Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Pozwolenie na budowę - kiedy jest wymagane oraz formalności

Pozwolenie na budowę - kiedy jest wymagane oraz formalności

Większość z nas prowadziła lub zamierza prowadzić prace budowlane na terenie swojego obiektu budowlanego. Czasami jest to związane z większą inwestycją polegającą na budowie, czasem wiąże się z drobniejszymi robotami budowlanymi. Prowadząc określone działania na terenie swojej...

Wstrzymanie budowy - formalności i konsekwencje

Wstrzymanie budowy - formalności i konsekwencje

Każdy z nas słyszał zapewne o samowoli budowlanej. Jednak jest to zagadnienie złożone i z pewnością każdy właściciel nieruchomości, potencjalny inwestor powinien mieć wiedzę o tym, jakie konsekwencje prawne wiążą się z samowolą budowlaną i jakich formalności trzeba...

Prawo wejścia na teren sąsiada przy wykonywaniu robót budowlanych

Prawo wejścia na teren sąsiada przy wykonywaniu robót budowlanych

Prawo własności jest prawem chronionym przez Konstytucję RP i inne ustawy. Konstytucja stanowi, że każdy ma prawo do własności i innych praw majątkowych, które podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w...

Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę

Jeśli zaplanujemy rozbiórkę budynku, musimy pamiętać o tym, że nie możemy ot tak przystąpić od razu do jego wyburzania, nie zgłaszając uprzednio tego faktu do odpowiednich organów. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego rozbiórka budynku jest traktowana jako rodzaj robót...

Ukryta wada budowlana

Ukryta wada budowlana

Kolejnym istotnym zagadnieniem z zakresu Prawa budowlanego jest ukryta wada budowlana. W tej sytuacji o ukrytej wadzie budowlanej mówimy najczęściej w kontekście wad budowli lub też innych budynków, w tym wady budynków mieszkalnych. Czasem możemy również spotkać się z pojęciem...

Linia zabudowy w prawie budowlanym

Linia zabudowy w prawie budowlanym

W przypadku chęci rozpoczęcia inwestycji budowlanej, a także poczynienia pierwszych ustaleń co do samej budowy, możemy spotkać się z pojęciem tzw. linii zabudowy. Czym zatem jest linia zabudowy? Według wszystkich obowiązujących definicji linia zabudowy to odległość, w jakiej od...

Budowa w granicy działki

Budowa w granicy działki

Często możemy spotkać się z sytuacją, w której nieruchomość w postaci budynku mieszkalnego stanowi swego rodzaju granicę działki, a zarazem część jej ogrodzenia. Kiedyś sytuacja taka występowała zdecydowanie częściej, a to z uwagi na brak dokładnych regulacji prawnych...

Prawo budowlane - Porady prawne

Porady i artykuły praktycznie na każdy temat z dziedziny Prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami – przydatne dla inwestora, kierownika budowy i wykonawcy. Zagadnienia dotyczące rozgraniczenia, warunków zabudowy, wymogów co do odległości między budynkami, pozwolenia na budowę i zgłoszenia, robót budowlanych, umów.


Znajdą tu Państwo praktyczne podpowiedzi, jak planując budowę własnego domu albo remont i modernizację mieszkania w bloku uniknąć przeróżnych problemów natury prawnej. Jeśli inwestycja, to również problemy na placu bodowy, np. spóźnialscy wykonawcy, nieopłaceni podwykonawcy, problem z odbiorem prac, źle prowadzony dziennik budowy itp. Wiele z prezentowanych tekstów dotyczy sytuacji trudnych, gdy trzeba się uporać z kontrolą nadzoru budowlanego albo podjąć właściwe kroki po źle wykonanych pracach budowlanych.

Przedstawiamy również procedury administracyjne, aby ułatwić Państwu skuteczne działanie w sporze z administracją architektoniczno-budowlaną, w tym między innymi postępowanie o stwierdzenie samowoli budowlanej i procedurę legalizacyjną.


Zapraszamy do lektury, a w sytuacjach problemowych do skorzystania z porad prawnych naszych specjalistów.