Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Marcin Sądej

Marcin Sądej

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.

Slim VAT - system uproszczeń w zakresie podatku VAT

Slim VAT - system uproszczeń w zakresie podatku VAT

 • 2021-04-12
 • Marcin Sądej

Szeroko przeprowadzone nowelizacje przepisów podatkowych objęły także podatek od towarów i usług. Wprowadzone od 2021 r. zmiany określono jako „pakiet Slim VAT” i zasadniczo ma on na celu modyfikację przepisów, które doprowadzą do uproszczeń w rozliczeniu podatku VAT....

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

 • 2021-04-02
 • Marcin Sądej

Może zdarzyć się sytuacja, gdy jedna nieruchomość ma kilku współwłaścicieli. Nie zawsze wszyscy są zainteresowani dalszym trwaniem takiego stanu rzeczy, w związku z czym można podjąć procedurę zniesienia współwłasności. O tym, jakie skutki cywilne oraz podatkowe wywołuje...

Zakup towaru z Aliexpress - czy trzeba płacić cło?

Zakup towaru z Aliexpress - czy trzeba płacić cło?

 • 2021-03-26
 • Marcin Sądej

W ostatnich latach handel internetowy przybrał na sile. Sporo towarów jest zamawianych poprzez chiński portal Aliexpress. Osoby fizyczne importujące towary z Chin mogą zastanawiać się, czy w tym przypadku konieczne jest naliczanie cła. Postaramy się przyjrzeć bliżej tej...

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

 • 2021-03-22
 • Marcin Sądej

Udziały, które dana osoba posiadania w spółce z o.o., mogą zostać umorzone, co oznacza de facto ich całkowitą likwidację wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tychże udziałów. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej instytucji, przeanalizujemy rodzaje umorzenia...

Uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa

Uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa

 • 2021-03-19
 • Marcin Sądej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje osobne tryby postępowania w zakresie ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa. Dodatkowo w tym zakresie obowiązują określone prawem domniemania, które w drodze przedstawienia odpowiednich dowodów mogą być obalone. W poniższym artykule przyjrzymy...

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

 • 2021-03-15
 • Marcin Sądej

Użytkowanie wieczyste jest szczególnym rodzajem prawa cywilnego. Osoby korzystającego z tego rodzaju prawa są zainteresowane przekształceniem go w prawo własności. W kontekście tego zagadnienia warto zatem zastanowić się nad przepisami regulującymi proces przekształcenia...

Jak przywrócić termin na wniesienie odwołania?

Jak przywrócić termin na wniesienie odwołania?

 • 2021-03-08
 • Marcin Sądej

Jednym z podstawowych praw, które przysługują stronie postępowania, jest prawo do wniesienia odwołania od decyzji. Przepisy określają konkretny termin, w którym taki dokument można złożyć. Z uwagi na różne sytuacje życiowe strona może nie mieć możliwości dotrzymania terminu....

Kiedy można ubezwłasnowolnić osobę fizyczną?

Kiedy można ubezwłasnowolnić osobę fizyczną?

 • 2021-03-05
 • Marcin Sądej

Z pewnością wiele osób słyszało o ubezwłasnowolnieniu osoby fizycznej. Z uwagi na dość ogóle wyobrażenia na ten temat warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. W naszym dzisiejszym artykule szczególną uwagę zwrócimy na udzielenie odpowiedzi na pytanie: kiedy można...

Dziedziczenie przez małoletnie dzieci

Dziedziczenie przez małoletnie dzieci

 • 2021-03-01
 • Marcin Sądej

W przypadku śmierci spadkodawcy mamy do czynienia z otwarciem spadku oraz kręgiem spadkobierców powołanych do dziedziczenia. Krąg spadkobierców może być bardzo szeroki i niekoniecznie musi obejmować członków najbliższej rodziny. Zasadniczo większych wątpliwości nie wywołuje...

Kiedy można wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych?

Kiedy można wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych?

