Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Prawo karne

Prawo karne

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

W polskim ustawodawstwie dotyczącym prawa karnego oraz postępowania karnego istnieje kilka możliwości związanych z poddaniem sprawcy próbie. Również warunkowe umorzenie postępowania karnego jest pewnego rodzaju poddaniem sprawcy próbie i daniem mu szansy, pomimo że dopuścił się...

Jazda po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne

Jazda po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne

Prowadzenie pojazdów mechanicznych po tym, jak spożywaliśmy alkohol, jest niedopuszczalne. Co do zasady możemy rozróżnić dwa stany: jeden z nich to stan po spożyciu alkoholu, a drugi – zdecydowanie bardziej poważny – pod wpływem alkoholu. W artykule zajmiemy się oboma...

Ucieczka z miejsca kolizji a konsekwencje prawne

Ucieczka z miejsca kolizji a konsekwencje prawne

Bardzo często możemy usłyszeć w mediach, że sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Z taką sytuacją można spotkać się dosyć często. Oczywiście należy rozróżnić sytuację, kiedy sprawca ucieka z miejsca kolizji, bowiem jest np. pod wpływem alkoholu, od sytuacji, gdy...

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

W Kodeksie karnym (K.k.) ustawodawca przewidział kilka możliwych do zasądzenia kar. Do katalogu kar należą: grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Kara pozbawienia wolności orzekana jest w...

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

W Polsce uprawnienie do zatrzymania naszego prawa jazdy ma w zasadzie Policja, Starosta, a także Sąd, który zakazem może orzec o obowiązku zwrotu tego dokumentu. Przyczyny odebrania prawa jazdy możemy podzielić na te obligatoryjne i te fakultatywne, które zależą w zasadzie od...

Więzienie za alimenty - czyli kara za niepłacenie alimentów

Więzienie za alimenty - czyli kara za niepłacenie alimentów

Wszystko, co aktualnie dzieje się w kwestii alimentów, zawdzięczać można zmianom prawnym, które wprowadzono w 2017 oraz 2018 roku. Dotychczas było tak, że w przypadku zaległości...

Zatarcie skazania - kiedy następuje i jak napisać wniosek?

Zatarcie skazania - kiedy następuje i jak napisać wniosek?

W założeniach ustawodawcy zatarcie skazania ma ułatwiać osobom skazanym za popełnienie przestępstwa dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Nierzadko bowiem po odbyciu kary i związanej z tym resocjalizacji sprawca ma trudności z podejmowaniem pracy lub znalezieniem innych źródeł...

Ważne informacje dla każdego, kto stał się stroną w postępowaniu karnym. Czy jesteś sprawcą, oskarżonym, pokrzywdzonym czy światkiem, tu znajdziesz wiadomości, jakie prawa Ci przysługują, jakie są procedury karne, zasady wykonania kar, zatarcia skazania. Są tu też porady w zakresie wykroczeń, jazdy po alkoholu, mandatów i wykroczeń. Prawo inaczej traktuje nieletnich, którzy dopuścili się czyny zabronionego, o tym również sporo ważnych informacji.