Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Michał Berliński

Michał Berliński

Ograniczenia w egzekucji

Ograniczenia w egzekucji

 • 2020-12-21
 • Michał Berliński

Komornik sądowy, o którym pisałem w poprzednim artykule , jest funkcjonariuszem publicznym, który stosując przymus, wykonuje orzeczenia sądów. Jak wiadomo, komornik działa na podstawie przepisów różnych ustaw, a te zawierają...

Prawa i obowiązki komornika sądowego

Prawa i obowiązki komornika sądowego

 • 2020-11-09
 • Michał Berliński

Zawód komornika sądowego w Polsce nie cieszy się wielką popularnością. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż nie każdy lubi oddawać pieniądze, czasem wynika to po prostu z położenia, w jakim się znaleźliśmy, a czasem niestety z celowego działania mającego na celu...

Możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej

 • 2020-11-02
 • Michał Berliński

W ostatnim czasie bardzo dużym zmianom prawnym uległa procedura upadłości konsumenckiej w polskim systemie prawnym. Instytucja upadłości konsumenckiej istnieje od bardzo dawna, jednakże nie była dotychczas popularna, a ilość prowadzonych przez sąd postępowań upadłościowych była...

Ustawa o ochronie zwierząt - poprawki senackie

Ustawa o ochronie zwierząt - poprawki senackie

 • 2020-09-29
 • Michał Berliński

Dyskusja w naszym kraju na temat ustawy o ochronie zwierząt jeszcze nie ucichła, a już jutro zajmie się nią Senat, który do przepisów dokłada wiele poprawek. W niniejszym artykule zajmę się głównie tym, co w tej kwestii proponuje nam Senat RP. Zmiany zgłaszane przez Senat...

Ochrona praw zwierząt - zmiana ustawy (projekt)

Ochrona praw zwierząt - zmiana ustawy (projekt)

 • 2020-09-22
 • Michał Berliński

W ostatnich dniach w Polsce zrobiło się bardzo głośno o tzw. piątce Kaczyńskiego. Projekt ten jest pewną nowością w naszym kraju, choć kilkukrotnie był już omawiany. Jednakże teraz opublikowano go dosyć nagle, szybko trafił pod obrady Sejmu i jednocześnie wywołał wiele...

Dropshipping - czyli handel w Internecie

Dropshipping - czyli handel w Internecie

 • 2020-09-03
 • Michał Berliński

Stosunkowo nowym i zyskującym ostatnio na popularności sposobem handlu w Internecie jest dropshipping, który nie do końca przypomina dotychczasowy sposób handlu, jest bowiem pewną nowością. Zwykle handel w Internecie polegał na kupnie określonego towaru lub też rodzaju towarów albo...

Jazda po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne

Jazda po spożyciu alkoholu - konsekwencje prawne

 • 2020-08-20
 • Michał Berliński

Prowadzenie pojazdów mechanicznych po tym, jak spożywaliśmy alkohol, jest niedopuszczalne. Co do zasady możemy rozróżnić dwa stany: jeden z nich to stan po spożyciu alkoholu, a drugi – zdecydowanie bardziej poważny – pod wpływem alkoholu. W artykule zajmiemy się oboma...

Ucieczka z miejsca kolizji a konsekwencje prawne

Ucieczka z miejsca kolizji a konsekwencje prawne

 • 2020-08-13
 • Michał Berliński

Bardzo często możemy usłyszeć w mediach, że sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Z taką sytuacją można spotkać się dosyć często. Oczywiście należy rozróżnić sytuację, kiedy sprawca ucieka z miejsca kolizji, bowiem jest np.

Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę

 • 2020-08-06
 • Michał Berliński

Jeśli zaplanujemy rozbiórkę budynku, musimy pamiętać o tym, że nie możemy ot tak przystąpić od razu do jego wyburzania, nie zgłaszając uprzednio tego faktu do odpowiednich organów. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego rozbiórka budynku jest traktowana jako rodzaj robót...

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

 • 2020-07-27
 • Michał Berliński

Najem okazjonalny to stosunkowo młoda instytucja w polskim porządku prawnym. Obowiązuje od 2010 roku, lecz w stosunku do zwykłego najmu regulowanego przez przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) wprowadza wiele sztywnych i szczegółowych rozwiązań. Najem okazjonalny może być stosowany tylko...