 • 2021-02-26
 • Marcin Sądej

Obowiązek zapłaty podatku dotyczy praktycznie każdego obywatela. Często jednak osobista sytuacja może być na tyle trudna, że podatnik nie jest w stanie uregulować zobowiązania podatkowego. W związku z tym warto przedstawić regulacje, które normują kwestię możliwości...

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

 • 2021-02-22
 • Marcin Sądej

Jedną z form nabycia tytułu własności nieruchomości jest jej zasiedzenie. Jest to o tyle ciekawa instytucja prawna, że do nabycia nie dochodzi tutaj w drodze żadnej umowy pomiędzy konkretnymi stronami. Dana osoba uzyskuje tytuł własności do nieruchomości z uwagi na okoliczności...

Unieważnienie małżeństwa - jak i kiedy można unieważnić małżeństwo?

Unieważnienie małżeństwa - jak i kiedy można unieważnić małżeństwo?

 • 2021-02-15
 • Marcin Sądej

Małżonkowie, którzy nie chcą pozostawać w związku małżeńskim, najczęściej korzystają z instytucji rozwodu. Trzeba jednak pamiętać, że przepisy przewidują również procedurę unieważnienia małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa należy w sposób wyraźny odróżnić od...

Darowizny pomiędzy małżonkami - czy są dopuszczalne?

Darowizny pomiędzy małżonkami - czy są dopuszczalne?

 • 2021-02-08
 • Marcin Sądej

Darowizny dokonywane między członkami najbliższej rodziny są zjawiskiem powszechnym. Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób prezentuje się zagadnienie dopuszczalności zawierania umowy darowizny pomiędzy małżonkami w różnych ustrojach małżeńskich. Problematyka ta będzie...

Skutki zawarcia umowy cywilnej bez zgody drugiego małżonka

Skutki zawarcia umowy cywilnej bez zgody drugiego małżonka

 • 2021-02-05
 • Marcin Sądej

Małżonkowie pozostający w ustroju wspólności małżeńskiej posiadają pełnię praw co do przedmiotów majątkowych objętych wspólnością. To z kolei przekłada się na kwestię zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących składników majątku wspólnego. W naszym dzisiejszym...

Prawa konsumenta wobec nieuczciwego sprzedawcy

Prawa konsumenta wobec nieuczciwego sprzedawcy

 • 2021-01-29
 • Marcin Sądej

W dobie trwającej pandemii koronawirusa ogromna ilość transakcji handlowych przeniosła się do Internetu. Z uwagi na stale zwiększającą się liczbę zakupów online istnieje ryzyko, że konsument trafi na nieuczciwego sprzedawcę. W związku z tym warto przeanalizować, jakie prawa ma...

Możliwość podważenia treści testamentu

Możliwość podważenia treści testamentu

 • 2021-01-25
 • Marcin Sądej

Testament jest rozporządzeniem ostatniej woli spadkodawcy. Z uwagi jednak na różne okoliczności faktyczne spadkobiercy mogą być zainteresowani podważeniem treści testamentu. Tego typu sytuacje są dość częste, w związku z czym w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie...

Różnica między darowizną a świadczeniem alimentacyjnym na rzecz dzieci

Różnica między darowizną a świadczeniem alimentacyjnym na rzecz dzieci

 • 2021-01-22
 • Marcin Sądej

Rodzice dokonują różnego rodzaju transferów środków pieniężnych na rzecz swoich dzieci. Cel przekazywania pieniędzy może być różny, począwszy od chęci pomocy w bieżących potrzebach życiowych, po wsparcie w realizowaniu różnego rodzaju inwestycji majątkowych. Okazuje się,...

Nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości ryczałtem

Nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości ryczałtem

 • 2021-01-18
 • Marcin Sądej

Początek 2021 r. przyniósł wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. W całym gąszczu nowych przepisów warto zwrócić uwagę na nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości podatkiem ryczałtowym. Wprowadzona w tym zakresie nowelizacja przewiduje korzystne zmiany dla...

Odpowiedzialność za długi małżonka - czy żona zawsze odpowiada za długi męża i odwrotnie?

Odpowiedzialność za długi małżonka - czy żona zawsze odpowiada za długi męża i odwrotnie?

 • 2021-01-15
 • Marcin Sądej

Zagadnienie odpowiedzialności małżonka za długi współmałżonka jest od zawsze tematem, który wzbudza spore zainteresowanie. Nie może to zresztą dziwić, skoro każdy z małżonków dba o zabezpieczenie swoich interesów majątkowych. W rezultacie warto odpowiedzieć sobie na...

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

 • 2021-01-11
 • Marcin Sądej

Nowy rok przyniósł wiele zmian w przepisach prawnych. W przeważającej większości przypadków nałożono na obywateli nowe obowiązki. Warto zauważyć, że w ramach powinności pojawił się od 1 stycznia 2021 r. obowiązek zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło. W poniższych...

Ryczałt ewidencjonowany od 1 stycznia 2021 - nowe zasady

Ryczałt ewidencjonowany od 1 stycznia 2021 - nowe zasady

 • 2021-01-04
 • Marcin Sądej

Ustawodawca przewidział liczne zmiany w przepisach aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego. Jedną z ciekawszych nowelizacji jest ta dotycząca ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego, ponieważ od 1 stycznia 2021 r. poszerzeniu ulegnie zarówno katalog stawek podatkowych, jak i...

Sądowe stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez spadkodawcę

Sądowe stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez spadkodawcę

 • 2021-01-01
 • Marcin Sądej

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest stwierdzenie jej zasiedzenia. Aby było to możliwe, musi upłynąć ustawowo określony czas, w którym dana osoba jest w posiadaniu nieruchomości. Może się jednak zdarzyć, że pomimo upływu wskazanego okresu ta osoba nie...

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

 • 2020-12-29
 • Marcin Sądej

Kodeks cywilny przewiduje kilka sytuacji, w której strona umowy sprzedaży ma prawo do odstąpienia od umowy. Owo prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży może wynikać zarówno ze zgodnej woli stron, i wtedy odpowiedni zapis powinien zostać zawarty w treści umowy, jak również prawo do...

Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką

Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką

 • 2020-12-28
 • Marcin Sądej

W zawartych umowach strony zastrzegają wpłacić na poczet zobowiązania określoną kwotę tytułem zaliczki lub zadatku. Choć w języku potocznym często używa się pojęć zadatku i zaliczki zamiennie, to jednak są to dwie odrębne instytucje prawne, wywołujące różne skutki...

Nowa opłata cukrowa od 01.01.2021 dla przedsiębiorców

Nowa opłata cukrowa od 01.01.2021 dla przedsiębiorców

 • 2020-12-23
 • Marcin Sądej

Nowy rok niesie dla przedsiębiorców wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. W tym kontekście warto wspomnieć o całkiem nowym obowiązku, jakim jest opłata cukrowa. W poniższym artykule zastanowimy się, jaki jest zakres podmiotowy oraz przedmiotowy tego nowego zobowiązania...

Zapis windykacyjny a dziedziczenie testamentowe

Zapis windykacyjny a dziedziczenie testamentowe

 • 2020-12-18
 • Marcin Sądej

W przypadku dziedziczenia testamentowego możemy mieć do czynienia z różnymi rozporządzeniami w ramach ostatniej woli testatora. W tym zakresie funkcjonuje wiele bardziej oraz mniej znanych instytucji prawnych. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się szczególną formą rozporządzenia...

50% koszty uzyskania przychodu a ulga dla młodych

50% koszty uzyskania przychodu a ulga dla młodych

 • 2020-12-07
 • Marcin Sądej

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się nad sytuację, w której podatnik do 26. roku życia osiąga dochody z tytułu umowy o pracę wraz z przeniesieniem praw autorskich. W kontekście takich okoliczności należy rozpatrzyć, jaka korelacja występuje pomiędzy ulgą dla młodych a...

Umowa-zlecenie między osobami fizycznymi a ZUS

Umowa-zlecenie między osobami fizycznymi a ZUS

 • 2020-11-30
 • Marcin Sądej

Umowa-zlecenie jest klasycznym przykładem umowy cywilnoprawnej. Należy pamiętać, że choć w typowych warunkach stronami takiej umowy są osoba fizyczna oraz przedsiębiorca, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa-zlecenie została zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi...

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

 • 2020-11-27
 • Marcin Sądej

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać zarząd, w skład którego wchodzą członkowie zarządu pełniący podstawowe funkcje związane z kierowaniem sprawami spółki. Członek zarządu może pełnić swoją funkcję zarówno za wynagrodzeniem, jak również...

Nowy JPK VAT od października 2020

Nowy JPK VAT od października 2020

 • 2020-11-23
 • Marcin Sądej

Nowością w zakresie podatku VAT jest wprowadzony od 1 października 2020 r. obowiązek przesyłania formularza JPK VAT. Tego rodzaju plik ma zastąpić podwójny obowiązek, który dotychczas spoczywał na podatnikach, tj. przesyłanie zarówno plików JPK, jak i osobne przesyłanie...

Czy urząd skarbowy może dokonać oględzin mieszkania?

Czy urząd skarbowy może dokonać oględzin mieszkania?

 • 2020-11-16
 • Marcin Sądej

Urzędy skarbowe są wyposażone w wiele uprawnień względem możliwości weryfikacji obowiązków podatników. W tym zakresie chodzi przede wszystkim o sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku przez podatników. Pojawia się pytanie, jak dalece US może ingerować w prawa podatnika i...

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym przez podatnika

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym przez podatnika

 • 2020-11-06
 • Marcin Sądej

Powszechnie znaną i stosowaną instytucją pozwalającą na uniknięcie odpowiedzialności karnoskarbowej jest czynny żal. Należy jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji istnieje możliwość złożenia czynnego żalu. Opcja ta jest wykluczona m.in. w przypadku, gdy urząd skarbowy...

Obowiązek raportowania o strategii podatkowej od 2021 przez podatników podatku CIT

Obowiązek raportowania o strategii podatkowej od 2021 przez podatników podatku CIT

 • 2020-10-26
 • Marcin Sądej

Projekt nowelizacji ustawy CIT zakłada, że od 1 stycznia 2021 r. na podatnikach podatku CIT będzie spoczywał kolejny obowiązek w postaci raportowania o realizowanej strategii podatkowej. Planowane regulacje przewidują zatem nałożenie dalszych powinności na przedsiębiorców. W...

Wymiana towaru na wolny od wad w ramach gwarancji

Wymiana towaru na wolny od wad w ramach gwarancji

 • 2020-10-23
 • Marcin Sądej

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towaru musi pamiętać o regulacjach dotyczących udzielania gwarancji na towar. W ramach uprawnień gwarancyjnych, gdy towar okaże się wadliwy, nabywca ma m.in. prawo do ubiegania się o wymianę towaru na wolny od wad. W poniższym artykule omówimy...

Zmiany w zakresie stosowania ulgi abolicyjnej

Zmiany w zakresie stosowania ulgi abolicyjnej

 • 2020-10-19
 • Marcin Sądej

Niemało zamieszania wywołała informacja pojawiająca się w mediach, że z początkiem 2021 r. zostanie zlikwidowana ulga abolicyjna w podatku PIT. Choć na chwilę obecną projekt ustawy nowelizującej jest omawiany w Sejmie i nie wiadomo, jaki ostatecznie kształt przybierze, to warto...

Sprowadzenie auta z zagranicy - akcyza i zwolnienia

Sprowadzenie auta z zagranicy - akcyza i zwolnienia

 • 2020-10-16
 • Marcin Sądej

Samochody osobowe są towarem podlegającym opodatkowaniu akcyzą. Konkretne czynności dotyczące pojazdów powodują powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Co istotne, w pewnych okolicznościach istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy. Tematyka ta będzie...

Działalność nierejestrowana a składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

Działalność nierejestrowana a składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

 • 2020-10-14
 • Marcin Sądej

Działalność nierejestrowana miała być w założeniu formą aktywności podatników, która cechuje się licznymi uproszczeniami oraz ułatwieniami. Kwestia ta odnosi się również do obowiązków względem ZUS. W poniższym artykule zastanowimy się, jak prezentuje się zagadnienie...

Jak skutecznie odwołać darowiznę?

Jak skutecznie odwołać darowiznę?

 • 2020-10-12
 • Marcin Sądej

Tematem naszego dzisiejszego artykułu będzie skuteczne odwołanie darowizny. Umowa darowizny stanowi jedną z najczęściej zawieranych umów w prawie cywilnym. Równie częste są przypadki, w których darczyńca, z różnych względów, postanawia, że chce odwołać pierwotnie dokonaną...

Użyczenie nieruchomości

Użyczenie nieruchomości

 • 2020-10-09
 • Marcin Sądej

Nieruchomości mogą być przedmiotem wielu umów cywilnych. Poza najpopularniejszymi, takimi jak umowa sprzedaży czy umowa najmu, wyróżniamy również użyczenie nieruchomości. Ze względu na specyfikę tego stosunku prawnego warto poświęcić trochę uwagi na bliższą analizę...

Ulga na start w ZUS dla nowych przedsiębiorców

Ulga na start w ZUS dla nowych przedsiębiorców

 • 2020-10-07
 • Marcin Sądej

Zasadniczo osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w ZUS. Trzeba jednak zauważyć, że przy założeniu spełnienia pewnych warunków ustawowych nowy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z „ulgi na...

Zbieg egzekucji co do tego samego składnika majątku

Zbieg egzekucji co do tego samego składnika majątku

 • 2020-10-02
 • Marcin Sądej

Postępowanie egzekucyjne może odbywać się w dwóch trybach. Mamy tutaj na myśli tryb administracyjny oraz tryb sądowy. Co ciekawe, możliwa jest sytuacja, w której dochodzi do różnych postaci zbiegu egzekucji co do tego samego składnika majątku. Problematyka ta będzie przedmiotem...

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

 • 2020-09-27
 • Marcin Sądej

Podatnicy uzyskujący dochody z zagranicy często spotykają się ze sformułowaniem „metoda unikania podwójnego opodatkowania”. Należy zauważyć, że prawidłowe rozliczenie podatku przez polskich rezydentów podatkowych będzie uzależnione właśnie od poprawnego zastosowania...

Ulga IP BOX

Ulga IP BOX

 • 2020-09-23
 • Marcin Sądej

Jednym z bardzo ciekawych rozwiązać, które miało za zadanie pobudzenie gospodarki, jest przyjęta na początku 2019 r. ulga IP BOX. Ta potoczna nazwa odnosi się do określonej preferencji podatkowej w zakresie określonego rodzaju działalności. Tym, którzy jedynie słyszeli o...

Zwolnienie i wyłączenie składników majątku spod egzekucji

Zwolnienie i wyłączenie składników majątku spod egzekucji

 • 2020-09-20
 • Marcin Sądej

Prowadzone wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne zawsze jest dla niego uciążliwym obowiązkiem podatkowym. Warto zatem wiedzieć, że możliwe jest zwolnienie pewnych składników majątku spod egzekucji. Ponadto w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią porównania...

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku

 • 2020-09-16
 • Marcin Sądej

Niemal każdy podatnik wie, że w ramach podatku dochodowego może skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Pomimo tej wiedzy nie zawsze dokładnie potrafimy wyjaśnić, czym właściwie jest kwota wolna od podatku, z czego wynika i jaka dokładnie jest jej wysokość. Warto zatem bliżej...

Kto i kiedy musi mieć NIP?

Kto i kiedy musi mieć NIP?

 • 2020-09-13
 • Marcin Sądej

Każda osoba fizyczna posiada numer PESEL. W pewnych przypadkach osoby fizyczne są również zobowiązane do posiadania numeru NIP. Właśnie ta problematyka będzie przedmiotem naszej dzisiejszej analizy. Zastanowimy się bowiem, kto i w jakich okolicznościach musi posługiwać się...

Postępowanie mediacyjne przed sądem

Postępowanie mediacyjne przed sądem

 • 2020-09-07
 • Marcin Sądej

Zasadniczo spór pomiędzy osobą fizyczną a organem administracyjnym rozstrzyga sąd administracyjny. Jednakże celem polubownego załatwienia sprawy możliwe jest skorzystanie z instytucji mediacji w toku postępowania sądowego. W ramach dzisiejszego artykułu przyjrzymy się bliżej...

Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja z rachunku bankowego

 • 2020-08-31
 • Marcin Sądej

Egzekucja administracyjna dotyczyć może wielu różnych składników majątku dłużnika. Nie ulega większym wątpliwością, że jednym z najczęstszych przypadków jest egzekucja z rachunku bankowego. Z tych też powodów w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią egzekucji z...

Ulga dla młodych - zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia

Ulga dla młodych - zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia

 • 2020-08-27
 • Marcin Sądej

Począwszy od 1 sierpnia 2019 r. w polskim systemie podatkowym obowiązuje ulga dla młodych. Jest to zwolnienie od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia. Należy pamiętać jednak, że zwolnienie to nie ma charakteru nieograniczonego. Warto zatem poznać bliżej regulacje...

Podatek od wzbogacenia

Podatek od wzbogacenia

 • 2020-08-24
 • Marcin Sądej

Podatnicy zawierający umowy cywilnoprawne często spotykają się z informacją o konieczności zapłacenia podatku od wzbogacenia. Wskazać należy, że podatek od wzbogacenia jest jednym z najczęściej pojawiających się zobowiązań podatkowych. Z tego też powodu warto wyjaśnić, jaki...

Odmowa wszczęcia postępowania przez organ administracji

Odmowa wszczęcia postępowania przez organ administracji

 • 2020-08-03
 • Marcin Sądej

Postępowanie administracyjne jest w większości przypadku wszczynane z urzędu lub na wniosek zainteresowanej strony. Trzeba jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach organ administracji ma prawo do odmowy wszczęcia postępowania. W poniższym artykule zajmiemy się analizą tego...

Skarga do sądu administracyjnego

Skarga do sądu administracyjnego

 • 2020-07-30
 • Marcin Sądej

W przypadku istnienia sporu pomiędzy obywatelem a organem państwowym istnieje możliwość odwołania się od wydanego aktu administracyjnego do organu wyższego stopnia. Jeżeli na skutek odwołania utrzymana zostanie w mocy negatywna dla obywatela decyzja, może on skierować sprawę do...

Skarga na czynności egzekucyjne

Skarga na czynności egzekucyjne

 • 2020-07-20
 • Marcin Sądej

Analizowana przez nas skarga na czynności egzekucyjne jest oficjalnym środkiem przysługującym uprawnionemu podmiotowi w toku egzekucji administracyjnej i ma za zadanie podważenie i kwestionowanie podejmowanych czynności. W rezultacie stanowi swego rodzaju środek kontroli wobec działań...

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

 • 2020-07-13
 • Marcin Sądej

Toczące się wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne jest zawsze zjawiskiem uciążliwym. Warto zatem wiedzieć, że w przypadku zaistnienia pewnych zdarzeń dochodzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Skutkiem umorzenia jest uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych oraz brak...

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji po zakończeniu postępowania podatkowego

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji po zakończeniu postępowania podatkowego

 • 2020-07-10
 • Marcin Sądej

Merytoryczne zakończenie postępowania podatkowego przejawia się w wydaniu decyzji. Decyzja ostateczna jest następnie podstawą do egzekwowania określonego obowiązku w stosunku do adresata. Czasem jednak możemy spotkać się z pojęciem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. W...

Bezczynność organu podatkowego

Bezczynność organu podatkowego

 • 2020-07-08
 • Marcin Sądej

Nie jest wielką tajemnicą fakt, że polska administracja państwowa nie należy do najsprawniej funkcjonujących organów w Europie. Podatnicy często mogą mieć wrażenie, że załatwienie ich sprawy trwa zdecydowanie zbyt długo, a organ podatkowy niewiele robi w celu szybkiego...

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

 • 2020-07-06
 • Marcin Sądej

Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej jest bardzo szeroki, przy czym najczęściej będziemy mieli do czynienia z egzekucją z wynagrodzenia, z nieruchomości lub właśnie z egzekucją z ruchomości. W poniższym artykule przeanalizujemy, w jaki sposób przebiega egzekucja z...

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

 • 2020-07-01
 • Marcin Sądej

Nawet najlepiej prosperujące przedsiębiorstwo, wcześniej czy później, może stanąć przed groźbą likwidacji. W poniższym artykule zajmiemy się prawnopodatkową analizą przyczyn oraz skutków likwidacji spółki jawnej. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedna z najpowszechniejszym...

Zabezpieczenie majątku podatnika

Zabezpieczenie majątku podatnika

 • 2020-06-29
 • Marcin Sądej

Powszechnie znane wśród podatników jest postępowanie egzekucyjne mające na celu przymusowe wykonanie obowiązku podatkowego. Trzeba jednak pamiętać, że w polskim systemie prawa funkcjonuje również postępowanie zabezpieczające, którego założeniem jest zabezpieczenie majątku...

Zasady zawierania umów przez Internet

Zasady zawierania umów przez Internet

 • 2020-06-26
 • Marcin Sądej

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych sprawia, że coraz częściej dochodzi do transakcji internetowych. Podstawą każdej transakcji jest odpowiednia umowa zawierana pomiędzy stronami. Z uwagi na kłopotliwość korzystania z formy pisemnej zastanowimy się, jak przedstawiają się...

Podatek od najmu nieruchomości

Podatek od najmu nieruchomości

 • 2020-06-17
 • Marcin Sądej

Uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu nieruchomości należy zaliczyć do jednych z podstawowych źródeł zarobkowania. Jak w każdym przypadku pojawia się kwestia podatków. Z tego też względu w naszym dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania...

Skarga o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem

Skarga o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem

 • 2020-06-12
 • Marcin Sądej

Skarga o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, który jednak nie jest powszechnie znany wśród podatników. Warto jednak zwrócić uwagę na tą instytucję oraz przeanalizować zasady jej funkcjonowania, ponieważ może się okazać, że wiele...

Opodatkowanie pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC

Opodatkowanie pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC

 • 2020-06-02
 • Marcin Sądej

Katalog czynności prawnych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), obejmuje wiele różnych umów. Jedną z najpowszechniejszych umów, do której stosujemy podatek PCC, jest umowa pożyczki. W związku z tym przeanalizujemy typowe problemy związane z...

Najem a dzierżawa – różnice i podobieństwa

Najem a dzierżawa – różnice i podobieństwa

 • 2020-05-14
 • Marcin Sądej

Kodeks cywilny opisuje bardzo wiele możliwych do zawarcia umów. Nie ulega wątpliwości, że część z nich bardzo często pojawia się w obrocie gospodarczym, dzięki czemu stykamy się z nimi prawie na co dzień. Do takich najpopularniejszych umów możemy zaliczyć umowę najmu i umowę...

