Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Sprzedaż nieruchomości położonej poza granicami kraju

Sprzedaż nieruchomości położonej poza granicami kraju

 • 2024-02-25
 • Marcin Sądej

Nie wywołuje większych wątpliwości przypadek, w którym podatnik z Polski sprzedaje nieruchomość położoną na terytorium kraju. Więcej problemów jest natomiast w sytuacji, gdy polski podatnik sprzedaje nieruchomość zlokalizowaną poza granicami...

Darowizna nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Darowizna nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

 • 2024-02-20
 • Marcin Sądej

Tematyka darowizny nieruchomości została już wielokrotnie omówiona, jeżeli chodzi o skutki podatkowe. Warto jednak zastanowić się, jakie skutki podatkowe wywołuje przypadek dokonania darowizny nieruchomości z obciążeniem w postaci kredytu hipotecznego.

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

 • 2024-02-20
 • Michał Berliński

W Polsce uprawnienie do zatrzymania naszego prawa jazdy ma w zasadzie Policja, Starosta, a także Sąd, który zakazem może orzec o obowiązku zwrotu tego dokumentu. Przyczyny odebrania prawa jazdy możemy podzielić na te obligatoryjne i te fakultatywne, które zależą w zasadzie od...

Podział majątku firmowego małżonków po rozwodzie a podatek VAT

Podział majątku firmowego małżonków po rozwodzie a podatek VAT

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie sytuacja, w której podatnik VAT musi przekazać wykorzystywany w działalności gospodarczej składnik majątku drugiemu z małżonków na skutek podziału majątku w ramach dokonanego rozwodu. Zastanowimy się, czy taki przypadek rodzi...

Opodatkowanie zagranicznego odszkodowania

Opodatkowanie zagranicznego odszkodowania

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

Odszkodowanie stanowi na gruncie podatku dochodowego przysporzenie majątkowe będące przychodem podatkowym. W pewnych okolicznościach polskie odszkodowania są zwolnione od podatku. Pojawia się jednak pytanie, co z takimi świadczeniami, które polski rezydent podatkowy otrzymał z...

Zasady opodatkowania spółki cichej

Zasady opodatkowania spółki cichej

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

Spółka cicha nie doczekała się bezpośrednich uregulowań w zakresie jej funkcjonowania. Jej działalność opiera się na zasadzie swobody umów. Brak regulacji w tym zakresie nie oznacza jednak, że przychody wygenerowane przez spółkę cichą nie podlegają opodatkowaniu. W poniższym...

Najem prywatny a w ramach działalności - co wybrać?

Najem prywatny a w ramach działalności - co wybrać?

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

Podatnicy zamierzający rozpocząć wynajem nieruchomości zastanawiają się, czy w takim przypadku wybrać rozliczanie w ramach najmu prywatnego, czy też w ramach działalności gospodarczej. W naszym dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób dokonać rozróżnienia w...

Naruszenie dóbr osobistych - co warto wiedzieć?

Naruszenie dóbr osobistych - co warto wiedzieć?

 • 2024-02-14
 • Joanna Korzeniewska

W dzisiejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem naruszania dóbr osobistych człowieka. Wyjdziemy od wyjaśnienia, czym właściwie są dobra osobiste, czy stanowią zamknięty katalog, aby następnie omówić formy naruszeń i na koniec zająć się sposobami ich ochrony.

Obowiązki podatkowe w przypadku odrzucenia spadku

Obowiązki podatkowe w przypadku odrzucenia spadku

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

Spadek może zostać przyjęty lub odrzucony. W zależności od danego przypadku różnie będą kształtować się obowiązki podatkowe. W naszym dzisiejszym artykule będziemy analizować sytuację prawnopodatkową, w której spadkobierca odrzuca spadek.

Import węgla w celu dalszej odsprzedaży - VAT i akcyza

Import węgla w celu dalszej odsprzedaży - VAT i akcyza

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

Z uwagi na panujący kryzys energetyczny warto przeanalizować regulacje stanowiące o podatkowych kwestiach związanych z importem węgla z kraju trzeciego. Przede wszystkim zwrócimy uwagę na regulacje ustawy VAT oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Jak rozliczyć PIT z emerytury polskiej i zagranicznej?

Jak rozliczyć PIT z emerytury polskiej i zagranicznej?

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

Z uwagi na wykonywaną pracę zarobkową w różnych krajach podatnik z Polski może uzyskiwać zarówno emeryturę krajową, jak i zagraniczną. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, w jaki sposób emeryt powinien dokonać rozliczenia podatku dochodowego oraz czy może wybrać kraj...

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

Nawet najlepiej prosperujące przedsiębiorstwo, wcześniej czy później, może stanąć przed groźbą likwidacji. W poniższym artykule zajmiemy się prawnopodatkową analizą przyczyn oraz skutków likwidacji spółki jawnej. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedna z najpowszechniejszym...

Możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej

 • 2024-02-14
 • Michał Berliński

W ostatnim czasie bardzo dużym zmianom prawnym uległa procedura upadłości konsumenckiej w polskim systemie prawnym. Instytucja upadłości konsumenckiej istnieje od bardzo dawna, jednakże nie była dotychczas popularna, a ilość prowadzonych przez sąd postępowań upadłościowych była...

Wysokość alimentów na dziecko

Wysokość alimentów na dziecko

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się tematyką wysokości alimentów na dziecko . Już na wstępie warto podkreślić, że polskie przepisy nie ustanawiają żadnych sztywnych norm w zakresie alimentów. Jest to bardziej kwestia oceny, uzależniona od okoliczności...

Egzekucja z wynagrodzenia a zmiana pracodawcy - obowiązki wobec pracodawcy oraz zobowiązanego

Egzekucja z wynagrodzenia a zmiana pracodawcy - obowiązki wobec pracodawcy oraz zobowiązanego

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

Jedną z podstawowych form egzekucji jest egzekwowanie długu z wynagrodzenia na pracę. Może jednak zdarzyć się taka sytuacja, w której zobowiązany zmieni pracodawcę. Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób okoliczność ta wpływa na samo postępowanie egzekucyjne. Zastanowimy się,...

Nierówne udziały w majątku małżonków

Nierówne udziały w majątku małżonków

 • 2024-02-14
 • r.pr. Eliza Polachowska

Większość z nas jako małżeństwo ma wspólny majątek. W życiu codziennym mogą pojawić się jednakże sytuacje, co do których możemy mieć wątpliwości, czy nasze działanie jest zgodne z prawem i czy nie pociągnie za sobą negatywnych dla nas konsekwencji. Dzisiejszy artykuł...

Zwolnienia dla rolników od podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

Zwolnienia dla rolników od podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

Akcyza jest specyficznym zobowiązaniem podatkowym dotyczącym czynności związanych z wyrobami akcyzowymi. Najczęściej pojawia się w momencie zakupu wyrobów akcyzowych. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się natomiast ciekawym przypadkiem zwolnienia dla rolników w postaci...

Kto musi rejestrować się jako podatnik VAT?

Kto musi rejestrować się jako podatnik VAT?

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

Obowiązek zarejestrowania jako podatnik VAT dotyczy tych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Okazuje się jednak, że ustawa VAT zawiera specyficzną i własną definicję pojęcia działalności gospodarczej. To z kolei powoduje, że krąg podmiotów zobligowanych do...

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w drodze zachowku

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w drodze zachowku

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

W naszym dzisiejszym artykule przeanalizujemy kwestię zachowku. Skupimy się jednak na aspekcie podatkowym związanym ze sprzedażą nieruchomości otrzymanej w drodze zachowku. Kluczowe w tym zakresie jest bowiem ustalenie momentu nabycia nieruchomości.

Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

 • 2024-02-14
 • Marcin Sądej

Podatek liniowy jest formą opodatkowania, na którą przedsiębiorca może zdecydować się wraz z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z tej formy warunkowana jest jednak określonymi przesłankami. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się,...

Porady prawne online


Serwis OdpowiedziPrawne.pl jest odpowiedzią naszych prawników na zapotrzebowanie czytelników na porady prawne pisane w sposób zwięzły i zrozumiały.


Serwis publikuje specjalnie dobrane teksty mówiące o najważniejszych problemach, z jakimi mamy do czynienia w realnym życiu, a więc na przykład: trudny rozwód, nieuczciwy wykonawca, bezpieczna sprzedaż (kupno) nieruchomości, problemy z firmą, roszczenie o zachowek, podatki i wiele innych. Nasi prawnicy stawiają sobie za cel pisać o tych sprawach jak najprostszym językiem, aby te ważne aspekty prawa było dla każdego zrozumiałe. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Z praktyki naszego zespołu wynika, że wielu naszych klientów mogło ustrzec się przed problemami, ale zabrakło wiedzy i rozeznania w przepisach polskiego prawa. Zachęcamy zatem do lektury naszych porad prawnych, szczególnie wtedy, gdy stoimy przed ważnymi decyzjami i ważne jest dobre rozeznanie w przepisach.


W sprawach trudnych, jeśli czują Państwo, że problem Was przerasta, zachęcamy do skorzystania z naszych indywidualnych porad prawnych online – doradzają specjaliści z różnych gałęzi prawa (m.in. autorzy prezentowanych artykułów). Bowiem naszym celem, obok propagowania wiedzy prawniczej, jest świadczenie skutecznej pomocy prawnej z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych technologii. Porady prawne online, które świadczy nasz zespół, to usługi wyspecjalizowane. Grono fachowców – prawników, adwokatów, doradców podatkowych – jest do Państwa dyspozycji i nie boi się trudnych spraw. Udzielamy porad, sporządzamy opinie prawne i pisma, podejmujemy się reprezentacji. Kontakt z naszym prawnikiem jest bardzo wygodny – odbywa się w przez Internet, bez wychodzenia z domu. Prawnik komunikuje się z klientem poprzez specjalny panel, pisemnie. Dzięki temu można dokładnie przeanalizować poradę i dopytać, a wszystko w pełnej dyskrecji.


Udzieliliśmy już 100 tys. indywidualnych porad prawnych - wiemy, że potrafimy pomóc i zachęcamy do kontaktu!