Mamy 11 050 opinii naszych Klientów

Eliza Polachowska

Intercyza w trakcie małżeństwa

Intercyza w trakcie małżeństwa

 • 2021-09-13
 • Eliza Polachowska

Każdy z nas słyszał zapewne o pojęciu intercyzy. Kojarzy się ona z umową zawieraną przed ślubem i z brakiem majątku wspólnego. Jednakże w ujęciu prawnym rozumiana jest ona szerzej, o czym mowa w dzisiejszym artykule.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

 • 2021-04-23
 • Eliza Polachowska

Pojęcie zwolnienia dyscyplinarnego pracownika jest powszechnie znane. Wszystkim jest wiadomo, że lepiej unikać w świadectwie pracy zapisu o zastosowaniu...

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

 • 2021-04-16
 • Eliza Polachowska

Nauczyciele należą do szczególnej grupy zawodowej, której prawa i obowiązki reguluje akt prawny o nazwie Karta Nauczyciela. W preambule Karty napisano, że jest to zawód o szczególnej randze społecznej, służący rozwojowi oświaty i wychowaniu. To właśnie nauczyciele kształtują...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

 • 2021-04-09
 • Eliza Polachowska

Zapewne wielu z nas słyszało o możliwości rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Nie wiemy jednak dokładnie, na czym to polega i kto może skorzystać z takiego sposobu zakończenia stosunku pracy. Powszechniejsze są bowiem zwolnienia dyscyplinarne (bez wypowiedzenia) i za...

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

 • 2021-03-29
 • Eliza Polachowska

Wiele osób zapewne wie o tym, że w prawie pracy istnieje instytucja taka jak ochrona przedemerytalna pracownika. Potocznie mówiąc - nie można zwolnić osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, jeżeli niewiele brakuje jej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dzisiejszy artykuł...

Ustalenia ojcostwa dziecka

Ustalenia ojcostwa dziecka

 • 2021-02-01
 • Eliza Polachowska

Oczekując przyjścia na świat dziecka, nikt zapewne nie myśli o tym, że tak szczęśliwy dzień w życiu każdego małżeństwa czy pary żyjącej w nieformalnym związku może w przyszłości nastręczyć wielu życiowych kłopotów. Bowiem wraz z narodzinami dziecka powstają więzi...

Przywrócenie uchybionego terminu

Przywrócenie uchybionego terminu

 • 2021-01-11
 • Eliza Polachowska

Każdemu z nas zapewne zdarzyło się zrobić coś po terminie. W życiu codziennym może to nie powodować negatywnych konsekwencji. Natomiast na gruncie prawnym wygląda to bardziej skomplikowanie. W dzisiejszym artykule omówimy kwestię przywrócenia uchybionego terminu.

Dział spadku - na czym polega?

Dział spadku - na czym polega?

 • 2021-01-08
 • Eliza Polachowska

Z chwilą śmierci bliskiej nam osoby nie zastanawiamy się, jakie to może mieć dla nas konsekwencje w sferze prawnej. Gdy do dziedziczenia dochodzi jeden spadkobierca, to sprawa dziedziczenia jest prosta, ale problemy mogą się pojawić, gdy majątek spadkowy przypada kilku osobom....