Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Marcin Sądej

Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.

Sprzedaż nieruchomości położonej poza granicami kraju

Sprzedaż nieruchomości położonej poza granicami kraju

 • Marcin Sądej

Nie wywołuje większych wątpliwości przypadek, w którym podatnik z Polski sprzedaje nieruchomość położoną na terytorium kraju. Więcej problemów jest natomiast w sytuacji, gdy polski podatnik sprzedaje nieruchomość zlokalizowaną poza granicami...

Darowizna nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Darowizna nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

 • Marcin Sądej

Tematyka darowizny nieruchomości została już wielokrotnie omówiona, jeżeli chodzi o skutki podatkowe. Warto jednak zastanowić się, jakie skutki podatkowe wywołuje przypadek dokonania darowizny nieruchomości z obciążeniem w postaci kredytu hipotecznego.

Podział majątku firmowego małżonków po rozwodzie a podatek VAT

Podział majątku firmowego małżonków po rozwodzie a podatek VAT

 • Marcin Sądej

Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie sytuacja, w której podatnik VAT musi przekazać wykorzystywany w działalności gospodarczej składnik majątku drugiemu z małżonków na skutek podziału majątku w ramach dokonanego rozwodu. Zastanowimy się, czy taki przypadek rodzi...

Opodatkowanie zagranicznego odszkodowania

Opodatkowanie zagranicznego odszkodowania

 • Marcin Sądej

Odszkodowanie stanowi na gruncie podatku dochodowego przysporzenie majątkowe będące przychodem podatkowym. W pewnych okolicznościach polskie odszkodowania są zwolnione od podatku. Pojawia się jednak pytanie, co z takimi świadczeniami, które polski rezydent podatkowy otrzymał z...

Zasady opodatkowania spółki cichej

Zasady opodatkowania spółki cichej

 • Marcin Sądej

Spółka cicha nie doczekała się bezpośrednich uregulowań w zakresie jej funkcjonowania. Jej działalność opiera się na zasadzie swobody umów. Brak regulacji w tym zakresie nie oznacza jednak, że przychody wygenerowane przez spółkę cichą nie podlegają opodatkowaniu. W poniższym...

Najem prywatny a w ramach działalności - co wybrać?

Najem prywatny a w ramach działalności - co wybrać?

 • Marcin Sądej

Podatnicy zamierzający rozpocząć wynajem nieruchomości zastanawiają się, czy w takim przypadku wybrać rozliczanie w ramach najmu prywatnego, czy też w ramach działalności gospodarczej. W naszym dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób dokonać rozróżnienia w...

Obowiązki podatkowe w przypadku odrzucenia spadku

Obowiązki podatkowe w przypadku odrzucenia spadku

 • Marcin Sądej

Spadek może zostać przyjęty lub odrzucony. W zależności od danego przypadku różnie będą kształtować się obowiązki podatkowe. W naszym dzisiejszym artykule będziemy analizować sytuację prawnopodatkową, w której spadkobierca odrzuca spadek.

Import węgla w celu dalszej odsprzedaży - VAT i akcyza

Import węgla w celu dalszej odsprzedaży - VAT i akcyza

 • Marcin Sądej

Z uwagi na panujący kryzys energetyczny warto przeanalizować regulacje stanowiące o podatkowych kwestiach związanych z importem węgla z kraju trzeciego. Przede wszystkim zwrócimy uwagę na regulacje ustawy VAT oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Jak rozliczyć PIT z emerytury polskiej i zagranicznej?

Jak rozliczyć PIT z emerytury polskiej i zagranicznej?

 • Marcin Sądej

Z uwagi na wykonywaną pracę zarobkową w różnych krajach podatnik z Polski może uzyskiwać zarówno emeryturę krajową, jak i zagraniczną. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, w jaki sposób emeryt powinien dokonać rozliczenia podatku dochodowego oraz czy może wybrać kraj...

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

 • Marcin Sądej

Nawet najlepiej prosperujące przedsiębiorstwo, wcześniej czy później, może stanąć przed groźbą likwidacji. W poniższym artykule zajmiemy się prawnopodatkową analizą przyczyn oraz skutków likwidacji spółki jawnej. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedna z najpowszechniejszym...

Wysokość alimentów na dziecko

Wysokość alimentów na dziecko

 • Marcin Sądej

W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się tematyką wysokości alimentów na dziecko . Już na wstępie warto podkreślić, że polskie przepisy nie ustanawiają żadnych sztywnych norm w zakresie alimentów. Jest to bardziej kwestia oceny, uzależniona od okoliczności...

Egzekucja z wynagrodzenia a zmiana pracodawcy - obowiązki wobec pracodawcy oraz zobowiązanego

Egzekucja z wynagrodzenia a zmiana pracodawcy - obowiązki wobec pracodawcy oraz zobowiązanego

 • Marcin Sądej

Jedną z podstawowych form egzekucji jest egzekwowanie długu z wynagrodzenia na pracę. Może jednak zdarzyć się taka sytuacja, w której zobowiązany zmieni pracodawcę. Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób okoliczność ta wpływa na samo postępowanie egzekucyjne. Zastanowimy się,...

Zwolnienia dla rolników od podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

Zwolnienia dla rolników od podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

 • Marcin Sądej

Akcyza jest specyficznym zobowiązaniem podatkowym dotyczącym czynności związanych z wyrobami akcyzowymi. Najczęściej pojawia się w momencie zakupu wyrobów akcyzowych. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się natomiast ciekawym przypadkiem zwolnienia dla rolników w postaci...

Kto musi rejestrować się jako podatnik VAT?

Kto musi rejestrować się jako podatnik VAT?

 • Marcin Sądej

Obowiązek zarejestrowania jako podatnik VAT dotyczy tych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Okazuje się jednak, że ustawa VAT zawiera specyficzną i własną definicję pojęcia działalności gospodarczej. To z kolei powoduje, że krąg podmiotów zobligowanych do...

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w drodze zachowku

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w drodze zachowku

 • Marcin Sądej

W naszym dzisiejszym artykule przeanalizujemy kwestię zachowku. Skupimy się jednak na aspekcie podatkowym związanym ze sprzedażą nieruchomości otrzymanej w drodze zachowku. Kluczowe w tym zakresie jest bowiem ustalenie momentu nabycia nieruchomości.

Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

 • Marcin Sądej

Podatek liniowy jest formą opodatkowania, na którą przedsiębiorca może zdecydować się wraz z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z tej formy warunkowana jest jednak określonymi przesłankami. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się,...

Wpłata na rzecz dewelopera a podatek od darowizny

Wpłata na rzecz dewelopera a podatek od darowizny

 • Marcin Sądej

Członkowie najbliższej rodziny, którzy chcą wspomóc podatnika finansowo, często decydują się na przekazanie określonych środków na rzecz dewelopera na cele mieszkaniowe podatnika. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są konsekwencje podatkowe tego rodzaju zdarzenia...

Zwolnienie z VAT świadczeń na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Zwolnienie z VAT świadczeń na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

 • Marcin Sądej

Z uwagi na kryzys humanitarny oraz napływającą falę uchodźców z Ukrainy wielu przedsiębiorców świadczy różnego rodzaju czynności na rzecz potrzebujących. W związku z tym wprowadzono pewne regulacje, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnień od podatku VAT. W dzisiejszym...

Rozłożenie podatku na raty jako sposób redukcji skutków kryzysu w firmie

Rozłożenie podatku na raty jako sposób redukcji skutków kryzysu w firmie

 • Marcin Sądej

Ostatnie lata nie są łatwe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Po pandemii koronawirusa nastała wojna u naszych wschodnich sąsiadów oraz pogłębiający się kryzys finansowy. W związku z trudną sytuacją materialną przedsiębiorcy powinni poszukiwać różnych opcji...

Przekształcenie nieruchomości z użytkowej na mieszkalną a podatek od sprzedaży

Przekształcenie nieruchomości z użytkowej na mieszkalną a podatek od sprzedaży

 • Marcin Sądej

Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej uzależnione są od tego, czy mamy do czynienia z nieruchomością mieszkalną, czy użytkową. Natomiast w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, co w przypadku, gdy dochodzi do...

Dokumentowanie zakupu towarów handlowych na aukcjach internetowych – czy konieczna jest umowa?

Dokumentowanie zakupu towarów handlowych na aukcjach internetowych – czy konieczna jest umowa?

 • Marcin Sądej

Odpowiedzi na powyższe pytanie postaramy się poszukać w treści ustawy o zryczałtowanym podatku dotyczącej formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wskażmy bowiem, że pomimo tego, iż podatek w tym wypadku jest płatny od przychodu, podatnik ma jednak...

Rozliczenie podatku z działalności artystycznej

Rozliczenie podatku z działalności artystycznej

 • Marcin Sądej

Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie problematyka rozliczenia podatku z działalności artystycznej. W naszych rozważaniach skupimy się na kwestii uzyskiwania przychodu ze sprzedaży własnoręcznie namalowanych przez artystę obrazów.

Zmiany w podatku od spadków i darowizn spowodowane inflacją

Zmiany w podatku od spadków i darowizn spowodowane inflacją

 • Marcin Sądej

Rosnące ceny towarów i usług spowodowały, że zwiększeniu uległy niektóre limity wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika to przede wszystkim z ciągle rosnącej inflacji, przy czym mechanizm podnoszenia limitów figuruje w ustawie SD od dłuższego czasu....

Obowiązki formalne związane ze zgłoszeniem przywozu gotówki do Polski

Obowiązki formalne związane ze zgłoszeniem przywozu gotówki do Polski

 • Marcin Sądej

Transfer środków pieniężnych z zagranicy do Polski nie jest sam w sobie czynnością podlegającą opodatkowaniu. Obejmuje to zarówno przypadek, w którym transfer odbywa się w formie gotówki, jak i przelewu bankowego. Jednak należy zwrócić uwagę, że przywóz gotówki do Polski...

Czy każdy podmiot powiązany musi sporządzić dokumentację cen transferowych?

Czy każdy podmiot powiązany musi sporządzić dokumentację cen transferowych?

 • Marcin Sądej

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy każdy podmiot powiązany jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Taka dokumentacja podatkowa jest bardzo skomplikowanym i czasochłonnym opracowaniem, w związku z czym warto przeanalizować, czy jest to...

Rozliczenie podatku dochodowego - zeznanie roczne

Rozliczenie podatku dochodowego - zeznanie roczne

 • Marcin Sądej

Podatek dochodowy PIT jest podatkiem rocznym w tym sensie, że termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego. W związku z upływem roku podatkowego na podatnikach spoczywa również obowiązek złożenia zeznania rocznego. W naszym dzisiejszym artykule przyjrzymy się kilku...

Drugi próg podatkowy - od jakich kwot go liczyć?

Drugi próg podatkowy - od jakich kwot go liczyć?

 • Marcin Sądej

Do przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych stosujemy stawkę podatku wynikającą z tzw. skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Przepis ten zawiera pewne progi podatkowe wpływające na wysokość podatku do zapłaty. W artykule przyjrzymy się dokładnie, od...

Darowizna na rzecz potrzebujących z Ukrainy a możliwość odliczenia od dochodu

Darowizna na rzecz potrzebujących z Ukrainy a możliwość odliczenia od dochodu

 • Marcin Sądej

Trwający na Ukrainie konflikt zbrojny wywołuje ciągle napływającą falę uchodźców. Polacy chcąc wspomóc potrzebujących, przekazując na ich potrzeby darowizny. W związku z tym warto przeanalizować, jak przedstawia się kwestia możliwości odliczenia od dochodu przekazanych na ten...

Wakacje kredytowe a własne cele mieszkaniowe

Wakacje kredytowe a własne cele mieszkaniowe

 • Marcin Sądej

Wprowadzone wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe. W dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, co należy rozumieć pod tym pojęciem i w jakich przypadkach konsumenci mogą skorzystać ze wspomnianej...

Rozliczenie usług wykonanych na materiale powierzonym

Rozliczenie usług wykonanych na materiale powierzonym

 • Marcin Sądej

W sytuacji gdy kontrahent otrzymuje materiał w celu wykonania określonych czynności mających na celu przetworzenie lub przerobienie, mówimy o wykonywaniu usług na materialne powierzonym. W poniższym artykule zastanowimy się, w jaki sposób należy rozliczyć taką transakcję pod...

Dzierżawa gruntu rolnego - czy podlega VAT?

Dzierżawa gruntu rolnego - czy podlega VAT?

 • Marcin Sądej

Podatek VAT powszechnie kojarzy się z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Okazuje się jednak, że definicja podatnika jest w tym przypadku bardzo szeroka i może swoim zakresem objąć również właścicieli gruntów rolnych przekazujących je w odpłatną dzierżawę. W...

Skarga do sądu administracyjnego

Skarga do sądu administracyjnego

 • Marcin Sądej

W przypadku istnienia sporu pomiędzy obywatelem a organem państwowym istnieje możliwość odwołania się od wydanego aktu administracyjnego do organu wyższego stopnia. Jeżeli na skutek odwołania utrzymana zostanie w mocy negatywna dla obywatela decyzja, może on skierować sprawę do...

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym przez podatnika

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym przez podatnika

 • Marcin Sądej

Powszechnie znaną i stosowaną instytucją pozwalającą na uniknięcie odpowiedzialności karnoskarbowej jest czynny żal. Należy jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji istnieje możliwość złożenia czynnego żalu. Opcja ta jest wykluczona m.in. w przypadku, gdy urząd skarbowy...

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

 • Marcin Sądej

Użytkowanie wieczyste jest szczególnym rodzajem prawa cywilnego. Osoby korzystającego z tego rodzaju prawa są zainteresowane przekształceniem go w prawo własności. W kontekście tego zagadnienia warto zatem zastanowić się nad przepisami regulującymi proces przekształcenia...

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego

 • Marcin Sądej

Najczęstszym przedmiotem umowy najmu są nieruchomości. Dzisiaj zajmiemy się szczególnym rodzajem tego typu umowy, jakim jest najem okazjonalny. Przeanalizujemy wszystkie przepisy regulujące najem okazjonalny z uwzględnieniem specyficznym konstrukcji towarzyszących tego rodzaju umowie.

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

 • Marcin Sądej

Jeśli postępowanie egzekucyjne prowadzone jest wobec jednej osoby w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami, małżonek tejże osoby może mieć obawy, czy taka egzekucja będzie dotyczyć również jego i jego majątku. Dlatego też w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jak...

Faktura pro forma a prawo do odliczenia podatku VAT

Faktura pro forma a prawo do odliczenia podatku VAT

 • Marcin Sądej

W obrocie gospodarczym funkcjonuje wiele dokumentów przekazywanych pomiędzy kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą. Choć klasycznym dokumentem jest faktura, to w poniższej analizie zastanowimy się, jakie skutki podatkowe może wywołać otrzymana faktura pro forma....

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

 • Marcin Sądej

Poza całkowitym zwolnieniem ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje również ulgę mieszkaniową, z której mogą skorzystać te osoby, które przekroczyły termin na zgłoszenie nabycia na formularzu SD-Z2. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat...

Czynny żal - jak napisać, kiedy złożyć?

Czynny żal - jak napisać, kiedy złożyć?

 • Marcin Sądej

Co to jest czynny żal i kiedy można go zastosować? Tym zagadnieniem zajmiemy się w tym artykule. Podatnicy mogą ponosić odpowiedzialność nie tylko podatkową, ale również karnoskarbową. W przypadku popełnienia czynu zabronionego wymienionego w Kodeksie karnym...

Podatek od wygranej w grach i konkursach

Podatek od wygranej w grach i konkursach

 • Marcin Sądej

Większość potencjalnych przychodów, które może uzyskać podatnik, jest opodatkowania podatkiem PIT. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku przychodów otrzymywanych z tytułu udziału w grach i konkursach. Co ciekawe, istnieje możliwość zastosowania w tym zakresie zwolnień od...

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

 • Marcin Sądej

Z uwagi na rosnące stopy procentowe oraz wzrastającą inflację coraz większa grupa właścicieli decyduje się na sprzedaż nieruchomości. Nierzadko tego rodzaju nieruchomości są obciążone kredytem hipotecznym. W związku z tym warto zastanowić się, jak kwestia posiadanego kredytu...

Zwolnienie z podatku ze względu na własne cele mieszkaniowe

Zwolnienie z podatku ze względu na własne cele mieszkaniowe

 • Marcin Sądej

Sprzedaż nieruchomości dokonana przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Jedną z możliwości uniknięcia tego podatku jest skorzystanie ze zwolnienia ze względu na wydatkowanie środków...

Zbycie praw do spadku a rozliczenie PIT

Zbycie praw do spadku a rozliczenie PIT

 • Marcin Sądej

W obrocie prawnym należy rozróżnić zbycie składników majątku wchodzących w skład masy spadkowej od zbycia praw do spadku. Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie ten drugi przypadek. Zastanowimy się, jakie skutki podatkowe powstaną na gruncie podatku dochodowego od osób...

Strata podatkowa – odliczenie straty od dochodu w kolejnych latach

Strata podatkowa – odliczenie straty od dochodu w kolejnych latach

 • Marcin Sądej

Powszechnie wiadomo, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wygenerowany dochód. Nie zawsze jednak mamy do czynienia wyłącznie z dochodem. W pewnych sytuacjach podatnicy osiągają bowiem stratę podatkową. Z uwagi na fakt, że strata może być w kolejnych latach odliczona od...

Zmiana konstrukcyjna pojazdu a akcyza - zmiana od lipca 2022 roku

Zmiana konstrukcyjna pojazdu a akcyza - zmiana od lipca 2022 roku

 • Marcin Sądej

Z dniem 1 lipca 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku akcyzowego, które rozszerzają zakres czynności podlegających opodatkowaniu. Chodzi w tym przypadku o dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojazdach. W naszym dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej nowym...

Rozliczenie przychodu z zagranicznych inwestycji ETF

Rozliczenie przychodu z zagranicznych inwestycji ETF

 • Marcin Sądej

Inwestycja w ETF staje się coraz bardziej popularną formą inwestowania. Ewentualny zysk z tego tytułu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. W związku z tym warto zastanowić się, w jaki sposób następuje rozliczenie podatku z tego tytułu.

Opodatkowanie pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC

Opodatkowanie pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC

 • Marcin Sądej

Katalog czynności prawnych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), obejmuje wiele różnych umów. Jedną z najpowszechniejszych umów, do której stosujemy podatek PCC, jest umowa pożyczki. W związku z tym przeanalizujemy typowe problemy związane z...

Skarga o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem

Skarga o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem

 • Marcin Sądej

Skarga o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, który jednak nie jest powszechnie znany wśród podatników. Warto jednak zwrócić uwagę na tą instytucję oraz przeanalizować zasady jej funkcjonowania, ponieważ może się okazać, że wiele...

Czy organ podatkowy może zakwestionować cenę ustaloną pomiędzy przedsiębiorcami?

Czy organ podatkowy może zakwestionować cenę ustaloną pomiędzy przedsiębiorcami?

 • Marcin Sądej

Na gruncie prawa cywilnego obowiązuje swoboda umów, co oznacza, że strony mogą ustalić treść stosunku prawnego w sposób swobodny. Reguła ta dotyczy również ustalonej ceny . Okazuje się jednak, że swoboda ta jest ograniczana, jeżeli na problematykę popatrzymy od...

Sprzedaż nieruchomości przez współwłaścicieli

Sprzedaż nieruchomości przez współwłaścicieli

 • Marcin Sądej

W pewnych okolicznościach sprzedaż nieruchomości generuje obowiązek rozliczenia podatku dochodowego. Co ważne, prawo własności nieruchomości może przysługiwać kilku osobom. W związku z tym warto zastanowić się, w jaki sposób kształtuje się powinność rozliczenia podatku w...

Opłacanie rachunków przez lokatorów a przychód właściciela

Opłacanie rachunków przez lokatorów a przychód właściciela

 • Marcin Sądej

Wyobraźmy sobie sytuację, w której właściciel mieszkania użycza mieszkanie i umożliwia innym osobom nieodpłatne zamieszkiwanie w swojej nieruchomości, natomiast oni opłacają rachunki związane z eksploatacją mieszkania. Zastanowimy się, w jaki sposób takie finansowanie wpływa na...

Grunty niestanowiące gospodarstwa rolnego - jaki podatek?

Grunty niestanowiące gospodarstwa rolnego - jaki podatek?

 • Marcin Sądej

Właściciele gruntów mogą mieć problem z prawidłowym określeniem, jaki rodzaj podatku majątkowego należy opłacać w przypadku, gdy grunty nie spełniają kryterium gospodarstwa rolnego. W poniższym artykule postaramy się ustalić, jaki podatek właściciel gruntu powinien w takim...

Zabezpieczenie majątku podatnika

Zabezpieczenie majątku podatnika

 • Marcin Sądej

Powszechnie znane wśród podatników jest postępowanie egzekucyjne mające na celu przymusowe wykonanie obowiązku podatkowego. Trzeba jednak pamiętać, że w polskim systemie prawa funkcjonuje również postępowanie zabezpieczające, którego założeniem jest zabezpieczenie majątku...

Działalność rolnicza bez gospodarstwa rolnego - jakie podatki?

Działalność rolnicza bez gospodarstwa rolnego - jakie podatki?

 • Marcin Sądej

Działalność rolnicza nieodzownie kojarzy się z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Może jednak dojść do sytuacji, gdy podatnik nie posiada gruntów, które mogłyby być kwalifikowane jako gospodarstwo rolne. W związku z tym pojawia się pytanie, jakie podatki należy w tym przypadku...

Podatek od zasiedzenia

Podatek od zasiedzenia

 • Marcin Sądej

Jednym ze sposobów nabycia tytułu własności nieruchomości jest zasiedzenie. Oprócz kwestii cywilnoprawnych przeanalizujemy również podatkowe skutki zasiedzenia, w tym możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku w tym zakresie.

Nabycie spadku w ramach rodziny zastępczej

Nabycie spadku w ramach rodziny zastępczej

 • Marcin Sądej

Nabycie spadku jest czynnością prawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku członków najbliższej rodziny możliwe jest zastosowanie całkowitego zwolnienia od podatku. W kontekście tych informacji zastanowimy się, w jaki sposób przebiega...

Sprzedaż zagranicznych obligacji a przychód w PIT

Sprzedaż zagranicznych obligacji a przychód w PIT

 • Marcin Sądej

Polscy podatnicy mają możliwość inwestowania nie tylko w polskie, ale i w zagraniczne obligacje. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób należy rozliczyć przychód z odpłatnego zbycia zagranicznych obligacji.

Wystąpienie wspólnika z dwuosobowej spółki cywilnej

Wystąpienie wspólnika z dwuosobowej spółki cywilnej

 • Marcin Sądej

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie skutki podatkowe na gruncie podatku VAT wywoła sytuacja, w której z dwuosobowej spółki cywilnej występuje jeden wspólnik.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku

 • Marcin Sądej

Niemal każdy podatnik wie, że w ramach podatku dochodowego może skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Pomimo tej wiedzy nie zawsze dokładnie potrafimy wyjaśnić, czym właściwie jest kwota wolna od podatku, z czego wynika i jaka dokładnie jest jej wysokość. Warto zatem bliżej...

Możliwość podważenia treści testamentu

Możliwość podważenia treści testamentu

 • Marcin Sądej

Testament jest rozporządzeniem ostatniej woli spadkodawcy. Z uwagi jednak na różne okoliczności faktyczne spadkobiercy mogą być zainteresowani podważeniem treści testamentu. Tego typu sytuacje są dość częste, w związku z czym w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie...

Rezygnacja z kasy fiskalnej

Rezygnacja z kasy fiskalnej

 • Marcin Sądej

Jednym z obowiązków podatników prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych jest ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Mogą jednak pojawić się okoliczności wskazujące na konieczność rezygnacji z kasy fiskalnej....

SLIM VAT 2 - nowe regulacje w zakresie podatku VAT

SLIM VAT 2 - nowe regulacje w zakresie podatku VAT

 • Marcin Sądej

Po wprowadzeniu zmian w podatku VAT wprowadzonych w ramach pakietu SLIM VAT ustawodawca zdecydował się na dalszą nowelizację i kontynuację zmian w postaci kolejnego pakietu nazwanego SLIM VAT 2. Przepisy te zostały już uchwalone w Sejmie i wejdą w życie z dniem 1...

Skutki nieotrzymania PIT-11 od pracodawcy

Skutki nieotrzymania PIT-11 od pracodawcy

 • Marcin Sądej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku rocznego z tytułu stosunku pracy. Odbywa się to w oparciu o informację PIT-11, która jest sporządzana i przekazywana przez pracodawcę. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się,...

Zasady nadawania NIP osobom z Ukrainy

Zasady nadawania NIP osobom z Ukrainy

 • Marcin Sądej

Kwestia posiadania NIP przez osoby będące uchodźcami z Ukrainy ma przede wszystkim znaczenie w kontekście możliwości podjęcia pracy zarobkowej na terenie Polski. W związku z tym w dzisiejszym artykule zastanowimy się nad samą procedurą nadawania numeru NIP oraz kwestią...

Zaniechanie podatku od „frankowiczów”

Zaniechanie podatku od „frankowiczów”

 • Marcin Sądej

Po długich bataliach frankowicze uzyskali umorzenie wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Co do zasady, tego rodzaju umorzenie generuje przychód po stronie frankowicza. W dzisiejszym artykule odniesiemy się natomiast do kwestii zaniechania...

Jak skutecznie odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności?

Jak skutecznie odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności?

 • Marcin Sądej

Tematem naszego dzisiejszego artykułu będzie skuteczne odwołanie darowizny. Umowa darowizny stanowi jedną z najczęściej zawieranych umów w prawie cywilnym. Równie częste są przypadki, w których darczyńca, z różnych względów, postanawia, że chce odwołać pierwotnie dokonaną...

Uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa

Uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa

 • Marcin Sądej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje osobne tryby postępowania w zakresie ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa. Dodatkowo w tym zakresie obowiązują określone prawem domniemania, które w drodze przedstawienia odpowiednich dowodów mogą być obalone. W poniższym artykule przyjrzymy...

Postępowanie egzekucyjne a blokada rachunku bankowego

Postępowanie egzekucyjne a blokada rachunku bankowego

 • Marcin Sądej

Powszechnie stosowanym środkiem egzekucyjnym jest zajęcie rachunku bankowego, co wiąże się z jednoczesną jego blokadą. Z uwagi na fakt, iż większość dłużników posiada rachunki bankowe, to zagadnienie dotyczy szerokiego grona osób. W związku z tym warto przyjrzeć się bliżej...

Minimalny podatek dochodowy - czym jest i kogo obowiązuje?

Minimalny podatek dochodowy - czym jest i kogo obowiązuje?

 • Marcin Sądej

Polski Ład wprowadza nowość, jaką jest minimalny podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że to nowe zobowiązanie podatkowego dotyczy podatników podatku CIT, a więc osób prawnych. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, kogo dokładnie dotyczy minimalny podatek dochodowy i w...

Skutki niezastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej

Skutki niezastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej

 • Marcin Sądej

Z uwagi na niejasne przepisy podatkowe, które często mogą być różnie rozumiane, coraz większa grupa podatników występuje z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są skutki niezastosowania się do treści wydanej interpretacji.

Sprzedaż na Allegro a podatek VAT

Sprzedaż na Allegro a podatek VAT

 • Marcin Sądej

Wiele osób fizycznych dokonujących sprzedaży swoich prywatnych rzeczy ruchomych poprzez portal Allegro zastanawia się, czy w takim przypadku konieczne jest odprowadzenie podatku VAT. Postaramy się zatem wyjaśnić tę problematykę z perspektywy osoby prywatnej, która nie prowadzi...

Przekazanie środka trwałego pomiędzy małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą

Przekazanie środka trwałego pomiędzy małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą

 • Marcin Sądej

Nie ma prawnych przeszkód, aby małżonkowie pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej prowadzili osobne firmy. Dodatkowo możliwe jest przekazywanie środka trwałego z firmy jednego małżonka do firmy drugiego małżonka. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się nad skutkami...

Ulga dla rodzin wielodzietnych

Ulga dla rodzin wielodzietnych

 • Marcin Sądej

Ulga 4+ dedykowana jest rodzinom wielodzietnym i stanowi znaczną preferencję podatkową dla rodziców. Warto przyjrzeć się bliżej regulacjom ustawy PIT odnoszących się do zasad funkcjonowania tego zwolnienia oraz do obowiązków podatników w związku z rocznym rozliczeniem podatku.

Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego

 • Marcin Sądej

Przedawnienie powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego bez zaspokojenia wierzyciela, jakim jest Skarb Państwa lub też jednostka samorządu terytorialnego. Należy jednak mieć na uwadze, że w pewnych okolicznościach może dojść do przerwania biegu terminu przedawnienia, co...

Dzieci z różnych małżeństw a ulga prorodzinna

Dzieci z różnych małżeństw a ulga prorodzinna

 • Marcin Sądej

Zbliżający się termin rozliczenia rocznego to również czas, w którym należy rozważyć możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych. W ramach naszego dzisiejszego artykułu zastanowimy się nad możliwością skorzystania z ulgi prorodzinnej w przypadku posiadania dzieci z...

Różnica między darowizną a świadczeniem alimentacyjnym na rzecz dzieci

Różnica między darowizną a świadczeniem alimentacyjnym na rzecz dzieci

 • Marcin Sądej

Rodzice dokonują różnego rodzaju transferów środków pieniężnych na rzecz swoich dzieci. Cel przekazywania pieniędzy może być różny, począwszy od chęci pomocy w bieżących potrzebach życiowych, po wsparcie w realizowaniu różnego rodzaju inwestycji majątkowych. Okazuje się,...

Prawa konsumenta wobec nieuczciwego sprzedawcy

Prawa konsumenta wobec nieuczciwego sprzedawcy

 • Marcin Sądej

W dobie trwającej pandemii koronawirusa ogromna ilość transakcji handlowych przeniosła się do Internetu. Z uwagi na stale zwiększającą się liczbę zakupów online istnieje ryzyko, że konsument trafi na nieuczciwego sprzedawcę. W związku z tym warto przeanalizować, jakie prawa ma...

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji po zakończeniu postępowania podatkowego

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji po zakończeniu postępowania podatkowego

 • Marcin Sądej

Merytoryczne zakończenie postępowania podatkowego przejawia się w wydaniu decyzji. Decyzja ostateczna jest następnie podstawą do egzekwowania określonego obowiązku w stosunku do adresata. Czasem jednak możemy spotkać się z pojęciem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. W...

Skutki zawarcia umowy cywilnej bez zgody drugiego małżonka

Skutki zawarcia umowy cywilnej bez zgody drugiego małżonka

 • Marcin Sądej

Małżonkowie pozostający w ustroju wspólności małżeńskiej posiadają pełnię praw co do przedmiotów majątkowych objętych wspólnością. To z kolei przekłada się na kwestię zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących składników majątku wspólnego. W naszym dzisiejszym...

Sprzedaż przez Internet a obowiązek zawierania umowy

Sprzedaż przez Internet a obowiązek zawierania umowy

 • Marcin Sądej

Coraz większe grono transakcji dokonywane jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim sprzedaży przez internet. W związku z taką sytuacją pojawia się pytanie, czy umowa zawierania przez internet powinna być udokumentowana umową....

Podatkowe skutki cesji leasingu z powodu trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy

Podatkowe skutki cesji leasingu z powodu trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy

 • Marcin Sądej

Trudna sytuacja finansowa spowodowana kryzysem gospodarczym może prowadzić do podejmowania przez przedsiębiorców różnych decyzji finansowych mających na celu zmniejszenie obciążeń ekonomicznych. Taką decyzją może być przykładowo zawarcie umowy cesji leasingu samochodu firmowego....

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

 • Marcin Sądej

Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej jest bardzo szeroki, przy czym najczęściej będziemy mieli do czynienia z egzekucją z wynagrodzenia, z nieruchomości lub właśnie z egzekucją z ruchomości. W poniższym artykule przeanalizujemy, w jaki sposób przebiega egzekucja z...

50% koszty uzyskania przychodu a ulga dla młodych

50% koszty uzyskania przychodu a ulga dla młodych

 • Marcin Sądej

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się nad sytuację, w której podatnik do 26. roku życia osiąga dochody z tytułu umowy o pracę wraz z przeniesieniem praw autorskich. W kontekście takich okoliczności należy rozpatrzyć, jaka korelacja występuje pomiędzy ulgą dla młodych a...

Zapis windykacyjny a dziedziczenie testamentowe

Zapis windykacyjny a dziedziczenie testamentowe

 • Marcin Sądej

W przypadku dziedziczenia testamentowego możemy mieć do czynienia z różnymi rozporządzeniami w ramach ostatniej woli testatora. W tym zakresie funkcjonuje wiele bardziej oraz mniej znanych instytucji prawnych. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się szczególną formą rozporządzenia...

Ryczałt ewidencjonowany - nowe zasady

Ryczałt ewidencjonowany - nowe zasady

 • Marcin Sądej

Ustawodawca przewidział liczne zmiany w przepisach aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego. Jedną z ciekawszych nowelizacji jest ta dotycząca ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego, ponieważ od początku 2021 roku poszerzeniu ulegnie zarówno katalog stawek podatkowych, jak i...

Rekompensaty dla rolników a przychód PIT

Rekompensaty dla rolników a przychód PIT

 • Marcin Sądej

Przychody z typowej działalności rolniczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób potraktować inne świadczenia pośrednio związane z pracami rolników. Wartym przeanalizowania przykładem będzie przypadek otrzymania przez rolnika...

Sprzedaż akcji otrzymanych w darowiźnie

Sprzedaż akcji otrzymanych w darowiźnie

 • Marcin Sądej

Jednym z rodzajów źródeł zarobkowania podatnika są przychody z kapitałów pieniężnych, do których zaliczamy sprzedaż akcji. Warto jednak wskazać, że podatnik może w różny sposób wejść w posiadanie akcji i niekoniecznie jest to ich nabycie w drodze umowy sprzedaży. W naszym...

Zniesienie współwłasności a przychód podatkowy

Zniesienie współwłasności a przychód podatkowy

 • Marcin Sądej

Uzyskanie przychodu podatkowego generuje u podatników obowiązek podatkowy. Taki przychód może powstać na różne sposoby, w tym również gdy dochodzi do odpłatnego zniesienia współwłasności . Tematyka konsekwencji podatkowych przy zmienieniu współwłasności...

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a możliwość rozliczania jako osoba samotnie wychowująca

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a możliwość rozliczania jako osoba samotnie wychowująca

 • Marcin Sądej

Możliwość rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko została zlikwidowana na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu z początkiem 2022 r. Taka opcja istnieje jednak dalej w zakresie rozliczenia za 2021 r., kiedy obowiązywał jeszcze poprzedni stan prawny. W naszym dzisiejszym...

Darowizna przedsiębiorstwa - koszty i podatki

Darowizna przedsiębiorstwa - koszty i podatki

 • Marcin Sądej

Z powodu różnych sytuacji życiowych podatnik często musi zdecydować się na przekazanie prowadzonego przedsiębiorstwa, firmy innej osobie. Najpowszechniejszą formą jest w takim przypadku darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny. W poniższym artykule...

Ulga dla młodych - zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia

Ulga dla młodych - zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia

 • Marcin Sądej

Począwszy od 1 sierpnia 2019 r. w polskim systemie podatkowym obowiązuje ulga dla młodych. Jest to zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia. Należy pamiętać jednak, że zwolnienie to nie ma charakteru nieograniczonego. Warto zatem poznać bliżej regulacje...

Ulga termomodernizacyjna a brak prawa własności

Ulga termomodernizacyjna a brak prawa własności

 • Marcin Sądej

Zbliżający się okres rozliczenia podatku powoduje, że wielu podatników zastanawia się, jakie ulgi podatkowe można zastosować w celu zmniejszenia wysokości zobowiązania podatkowego. Jedną z takich preferencji jest ulga termomodernizacyjna. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się...

Sprzedaż gruntów rolnych a stawka podatku VAT

Sprzedaż gruntów rolnych a stawka podatku VAT

 • Marcin Sądej

Odpłatne zbycie gruntów rolnych na gruncie podatku VAT stanowi odpłatną dostawę towarów. W związku z tym zastanowić się należy, jaka stawka podatku obowiązuje w przypadku sprzedaży gruntów rolnych.

Czy zamiast paragonu można wystawić fakturę?

Czy zamiast paragonu można wystawić fakturę?

 • Marcin Sądej

Paragon fiskalny orz faktura VAT to dwa podstawowe dokumenty potwierdzające dokonaną sprzedaż. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zasady wystawiania tych dokumentów są różne w zależności od statusu nabywcy. Natomiast w poniższym artykule zastanowimy się, czy możliwe jest...

Zakup nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

Zakup nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

 • Marcin Sądej

Osoby mieszkające za granicą mogą zastanawiać się, czy transakcja zakupu nieruchomości w Polsce rodzi dla nich zobowiązania podatkowe względem polskiego fiskusa. W artykule zastanowimy się zarówno nad kwestią transferu środków na zakup do Polski, jak i nad problematyką...

Nabycie spadku w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

Nabycie spadku w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

 • Marcin Sądej

W przypadku gdy osoby mieszkające na stałe za granicą nabywają w drodze spadku przedmioty położone w Polsce, pojawia się pytanie o ewentualny obowiązek podatkowy w tym zakresie. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są zasady opodatkowania dziedziczenia przez osoby...

Skarga na czynności egzekucyjne

Skarga na czynności egzekucyjne

 • Marcin Sądej

Analizowana przez nas skarga na czynności egzekucyjne jest oficjalnym środkiem przysługującym uprawnionemu podmiotowi w toku egzekucji administracyjnej i ma za zadanie podważenie i kwestionowanie podejmowanych czynności. W rezultacie stanowi swego rodzaju środek kontroli wobec działań...

Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja z rachunku bankowego

 • Marcin Sądej

Egzekucja administracyjna dotyczyć może wielu różnych składników majątku dłużnika. Nie ulega większym wątpliwością, że jednym z najczęstszych przypadków jest egzekucja z rachunku bankowego. Z tych też powodów w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią egzekucji z...

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

 • Marcin Sądej

Podatnicy uzyskujący dochody z zagranicy często spotykają się ze sformułowaniem „metoda unikania podwójnego opodatkowania”. Należy zauważyć, że prawidłowe rozliczenie podatku przez polskich rezydentów podatkowych będzie uzależnione właśnie od poprawnego zastosowania...

Zbieg egzekucji co do tego samego składnika majątku

Zbieg egzekucji co do tego samego składnika majątku

 • Marcin Sądej

Postępowanie egzekucyjne może odbywać się w dwóch trybach. Mamy tutaj na myśli tryb administracyjny oraz tryb sądowy. Co ciekawe, możliwa jest sytuacja, w której dochodzi do różnych postaci zbiegu egzekucji co do tego samego składnika majątku. Problematyka ta będzie przedmiotem...

Sprowadzenie auta z zagranicy - akcyza i zwolnienia

Sprowadzenie auta z zagranicy - akcyza i zwolnienia

 • Marcin Sądej

Samochody osobowe są towarem podlegającym opodatkowaniu akcyzą. Konkretne czynności dotyczące pojazdów powodują powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Co istotne, w pewnych okolicznościach istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy. Tematyka ta będzie...

Zadatek a zaliczka - jakie są różnice i co oznaczają?

Zadatek a zaliczka - jakie są różnice i co oznaczają?

 • Marcin Sądej

W zawartych umowach strony zastrzegają wpłacić na poczet zobowiązania określoną kwotę tytułem zaliczki lub zadatku . Choć w języku potocznym często używa się pojęć zadatku i zaliczki zamiennie, to jednak są to dwie odrębne instytucje prawne, wywołujące...

Podatkowe skutki przekształcenia lokalu mieszkalnego w użytkowy

Podatkowe skutki przekształcenia lokalu mieszkalnego w użytkowy

 • Marcin Sądej

Często zdarza się, że podatnik wykorzystuje lokal mieszkalny wyłącznie do celów użytkowych. Z takim przypadkiem będziemy mieli do czynienia, gdy mieszkanie podatnika zostało zaadoptowane na biuro. W związku z tym pojawia się pytanie o sposób kwalifikacji oraz amortyzacji takiego...

Sprzedaż przez internet a podatek PCC

Sprzedaż przez internet a podatek PCC

 • Marcin Sądej

Umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Obowiązek podatkowy w tym zakresie spoczywa na kupującym. Spora ilość transakcji sprzedażowych jest dokonywana poprzez internet. W związku z tym warto zastanowić się, czy również przy sprzedaży internetowej pojawia się...

Wykup samochodu osobowego z leasingu po zakończeniu umowy

Wykup samochodu osobowego z leasingu po zakończeniu umowy

 • Marcin Sądej

W aktualnym stanie prawnym wykup samochodu osobowego z leasingu po zakończeniu umowy nie jest już tak korzystną opcją jak w latach poprzednich. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej regulacjom podatku PIT obowiązującym w tym zakresie.

Działalność nierejestrowana - zasady funkcjonowania i opodatkowania

Działalność nierejestrowana - zasady funkcjonowania i opodatkowania

 • Marcin Sądej

Wprowadzona w 2018 roku działalność nierejestrowana okazała się dobrym rozwiązaniem legislacyjnym i spora grupa osób fizycznych korzysta z tego rozwiązania. Warto zatem jeszcze raz przypomnieć i wskazać, na jakich zasadach odbywa się prowadzenie aktywności gospodarczej poprzez...

Przejście na ryczałt a ukryte problemy

Przejście na ryczałt a ukryte problemy

 • Marcin Sądej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania działalności gospodarczej może jawić się jako korzystna opcja z uwagi na niższe stawki podatku. Należy jednocześnie mieć na uwadze konsekwencje, jakie wiążą się z wyborem tej formy opodatkowania, o czym będzie...

Kiedy można ubezwłasnowolnić osobę fizyczną?

Kiedy można ubezwłasnowolnić osobę fizyczną?

 • Marcin Sądej

Z pewnością wiele osób słyszało o ubezwłasnowolnieniu osoby fizycznej. Z uwagi na dość ogóle wyobrażenia na ten temat warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. W naszym dzisiejszym artykule szczególną uwagę zwrócimy na udzielenie odpowiedzi na pytanie: kiedy można...

Sprzedaż rzeczy objętych egzekucją

Sprzedaż rzeczy objętych egzekucją

 • Marcin Sądej

Powszechnym przypadkiem jest sprzedaż egzekucyjna dotycząca zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych. Tego rodzaju sprzedaż przeprowadza organ egzekucyjny. Okazuje się jednak, że w ramach postępowania możliwa i dopuszczalna jest sytuacja, w której to zobowiązany...

Przedawnienie kary z Kodeksu karnego skarbowego

Przedawnienie kary z Kodeksu karnego skarbowego

 • Marcin Sądej

Kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę Kodeks karny skarbowy (K.k.s.), musi liczyć się z koniecznością poniesienia kary przewidzianej w tejże ustawie. Jeżeli natomiast upłynie określony w przepisach termin przedawnienia, to mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do...

Podatek od gier hazardowych online

Podatek od gier hazardowych online

 • Marcin Sądej

Tematyka naszego dzisiejszego artykułu będzie dotyczyć zasad opodatkowania wygranych uzyskanych w grach hazardowych. Zastanowimy się, czy tak uzyskane środki pieniężne są w Polsce legalne oraz w jaki sposób przedstawia się kwestia ich opodatkowania.

Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

 • Marcin Sądej

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy sprzedaż nieruchomości oznacza konieczność zapłaty podatku od towarów i usług. Taka czynność może bowiem podlegać opodatkowaniu, ale wyłącznie w pewnych okolicznościach, które przeanalizujemy.

Kara za sprzedaż bez działalności

Kara za sprzedaż bez działalności

 • Marcin Sądej

Prowadzenie sprzedaży przez internet dokonywane w sposób zorganizowany oraz ciągły stanowi działalność gospodarczą. Możliwe jest również dokonywanie sprzedaży prywatnego majątku, które w ten sposób nie jest kwalifikowane. Z uwagi na trudności z prawidłowym rozróżnieniem...

Darowizna za pośrednictwem rachunku bankowego innej osoby

Darowizna za pośrednictwem rachunku bankowego innej osoby

 • Marcin Sądej

Darowizny pomiędzy członkami najbliższej rodziny korzystają z całkowitego zwolnienia od podatku, a jednym z warunków skorzystania z niego jest, aby darowizna została potwierdzona przelewem bankowym. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, co w sytuacji, gdy do przekazania darowizny...

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód, kiedy przysługuje?

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód, kiedy przysługuje?

 • Marcin Sądej

Wykorzystywanie w firmie samochodu osobowego jest zjawiskiem powszechnym i w związku z tym przedsiębiorcy są zainteresowani odliczaniem podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jakich okolicznościach możliwe jest...

Zmiana kwoty wolnej od podatku w podatku od spadków i darowizn

Zmiana kwoty wolnej od podatku w podatku od spadków i darowizn

 • Marcin Sądej

W zależności od stopnia pokrewieństwa nabywca rzeczy i praw majątkowych może korzystać z określonej kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn. Pierwsze podwyższenie kwoty wolnej od podatku miało miejsce w październiku 2022 roku. Kolejne podwyższenie jest natomiast planowane od...

Wynajem nieruchomości w RP przez osobę mieszkającą za granicą a VAT

Wynajem nieruchomości w RP przez osobę mieszkającą za granicą a VAT

 • Marcin Sądej

Powszechną praktyką jest sytuacja, w której osoby mieszkające na stałe za granicą nabywają nieruchomości w Polsce celem wynajmu. Okoliczność ta warta jest rozważenia pod kątem przepisów ustawy VAT i określenia ewentualnego obowiązku podatkowego w tym zakresie.

Planowane zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

Planowane zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

 • Marcin Sądej

Projekt ustawy z dnia 13 kwietnia2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców zakłada wprowadzenie istotnej zmiany w katalogu podmiotów podatków od nieruchomości. Chociaż obecnie projekt ten jest na etapie...

Grunt rolny częściowo zajęty na farmę fotowoltaiczną – podatek rolny czy od nieruchomości?

Grunt rolny częściowo zajęty na farmę fotowoltaiczną – podatek rolny czy od nieruchomości?

 • Marcin Sądej

Instalacja farmy fotowoltaicznej rodzi dla właściciela gruntu rolnego pytanie o rodzaj zobowiązania podatkowego, jakie powinien opłacać w takim przypadku. Dodatkowo nie jest wykluczone równoległe, częściowe wykorzystywanie gruntu do dalszej działalności rolniczej.

Koszty docieplenia ścian i fundamentów w domu mieszkalnym - odliczane w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Koszty docieplenia ścian i fundamentów w domu mieszkalnym - odliczane w ramach ulgi termomodernizacyjnej

 • Marcin Sądej

Katalog wydatków termomodernizacyjnych uzasadniających ulgę w podatku dochodowym jest bardzo obszerny. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się kwestii prawa do odliczenia w przypadku wydatków na docieplenie ścian i fundamentów w budynku mieszkalnym.

Niższy ryczałt od wynajmy dla małżonków

Niższy ryczałt od wynajmy dla małżonków

 • Marcin Sądej

Wynajem nieruchomości stanowiącej własność małżonków podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i w tym zakresie możemy wyróżnić dwie stawki podatkowe. Od 1 lipca 2023 roku uległy zmianie przepisy podatkowe, dzięki czemu możliwe jest opłacanie niższych...

Wakacyjne zarobki dziecka a ulgi dla rodziców

Wakacyjne zarobki dziecka a ulgi dla rodziców

 • Marcin Sądej

Czas wakacji to okres sezonowej pracy zarobkowej. Ewentualne przychody uzyskiwane przez dzieci mogą mieć wpływ na ulgi podatkowe stosowane w zeznaniu rocznym przez rodziców. W naszym dzisiejszym artykule prześledzimy wpływ wakacyjnych zarobków dzieci na ulgi podatkowe.

Doradztwo podatkowe online a kasa fiskalna

Doradztwo podatkowe online a kasa fiskalna

 • Marcin Sądej

Wybuch pandemii oraz coraz to nowe lockdowny spowodowały, że większość usług została przeniesiona do sieci wirtualnej. Zagadnienie to nie ominęło również sfery podatkowej, w której coraz częściej spotykamy się z doradztwem podatkowym online. W przeważającej mierze jest to...

Jednorazowa amortyzacja składnika wykupionego z leasingu

Jednorazowa amortyzacja składnika wykupionego z leasingu

 • Marcin Sądej

Praktyka pokazuje, że w przeważającej większości przypadków samochód po wykupie z leasingu jest przeznaczany na cele prywatne. Trzeba jednak pamiętać, że możliwe jest też inne rozwiązanie, gdzie po wykupie pojazd zostaje zaliczony do środków trwałych. W związku z tym warto...

Jak opodatkować otrzymanie zachowku?

Jak opodatkować otrzymanie zachowku?

 • Marcin Sądej

Jedną z instytucji związanych ze spadkiem jest zachowek, który oznacza określone przysporzenie majątkowe dla osób, które będąc do tego uprawnione, nie otrzymały należnego spadku. Należy mieć na względzie, że otrzymanie zachowku generuje określone skutki podatkowe, o czym...

Przychody ze źródeł nieujawnionych

Przychody ze źródeł nieujawnionych

 • Marcin Sądej

Pojęcie przychodów ze źródeł nieujawnionych kojarzy się przede wszystkim z sankcyjnym podatkiem, który wynosi aż 75%. Nic zatem dziwnego, że wielu podatników obawia się, że urząd skarbowy może wobec nich zastosować tę wysoką stawkę. W poniższym artykule postaramy się...

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

 • Marcin Sądej

Toczące się wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne jest zawsze zjawiskiem uciążliwym. Warto zatem wiedzieć, że w przypadku zaistnienia pewnych zdarzeń dochodzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Skutkiem umorzenia jest uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych oraz brak...

Sądowe stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez spadkodawcę

Sądowe stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez spadkodawcę

 • Marcin Sądej

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest stwierdzenie jej zasiedzenia. Aby było to możliwe, musi upłynąć ustawowo określony czas, w którym dana osoba jest w posiadaniu nieruchomości. Może się jednak zdarzyć, że pomimo upływu wskazanego okresu ta osoba nie...

Praca zdalna dla zagranicznego kontrahenta - jak rozliczyć dochód?

Praca zdalna dla zagranicznego kontrahenta - jak rozliczyć dochód?

 • Marcin Sądej

Światowa pandemia koronawirusa spowodowała, że znaczna część pracowników przeszła na system pracy zdalnej. Wykonywanie pracy z kraju dla zagranicznego pracodawcy podlega pod szczególne regulacje w zakresie prawa podatkowego. W poniższym artykule zastanowimy się, w jaki sposób...

Rejestracja firmy w mieszkaniu a tytuł prawny do lokalu

Rejestracja firmy w mieszkaniu a tytuł prawny do lokalu

 • Marcin Sądej

Spora grupa przedsiębiorców dokonuje rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w mieszkaniu. W związku z tym warto przyjrzeć się bliżej przepisom, które regulują obowiązek wykazywania przed właściwym organem posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym rejestrowana...

Czy w okresie zawieszenia działalności można uzyskiwać przychody?

Czy w okresie zawieszenia działalności można uzyskiwać przychody?

 • Marcin Sądej

Powszechnie wiadomo, że każdy przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Taki stan wiąże się z brakiem możliwości prowadzenia działalności. Jednakże pojawia się w związku z tym pytanie, czy na skutek poprzednich zdarzeń podatnik może w okresie...

Najem nieruchomości a kasa fiskalna

Najem nieruchomości a kasa fiskalna

 • Marcin Sądej

Najem nieruchomości jest czynnością podlegającą pod ustawę VAT i to zarówno w sytuacji gdy najem jest prowadzony przez przedsiębiorcę, jak i przez osobę prywatną. Jednym z nieodzownych elementów wiążących się z podatkiem VAT jest konieczność posiadania kasy fiskalnej. W...

Obowiązek posiadania terminala płatniczego od stycznia 2022 r.

Obowiązek posiadania terminala płatniczego od stycznia 2022 r.

 • Marcin Sądej

Polski Ład wprowadza dla pewnych kategorii podatników obowiązek posiadania terminala płatniczego. Obowiązek ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Dlatego też warto zastanowić się, kogo obejmie nowy obowiązek posiadania terminala płatniczego i jakie ewentualne skutki będą...

Skutki sprzedaży towaru poniżej ceny rynkowej

Skutki sprzedaży towaru poniżej ceny rynkowej

 • Marcin Sądej

Tematyka naszego dzisiejszego artykułu odnosić się będzie do ciekawego zagadnienia, jakim jest sprzedaż towarów poniżej ich ceny rynkowej. Przede wszystkim zastanowimy się, czy tego rodzaju działanie jest dopuszczalne w świetle prawa oraz jakie ewentualne skutki podatkowe wywołuje...

Usługi taksówek - jaka stawka ryczałtu?

Usługi taksówek - jaka stawka ryczałtu?

 • Marcin Sądej

Dzisiaj zajmiemy się przypadkiem podatnika, który prowadzi działalność usługową w zakresie przewozu osób taksówką. Zastanowimy się, czy taki podatnik może jako formę opodatkowania wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz ewentualnie jaką stawkę podatku powinien...

Zasady zawierania umów przez Internet

Zasady zawierania umów przez Internet

 • Marcin Sądej

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych sprawia, że coraz częściej dochodzi do transakcji internetowych. Podstawą każdej transakcji jest odpowiednia umowa zawierana pomiędzy stronami. Z uwagi na kłopotliwość korzystania z formy pisemnej zastanowimy się, jak przedstawiają się...

Czy urząd skarbowy może dokonać oględzin mieszkania?

Czy urząd skarbowy może dokonać oględzin mieszkania?

 • Marcin Sądej

Urzędy skarbowe są wyposażone w wiele uprawnień względem możliwości weryfikacji obowiązków podatników. W tym zakresie chodzi przede wszystkim o sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku przez podatników. Pojawia się pytanie, jak dalece US może ingerować w prawa podatnika i...

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

 • Marcin Sądej

Jedną z form nabycia tytułu własności nieruchomości jest jej zasiedzenie. Jest to o tyle ciekawa instytucja prawna, że do nabycia nie dochodzi tutaj w drodze żadnej umowy pomiędzy konkretnymi stronami. Dana osoba uzyskuje tytuł własności do nieruchomości z uwagi na okoliczności...

Jak przywrócić termin na wniesienie odwołania?

Jak przywrócić termin na wniesienie odwołania?

 • Marcin Sądej

Jednym z podstawowych praw, które przysługują stronie postępowania, jest prawo do wniesienia odwołania od decyzji. Przepisy określają konkretny termin, w którym taki dokument można złożyć. Z uwagi na różne sytuacje życiowe strona może nie mieć możliwości dotrzymania terminu....

Zawarcie umowy pod wpływem błędu

Zawarcie umowy pod wpływem błędu

 • Marcin Sądej

Błąd powstały przy dokonywaniu czynności prawnej stanowi wadę oświadczenia woli, która skutkuje nieważnością czynności prawnej. Osoby, które chcą uniknąć cywilnych skutków danej czynności prawnej (np. umowy) często powołują się na powstały błąd. W konsekwencji warto...

Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym - czy występuje podatek PIT?

Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym - czy występuje podatek PIT?

 • Marcin Sądej

Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne często świadczą dodatkowe usługi w postaci wynajmu pokoi gościnnych w ramach agroturystyki. W związku z tym pojawia się pytanie o sposób rozliczenia tego rodzaju wynajmu. Postaramy się rozwiać pojawiające się wątpliwości i odpowiedzieć na...

Sprzedaż mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Sprzedaż mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej

 • Marcin Sądej

Powszechnym zjawiskiem jest wykorzystywanie nieruchomości mieszkalnych w prowadzonej przez osoby fizyczne działalności gospodarczej. Takie nieruchomości mają status środków trwałych. Jeśli podatnik podejmuje decyzję o sprzedaży tak wykorzystywanego mieszkania, pojawia się problem z...

Umowa-zlecenie między osobami fizycznymi a ZUS

Umowa-zlecenie między osobami fizycznymi a ZUS

 • Marcin Sądej

Umowa-zlecenie jest klasycznym przykładem umowy cywilnoprawnej. Należy pamiętać, że choć w typowych warunkach stronami takiej umowy są osoba fizyczna oraz przedsiębiorca, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa-zlecenie została zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi...

Odpowiedzialność za długi małżonka - czy żona zawsze odpowiada za długi męża i odwrotnie?

Odpowiedzialność za długi małżonka - czy żona zawsze odpowiada za długi męża i odwrotnie?

 • Marcin Sądej

Zagadnienie odpowiedzialności małżonka za długi współmałżonka jest od zawsze tematem, który wzbudza spore zainteresowanie. Nie może to zresztą dziwić, skoro każdy z małżonków dba o zabezpieczenie swoich interesów majątkowych. W rezultacie warto odpowiedzieć sobie na...

Dziedziczenie przez małoletnie dzieci

Dziedziczenie przez małoletnie dzieci

 • Marcin Sądej

W przypadku śmierci spadkodawcy mamy do czynienia z otwarciem spadku oraz kręgiem spadkobierców powołanych do dziedziczenia. Krąg spadkobierców może być bardzo szeroki i niekoniecznie musi obejmować członków najbliższej rodziny. Zasadniczo większych wątpliwości nie wywołuje...

Dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne -jak rozliczyć podatek PIT?

Dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne -jak rozliczyć podatek PIT?

 • Marcin Sądej

Rolnicy posiadane grunty rolne mogą oddać w dzierżawę nie tylko innemu rolnikowi, ale i pozostałym podmiotom gospodarczym. Obecnie coraz częstszym zjawiskiem jest oddanie w dzierżawę gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jaki...

Konsekwencje złożenia deklaracji podatkowej po terminie

Konsekwencje złożenia deklaracji podatkowej po terminie

 • Marcin Sądej

Podatnicy różnych podatków są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych w różnych terminach. Nie można tego pojęcia wiązać wyłącznie z deklaracjami PIT składanymi do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W rezultacie tematyka konsekwencji złożenia...

Brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a rejestracja do VAT-R

Brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a rejestracja do VAT-R

 • Marcin Sądej

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają od przedsiębiorcy wskazywania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może posługiwać się wyłącznie adresem do doręczeń. Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy taki przedsiębiorca chciałby...

Odmowa wszczęcia postępowania przez organ administracji

Odmowa wszczęcia postępowania przez organ administracji

 • Marcin Sądej

Postępowanie administracyjne jest w większości przypadku wszczynane z urzędu lub na wniosek zainteresowanej strony. Trzeba jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach organ administracji ma prawo do odmowy wszczęcia postępowania. W poniższym artykule zajmiemy się analizą tego...

Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

 • Marcin Sądej

Kodeks cywilny przewiduje kilka sytuacji, w której strona umowy kupna-sprzedaży ma prawo do odstąpienia od umowy. Owo prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży może wynikać zarówno ze zgodnej woli stron, i wtedy odpowiedni zapis powinien zostać zawarty w treści...

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

 • Marcin Sądej

Może zdarzyć się sytuacja, gdy jedna nieruchomość ma kilku współwłaścicieli. Nie zawsze wszyscy są zainteresowani dalszym trwaniem takiego stanu rzeczy, w związku z czym można podjąć procedurę zniesienia współwłasności. O tym, jakie skutki cywilne oraz podatkowe wywołuje...

Różnica pomiędzy własnością a posiadaniem

Różnica pomiędzy własnością a posiadaniem

 • Marcin Sądej

W języku potocznym często zamiennie posługujemy się pojęciami „właściciel” i „posiadacz”. Trzeba jednak mieć świadomość, że na gruncie prawa cywilnego pojęcia te nie są tożsame i nie zawsze właściciel jest jednocześnie posiadaczem. Dlatego też w...

