Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a rejestracja do VAT-R

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają od przedsiębiorcy wskazywania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może posługiwać się wyłącznie adresem do doręczeń. Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy taki przedsiębiorca chciałby zarejestrować się na potrzeby podatku VAT. Jaki adres należy podać w zgłoszeniu VAT-R?

Brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a rejestracja do VAT-R

Dane podlegające wpisowi do CEIDG

Osoba fizyczna chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej musi dokonać zgłoszenia tego faktu do CEIDG. W rejestrze tym ujmowane są istotne dane przedsiębiorcy pozwalające na jego identyfikację. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o CEIDG – zgłoszenie obejmuje adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe.

W konsekwencji podatnik nie musi obecnie wskazywać miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej. Z uwagi na postępującą globalizację oraz cyfryzację możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej z różnych miejsc.

WAŻNE!

Obecnie obowiązujące przepisy wymagają obowiązkowego wskazania adresu do doręczeń. Nie jest natomiast konieczne podawanie w CEIDG adresu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dane objęte obowiązkiem rejestracyjnym VAT

Jeżeli chodzi o obowiązek rejestracyjny w zakresie podatku VAT, to zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy VAT – podatnicy są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Podatnicy zwolnieni od podatku z uwagi na korzystanie ze zwolnień przedmiotowych lub podmiotowych również mogą złożyć takie zgłoszenie.

Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, albo jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

W części B.2. zgłoszenia VAT-R należy wskazać adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika. W rezultacie pojawia się pytanie, jaki adres powinna wpisać osoba, która w CEIDG nie podała stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Sama ustawa VAT nie zawiera definicji siedziby. W tym zakresie konieczne jest sięgnięcie do treści Rozporządzenia wykonawczego UE 282/2011, gdzie w art. 10 czytamy, że „miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika” jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa.

W celu ustalenia tego miejsca uwzględnia się miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, i miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa. W przypadku gdy te kryteria nie pozwalają z całkowitą pewnością określić miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika, decydującym kryterium jest miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie natomiast z art. 11 rozporządzenia 282/2011 „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” oznacza dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, o którym mowa w art. 10 niniejszego rozporządzenia – które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Na użytek stosowania następujących artykułów „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” oznacza dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, o którym mowa w art. 10 niniejszego rozporządzenia, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu świadczenie usług.

Fakt posiadania numeru identyfikacyjnego VAT sam w sobie nie jest wystarczający, by uznać, że podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z przedstawionych regulacji wynika, że adres do doręczeń nie jest jednoznaczny z adresem siedziby czy też adresem miejsca zamieszkania. W zgłoszeniu VAT-R podatnik powinien podać adres zamieszkania, czyli adres, pod którym podejmowane są czynności i decyzje dotyczące zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Potwierdza to również treść wyroku WSA w Warszawie z dnia 04.11.2015 r., III SA/Wa 239/15, gdzie czytamy, że siedzibą osoby fizycznej jest jej miejsce zamieszkania. Przez siedzibę dzielności gospodarczej osoby fizycznej należy rozumieć miejsce, w którym zapadają najważniejsze decyzje z zakresu ogólnego zarządu tą działalnością.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jeśli działalność osoby fizycznej prowadzona jest w innym miejscu niż miejsce jej zamieszkania, za siedzibę działalności gospodarczej należy uznawać miejsce zamieszkania tej osoby, gdyż to w tym miejscu podejmowane są najważniejsze decyzje osoby fizycznej w zakresie kierowania tą działalnością.

Przykład 1.

Osoba fizyczna założyła JDG i w zgłoszeniu CEIDG wskazała jedynie adres do doręczeń, który jednocześnie pokrywa się z jej adresem zamieszkania. W przypadku rejestracji na potrzeby VAT w zgłoszeniu VAT-R należy wskazać adres zamieszkania.

Przykład 2.

Osoba fizyczna założyła JDG i w zgłoszeniu CEIDG wskazała jedynie adres do doręczeń. Jej adres faktycznego zamieszkania znajduje się w innym miejscu. Na potrzeby podatku VAT w zgłoszeniu VAT-R należy podać adres faktycznego zamieszkania a nie adres do doręczeń.

WAŻNE!

Ustawa VAT przez siedzibę osoby fizycznej rozumie jej adres zamieszkania, czyli miejsce, gdzie podejmowane są najważniejsze decyzje osoby fizycznej w zakresie kierowania tą działalnością.

Podsumowanie

 

Warto zatem zapamiętać, że ustawa VAT w odmienny sposób określa siedzibę działalności osoby fizycznej. Nie jest to ani adres do doręczeń, ani też miejsce stałego wykonywania działalności, lecz adres zamieszkania osoby fizycznej.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rejestracji do VAT-R lub innych kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - Dz.U. 2018 poz. 647
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze