Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Posadowienie przez przedsiębiorcę słupów energetycznych na działce

Posadowienie przez przedsiębiorcę słupów energetycznych na działce

Wielu z nas posiada nieruchomości, na których ulokowano różnego rodzaju urządzenia przesyłowe, jak na przykład słupy elektryczne, światłowody, rurociągi itp. Jest to bez wątpienia wykorzystanie cudzego gruntu, bo urządzenia te zawsze są własnością przedsiębiorcy...

Pozwolenie na budowę - kiedy jest wymagane oraz formalności

Pozwolenie na budowę - kiedy jest wymagane oraz formalności

Większość z nas prowadziła lub zamierza prowadzić prace budowlane na terenie swojego obiektu budowlanego. Czasami jest to związane z większą inwestycją polegającą na budowie, czasem wiąże się z drobniejszymi robotami budowlanymi. Prowadząc określone działania na terenie swojej...

Prawo wejścia na teren sąsiada przy wykonywaniu robót budowlanych

Prawo wejścia na teren sąsiada przy wykonywaniu robót budowlanych

Prawo własności jest prawem chronionym przez Konstytucję RP i inne ustawy. Konstytucja stanowi, że każdy ma prawo do własności i innych praw majątkowych, które podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w...

Wstrzymanie budowy - formalności i konsekwencje

Wstrzymanie budowy - formalności i konsekwencje

Każdy z nas słyszał zapewne o samowoli budowlanej. Jednak jest to zagadnienie złożone i z pewnością każdy właściciel nieruchomości, potencjalny inwestor powinien mieć wiedzę o tym, jakie konsekwencje prawne wiążą się z samowolą budowlaną i jakich formalności trzeba...

Odstąpienie od zakupu nieruchomości w związku z samowolą budowlaną

Odstąpienie od zakupu nieruchomości w związku z samowolą budowlaną

Wielu z nas marzy o własnych czterech kątach, często, nie szczędząc sobie wyrzeczeń, przez wiele lat odkładamy na zakup domu albo mieszkania choćby na rynku wtórnym. Kiedy wreszcie osiągnęliśmy swój cel i otworzyliśmy drzwi mieszkania jako jego właściciele, nie rzadko okazuje...

Czy da się obejść miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Czy da się obejść miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

To jedno z często zadawanych przez inwestorów pytań: czy można obejść miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdy nie współgra z moimi planami inwestycyjnymi? Odpowiedź, niestety, nie jest pozytywna, ale nie wszystko stracone. Mimo wejścia w życie miejscowego planu...

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Jeśli zaplanujemy rozbiórkę budynku, musimy pamiętać o tym, że nie możemy ot tak przystąpić od razu do jego wyburzania, nie zgłaszając uprzednio tego faktu do odpowiednich organów. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego rozbiórka budynku jest traktowana jako rodzaj robót...

Ukryta wada budowlana

Ukryta wada budowlana

Kolejnym istotnym zagadnieniem z zakresu Prawa budowlanego jest ukryta wada budowlana. W tej sytuacji o ukrytej wadzie budowlanej mówimy najczęściej w kontekście wad budowli lub też innych budynków, w tym wady budynków mieszkalnych. Czasem możemy również spotkać się z pojęciem...

Linia zabudowy w prawie budowlanym

Linia zabudowy w prawie budowlanym

W przypadku chęci rozpoczęcia inwestycji budowlanej, a także poczynienia pierwszych ustaleń co do samej budowy, możemy spotkać się z pojęciem tzw. linii zabudowy. Czym zatem jest linia zabudowy? Według wszystkich obowiązujących definicji linia zabudowy to odległość, w jakiej od...

Budowa domu w granicy działki

Budowa domu w granicy działki

Często możemy spotkać się z sytuacją, w której nieruchomość w postaci budynku mieszkalnego stanowi swego rodzaju granicę działki , a zarazem część jej ogrodzenia. Kiedyś sytuacja taka występowała zdecydowanie częściej, a to z uwagi na brak dokładnych...

Prawo budowlane - Porady prawne

Porady i artykuły praktycznie na każdy temat z dziedziny Prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami – przydatne dla inwestora, kierownika budowy i wykonawcy. Zagadnienia dotyczące rozgraniczenia, warunków zabudowy, wymogów co do odległości między budynkami, pozwolenia na budowę i zgłoszenia, robót budowlanych, umów.


Znajdą tu Państwo praktyczne podpowiedzi, jak planując budowę własnego domu albo remont i modernizację mieszkania w bloku uniknąć przeróżnych problemów natury prawnej. Jeśli inwestycja, to również problemy na placu bodowy, np. spóźnialscy wykonawcy, nieopłaceni podwykonawcy, problem z odbiorem prac, źle prowadzony dziennik budowy itp. Wiele z prezentowanych tekstów dotyczy sytuacji trudnych, gdy trzeba się uporać z kontrolą nadzoru budowlanego albo podjąć właściwe kroki po źle wykonanych pracach budowlanych.

Przedstawiamy również procedury administracyjne, aby ułatwić Państwu skuteczne działanie w sporze z administracją architektoniczno-budowlaną, w tym między innymi postępowanie o stwierdzenie samowoli budowlanej i procedurę legalizacyjną.


Zapraszamy do lektury, a w sytuacjach problemowych do skorzystania z porad prawnych naszych specjalistów.