Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Co grozi za obrażanie kogoś?

Co grozi za obrażanie kogoś?

 • Joanna Korzeniewska

Relacje ludzkie często bywają trudne i skomplikowane. Dochodzi do sytuacji, kiedy padają ostre, nieprzyjemne słowa pod czyimś adresem. Czasem również ktoś obrazi drugą osobę. Taka obraza może być zwykłym, powiedzianym w emocjach epitetem w rodzaju: „Ty idioto!”, ale...

Jakie kary za jazdę po alkoholu od 2022 roku?

Jakie kary za jazdę po alkoholu od 2022 roku?

 • Joanna Korzeniewska

Jazda pod wpływem alkoholu to poważny problem, nie tylko w sensie prawnym. Jest to przede wszystkim zagrożenie dla innych ludzi oraz dla samego kierującego. Ustawodawca stara się z tym niepokojącym zjawiskiem walczyć m.in. poprzez rozbudowany system kar i środków karnych mających...

Zasady opodatkowania spółki cichej

Zasady opodatkowania spółki cichej

 • Marcin Sądej

Spółka cicha nie doczekała się bezpośrednich uregulowań w zakresie jej funkcjonowania. Jej działalność opiera się na zasadzie swobody umów. Brak regulacji w tym zakresie nie oznacza jednak, że przychody wygenerowane przez spółkę cichą nie podlegają opodatkowaniu. W poniższym...

Zbycie praw do spadku a rozliczenie PIT

Zbycie praw do spadku a rozliczenie PIT

 • Marcin Sądej

W obrocie prawnym należy rozróżnić zbycie składników majątku wchodzących w skład masy spadkowej od zbycia praw do spadku. Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie ten drugi przypadek. Zastanowimy się, jakie skutki podatkowe powstaną na gruncie podatku dochodowego od osób...

Opodatkowanie zagranicznego odszkodowania

Opodatkowanie zagranicznego odszkodowania

 • Marcin Sądej

Odszkodowanie stanowi na gruncie podatku dochodowego przysporzenie majątkowe będące przychodem podatkowym. W pewnych okolicznościach polskie odszkodowania są zwolnione od podatku. Pojawia się jednak pytanie, co z takimi świadczeniami, które polski rezydent podatkowy otrzymał z...

Podział majątku firmowego małżonków po rozwodzie a podatek VAT

Podział majątku firmowego małżonków po rozwodzie a podatek VAT

 • Marcin Sądej

Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie sytuacja, w której podatnik VAT musi przekazać wykorzystywany w działalności gospodarczej składnik majątku drugiemu z małżonków na skutek podziału majątku w ramach dokonanego rozwodu. Zastanowimy się, czy taki przypadek rodzi...

Nagroda jubileuszowa - komu i w jakich warunkach przysługuje?

Nagroda jubileuszowa - komu i w jakich warunkach przysługuje?

 • Joanna Korzeniewska

Nagroda jubileuszowa jest wyrazem uznania dla pracownika za wieloletnią pracę. Nie przysługuje ona jednak wszystkim pracownikom, ale tym, którym została przyznana na podstawie ustaw i rozporządzeń. Przysługuje zatem określonym grupom zawodowym, np. urzędnikom samorządowym,...

Wstąpienie spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki jawnej

Wstąpienie spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki jawnej

 • Marcin Sądej

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu śmierci wspólnika spółki jawnej i sytuacji, gdy w miejsce zmarłego wstępuje jego spadkobierca. Rozważymy przypadek, gdzie występuje kilku spadkobierców i zastanowimy się, z jakimi skutkami podatkowymi należy się liczyć w...

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracownika - Rewolucja w Kodeksie pracy

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracownika - Rewolucja w Kodeksie pracy

 • Joanna Korzeniewska

Pracodawca jest uznawany za podmiot będący na lepszej, mocniejszej pozycji niż pracownik. W końcu to on ma prawo do wydawania poleceń, kontrolowania pracownika oraz płaci mu wynagrodzenie. Dlatego też jednym z podstawowych zadań, celów Kodeksu pracy jest zapewnienie pracownikom...

Przekształcenie nieruchomości z użytkowej na mieszkalną a podatek od sprzedaży

Przekształcenie nieruchomości z użytkowej na mieszkalną a podatek od sprzedaży

 • Marcin Sądej

Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej uzależnione są od tego, czy mamy do czynienia z nieruchomością mieszkalną, czy użytkową. Natomiast w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, co w przypadku, gdy dochodzi do...

Brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a rejestracja do VAT-R

Brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a rejestracja do VAT-R

 • Marcin Sądej

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają od przedsiębiorcy wskazywania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może posługiwać się wyłącznie adresem do doręczeń. Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy taki przedsiębiorca chciałby...

Darowizna na rzecz potrzebujących z Ukrainy a możliwość odliczenia od dochodu

Darowizna na rzecz potrzebujących z Ukrainy a możliwość odliczenia od dochodu

 • Marcin Sądej

Trwający na Ukrainie konflikt zbrojny wywołuje ciągle napływającą falę uchodźców. Polacy chcąc wspomóc potrzebujących, przekazując na ich potrzeby darowizny. W związku z tym warto przeanalizować, jak przedstawia się kwestia możliwości odliczenia od dochodu przekazanych na ten...

Sprzedaż gruntów rolnych a stawka podatku VAT

Sprzedaż gruntów rolnych a stawka podatku VAT

 • Marcin Sądej

Odpłatne zbycie gruntów rolnych na gruncie podatku VAT stanowi odpłatną dostawę towarów. W związku z tym zastanowić się należy, jaka stawka podatku obowiązuje w przypadku sprzedaży gruntów rolnych.

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

 • Joanna Korzeniewska

Ustawodawca uznał, że rolnicze gospodarstwa rolne zgodnie z Konstytucją powinny podlegać szczególnej ochronie, a ich rozwój winien być wzmocniony, aby jednocześnie zapewnić właściwe zagospodarowanie ziemi rolnej oraz bezpieczeństwo żywnościowe obywateli. Nieruchomość rolna to...

Ochrona pracownicy w ciąży

Ochrona pracownicy w ciąży

 • Joanna Korzeniewska

Ciąża jest pod pewnymi względami stanem szczególnym i z tego względu podlega też ochronie ustawodawcy, w szczególności w ramach stosunku pracy. Istnieje wiele przepisów szczególnych dotyczących uprawnień pracownicy w ciąży lub obowiązków pracodawcy względem niej i tym...

Pozwolenie na budowę - kiedy jest wymagane oraz formalności

Pozwolenie na budowę - kiedy jest wymagane oraz formalności

 • r.pr. Eliza Polachowska

Większość z nas prowadziła lub zamierza prowadzić prace budowlane na terenie swojego obiektu budowlanego. Czasami jest to związane z większą inwestycją polegającą na budowie, czasem wiąże się z drobniejszymi robotami budowlanymi. Prowadząc określone działania na terenie swojej...

Wstrzymanie budowy - formalności i konsekwencje

Wstrzymanie budowy - formalności i konsekwencje

 • r.pr. Eliza Polachowska

Każdy z nas słyszał zapewne o samowoli budowlanej. Jednak jest to zagadnienie złożone i z pewnością każdy właściciel nieruchomości, potencjalny inwestor powinien mieć wiedzę o tym, jakie konsekwencje prawne wiążą się z samowolą budowlaną i jakich formalności trzeba...

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

 • Marcin Sądej

Z uwagi na rosnące stopy procentowe oraz wzrastającą inflację coraz większa grupa właścicieli decyduje się na sprzedaż nieruchomości. Nierzadko tego rodzaju nieruchomości są obciążone kredytem hipotecznym. W związku z tym warto zastanowić się, jak kwestia posiadanego kredytu...

Kara umowna za niewykonanie zlecenia z powodu kryzysu gospodarczego jako koszt podatkowy

Kara umowna za niewykonanie zlecenia z powodu kryzysu gospodarczego jako koszt podatkowy

 • Marcin Sądej

Kryzys gospodarczy panujący w Polsce powoduje, że wielu przedsiębiorców ma problem z terminowym wykonywaniem zleceń. To z kolei wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków w postaci kary umownej. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy taka kara umowna może stanowić...

Rewolucja w przepisach dotyczących pracy zdalnej

Rewolucja w przepisach dotyczących pracy zdalnej

 • Joanna Korzeniewska

Nie jest tajemnicą, iż pod wieloma względami przepisy prawne nie nadążają za rzeczywistością i w wielu miejscach są przestarzałe. Tworzenie dobrych przepisów powinno trwać dłużej niż kilka dni i powinno być starannie przemyślane. Poza tym trzeba mieć pewność, że jakieś...

Porady prawne online


Serwis OdpowiedziPrawne.pl jest odpowiedzią naszych prawników na zapotrzebowanie czytelników na porady prawne pisane w sposób zwięzły i zrozumiały.


Serwis publikuje specjalnie dobrane teksty mówiące o najważniejszych problemach, z jakimi mamy do czynienia w realnym życiu, a więc na przykład: trudny rozwód, nieuczciwy wykonawca, bezpieczna sprzedaż (kupno) nieruchomości, problemy z firmą, roszczenie o zachowek, podatki i wiele innych. Nasi prawnicy stawiają sobie za cel pisać o tych sprawach jak najprostszym językiem, aby te ważne aspekty prawa było dla każdego zrozumiałe. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Z praktyki naszego zespołu wynika, że wielu naszych klientów mogło ustrzec się przed problemami, ale zabrakło wiedzy i rozeznania w przepisach polskiego prawa. Zachęcamy zatem do lektury naszych porad prawnych, szczególnie wtedy, gdy stoimy przed ważnymi decyzjami i ważne jest dobre rozeznanie w przepisach.


W sprawach trudnych, jeśli czują Państwo, że problem Was przerasta, zachęcamy do skorzystania z naszych indywidualnych porad prawnych online – doradzają specjaliści z różnych gałęzi prawa (m.in. autorzy prezentowanych artykułów). Bowiem naszym celem, obok propagowania wiedzy prawniczej, jest świadczenie skutecznej pomocy prawnej z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych technologii. Porady prawne online, które świadczy nasz zespół, to usługi wyspecjalizowane. Grono fachowców – prawników, adwokatów, doradców podatkowych – jest do Państwa dyspozycji i nie boi się trudnych spraw. Udzielamy porad, sporządzamy opinie prawne i pisma, podejmujemy się reprezentacji. Kontakt z naszym prawnikiem jest bardzo wygodny – odbywa się w przez Internet, bez wychodzenia z domu. Prawnik komunikuje się z klientem poprzez specjalny panel, pisemnie. Dzięki temu można dokładnie przeanalizować poradę i dopytać, a wszystko w pełnej dyskrecji.


Udzieliliśmy już 100 tys. indywidualnych porad prawnych - wiemy, że potrafimy pomóc i zachęcamy do kontaktu!