Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Prawo handlowe

Prawo handlowe

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać zarząd, w skład którego wchodzą członkowie zarządu pełniący podstawowe funkcje związane z kierowaniem sprawami spółki. Członek zarządu może pełnić swoją funkcję zarówno za wynagrodzeniem, jak również...

Działalność nierejestrowana a składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

Działalność nierejestrowana a składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

Działalność nierejestrowana miała być w założeniu formą aktywności podatników, która cechuje się licznymi uproszczeniami oraz ułatwieniami. Kwestia ta odnosi się również do obowiązków względem ZUS. W poniższym artykule zastanowimy się, jak prezentuje się zagadnienie...

Dropshipping - czyli handel w Internecie

Dropshipping - czyli handel w Internecie

Stosunkowo nowym i zyskującym ostatnio na popularności sposobem handlu w Internecie jest dropshipping, który nie do końca przypomina dotychczasowy sposób handlu, jest bowiem pewną nowością. Zwykle handel w Internecie polegał na kupnie określonego towaru lub też rodzaju towarów albo...

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

Nawet najlepiej prosperujące przedsiębiorstwo, wcześniej czy później, może stanąć przed groźbą likwidacji. W poniższym artykule zajmiemy się prawnopodatkową analizą przyczyn oraz skutków likwidacji spółki jawnej. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedna z najpowszechniejszym...

Formy zatrudnienia przy podleganiu ubezpieczeniom KRUS

Formy zatrudnienia przy podleganiu ubezpieczeniom KRUS

W Polsce równolegle obowiązują dwa systemy ubezpieczeń społecznych. Najbardziej znanym jest system Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego pośrednio pracownicy, zleceniodawcy i inni albo bezpośrednio – osoby prowadzące działalność gospodarczą wpłacają składki na...

Umowa leasingu – rodzaje, prawa i obowiązki, na co zwrócić uwagę?

Umowa leasingu – rodzaje, prawa i obowiązki, na co zwrócić uwagę?

Leasing należy do często zawieranych umów w obrocie prawnym. Umowa ta zawierana jest pomiędzy finansującym a korzystającym. Finansującym jest przedsiębiorca, który zawiera umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zobowiązanie finansującego polega na tym,...

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o. jest jednym z podstawowych praw wspólnika spółki z o.o. i nie może być ono wyłączone przez zapisy w umowie spółki. Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) wskazuje, że możliwe jest zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału....

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu udziałów w spółce z o.o.

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu udziałów w spółce z o.o.

Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) w odniesieniu do spółki z o.o. wspomina o prawie pierwszeństwa. Mowa jest o tym, że udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej...

Ważne informacje dla małych i dużych przedsiębiorców w formie artykułów i opinii napisanych przystępnym językiem. Kompendium wiedzy o działalności gospodarczej, spółkach, wspólnikach, transakcjach, umowach przedsiębiorców, przekształceniach. Wiele miejsca poświęcono: założeniu firmy, sposobie reprezentacji, zbywania udziałów, podziałom przedsiębiorstwa, upadłości, zawieszeniu firmy, odpowiedzialności za zobowiązania, KRS, a także ochronie wizerunku firmy i nowym technologiom.