Nabycie nieruchomości rolnych

Nabycie nieruchomości rolnych

 • 2020-06-23
 • Michał Berliński

Na samym wstępie warto wskazać, iż zasady obrotu nieruchomościami rolnymi uległy znacznej zmianie w kwietniu 2016 roku. Owe zmiany niejako spowodowały zastój na rynku obrotu nieruchomościami...

Weksel in blanco jako zabezpieczenie wierzytelności

Weksel in blanco jako zabezpieczenie wierzytelności

 • 2020-06-15
 • Michał Berliński

Weksel na ogół nie kojarzy się z niczym dobrym. Jednakże weksel jest jednym z najczęstszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności w polskim...

Umowa zawarta telefonicznie - ważność, zawarcie, odstąpienie

Umowa zawarta telefonicznie - ważność, zawarcie, odstąpienie

 • 2020-06-10
 • Michał Berliński

Z rynkowych statystyk wynika, iż coraz częstszym sposobem zawierania umów jest ich zawieranie poza siedzibą przedsiębiorstwa. Takich umów jest już około 50% ze wszystkich zawieranych na...

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

 • 2020-06-03
 • Michał Berliński

W Polsce uprawnienie do zatrzymania naszego prawa jazdy ma w zasadzie Policja, Starosta, a także Sąd, który zakazem może orzec o obowiązku zwrotu tego dokumentu. Przyczyny odebrania prawa jazdy możemy podzielić na te obligatoryjne i te fakultatywne, które zależą w zasadzie od...

Więzienie za alimenty - czyli kara za niepłacenie alimentów

Więzienie za alimenty - czyli kara za niepłacenie alimentów

 • 2020-05-28
 • Michał Berliński

Wszystko, co aktualnie dzieje się w kwestii alimentów, zawdzięczać można zmianom prawnym, które wprowadzono w 2017 oraz 2018 roku. Dotychczas było tak, że w przypadku zaległości...

Formy zatrudnienia przy podleganiu ubezpieczeniu KRUS

Formy zatrudnienia przy podleganiu ubezpieczeniu KRUS

 • 2020-05-21
 • Michał Berliński

W Polsce równolegle obowiązują dwa systemy ubezpieczeń społecznych. Najbardziej znanym jest system Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego pośrednio pracownicy, zleceniodawcy i inni albo bezpośrednio – osoby prowadzące działalność gospodarczą wpłacają składki na...

Długi w spadku

Długi w spadku

 • 2020-04-27
 • Michał Berliński

Często po śmierci bliskiej osoby zaczynamy porządkować sprawy prawne. Czasem może okazać się, że spadek, oprócz majątku w postaci pieniędzy, aktywów, ruchomości bądź nieruchomości, zawiera również zobowiązania osoby zmarłej, czyli po prostu możemy otrzymać długi w...

Ukryta wada budowlana

Ukryta wada budowlana

 • 2020-04-23
 • Michał Berliński

Kolejnym istotnym zagadnieniem z zakresu Prawa budowlanego jest ukryta wada budowlana. W tej sytuacji o ukrytej wadzie budowlanej mówimy najczęściej w kontekście wad budowli lub też innych budynków, w tym wady budynków mieszkalnych. Czasem możemy również spotkać się z pojęciem...

Linia zabudowy w prawie budowlanym

Linia zabudowy w prawie budowlanym

 • 2020-04-21
 • Michał Berliński

W przypadku chęci rozpoczęcia inwestycji budowlanej, a także poczynienia pierwszych ustaleń co do samej budowy, możemy spotkać się z pojęciem tzw. linii zabudowy. Czym zatem jest linia zabudowy? Według wszystkich obowiązujących definicji linia zabudowy to odległość, w jakiej od...

Budowa w granicy działki

Budowa w granicy działki

 • 2020-04-20
 • Michał Berliński

Często możemy spotkać się z sytuacją, w której nieruchomość w postaci budynku mieszkalnego stanowi swego rodzaju granicę działki , a zarazem część jej ogrodzenia. Kiedyś sytuacja taka występowała zdecydowanie częściej, a to z uwagi na brak dokładnych...

Zasiedzenie nieruchomości - nabycie prawa własności poprzez zasiedzenie

Zasiedzenie nieruchomości - nabycie prawa własności poprzez zasiedzenie

 • 2020-04-08
 • Michał Berliński

Większość osób w naszym kraju spotkało się zapewne z terminem zasiedzenia nieruchomości . Termin ten brzmi dosyć ogólnie i trzeba zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę dotyczy. Czy w naszym kraju można stać się właścicielem jakiejś nieruchomości lub też...