Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Polski Ład a ulga podatkowa dla pracowników

Ciekawym rozwiązaniem w ramach Polskiego Ładu jest preferencja podatkowa określana jako ulga dla pracowników. Polegać ona będzie na odliczeniu od dochodu określonej kwoty wyliczonej według konkretnego wzoru. W ramach dzisiejszego artykułu postaramy się przybliżyć mechanizm działania ulgi dla pracowników oraz sposób jej obliczania.

Polski Ład a ulga podatkowa dla pracowników

Zakres podmiotowy ulgi dla pracowników

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, kto ze wspomnianej ulgi będzie mógł skorzystać. Projekt ustawy zakłada, że będą do osoby fizyczne uzyskujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy, czyli na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Dodatkowo projekt zakłada, że wyłączone będą przychody, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa art. 22 ust. 9 pkt 3.

To oznacza, że ulga adresowana jest przede wszystkim do pracowników wykonujących pracę w oparciu o stosunek pracy (i podobne). Ulga nie jest natomiast kierowana do osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa-zlecenie czy umowa o dzieło.

Dodatkowo z przepisów wynika, że z ulgi będą mogli skorzystać ci pracownicy, których roczne przychody (podkreślenia wymaga, że chodzi o przychody a nie dochody) będą mieściły się pomiędzy kwotą 68 412 zł a 133 692 zł.

WAŻNE!

Ulga dla pracowników w ramach Polskiego Ładu dotyczyć ma wyłącznie osób fizycznych wykonujących pracę w oparciu o stosunek służbowy, stosunek pracy, pracę nakładczą i spółdzielczy stosunek pracy, które dodatkowo uzyskują określony przychód. Ulga ta zatem jest dedykowana do tzw. klasy średniej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Mechanizm obliczania ulgi dla pracowników

W myśl nowego art. 26 ust. 2 pkt 2aa ustawy PIT ulga dla pracowników podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W konsekwencji nie jest to ulga odliczana od podatku lecz od dochodu.

Zgodnie z projektowanym art. 26 ust. 4a ustawy PIT kwota ulgi dla pracowników wynosi:

  1. (A × 0,06684549 – 4572,00 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
  2. (A × (– 0,07346090) + 9821,75 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

    – gdzie A oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy PIT.

Przykład 1.

Osoba fizyczna uzyskująca roczny przychód ze stosunku pracy w kwocie 70 000 zł oblicza ulgę w następujący sposób:

(70 000 × 0,06684549 – 4572,00 zł) ÷ 0,17 = 630,50 zł

Osoba fizyczna może zatem od dochodu będącego następnie podstawą opodatkowania odliczyć kwotę 630,50 zł.

Przykład 2.

Osoba fizyczna uzyskująca roczny przychód w kwocie 120 000 zł oblicza kwotę ulgi dla pracowników w następujący sposób

(120 000 × (– 0,07346090) + 9821,75 zł) ÷ 0,17 = 5920,25 zł

Osoba fizyczna może zatem od dochodu będącego następnie podstawą opodatkowania odliczyć kwotę 5920,25 zł

Warto także wskazać, że osoby, które uzyskują przychód większy niż 133 692 zł, w ogóle nie mają prawa do skorzystania z ulgi. Nie jest ona bowiem stosowana proporcjonalnie. Przekroczenie górnej granicy oznacza zatem całkowitą utratę prawo do tej preferencji podatkowej.

WAŻNE!

Ulga dla pracowników zakłada odliczenie określonej kwoty od podstawy opodatkowania. Wysokość ulgi uzależniona jest od przychodu pracownika – im większy przychód pracownika tym większa kwota podlegająca odliczeniu.

Ulga dla pracowników na etapie obliczania zaliczek na podatek

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu stosunku pracy pracodawca, pełniący funkcję płatnika, pobiera miesięczne zaliczki na podatek. Pojawia się zatem pytanie, czy analizowana ulga jest stosowana dopiero na etapie składania rocznego zeznania PIT, czy też już w momencie obliczania i poboru zaliczki.

Projektowany art. 32 ust. 2a ustawy PIT wskazuje, że za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł, płatnik pomniejsza dochód o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa, w wysokości obliczonej według wzoru:

  1. (A × 0,06684549 – 381,00 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
  2. (A × (– 0,07346090) + 818,48 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

    – gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy PIT.

Taka treść przepisu oznacza zatem, że pracodawca już w chwili obliczania zaliczki na podatek ma obowiązek zastosować ulgę dla pracowników. Powoduje to, że każdego miesiąca pracownik będzie otrzymywał większe wynagrodzenie, ponieważ zastosowanie znajdzie wspomniana ulga. Ponadto z treści przepisu wynika, iż pracodawca ma obowiązek stosowania ulgi w chwili obliczania i poboru zaliczek.

Dodatkowo warto wskazać, że na mocy art. 44 ust. 1a pkt 1 ustawy PIT osoby fizyczne uzyskujące dochody ze stosunku pracy z zagranicy bez pośrednictwa płatników są zobowiązane do samodzielnego obliczania i wpłacania zaliczek na podatek. Takie osoby również mogą stosować ulgę dla pracowników według ww. schematu.

WAŻNE!

Ulga dla pracowników ma zastosowanie już w momencie obliczania miesięcznej zaliczki na podatek. Dotyczy to zarówno osób fizycznych uzyskujących przychody za pośrednictwem płatnika, jak i osób fizycznych uzyskujących przychody z zagranicy.

Podsumowując, możemy wskazać, że ulga dla pracowników stanowi istotną preferencję podatkową dla tzw. klasy średniej. Jest to ulga, która polega na odliczeniu określonej kwoty od podstawy opodatkowania. Największy problem może w tym przypadku stanowić poprawne wyliczenie kwoty zarówno w rocznym zeznaniu, jak i na etapie obliczania miesięcznej zaliczki na podatek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze