Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

W polskim ustawodawstwie dotyczącym prawa karnego oraz postępowania karnego istnieje kilka możliwości związanych z poddaniem sprawcy próbie. Również warunkowe umorzenie postępowania karnego jest pewnego rodzaju poddaniem sprawcy próbie i daniem mu szansy, pomimo że dopuścił się...

Jazda po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne

Jazda po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne

Prowadzenie pojazdów mechanicznych po tym, jak spożywaliśmy alkohol, jest niedopuszczalne. Co do zasady możemy rozróżnić dwa stany: jeden z nich to stan po spożyciu alkoholu, a drugi – zdecydowanie bardziej poważny – pod wpływem alkoholu. W artykule zajmiemy się oboma...

Ucieczka z miejsca kolizji a konsekwencje prawne

Ucieczka z miejsca kolizji a konsekwencje prawne

Bardzo często możemy usłyszeć w mediach, że sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Z taką sytuacją można spotkać się dosyć często. Oczywiście należy rozróżnić sytuację, kiedy sprawca ucieka z miejsca kolizji, bowiem jest np. pod wpływem alkoholu, od sytuacji, gdy...

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

W Kodeksie karnym (K.k.) ustawodawca przewidział kilka możliwych do zasądzenia kar. Do katalogu kar należą: grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Kara pozbawienia wolności orzekana jest w...

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

W Polsce uprawnienie do zatrzymania naszego prawa jazdy ma w zasadzie Policja, Starosta, a także Sąd, który zakazem może orzec o obowiązku zwrotu tego dokumentu. Przyczyny odebrania prawa jazdy możemy podzielić na te obligatoryjne i te fakultatywne, które zależą w zasadzie od...

Więzienie za alimenty - czyli kara za niepłacenie alimentów

Więzienie za alimenty - czyli kara za niepłacenie alimentów

Wszystko, co aktualnie dzieje się w kwestii alimentów, zawdzięczać można zmianom prawnym, które wprowadzono w 2017 oraz 2018 roku. Dotychczas było tak, że w przypadku zaległości...

Zatarcie skazania - kiedy następuje i jak napisać wniosek?

Zatarcie skazania - kiedy następuje i jak napisać wniosek?

W założeniach ustawodawcy zatarcie skazania ma ułatwiać osobom skazanym za popełnienie przestępstwa dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Nierzadko bowiem po odbyciu kary i związanej z tym resocjalizacji sprawca ma trudności z podejmowaniem pracy lub znalezieniem innych źródeł...

Prawo karne - Porady prawne

Postępowanie karne kieruje się szczególnymi prawidłami, a nam, nawet wbrew naszej woli, może się zdarzyć, że staniemy się uczestnikami takiego postępowania, czy to w roli oskarżonego, sprawcy, pokrzywdzonego albo też świadka. W tym dziale każda ze stron takiego postępowania znajdzie przydatne informacje oraz wskazówki z prawa karnego i postępowania karnego. Takich spraw nie wolno lekceważyć, trzeba znać swoje prawa, jak i orientować się w procedurach karnych.

Nie każdy wie, co znaczy warunkowe zawieszenie wykonania kary, a co warunkowe umorzenie postępowania, kiedy można ubiegać się o zastąpienie kary pozbawienia wolności pracami społecznie użytecznymi albo grzywną, i w końcu kiedy dochodzi do zatarcia skazania. Wiele prezentowanych porad prawnych i artykułów dotyczy wykroczeń i mandatów, jazdy po alkoholu, zatrzymania prawa jazdy, grzywien. Prawo inaczej traktuje nieletnich, którzy dopuścili się czynu zabronionego, o tym również sporo informacji.


Każdy ma prawo do obrony, każdy ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, dlatego zachęcamy do lektury i poszerzania wiedzy z zakresu prawa karnego! A jeśli będziemy już uczestnikami postępowania karnego – do aktywnej obrony swojego stanowiska. Przy czym, gdy problem jest poważny, radzimy skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Nasi prawnicy karniści są do Państwa dyspozycji.