Strata podatkowa – odliczenie straty od dochodu w kolejnych latach

Strata podatkowa – odliczenie straty od dochodu w kolejnych latach

 • 2020-04-24
 • Marcin Sądej

Powszechnie wiadomo, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wygenerowany dochód. Nie zawsze jednak mamy do czynienia wyłącznie z dochodem. W pewnych sytuacjach podatnicy osiągają bowiem stratę podatkową. Z uwagi na fakt, że strata może być w kolejnych latach odliczona od...

Podatek od spadku - kiedy trzeba zapłacić i ile wynosi

Podatek od spadku - kiedy trzeba zapłacić i ile wynosi

 • 2020-04-09
 • Marcin Sądej

Nabycie spadku jest czynnością prawną, która podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Warto poznać przepisy prawa regulujące te kwestie, tak aby nie narazić się na negatywne konsekwencje związane z nieprawidłowym rozliczeniem podatku od spadku. W poniższym artykule...

Podatek od wygranej w grach i konkursach

Podatek od wygranej w grach i konkursach

 • 2020-04-09
 • Marcin Sądej

Większość potencjalnych przychodów, które może uzyskać podatnik, jest opodatkowania podatkiem PIT. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku przychodów otrzymywanych z tytułu udziału w grach i konkursach. Co ciekawe, istnieje możliwość zastosowania w tym zakresie zwolnień od...

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

 • 2020-04-09
 • Marcin Sądej

Obowiązek zapłaty podatku dotyczy prawie każdego. Trzeba jednak podkreślić, że zasadniczo możliwość dochodzenia zapłaty podatku przez organy podatkowe jest ograniczona w czasie. Dzieje się tak za sprawą instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych. W poniższym artykule...

Przychody ze źródeł nieujawnionych

Przychody ze źródeł nieujawnionych

 • 2020-04-09
 • Marcin Sądej

Pojęcie przychodów ze źródeł nieujawnionych kojarzy się przede wszystkim z sankcyjnym podatkiem, który wynosi aż 75%. Nic zatem dziwnego, że wielu podatników obawia się, że urząd skarbowy może wobec nich zastosować tę wysoką stawkę. W poniższym artykule postaramy się...

Zwolnienie z podatku ze względu na własne cele mieszkaniowe

Zwolnienie z podatku ze względu na własne cele mieszkaniowe

 • 2020-04-09
 • Marcin Sądej

Sprzedaż nieruchomości dokonana przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Jedną z możliwości uniknięcia tego podatku jest skorzystanie ze zwolnienia ze względu na wydatkowanie środków...

Darowizna pieniędzy a podatki

Darowizna pieniędzy a podatki

 • 2020-04-09
 • Marcin Sądej

W momencie dokonania darowizny pieniędzy pojawia się bardzo wiele pytań co do podatkowych konsekwencji zawarcia takiej umowy. Jak wiadomo, taka darowizna pod pewnymi warunkami może korzystać z całkowitego zwolnienia od podatku. Przeanalizujmy zatem klasyczne sytuacje darowizny...

Czynny żal - jak napisać, kiedy złożyć?

Czynny żal - jak napisać, kiedy złożyć?

 • 2020-04-08
 • Marcin Sądej

Co to jest czynny żal, i kiedy można go złożyć? Podatnicy mogą ponosić odpowiedzialność nie tylko podatkową, ale również karnoskarbową. W przypadku popełnienia czynu zabronionego wymienionego w Kodeksie karnym skarbowym podatnikowi grozi określona kara. Przed...

Darowizna przedsiębiorstwa - koszty i podatki

Darowizna przedsiębiorstwa - koszty i podatki

 • 2020-03-20
 • Marcin Sądej

Z powodu różnych sytuacji życiowych podatnik często musi zdecydować się na przekazanie prowadzonego przedsiębiorstwa innej osobie. Najpowszechniejszą formą jest w takim przypadku darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny. W poniższym artykule zajmiemy się zagadnieniem...