Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Zakup towaru z Aliexpress - czy trzeba płacić cło?

W ostatnich latach handel internetowy przybrał na sile. Sporo towarów jest zamawianych poprzez chiński portal Aliexpress. Osoby fizyczne importujące towary z Chin mogą zastanawiać się, czy w tym przypadku konieczne jest naliczanie cła. Postaramy się przyjrzeć bliżej tej problematyce.

Zakup towaru z Aliexpress - czy trzeba płacić cło?

Import towarów z Chin

Unia Europejska opiera się m.in. na wspólnej strefie celnej. Oznacza to, że przemieszczanie towarów pomiędzy krajami UE nie podlega należnościom celnym. Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku nabycia towarów w krajach trzecich, w tym właśnie poprzez chiński portal Aliexpress. Przemieszczenie towarów z Chin na teren UE stanowi import, który zasadniczo podlega ocleniu.

Import towarów w przesyłkach pocztowych

Najczęstszym przypadkiem jest sytuacja, w której import z Chin odbywa się w formie przesyłek pocztowych. Warto więc wskazać, że w takim przypadku obowiązują szczególne zasady rozliczania cła. Otóż zgodnie z art. 65a ustawy – Prawo celne w przypadku doręczania przesyłek przez Pocztę Polską (która jest operatorem pocztowym) zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych, operator jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcy przed wydaniem mu przesyłki.

Następnie tak pobrane należności celne operator pocztowy jest zobowiązany przekazać na rachunek urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy. Ponadto Poczta Polska jest zobowiązana dostarczyć do urzędu celno-skarbowego, w którym przesyłka została przedstawiona, dowód przekazania cła.

Suma powyższych przepisów prowadzi zatem do wniosku, że w przypadku importu towarów z Chin za pośrednictwem operatora pocztowego to na Poczcie Polskiej spoczywa obowiązek pobrania należności celnych od osoby fizycznej. W rezultacie osoba kupująca nie musi dopełniać formalności celnych związanych z ocleniem towaru. To Poczta Polska pobiera ewentualne cło i dokonuje następnie wpłaty do właściwego organu podatkowego.

Należy także podkreślić, że powyższe regulacje dotyczą wyłącznie przesyłek obsługiwanych przez Pocztę Polską. Nie mają one natomiast zastosowania do przesyłek dostarczanych przez prywatne firmy kurierskie. Wobec takich przesyłek obowiązują zasady ogólne, przy czym często firmy te występują jako pełnomocnicy importera i rozliczają podatki z tytułu sprowadzenia towaru z zagranicy w jego imieniu.

WAŻNE!

Import towarów zakupionych na Aliexpress i dostarczanych w przesyłkach pocztowych wiąże się z przeniesieniem obowiązku rozliczenia cła na operatora pocztowego, którym jest Poczta Polska.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie przesyłek z Aliexpress z należności celnych

Trzeba wyjaśnić, że nie w każdym przypadku powstaje konieczność zapłaty cła przy imporcie towarów. W tym zakresie należy wskazać na Rozporządzenie Rady nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych. W wymienionym akcie w art. 23 możemy przeczytać, że zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Pojęcie „towary o niewielkiej wartości” oznacza towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. W myśl natomiast art. 24 wymienionego rozporządzenia zwolnienia nie stosuje się do:

  1. wyrobów alkoholowych;
  2. perfum i wód toaletowych;
  3. tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Powyższa norma nie warunkuje możliwości zastosowania zwolnienia od statusu podmiotu nabywającego. Oznacza to, że ze zwolnienia skorzysta zarówno osoba fizyczna importująca towary, jak i przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Warunkiem jest, aby wartość nie przekraczała 150 euro oraz aby nie były to towary wymienione w art. 24 rozporządzenia.

Ponadto wskażmy, że limit 150 euro odnosi się do każdej przesyłki. To oznacza, że nie jest to limit transakcji w danym okresie. Zatem dana osoba może zamówić dowolną liczbę towarów z Chin i będzie zwolniona z cła, o ile wartość każdej przesyłki nie przekroczy 150 euro.

WAŻNE!

Ze zwolnienia od cła korzystają przesyłki zakupione na Aliexpress, jeżeli ich pojedyncza wartość nie przekracza 150 euro.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zakup towarów z Aliexpress a konieczność rozliczenia podatku VAT

Co ciekawe, import towarów wiąże się nie tylko z koniecznością zapłaty cła, ale również i z obowiązkiem uiszczenia podatku VAT. Import towarów jest bowiem jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Również w tym zakresie istnieje możliwość skorzystania ze zwolnień od VAT.

Po pierwsze wskażmy, że w myśl art. 51 ustawy VAT – wolny od podatku jest import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Zwolnienie nie ma zastosowania do:

  1. napojów alkoholowych;
  2. tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  3. perfum i wód toaletowych.
  4. towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Po drugie, zgodnie z art. 52 ustawy VAT – zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  1. ilość i rodzaj towarów nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;
  2. odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki;
  3. przesyłki mają charakter okazjonalny.

Powyższe zwolnienie stosowane jest pod warunkiem, że wartość przesyłki nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 euro.

Zaprezentowane zwolnienie od podatku VAT dotyczy zatem importu o charakterze typowo prywatnym i niezwiązanym z działalnością gospodarczą osoby importującej. Wskazują na to normy stanowiące o braku charakteru handlowego przesyłek. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z nowelizacją dyrektywy dotyczącej handlu elektronicznego – począwszy od 1 lipca 2021 r. zwolnienia powyższe przestaną obowiązywać.

Odpowiadając zatem na pytanie postawione w tytule, wskazać należy, że zasadniczo zakup towarów z Aliexpress i import do Polski podlega należnościom celnym, przy czym jeżeli wartość przesyłki nie przekracza 150 euro, to cło nie jest naliczane. Warto pamiętać o tej normie w kontekście dokonywania zakupów na chińskim portalu aukcyjnym.

Myślisz o dropshippingu, ale nie wiesz jak wygląda sposób jego rozliczenia? Czy trzeba odprowadzać od niego VAT i czy istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Masz więcej pytań, zadaj je prawnikowi wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze