Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Prawo karne

Prawo karne

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

W założeniach ustawodawcy zatarcie skazania ma ułatwiać osobom skazanym za popełnienie przestępstwa dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Nierzadko bowiem po odbyciu kary i związanej z tym resocjalizacji sprawca ma trudności z podejmowaniem pracy lub znalezieniem innych źródeł...

Ważne informacje dla każdego, kto stał się stroną w postępowaniu karnym. Czy jesteś sprawcą, oskarżonym, pokrzywdzonym czy światkiem, tu znajdziesz wiadomości, jakie prawa Ci przysługują, jakie są procedury karne, zasady wykonania kar, zatarcia skazania. Są tu też porady w zakresie wykroczeń, jazdy po alkoholu, mandatów i wykroczeń. Prawo inaczej traktuje nieletnich, którzy dopuścili się czyny zabronionego, o tym również sporo ważnych informacji.