Odpowiedzialność cywilna za niewykonanie umowy

Odpowiedzialność cywilna za niewykonanie umowy

 • Marcin Sądej

Zawarcie umowy cywilnej pomiędzy dwoma podmiotami wiąże się z rozdzieleniem pomiędzy nich określonych praw i obowiązków. Po stronie dłużnika pojawia się obowiązek wykonania danego świadczenia w ramach zaciągniętego zobowiązania względem wierzyciela. W przypadku niewykonania...

Wybudowanie budynku na cudzym gruncie - kwestia prawa własności

Wybudowanie budynku na cudzym gruncie - kwestia prawa własności

 • Marcin Sądej

Ciekawym przypadkiem wartym rozważenia jest sytuacja, gdy dochodzi do wybudowania budynku na cudzym gruncie. Osoby budujące mają bowiem wątpliwości co do kwestii prawa własności budynku wzniesionego własnym nakładem. W artykule przeanalizujemy ten problem pod kątem przepisów prawa...

Zasady opodatkowania agroturystyki

Zasady opodatkowania agroturystyki

 • Marcin Sądej

W czasach pandemii coraz większą popularnością cieszy się wypoczynek w ośrodkach agroturystycznych. W związku z rosnącą popularnością tego rodzaju działalności warto przeanalizować zasady opodatkowania agroturystyki. Właśnie ta tematyka będzie przedmiotem analizy w naszym...

Zagraniczna darowizna - czy podlega opodatkowaniu w Polsce?

Zagraniczna darowizna - czy podlega opodatkowaniu w Polsce?

 • Marcin Sądej

Osoby fizyczne mieszkające w Polsce otrzymują nie tylko darowizny od osób z Polski, ale i z zagranicy. Jak powszechnie wiadomo, w przypadku umowy darowizny obowiązek podatkowy spoczywa na osobie obdarowanej. Warto jednak zastanowić się, czy będzie tak również w przypadku zagranicznych...

Rozliczenie działów specjalnych produkcji rolnej

Rozliczenie działów specjalnych produkcji rolnej

 • Marcin Sądej

Działalność rolnicza nie podlega pod podatek dochody od osób fizycznych, lecz pod podatek rolny. Szczególnym wyjątkiem w tym zakresie są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią rodzaj działalności rolniczej podlegającej pod ustawę PIT. W dzisiejszym...

Spłata kredytu za członka rodziny a darowizna

Spłata kredytu za członka rodziny a darowizna

 • Marcin Sądej

Nierzadką sytuacją jest przypadek, w którym członkowie rodziny pomagają w spłacie kredytu. Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne wymogi stawiane przez banki często rodzice mający lepszą zdolność kredytową pełnią rolę współkredytobiorców. W związku z tym zastanowimy się,...

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

 • Marcin Sądej

W aktualnym stanie prawnym sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT po upływie pół roku. To pozwala na możliwość znacznych optymalizacji podatkowych w tym zakresie. Z uwagi na bardzo często powtarzający się proceder...

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą a KRUS

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą a KRUS

 • Marcin Sądej

W zakresie ubezpieczenia społecznego rolnicy podlegają pod KRUS. Typowa działalność gospodarcza jest natomiast tytułem do naliczania składek ZUS. Dodatkowo prawo polskie dopuszcza możliwość, aby rolnik wykonywał odrębną, pozarolniczą działalność gospodarczą. W świetle tych...

Czy handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem?

Czy handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem?

 • Marcin Sądej

Z uwagi na znaczne rozszerzenie zakresu podmiotowego ryczałtu ewidencjonowanego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na tę formę opodatkowania. W poniższym artykule zastanowimy się, czy tą formą opodatkowania może być objęta działalność polegająca na handlu samochodami.

Użyczenie nieruchomości

Użyczenie nieruchomości

 • Marcin Sądej

Nieruchomości mogą być przedmiotem wielu umów cywilnych. Poza najpopularniejszymi, takimi jak umowa sprzedaży czy umowa najmu, wyróżniamy również użyczenie nieruchomości. Ze względu na specyfikę tego stosunku prawnego warto poświęcić trochę uwagi na bliższą analizę...

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

 • Marcin Sądej

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać zarząd, w skład którego wchodzą członkowie zarządu pełniący podstawowe funkcje związane z kierowaniem sprawami spółki. Członek zarządu może pełnić swoją funkcję zarówno za wynagrodzeniem, jak również...

Unieważnienie małżeństwa - jak i kiedy można unieważnić małżeństwo?

Unieważnienie małżeństwa - jak i kiedy można unieważnić małżeństwo?

 • Marcin Sądej

Małżonkowie, którzy nie chcą pozostawać w związku małżeńskim, najczęściej korzystają z instytucji rozwodu. Trzeba jednak pamiętać, że przepisy przewidują również procedurę unieważnienia małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa należy w sposób wyraźny odróżnić od...

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

 • Marcin Sądej

Udziały, które dana osoba posiadania w spółce z o.o., mogą zostać umorzone, co oznacza de facto ich całkowitą likwidację wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tychże udziałów. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej instytucji, przeanalizujemy rodzaje umorzenia...

Zakup towaru z Aliexpress - czy trzeba płacić cło?

Zakup towaru z Aliexpress - czy trzeba płacić cło?

 • Marcin Sądej

W ostatnich latach handel internetowy przybrał na sile. Sporo towarów jest zamawianych poprzez chiński portal Aliexpress. Osoby fizyczne importujące towary z Chin mogą zastanawiać się, czy w tym przypadku konieczne jest naliczanie cła. Postaramy się przyjrzeć bliżej tej...

Działalność rolnicza a zwolnienie z VAT

Działalność rolnicza a zwolnienie z VAT

 • Marcin Sądej

Podatek VAT jest zobowiązaniem podatkowym, które dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Co jednak istotne, w myśl definicji zawartej w ustawie VAT – podatnikiem jest również rolnik w zakresie swojej działalności rolniczej. Jednakże w tym zakresie możliwe...

Jak rozliczyć dochody z YouTube?

Jak rozliczyć dochody z YouTube?

 • Marcin Sądej

Intensywny rozwój portali społecznościowych powoduje, że coraz większa rzesza osób fizycznych uzyskuje dochody z działalności internetowej. W związku z tym pojawia się pytanie o poprawne rozliczenie tego rodzaju zysków. W poniższym artykule zastanowimy się, w jaki sposób...

Zablokowanie konta bankowego przez urząd skarbowy

Zablokowanie konta bankowego przez urząd skarbowy

 • Marcin Sądej

Spora grupa podatników obawia się ryzyka zablokowania ich rachunków bankowych przez urząd skarbowy. Obawy te przede wszystkim dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z firmowych rachunków do rozliczeń należności z kontrahentami. Naturalnie...

Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do prywatnego majątku podatnika i sprzedaż

Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do prywatnego majątku podatnika i sprzedaż

 • Marcin Sądej

Nieruchomość wykorzystywana na potrzeby firmowe może zostać następnie przeniesiona do prywatnego majątku podatnika. Takie wycofanie nieruchomości jest zdarzeniem prawidłowym pod względem prawnym i podatkowym. Warto jednak bliżej przyjrzeć się kwestii późniejszej sprzedaży...

Pożyczka od rodziców a podatek

Pożyczka od rodziców a podatek

 • Marcin Sądej

Rodzice, pragnąć wspomóc swoje dzieci, często oferują im określone środki finansowe na wsparcie. Jedną z form prawnych takiego wsparcia jest pożyczka, która często ma charakter nieodpłatny, co oznacza, że nie są naliczane odsetki. W związku z tym warto zastanowić się, jakie...

Darowizna ziemi rolnej a podatek

Darowizna ziemi rolnej a podatek

 • Marcin Sądej

Otrzymanie darowizny przeważnie kojarzy się z możliwością skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku. Trzeba jednak podkreślić, że nie w każdym przypadku są spełnione ustawowe warunki. Dlatego też w dzisiejszym artykule przeanalizujemy inne zwolnienie podatkowe odnoszące...

Podatek od domku letniskowego

Podatek od domku letniskowego

 • Marcin Sądej

Jak powszechnie wiadomo, podatek od nieruchomości jest zobowiązaniem podatkowym, które muszą opłacać właściciele lokali oraz budynków mieszkalnych. Warto przy tym zastanowić się, czy również z tytułu posiadania prawa własności do domku letniskowego należy odprowadzić podatek...

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

 • Marcin Sądej

Obowiązek zapłaty podatku dotyczy prawie każdego. Trzeba jednak podkreślić, że zasadniczo możliwość dochodzenia zapłaty podatku przez organy podatkowe jest ograniczona w czasie. Dzieje się tak za sprawą instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych. W poniższym artykule...

Działalność nierejestrowana a składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

Działalność nierejestrowana a składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

 • Marcin Sądej

Działalność nierejestrowana miała być w założeniu formą aktywności podatników, która cechuje się licznymi uproszczeniami oraz ułatwieniami. Kwestia ta odnosi się również do obowiązków względem ZUS. W poniższym artykule zastanowimy się, jak prezentuje się zagadnienie...

Handel walutami - podatek PIT i VAT

Handel walutami - podatek PIT i VAT

 • Marcin Sądej

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jaki sposób rozliczyć podatek z tytułu handlu klasycznymi walutami. Tematyka będzie opierać się zarówno na podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i podatku VAT. Zapraszamy do lektury.

Podatek od spadku - kiedy trzeba zapłacić i ile wynosi

Podatek od spadku - kiedy trzeba zapłacić i ile wynosi

 • Marcin Sądej

Nabycie spadku jest czynnością prawną, która podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Warto poznać przepisy prawa regulujące te kwestie, tak aby nie narazić się na negatywne konsekwencje związane z nieprawidłowym rozliczeniem podatku od spadku. W poniższym artykule...

Najem a dzierżawa - różnice i podobieństwa

Najem a dzierżawa - różnice i podobieństwa

 • Marcin Sądej

Kodeks cywilny opisuje bardzo wiele możliwych do zawarcia umów. Nie ulega wątpliwości, że część z nich bardzo często pojawia się w obrocie gospodarczym, dzięki czemu stykamy się z nimi prawie na co dzień. Do takich najpopularniejszych umów możemy zaliczyć umowę najmu i umowę...

Wymiana towaru na nowy w ramach gwarancji - skutki cywilne i podatkowe

Wymiana towaru na nowy w ramach gwarancji - skutki cywilne i podatkowe

 • Marcin Sądej

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towaru musi pamiętać o regulacjach dotyczących udzielania gwarancji na towar. W ramach uprawnień gwarancyjnych, gdy towar okaże się wadliwy, nabywca ma m.in. prawo do ubiegania się o wymianę towaru na wolny od wad. W poniższym artykule omówimy...

Kto i kiedy musi mieć NIP?

Kto i kiedy musi mieć NIP?

 • Marcin Sądej

Każda osoba fizyczna posiada numer PESEL. W pewnych przypadkach osoby fizyczne są również zobowiązane do posiadania numeru NIP. Właśnie ta problematyka będzie przedmiotem naszej dzisiejszej analizy. Zastanowimy się bowiem, kto i w jakich okolicznościach musi posługiwać się...

Zasady opodatkowania sprzedaży gruntów rolnych

Zasady opodatkowania sprzedaży gruntów rolnych

 • Marcin Sądej

Często dochodzi do sytuacji, gdy rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne postanawiają dokonać sprzedaży gruntu rolnego. W związku z tym pojawia się pytanie o sposób rozliczenia podatku od tego rodzaju zbycia. Zatem warto pochylić się nad tą kwestią i wyjaśnić, z jakimi rodzajami...

Niezgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym - skutki i konsekwencje podatkowe

Niezgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym - skutki i konsekwencje podatkowe

 • Marcin Sądej

W przypadku darowizny obowiązek podatkowy spoczywa na osobie nabywającej określone rzeczy czy też prawa. W tej sytuacji pojawia się konieczność uregulowania podatku od spadków i darowizn, z czym wiąże się obowiązek dokonania odpowiedniego zgłoszenia do urzędu skarbowego. W naszym...

Usługi budowlane w strefie UE a rozliczenie VAT

Usługi budowlane w strefie UE a rozliczenie VAT

 • Marcin Sądej

Polscy przedsiębiorcy działający w branży budowlanej świadczą swoje usługi nie tylko na terenie RP, ale również i w innych krajach znajdujących się w strefie UE, jak i w krajach trzecich. Taka sytuacja rodzi pytanie co do sposobu rozliczenia podatku VAT w przypadku usług...

Darowizny między małżonkami - czy są dopuszczalne?

Darowizny między małżonkami - czy są dopuszczalne?

 • Marcin Sądej

Darowizny dokonywane między członkami najbliższej rodziny są zjawiskiem powszechnym. Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób prezentuje się zagadnienie dopuszczalności zawierania umowy darowizny pomiędzy małżonkami w różnych ustrojach małżeńskich ....

Stawki ryczałtu dla informatyków

Stawki ryczałtu dla informatyków

 • Marcin Sądej

W ramach naszego dzisiejszego artykułu zastanowimy się, jakie stawki podatku może wybrać informatyk prowadzący własną działalność gospodarczą.

Zmiany w zakresie e-faktur - odroczenie obowiązku stosowania KSeF do 2024 roku

Zmiany w zakresie e-faktur - odroczenie obowiązku stosowania KSeF do 2024 roku

 • Marcin Sądej

Faktury ustrukturyzowane – zwane potocznie e-fakturami – to nowa możliwość dla podatników podatku VAT zobligowanych do dokumentowania wykonania czynności podlegających regulacjom ustawy VAT. Na tym etapie korzystanie z systemu jest dobrowolne, jednak zgodnie z zapowiedziami...

Darowizna od rodziców - czy jest zwolniona z podatku?

Darowizna od rodziców - czy jest zwolniona z podatku?

 • Marcin Sądej

Darowizna pieniędzy od rodziców korzysta ze zwolnienia podatkowego przy założeniu spełnienia warunków ustawowych. Dzisiaj zastanowimy się, jak wygląda sytuacja prawnopodatkowa darowizny w gotówce.

Abolicja podatkowa - czym jest i kogo dotyczy?

Abolicja podatkowa - czym jest i kogo dotyczy?

 • Marcin Sądej

W związku z zakończeniem roku podatkowego podatnicy uzyskujący dochody za granicą muszą pamiętać o opcji zastosowania ulgi abolicyjnej. Warto zatem przypomnieć, na czym polega abolicja podatkowa i kogo może dotyczyć. Kwestie te postaramy się wyjaśnić w poniższej analizie.

Ulga na powrót - rozliczenie w PIT za 2022 rok

Ulga na powrót - rozliczenie w PIT za 2022 rok

 • Marcin Sądej

Z początkiem 2022 roku wprowadzono wiele nowych rozwiązań podatkowych w zakresie PIT, wśród których można wyróżnić kilka ulg podatkowych. W związku ze zbliżającym się rozliczeniem rocznym PIT za 2022 warto przyjrzeć się bliżej niektórym konstrukcjom. W dzisiejszym artykule...

Wstąpienie spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki jawnej

Wstąpienie spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki jawnej

 • Marcin Sądej

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu śmierci wspólnika spółki jawnej i sytuacji, gdy w miejsce zmarłego wstępuje jego spadkobierca. Rozważymy przypadek, gdzie występuje kilku spadkobierców i zastanowimy się, z jakimi skutkami podatkowymi należy się liczyć w...

Pomoc przekazana na rzecz ofiar wojny w Ukrainie a koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy

Pomoc przekazana na rzecz ofiar wojny w Ukrainie a koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy

 • Marcin Sądej

Podatnicy udzielający pomocy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci możliwości potraktowania dokonywanych darowizn i nieodpłatnych świadczeń jako kosztów uzyskania przychodów. Odbywa się to jednak w określonych warunkach, dlatego też warto...

Polski Ład a zasady obliczania składki zdrowotnej

Polski Ład a zasady obliczania składki zdrowotnej

 • Marcin Sądej

Polski Ład nie tylko wykluczył możliwość dokonywania odliczenia od podatku opłaconej składki zdrowotnej, ale również zmienił zasady jej obliczania. Poniżej prezentujemy nowe reguły obliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców.

Ulga na zabytki w Polskim Ładzie - odliczenie wydatków na prace konserwatorskie i remontowe od 2022 r.

Ulga na zabytki w Polskim Ładzie - odliczenie wydatków na prace konserwatorskie i remontowe od 2022 r.

 • Marcin Sądej

Polski Ład zawiera wiele nowych rozwiązań dotyczących wszelkiego rodzaju ulg oraz preferencji podatkowych. Z obszernego katalogu warto wybrać i poddać analizie ulgę na zabytki, wydatki konserwatorskie oraz remontowe. Jest to swoista nowość w prawie podatkowym, dlatego też warto...

Polski Ład a nowe zwolnienia w podatku PIT dla podatników powracających do kraju

Polski Ład a nowe zwolnienia w podatku PIT dla podatników powracających do kraju

 • Marcin Sądej

W ramach pakietu Polski Ład ustawodawca pragnie zrealizować określone cele społeczne. Jednym z nich jest zachęcenie Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju. W tym celu wprowadzono do ustawy PIT specjalne zwolnienie przychodów osób powracających do RP. W dzisiejszym...

Polski Ład a ulga podatkowa dla pracowników

Polski Ład a ulga podatkowa dla pracowników

 • Marcin Sądej

Ciekawym rozwiązaniem w ramach Polskiego Ładu jest preferencja podatkowa określana jako ulga dla pracowników. Polegać ona będzie na odliczeniu od dochodu określonej kwoty wyliczonej według konkretnego wzoru. W ramach dzisiejszego artykułu postaramy się przybliżyć mechanizm...

Polski Ład a zmiany w opodatkowaniu najmu ryczałtem

Polski Ład a zmiany w opodatkowaniu najmu ryczałtem

 • Marcin Sądej

W poprzednim artykule wskazaliśmy, że w ramach Polskiego Ładu zostanie usunięta możliwość amortyzowania nieruchomości mieszkalnych – zarówno wykorzystywanych w działalności gospodarczej, jak i w ramach najmu prywatnego. W dzisiejszym tekście będziemy kontynuować ten wątek...

Polski Ład a wykluczenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Polski Ład a wykluczenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

 • Marcin Sądej

Regulacje Polskiego Ładu to nie tylko nowe preferencje i ulgi dla podatników, ale także zmiany, które mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na rozliczenie podatku PIT. Taką właśnie zmianą jest usunięcie możliwości uwzględniania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od...

Kiedy można wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych?

Kiedy można wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych?

 • Marcin Sądej

Obowiązek zapłaty podatku dotyczy praktycznie każdego obywatela. Często jednak osobista sytuacja może być na tyle trudna, że podatnik nie jest w stanie uregulować zobowiązania podatkowego. W związku z tym warto przedstawić regulacje, które normują kwestię możliwości...

Zwolnienie i wyłączenie składników majątku spod egzekucji

Zwolnienie i wyłączenie składników majątku spod egzekucji

 • Marcin Sądej

Prowadzone wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne zawsze jest dla niego uciążliwym obowiązkiem podatkowym. Warto zatem wiedzieć, że możliwe jest zwolnienie pewnych składników majątku spod egzekucji. Ponadto w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią porównania...

Postępowanie mediacyjne przed sądem

Postępowanie mediacyjne przed sądem

 • Marcin Sądej

Zasadniczo spór pomiędzy osobą fizyczną a organem administracyjnym rozstrzyga sąd administracyjny. Jednakże celem polubownego załatwienia sprawy możliwe jest skorzystanie z instytucji mediacji w toku postępowania sądowego. W ramach dzisiejszego artykułu przyjrzymy się bliżej...

Darowizna pieniędzy - jak uniknąć zapłaty podatku?

Darowizna pieniędzy - jak uniknąć zapłaty podatku?

 • Marcin Sądej

W momencie dokonania darowizny pieniędzy pojawia się bardzo wiele pytań co do podatkowych konsekwencji zawarcia takiej umowy. Jak wiadomo, taka darowizna pod pewnymi warunkami może korzystać z całkowitego zwolnienia od podatku. Przeanalizujmy zatem klasyczne sytuacje...