Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Obowiązek posiadania terminala płatniczego od stycznia 2022 r.

Polski Ład wprowadza dla pewnych kategorii podatników obowiązek posiadania terminala płatniczego. Obowiązek ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Dlatego też warto zastanowić się, kogo obejmie nowy obowiązek posiadania terminala płatniczego i jakie ewentualne skutki będą wiązać się z niedopełnieniem tego przepisu.

Obowiązek posiadania terminala płatniczego od stycznia 2022 r.

Obowiązek zapewnienia płatności w formie bezgotówkowej

W myśl nowego art. 19a ustawy – Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Z konieczności posiadania terminalu płatniczego wyłączeni są ci przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie o VAT.

Jak zatem widać z przywołanych regulacji, obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych został ściśle powiązany z koniecznością posiadania kasy fiskalnej. Jeżeli dany podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej (bo np. korzysta ze zwolnień w tym zakresie), to automatycznie nie ma on również obowiązku posiadania terminala płatniczego.

Przypomnijmy, że podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych ma obowiązek ewidencjonowania takiej sprzedaży na kasie rejestrującej.

Natomiast od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie przepis stanowiący, że przedsiębiorca, który posiada terminal płatniczy i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, będzie musiał zapewnić połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Obowiązek posiadania terminalu płatniczego, który zapewnia możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej dotyczyć będzie tych przedsiębiorców, którzy korzystają z kasy fiskalnej.

Skutki niedopełnienia obowiązku posiadania terminala płatniczego

Spora grupa konsekwencji podatkowych w związku z niezapewnieniem możliwości dokonywania płatności za pomocą terminalu płatniczego została określona w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi przepisami dodanymi do ustawy VAT – jeżeli podatnik nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, to naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Brak zapewnienia płatności przy pomocy terminalu płatniczego będzie również wiązać się z wykluczeniem możliwości ubiegania się o szybszy, 25-dniowy zwrot podatku VAT. Dotyczyć to będzie okresu rozliczeniowego, w którym naruszenie tego obowiązku zostało stwierdzone oraz za 6 kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po tym okresie rozliczeniowym.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ponadto podatnik pozbawia się możliwości rozliczenia kwartalnego podatku VAT. Tacy przedsiębiorcy są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

  1. w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku – jeżeli stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w drugim miesiącu kwartału – deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
  2. następujący po kwartale, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku – jeżeli stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

WAŻNE!

W przypadku braku terminala płatniczego przedsiębiorcy narażają się na określone sankcje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług. Dotyczy to czasowego wyłączenia możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych oraz prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym.

Przedsiębiorcy posługujący się kasami rejestrującymi w zakresie ewidencjonowania sprzedaży muszą pamiętać, że od nowego roku pojawia się obowiązek posiadania terminalu płatniczego. Obowiązek ten wynika z treści ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Przykłady

 

Przykład z małego sklepu spożywczego: Pani Kowalska prowadzi mały sklep spożywczy w niewielkiej miejscowości. Do tej pory przyjmowała tylko gotówkę, ale z uwagi na nowe przepisy, zdecydowała się zainstalować terminal płatniczy. Wprowadzenie możliwości płatności kartą okazało się korzystne dla jej biznesu, ponieważ wielu klientów, którzy wcześniej unikali zakupów w jej sklepie z powodu braku możliwości płacenia kartą, teraz chętniej tam robią zakupy.

 

Przykład z zakładu fryzjerskiego: Pan Marek, właściciel zakładu fryzjerskiego, przez lata obsługiwał swoich klientów przyjmując wyłącznie płatności gotówkowe. Po wejściu w życie nowych regulacji, zmuszony był zainstalować terminal płatniczy. Początkowo sceptyczny co do tej zmiany, szybko zauważył wzrost liczby klientów, którzy cenią sobie wygodę płatności bezgotówkowych, a także pozytywne opinie dotyczące nowoczesności jego zakładu.

 

Przykład z usług transportowych: Kierowca taksówki, Pan Jacek, przez długi czas akceptował tylko gotówkę jako formę płatności za przejazd. Z powodu nowych wymogów prawnych dotyczących posiadania terminala płatniczego, zdecydował się na zakup urządzenia. Zmiana ta przyniosła niespodziewane korzyści – zwiększyła się liczba klientów korzystających z jego usług, w tym turystów i osób podróżujących służbowo, którzy preferują płatności kartą lub telefonem.

Podsumowanie

 

Wprowadzenie obowiązku posiadania terminala płatniczego od stycznia 2022 r. stanowi istotną zmianę dla polskich przedsiębiorców, zwiększając dostępność płatności bezgotówkowych. Ta nowa regulacja nie tylko wpływa na sposób prowadzenia biznesu, ale także przynosi korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom, poprzez ułatwienie transakcji i zwiększenie wygody płatności.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej lub wsparcia w przygotowaniu dokumentacji związanej z nowymi regulacjami dotyczącymi terminali płatniczych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego przygotowania pism, aby upewnić się, że Twoja działalność jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze