Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

W Polsce uprawnienie do zatrzymania naszego prawa jazdy ma w zasadzie Policja, Starosta, a także Sąd, który zakazem może orzec o obowiązku zwrotu tego dokumentu. Przyczyny odebrania prawa jazdy możemy podzielić na te obligatoryjne i te fakultatywne, które zależą w zasadzie od...

Jazda po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne

Jazda po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne

Prowadzenie pojazdów mechanicznych po tym, jak spożywaliśmy alkohol, jest niedopuszczalne. Co do zasady możemy rozróżnić dwa stany: jeden z nich to stan po spożyciu alkoholu, a drugi – zdecydowanie bardziej poważny – pod wpływem alkoholu. W artykule zajmiemy się oboma...

Co grozi za pobicie?

Co grozi za pobicie?

Przestępstwa można podzielić według kilku kryteriów. Jednym z nich jest zagrożenie karą pozbawienia wolności, wówczas czyny dzielimy na zbrodnie i występki. Na czyn karalny można również spojrzeć pod innym kątem, a mianowicie – jakie dobra chronione ów czyn narusza....

Planowane podniesienie progu przestępstwa przy kradzieży

Planowane podniesienie progu przestępstwa przy kradzieży

Rządowy projekt zmian ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, przewiduje między innymi wprowadzenie zmian w Kodeksie wykroczeń. Przedmiotem nowelizacji jest między innymi zwiększenie granicy, od której kradzież ma...

Czy zamiast paragonu można wystawić fakturę?

Czy zamiast paragonu można wystawić fakturę?

Paragon fiskalny orz faktura VAT to dwa podstawowe dokumenty potwierdzające dokonaną sprzedaż. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zasady wystawiania tych dokumentów są różne w zależności od statusu nabywcy. Natomiast w poniższym artykule zastanowimy się, czy możliwe jest...

Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków?

Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków?

Jak wiadomo, narkotyki to różnego rodzaju substancje, środki, które działają na człowieka w rozmaity sposób – niektóre pobudzają, inne uspokajają, a niektóre wywołują halucynacje. Każdy z nas wie z grubsza, czym są narkotyki, ale przepisy prawa, a w szczególności prawa...

Jak sprawdzić, czy jestem poszukiwany?

Jak sprawdzić, czy jestem poszukiwany?

Życie pisze różne scenariusze. Czasem zdarzy się taka sytuacja, że jakiś błąd z przeszłości nas ściga. Obecnie ludzie znacznie częściej niż kiedyś zmieniają miejsce zamieszkania. Przeprowadzają się nie tylko w granicach Polski, ale równie często wyjeżdżają do innego...

Kradzież w sklepie przez nieletniego

Kradzież w sklepie przez nieletniego

Nieletni również ponoszą (i powinni ponosić) odpowiedzialność za popełnienie czynów zabronionych pod groźbą kary. Powinno się jednak brać pod uwagę ich szczególną sytuację związaną z wiekiem i często niemożnością dokonania pełnej oceny swoich czynów oraz przewidywania...

Co grozi za obrażanie kogoś?

Co grozi za obrażanie kogoś?

Relacje ludzkie często bywają trudne i skomplikowane. Dochodzi do sytuacji, kiedy padają ostre, nieprzyjemne słowa pod czyimś adresem. Czasem również ktoś obrazi drugą osobę. Taka obraza może być zwykłym, powiedzianym w emocjach epitetem w rodzaju: „Ty idioto!”, ale...

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

W polskim ustawodawstwie dotyczącym prawa karnego oraz postępowania karnego istnieje kilka możliwości związanych z poddaniem sprawcy próbie. Również warunkowe umorzenie postępowania karnego jest pewnego rodzaju poddaniem sprawcy próbie i daniem mu szansy, pomimo że dopuścił się...

Zatarcie skazania - kiedy następuje i jak napisać wniosek?

Zatarcie skazania - kiedy następuje i jak napisać wniosek?

W założeniach ustawodawcy zatarcie skazania ma ułatwiać osobom skazanym za popełnienie przestępstwa dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Nierzadko bowiem po odbyciu kary i związanej z tym resocjalizacji sprawca ma trudności z podejmowaniem pracy lub znalezieniem...

Jakie kary za jazdę po alkoholu?

Jakie kary za jazdę po alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu to poważny problem, nie tylko w sensie prawnym. Jest to przede wszystkim zagrożenie dla innych ludzi oraz dla samego kierującego. Ustawodawca stara się z tym niepokojącym zjawiskiem walczyć m.in. poprzez rozbudowany system kar i środków...

Ucieczka z miejsca kolizji a konsekwencje prawne

Ucieczka z miejsca kolizji a konsekwencje prawne

Bardzo często możemy usłyszeć w mediach, że sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Z taką sytuacją można spotkać się dosyć często. Oczywiście należy rozróżnić sytuację, kiedy sprawca ucieka z miejsca kolizji, bowiem jest np.

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

W Kodeksie karnym (K.k.) ustawodawca przewidział kilka możliwych do zasądzenia kar. Do katalogu kar należą: grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Kara pozbawienia wolności orzekana jest w...

Więzienie za alimenty - czyli kara za niepłacenie alimentów

Więzienie za alimenty - czyli kara za niepłacenie alimentów

Wszystko, co aktualnie dzieje się w kwestii alimentów, zawdzięczać można zmianom prawnym, które wprowadzono w 2017 oraz 2018 roku. Dotychczas było tak, że w przypadku zaległości...

Prawo karne - Porady prawne

Postępowanie karne kieruje się szczególnymi prawidłami, a nam, nawet wbrew naszej woli, może się zdarzyć, że staniemy się uczestnikami takiego postępowania, czy to w roli oskarżonego, sprawcy, pokrzywdzonego albo też świadka. W tym dziale każda ze stron takiego postępowania znajdzie przydatne informacje oraz wskazówki z prawa karnego i postępowania karnego. Takich spraw nie wolno lekceważyć, trzeba znać swoje prawa, jak i orientować się w procedurach karnych.

Nie każdy wie, co znaczy warunkowe zawieszenie wykonania kary, a co warunkowe umorzenie postępowania, kiedy można ubiegać się o zastąpienie kary pozbawienia wolności pracami społecznie użytecznymi albo grzywną, i w końcu kiedy dochodzi do zatarcia skazania. Wiele prezentowanych porad prawnych i artykułów dotyczy wykroczeń i mandatów, jazdy po alkoholu, zatrzymania prawa jazdy, grzywien. Prawo inaczej traktuje nieletnich, którzy dopuścili się czynu zabronionego, o tym również sporo informacji.


Każdy ma prawo do obrony, każdy ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, dlatego zachęcamy do lektury i poszerzania wiedzy z zakresu prawa karnego! A jeśli będziemy już uczestnikami postępowania karnego – do aktywnej obrony swojego stanowiska. Przy czym, gdy problem jest poważny, radzimy skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Nasi prawnicy karniści są do Państwa dyspozycji.