Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Ulga IP BOX

Ulga IP BOX

 • Marcin Sądej

Jednym z bardzo ciekawych rozwiązać, które miało za zadanie pobudzenie gospodarki, jest przyjęta na początku 2019 r. ulga IP BOX. Ta potoczna nazwa odnosi się do określonej preferencji podatkowej w zakresie określonego rodzaju działalności. Tym, którzy jedynie słyszeli o...

Ochrona praw zwierząt - zmiana ustawy (projekt)

Ochrona praw zwierząt - zmiana ustawy (projekt)

 • Michał Berliński

W ostatnich dniach w Polsce zrobiło się bardzo głośno o tzw. piątce Kaczyńskiego. Projekt ten jest pewną nowością w naszym kraju, choć kilkukrotnie był już omawiany. Jednakże teraz opublikowano go dosyć nagle, szybko trafił pod obrady Sejmu i jednocześnie wywołał wiele...

Zwolnienie i wyłączenie składników majątku spod egzekucji

Zwolnienie i wyłączenie składników majątku spod egzekucji

 • Marcin Sądej

Prowadzone wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne zawsze jest dla niego uciążliwym obowiązkiem podatkowym. Warto zatem wiedzieć, że możliwe jest zwolnienie pewnych składników majątku spod egzekucji. Ponadto w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią porównania...

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku

 • Marcin Sądej

Niemal każdy podatnik wie, że w ramach podatku dochodowego może skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Pomimo tej wiedzy nie zawsze dokładnie potrafimy wyjaśnić, czym właściwie jest kwota wolna od podatku, z czego wynika i jaka dokładnie jest jej wysokość. Warto zatem bliżej...

Kto i kiedy musi mieć NIP?

Kto i kiedy musi mieć NIP?

 • Marcin Sądej

Każda osoba fizyczna posiada numer PESEL. W pewnych przypadkach osoby fizyczne są również zobowiązane do posiadania numeru NIP. Właśnie ta problematyka będzie przedmiotem naszej dzisiejszej analizy. Zastanowimy się bowiem, kto i w jakich okolicznościach musi posługiwać się...

Umowa najmu mieszkania - ochrona interesów wynajmującego i najemcy

Umowa najmu mieszkania - ochrona interesów wynajmującego i najemcy

 • Joanna Korzeniewska

Do często zawieranych w obrocie prawnym umów należą umowy najmu mieszkania i obejmują one bardzo istotne sprawy życia codziennego. Dlatego też ważne jest, aby taka umowa najmu mieszkania została odpowiednio skonstruowana. W dzisiejszym artykule mowa o tym, co taka umowa powinna...

Postępowanie mediacyjne przed sądem

Postępowanie mediacyjne przed sądem

 • Marcin Sądej

Zasadniczo spór pomiędzy osobą fizyczną a organem administracyjnym rozstrzyga sąd administracyjny. Jednakże celem polubownego załatwienia sprawy możliwe jest skorzystanie z instytucji mediacji w toku postępowania sądowego. W ramach dzisiejszego artykułu przyjrzymy się bliżej...

Handel w Internecie - dropshipping

Handel w Internecie - dropshipping

 • Michał Berliński

Stosunkowo nowym i zyskującym ostatnio na popularności sposobem sprzedaży w Internecie jest dropshipping, który nie do końca przypomina dotychczasowy sposób handlu, jest bowiem pewną nowością. Zwykle handel w Internecie polegał na kupnie określonego towaru lub też rodzaju towarów...

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód

 • Joanna Korzeniewska

Polskie przepisy dotyczące rozwodów są tak skonstruowane, iż strony nie mogą dokonać rozwodu samodzielnie, za pomocą np. swoich oświadczeń czy zawarcia określonej umowy. Konieczne jest wniesienie pozwu o rozwód do sądu i wówczas sąd dokonuje oceny, czy w danym przypadku...

Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja z rachunku bankowego

 • Marcin Sądej

Egzekucja administracyjna dotyczyć może wielu różnych składników majątku dłużnika. Nie ulega większym wątpliwością, że jednym z najczęstszych przypadków jest egzekucja z rachunku bankowego. Z tych też powodów w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią egzekucji z...

Ulga dla młodych - zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia

Ulga dla młodych - zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia

 • Marcin Sądej

Począwszy od 1 sierpnia 2019 r. w polskim systemie podatkowym obowiązuje ulga dla młodych. Jest to zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia. Należy pamiętać jednak, że zwolnienie to nie ma charakteru nieograniczonego. Warto zatem poznać bliżej regulacje...

Podatek od wzbogacenia

Podatek od wzbogacenia

 • Marcin Sądej

Podatnicy zawierający umowy cywilnoprawne często spotykają się z informacją o konieczności zapłacenia podatku od wzbogacenia. Wskazać należy, że podatek od wzbogacenia jest jednym z najczęściej pojawiających się zobowiązań podatkowych. Z tego też powodu warto wyjaśnić, jaki...

Jazda po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne

Jazda po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne

 • Michał Berliński

Prowadzenie pojazdów mechanicznych po tym, jak spożywaliśmy alkohol, jest niedopuszczalne. Co do zasady możemy rozróżnić dwa stany: jeden z nich to stan po spożyciu alkoholu, a drugi – zdecydowanie bardziej poważny – pod wpływem alkoholu. W artykule zajmiemy się oboma...

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

 • Joanna Korzeniewska

Umowa sprzedaży należy do najczęściej zawieranych w społeczeństwie umów. Dotyczy ona tak drobnych rzeczy, jak artykuły spożywcze, odzież, ale również samochodów i nieruchomości. Z wyjątkiem nieruchomości i przedsiębiorstw może ona zostać zawarta w dowolnej formie....

Ucieczka z miejsca kolizji a konsekwencje prawne

Ucieczka z miejsca kolizji a konsekwencje prawne

 • Michał Berliński

Bardzo często możemy usłyszeć w mediach, że sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Z taką sytuacją można spotkać się dosyć często. Oczywiście należy rozróżnić sytuację, kiedy sprawca ucieka z miejsca kolizji, bowiem jest np. pod wpływem alkoholu, od sytuacji, gdy...

Zachowek po rodzicach

Zachowek po rodzicach

 • Joanna Korzeniewska

Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy spadkobierca nie otrzymuje spadku po jednym lub po obojgu rodzicach. Może się to zdarzyć m.in. wtedy, kiedy dziecko (a szerzej spadkobierca ustawowy) zostanie pominięte w testamencie i całość majątku zostanie przekazana innej osobie lub osobom. W...

Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę

 • Michał Berliński

Jeśli zaplanujemy rozbiórkę budynku, musimy pamiętać o tym, że nie możemy ot tak przystąpić od razu do jego wyburzania, nie zgłaszając uprzednio tego faktu do odpowiednich organów. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego rozbiórka budynku jest traktowana jako rodzaj robót...

Odmowa wszczęcia postępowania przez organ administracji

Odmowa wszczęcia postępowania przez organ administracji

 • Marcin Sądej

Postępowanie administracyjne jest w większości przypadku wszczynane z urzędu lub na wniosek zainteresowanej strony. Trzeba jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach organ administracji ma prawo do odmowy wszczęcia postępowania. W poniższym artykule zajmiemy się analizą tego...

Skarga do sądu administracyjnego

Skarga do sądu administracyjnego

 • Marcin Sądej

W przypadku istnienia sporu pomiędzy obywatelem a organem państwowym istnieje możliwość odwołania się od wydanego aktu administracyjnego do organu wyższego stopnia. Jeżeli na skutek odwołania utrzymana zostanie w mocy negatywna dla obywatela decyzja, może on skierować sprawę do...

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

 • Michał Berliński

Najem okazjonalny to stosunkowo młoda instytucja w polskim porządku prawnym. Obowiązuje od 2010 roku, lecz w stosunku do zwykłego najmu regulowanego przez przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) wprowadza wiele sztywnych i szczegółowych rozwiązań. Najem okazjonalny może być stosowany tylko...