Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

W aktualnym stanie prawnym sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT po upływie pół roku. To pozwala na możliwość znacznych optymalizacji podatkowych w tym zakresie. Z uwagi na bardzo często powtarzający się proceder ustawodawca zdecydował, że w ramach Polskiego Ładu dokona nowelizacji przepisów odnośnie sprzedaży samochodu po leasingu.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu

Na gruncie podatku dochodowego trzeba wskazać, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy PIT odrębnym źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy ruchomych, jeżeli zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Do nabycia przez podatnika dochodzi w momencie wykupu samochodu osobowego z leasingu. Powyższy przepis ma zastosowanie również do wykupu samochodu z leasingu dokonanego na firmę podatnika w przypadku gdy samochód nie będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności oraz nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

W konsekwencji, jeśli wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie wykorzystywany przez podatnika w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku tej działalności, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej.

Wówczas skutki podatkowe sprzedaży takiego samochodu należy rozważyć pod kątem powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy, czyli odpłatnego zbycia rzeczy. W rezultacie sprzedaż samochodu będzie skutkować powstaniem przychodu, tylko jeżeli nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie (wykupienie z leasingu do majątku prywatnego). Natomiast obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie samochodu będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tego samochodu.

Powyższe rozważania są aktualne również w sytuacji, gdy faktura wykupu wystawiona jest na dane firmowe. Trzeba bowiem podkreślić, że decydujące w tym przypadku jest faktyczne przeznaczenie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 22a ustawy PIT środkami trwałymi są te składniki majątku, które są kompletne, zdatne do użytku, stanowią własność podatnika i są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. W rezultacie samochód, który już z założenia w momencie wykupu nie będzie wykorzystywany na potrzeby firmowe, nie jest środkiem trwałym. Powoduje to w dalszej kolejności, że wykupiony pojazd jest zaliczany bezpośrednio do majątku prywatnego. W przypadku sprzedaży składnika ruchomego stanowiącego majątek prywatny podatek PIT nie występuje, jeżeli od końca miesiąca nabycia upłynęło więcej niż pół roku. Tak samo interpretuje to zagadnienie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 11 stycznia 2016 r., nr ILPB1/4511-1-1505/15-2/AN:

Faktura dokumentująca wykup zostanie wystawiona na leasingobiorcę – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Wnioskodawca zamierza wykupiony przedmiot leasingu (samochód) po zakończeniu umowy leasingu przeznaczyć na cele osobiste, prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Po nabyciu samochód nie będzie już wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej i będzie służyć wyłącznie celom prywatnym. Tym samym nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Sprzedaż przedmiotowego samochodu należy kwalifikować do źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy – określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d przywołanej ustawy. A w konsekwencji, jeśli zbycie przedmiotowego samochodu nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup przedmiotu leasingu), obowiązek podatkowy nie powstanie.

WAŻNE!

Obecnie samochód wykupiony z firmowego leasingu wprost do majątku prywatnego może zostać sprzedany bez podatku PIT po upływie pół roku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiany w zakresie odpłatnego zbycia samochodu wykupionego z leasingu

Powyższe regulacje zostaną zmienione na skutek nowelizacji przepisów ustawy PIT. Otóż zgodnie z nowym brzmieniem art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy PIT przepisów dotyczących sprzedaży „prywatnych” składników majątku nie stosuje się do składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jak natomiast stanowi art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy PIT – do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1 (tj. umowy leasingu).

Powyższe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że w nowym stanie prawnym, aby sprzedaż pojazdu wykupionego z leasingu była wolna od podatku, musi upłynąć okres aż 6 lat. W przypadku sprzedaży pojazdu wycofanego z działalności do majątku prywatnego przed tym okresem uznaje się, że sprzedaż nadal jest wykonywana w ramach źródła przychodu, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykład 1.

Podatnik 20 stycznia 2021 r. wykupił z leasingu firmowego samochód osobowy i przekazał go do swojego majątku prywatnego. W dniu 1 listopada 2021 r. sprzedał samochód i transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu z uwagi na upływ okresu dłuższego niż pół roku.

Przykład 2.

Podatnik 20 stycznia 2022 r. wykupił z leasingu firmowego samochód osobowy i przekazał go do swojego majątku prywatnego. Sprzedał go 1 listopada 2022 r. W tym przypadku będzie to transakcja podlegająca opodatkowaniu, a uzyskany w ten sposób dochód należy potraktować jako pochodzący z działalności gospodarczej. W świetle nowych regulacji podatnik będzie mógł dokonać odpłatnego zbycia tego pojazdu bez podatku dopiero po 1 lutym 2028 r.

WAŻNE!

Na skutek wejścia w życie przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu diametralnie zmienią się zasady opodatkowania sprzedaży pojazdów wykupionych z leasingu do majątku prywatnego. W nowym stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. będzie to możliwe dopiero po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania samochodu z firmy.

Podsumowanie

Podsumowując, aktualne przepisy dotyczące sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu umożliwiają uniknięcie opodatkowania PIT, jeśli sprzedaż nastąpi po upływie sześciu miesięcy od wykupu. Jednakże, w ramach nowelizacji ustawy PIT wprowadzonej przez Polski Ład, okres ten zostanie wydłużony do sześciu lat, co znacząco zmienia podejście do optymalizacji podatkowej w przypadku sprzedaży takich pojazdów.Możemy wskazać, że Polski Ład w zasadniczy sposób wpłynie na istniejącą aktualnie optymalizację podatkową pozwalającą na uniknięcie opodatkowania przy sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu. W świetle nowych przepisów okres opodatkowania takiej sprzedaży zostanie bowiem znacznie wydłużony.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, które pomogą Ci nawigować przez zmieniające się przepisy podatkowe. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
2. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w z dnia 11 stycznia 2016 r., nr ILPB1/4511-1-1505/15-2/AN

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze