Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

Nawet najlepiej prosperujące przedsiębiorstwo, wcześniej czy później, może stanąć przed groźbą likwidacji. W poniższym artykule zajmiemy się prawnopodatkową analizą przyczyn oraz skutków likwidacji spółki jawnej. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedna z najpowszechniejszym...

Zamknięcie działalności gospodarczej krok po kroku

Zamknięcie działalności gospodarczej krok po kroku

Zamknięcie działalności gospodarczej to z pewnością niełatwa decyzja dla niejednego przedsiębiorcy. Zdarza się, że po jakimś czasie okazuje się, że pomysł na biznes po prostu się nie sprawdził, a firma nie przynosi oczekiwanych zysków. Z drugiej strony w obecnych czasach nie...

Umowa leasingu – rodzaje, prawa i obowiązki, na co zwrócić uwagę?

Umowa leasingu – rodzaje, prawa i obowiązki, na co zwrócić uwagę?

Leasing należy do często zawieranych umów w obrocie prawnym. Umowa ta zawierana jest pomiędzy finansującym a korzystającym. Finansującym jest przedsiębiorca, który zawiera umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zobowiązanie finansującego polega na tym,...

Dropshipping - czyli handel w Internecie

Dropshipping - czyli handel w Internecie

Stosunkowo nowym i zyskującym ostatnio na popularności sposobem handlu w Internecie jest dropshipping, który nie do końca przypomina dotychczasowy sposób handlu, jest bowiem pewną nowością. Zwykle handel w Internecie polegał na kupnie określonego towaru lub też rodzaju towarów albo...

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika w spółce z o.o.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika w spółce z o.o.

W dzisiejszym artykule omówię – w punktach – instytucję powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Instytucja ta staje się coraz bardziej popularna, gdyż jest ona optymalnym podatkowo, a jednocześnie dozwolonym...

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu udziałów w spółce z o.o.

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu udziałów w spółce z o.o.

Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) w odniesieniu do spółki z o.o. wspomina o prawie pierwszeństwa . Mowa jest o tym, że udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki...

Rejestracja firmy w mieszkaniu a tytuł prawny do lokalu

Rejestracja firmy w mieszkaniu a tytuł prawny do lokalu

Spora grupa przedsiębiorców dokonuje rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w mieszkaniu. W związku z tym warto przyjrzeć się bliżej przepisom, które regulują obowiązek wykazywania przed właściwym organem posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym rejestrowana...

Czy w okresie zawieszenia działalności można uzyskiwać przychody?

Czy w okresie zawieszenia działalności można uzyskiwać przychody?

Powszechnie wiadomo, że każdy przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Taki stan wiąże się z brakiem możliwości prowadzenia działalności. Jednakże pojawia się w związku z tym pytanie, czy na skutek poprzednich zdarzeń podatnik może w okresie...

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać zarząd, w skład którego wchodzą członkowie zarządu pełniący podstawowe funkcje związane z kierowaniem sprawami spółki. Członek zarządu może pełnić swoją funkcję zarówno za wynagrodzeniem, jak również...

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Udziały, które dana osoba posiadania w spółce z o.o., mogą zostać umorzone, co oznacza de facto ich całkowitą likwidację wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tychże udziałów. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej instytucji, przeanalizujemy rodzaje umorzenia...

Działalność nierejestrowana a składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

Działalność nierejestrowana a składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

Działalność nierejestrowana miała być w założeniu formą aktywności podatników, która cechuje się licznymi uproszczeniami oraz ułatwieniami. Kwestia ta odnosi się również do obowiązków względem ZUS. W poniższym artykule zastanowimy się, jak prezentuje się zagadnienie...

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o. jest jednym z podstawowych praw wspólnika spółki z o.o. i nie może być ono wyłączone przez zapisy w umowie spółki. Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) wskazuje, że możliwe jest zbycie udziału(sprzedaż, darowizna, zamiana itd.),...

Formy zatrudnienia przy podleganiu ubezpieczeniu KRUS

Formy zatrudnienia przy podleganiu ubezpieczeniu KRUS

W Polsce równolegle obowiązują dwa systemy ubezpieczeń społecznych. Najbardziej znanym jest system Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego pośrednio pracownicy, zleceniodawcy i inni albo bezpośrednio – osoby prowadzące działalność gospodarczą wpłacają składki na...

Prawo handlowe - Porady prawne

Oto zbiór artykułów i porad prawnych dedykowanych małym i dużym przedsiębiorcom. Prezentujemy informacje i aktualności przydatne w prowadzeniu jednoosobowych działalności, jak i w zarządzaniu spółkami – od spółki cywilnej zaczynając, poprzez spółkę jawną, spółkę z o.o., a na spółkach kapitałowych kończąc.

Ten dział to nieustannie aktualizowane kompendium wiedzy o transakcjach, umowach przedsiębiorców, wspólnikach i zbywaniu udziałów, o przekształceniach, prawie upadłościowym i naprawczym itp.

Wiele prezentowanych tematów dotyczy funkcjonowania i odpowiedzialności władz spółek (zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia, prokury), a także obowiązkom sprawozdawczym wobec KRS. Staramy się prezentować sprawy, które obecnie angażują przedsiębiorców i stwarzają problemy w prowadzeniu firmy, dlatego artykuły do tego działu piszą dla Państwa prawnicy, którzy na co dzień zajmują się prawem handlowym i doradzają przedsiębiorcom – są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.