Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

r.pr. Eliza Polachowska

Radca prawny, mediator i doradca obywatelski. Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Przez kilka lat pracowała w administracji publicznej, następnie w Kancelariach adwokackich i radcowskich oraz jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Legnicy. Jako radca prawny prowadzi od 2017 roku swoją działalność gospodarczą. Współpracuje również z fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. W ramach edukacji prawnej prowadzi z ramienia stowarzyszenia warsztaty w szkołach dotyczące zagadnień prawnych. W obszarze jej zainteresowań jest prawo rodzinne, cywilne oraz pracownicze.

Odszkodowanie za skrócone wczasy

Odszkodowanie za skrócone wczasy

 • r.pr. Eliza Polachowska

Wybierając się na wakacje, mamy nadzieję na udany odpoczynek. Zdarza się jednak, że wykupiona przez nas usługa nie odpowiada ofercie, którą otrzymaliśmy przed zawarciem umowy. Dzisiejszy artykuł podpowie nam, jakie uprawnienia przysługują podróżnym wobec organizatora wycieczki.

Nierówne udziały w majątku małżonków

Nierówne udziały w majątku małżonków

 • r.pr. Eliza Polachowska

Większość z nas jako małżeństwo ma wspólny majątek. W życiu codziennym mogą pojawić się jednakże sytuacje, co do których możemy mieć wątpliwości, czy nasze działanie jest zgodne z prawem i czy nie pociągnie za sobą negatywnych dla nas konsekwencji. Dzisiejszy artykuł...

Spadek po rodzicach

Spadek po rodzicach

 • r.pr. Eliza Polachowska

Każdy z nas wie, że dzieci dziedziczą po rodzicach. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dzieci nie dojdą do dziedziczenia albo spadek przypadnie pasierbom, czyli dzieciom małżonka spadkodawcy. Dzisiejszy artykuł przedstawia problematykę związaną ze spadkiem po rodzicach.

Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi, dla kogo i jakie dokumenty?

Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi, dla kogo i jakie dokumenty?

 • r.pr. Eliza Polachowska

Każdy z nas spotkał się zapewne z pojęciem świadczenia rehabilitacyjnego. Jednakże w momencie, gdy sami staniemy przed koniecznością ubiegania się o nie, nie zawsze wiemy, jak się do tego zabrać. Dzisiejszy artykuł przybliży tematykę związaną ze świadczeniem...

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie

 • r.pr. Eliza Polachowska

Fakt, że małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, nie oznacza jeszcze, że będą po sobie wyłącznie dziedziczyć. Inaczej będzie wyglądała kwestia dziedziczenia na podstawie ustawy, a inaczej, gdy jeden z małżonków spisze testament. W dzisiejszym artykule omówimy temat związany z...

Dział spadku - na czym polega?

Dział spadku - na czym polega?

 • r.pr. Eliza Polachowska

Z chwilą śmierci bliskiej nam osoby nie zastanawiamy się, jakie to może mieć dla nas konsekwencje w sferze prawnej. Gdy do dziedziczenia dochodzi jeden spadkobierca, to sprawa dziedziczenia jest prosta, ale problemy mogą się pojawić, gdy majątek spadkowy przypada kilku osobom....

Przywrócenie uchybionego terminu

Przywrócenie uchybionego terminu

 • r.pr. Eliza Polachowska

Każdemu z nas zapewne zdarzyło się zrobić coś po terminie. W życiu codziennym może to nie powodować negatywnych konsekwencji. Natomiast na gruncie prawnym wygląda to bardziej skomplikowanie. W dzisiejszym artykule omówimy kwestię przywrócenia uchybionego terminu .

Pozwolenie na budowę - kiedy jest wymagane oraz formalności

Pozwolenie na budowę - kiedy jest wymagane oraz formalności

 • r.pr. Eliza Polachowska

Większość z nas prowadziła lub zamierza prowadzić prace budowlane na terenie swojego obiektu budowlanego. Czasami jest to związane z większą inwestycją polegającą na budowie, czasem wiąże się z drobniejszymi robotami budowlanymi. Prowadząc określone działania na terenie swojej...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

 • r.pr. Eliza Polachowska

Zapewne wielu z nas słyszało o możliwości rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Nie wiemy jednak dokładnie, na czym to polega i kto może skorzystać z takiego sposobu zakończenia stosunku pracy. Powszechniejsze są bowiem zwolnienia dyscyplinarne (bez wypowiedzenia) i za...

Prawo wejścia na teren sąsiada przy wykonywaniu robót budowlanych

Prawo wejścia na teren sąsiada przy wykonywaniu robót budowlanych

 • r.pr. Eliza Polachowska

Prawo własności jest prawem chronionym przez Konstytucję RP i inne ustawy. Konstytucja stanowi, że każdy ma prawo do własności i innych praw majątkowych, które podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w...

Wstrzymanie budowy - formalności i konsekwencje

Wstrzymanie budowy - formalności i konsekwencje

 • r.pr. Eliza Polachowska

Każdy z nas słyszał zapewne o samowoli budowlanej. Jednak jest to zagadnienie złożone i z pewnością każdy właściciel nieruchomości, potencjalny inwestor powinien mieć wiedzę o tym, jakie konsekwencje prawne wiążą się z samowolą budowlaną i jakich formalności trzeba...

Jak napisać testament krok po kroku?

Jak napisać testament krok po kroku?

 • r.pr. Eliza Polachowska

Testament - każdy z nas zna to pojęcie. Większość kojarzy go jednak z testamentem sporządzanym u notariusza. Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, iż prawo polskie przewiduje różne formy wyrażenia przez spadkodawcę swojej ostatniej woli i co może zawierać testament....

Dziedziczenie przez rodzeństwo

Dziedziczenie przez rodzeństwo

 • r.pr. Eliza Polachowska

Rodzeństwo należy do najbliższych członków rodziny zmarłego. Pomimo tego może się zdarzyć, że rodzeństwo w ogóle nie dojdzie do dziedziczenia. Dzisiejszy artykuł przybliży problematykę związaną z dziedziczeniem przez rodzeństwo.

Likwidacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy

 • r.pr. Eliza Polachowska

Z różnych przyczyn pracodawca może powziąć decyzję o likwidacji danego stanowiska pracy i ma do tego prawo. Aby odniosło to jednak pożądany skutek, muszą zostać spełnione szczególne warunki omówione w odrębnej od Kodeksu pracy ustawie, o czym bliżej w...

Ustalenia ojcostwa dziecka

Ustalenia ojcostwa dziecka

 • r.pr. Eliza Polachowska

Oczekując przyjścia na świat dziecka, nikt zapewne nie myśli o tym, że tak szczęśliwy dzień w życiu każdego małżeństwa czy pary żyjącej w nieformalnym związku może w przyszłości nastręczyć wielu życiowych kłopotów. Bowiem wraz z narodzinami dziecka powstają więzi...

Intercyza w trakcie małżeństwa

Intercyza w trakcie małżeństwa

 • r.pr. Eliza Polachowska

Każdy z nas słyszał zapewne o pojęciu intercyzy. Kojarzy się ona z umową zawieraną przed ślubem i z brakiem majątku wspólnego. Jednakże w ujęciu prawnym intercyza rozumiana jest szerzej, o czym mowa w dzisiejszym artykule.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

 • r.pr. Eliza Polachowska

Śmierć bliskiej osoby to zawsze ciężkie przeżycie. Kiedy jednak trochę opadną emocje, musimy zastanowić się nad tym, co zostawiła po sobie zmarła osoba i jakie mogą wyniknąć dla nas tego konsekwencje. W dzisiejszym artykule zostaną omówione kwestie związane z przyjęciem...

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

 • r.pr. Eliza Polachowska

Pojęcie zwolnienia dyscyplinarnego pracownika jest powszechnie znane. Wszystkim jest wiadomo, że lepiej unikać w świadectwie pracy zapisu o zastosowaniu...

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

 • r.pr. Eliza Polachowska

Wiele osób zapewne wie o tym, że w prawie pracy istnieje instytucja taka jak ochrona przedemerytalna pracownika . Potocznie mówiąc - nie można zwolnić osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, jeżeli niewiele brakuje jej do osiągnięcia wieku emerytalnego....

Kupno mieszkania przed ślubem

Kupno mieszkania przed ślubem

 • r.pr. Eliza Polachowska

Decydując się na kupno mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego, wielu z nas zapewne ma wiedzę o tym, że takie mieszkanie nie będzie stanowiło wspólnego majątku małżonków. Pomimo tego, w przypadku orzeczenia rozwodu może się okazać, że małżonek rozwiedziony,...

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

 • r.pr. Eliza Polachowska

Nauczyciele należą do szczególnej grupy zawodowej, której prawa i obowiązki reguluje akt prawny o nazwie Karta Nauczyciela. W preambule Karty napisano, że jest to zawód o szczególnej randze społecznej, służący rozwojowi oświaty i wychowaniu. To właśnie nauczyciele kształtują...

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

 • r.pr. Eliza Polachowska

Nabycie spadku przez uprawnione do tego osoby to nie tylko wstąpienie w ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wywołuje także obowiązki podatkowe. W dzisiejszym artykule omówiona zostanie tematyka uprawomocnienia...

Praca na czarno bez umowy - konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Praca na czarno bez umowy - konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

 • r.pr. Eliza Polachowska

Właściwie każdy mniej więcej wie, na czym polega praca na czarno. Potocznie mówiąc, jest to praca bez umowy i chodzi tu zarówno o brak umowy o pracę, jak i brak umowy cywilnoprawnej. W ujęciu prawnym praca na czarno jest jednak rozumiana nieco szerzej, dlatego dzisiejszy artykuł...