub zadatku. Choć w języku potocznym często używa się pojęć zadatku i zaliczki zamiennie, to jednak są to dwie odrębne instytucje prawne, wywołujące różne skutki...

Nowa opłata cukrowa od 01.01.2021 dla przedsiębiorców

Nowa opłata cukrowa od 01.01.2021 dla przedsiębiorców

 • Marcin Sądej

Nowy rok niesie dla przedsiębiorców wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. W tym kontekście warto wspomnieć o całkiem nowym obowiązku, jakim jest opłata cukrowa. W poniższym artykule zastanowimy się, jaki jest zakres podmiotowy oraz przedmiotowy tego nowego zobowiązania...

Ograniczenia w egzekucji

Ograniczenia w egzekucji

 • Michał Berliński

Komornik sądowy, o którym pisałem w poprzednim artykule , jest funkcjonariuszem publicznym, który stosując przymus, wykonuje orzeczenia sądów. Jak wiadomo, komornik działa na podstawie przepisów różnych ustaw, a te zawierają...

Zapis windykacyjny a dziedziczenie testamentowe

Zapis windykacyjny a dziedziczenie testamentowe

 • Marcin Sądej

W przypadku dziedziczenia testamentowego możemy mieć do czynienia z różnymi rozporządzeniami w ramach ostatniej woli testatora. W tym zakresie funkcjonuje wiele bardziej oraz mniej znanych instytucji prawnych. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się szczególną formą rozporządzenia...

50% koszty uzyskania przychodu a ulga dla młodych

50% koszty uzyskania przychodu a ulga dla młodych

 • Marcin Sądej

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się nad sytuację, w której podatnik do 26. roku życia osiąga dochody z tytułu umowy o pracę wraz z przeniesieniem praw autorskich. W kontekście takich okoliczności należy rozpatrzyć, jaka korelacja występuje pomiędzy ulgą dla młodych a...

Alimenty od dziadków dla wnuków

Alimenty od dziadków dla wnuków

 • Joanna Korzeniewska

Członkowie rodziny powinni wzajemnie sobie pomagać. Czasem to przybiera postać faktycznej opieki, wsparcia w trudnych chwilach, zajmowania się dzieckiem, nieraz zaś przyjmuje formę pieniężną w postaci alimentów. Pomocy takiej przede wszystkim oczekuje się od najbliższych członków...

Umowa-zlecenie między osobami fizycznymi a ZUS

Umowa-zlecenie między osobami fizycznymi a ZUS

 • Marcin Sądej

Umowa-zlecenie jest klasycznym przykładem umowy cywilnoprawnej. Należy pamiętać, że choć w typowych warunkach stronami takiej umowy są osoba fizyczna oraz przedsiębiorca, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa-zlecenie została zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi...

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

 • Marcin Sądej

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać zarząd, w skład którego wchodzą członkowie zarządu pełniący podstawowe funkcje związane z kierowaniem sprawami spółki. Członek zarządu może pełnić swoją funkcję zarówno za wynagrodzeniem, jak również...

Nowy JPK VAT od października 2020

Nowy JPK VAT od października 2020

 • Marcin Sądej

Nowością w zakresie podatku VAT jest wprowadzony od 1 października 2020 r. obowiązek przesyłania formularza JPK VAT. Tego rodzaju plik ma zastąpić podwójny obowiązek, który dotychczas spoczywał na podatnikach, tj. przesyłanie zarówno plików JPK, jak i osobne przesyłanie...

Alimenty na rodziców - kiedy się należą, jak ich nie płacić oraz wysokość alimentów

Alimenty na rodziców - kiedy się należą, jak ich nie płacić oraz wysokość alimentów

 • Joanna Korzeniewska

Alimenty na rodziców to temat dzisiejszego artykułu. Oprócz prymatu dobra dziecka, naczelną zasadą polskiego prawa rodzinnego jest zobowiązanie członków rodziny do wzajemnego wspierania się i pomocy. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu rodzinnego i...

Czy urząd skarbowy może dokonać oględzin mieszkania?

Czy urząd skarbowy może dokonać oględzin mieszkania?

 • Marcin Sądej

Urzędy skarbowe są wyposażone w wiele uprawnień względem możliwości weryfikacji obowiązków podatników. W tym zakresie chodzi przede wszystkim o sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku przez podatników. Pojawia się pytanie, jak dalece US może ingerować w prawa podatnika i...