Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Zmiana konstrukcyjna pojazdu a akcyza - zmiana od lipca 2022 roku

Z dniem 1 lipca 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku akcyzowego, które rozszerzają zakres czynności podlegających opodatkowaniu. Chodzi w tym przypadku o dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojazdach. W naszym dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej nowym przepisom obowiązującym w tym zakresie.

Zmiana konstrukcyjna pojazdu a akcyza - zmiana od lipca 2022 roku

Zmiana konstrukcyjna pojazdu jako nowa okoliczność rodząca obowiązek w podatku akcyzowym

Podstawowy katalog czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym i obejmujący samochody osobowe to import, WNT czy też sprzedaż takiego pojazdu.

Natomiast z dniem 1 lipca 2022 r. dodano do ustawy o podatku akcyzowym art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy, gdzie możemy przeczytać, że przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy. W konsekwencji przekształcenie pojazdu w samochód osoby stanowi nową okoliczność rodzącą obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym – podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na której ciąży obowiązek złożenia zawiadomienia o dokonaniu w pojeździe samochodowym zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Chociaż regulacja została dodana do ustawy z dniem 1 lipca 2022 r., to jednak należy mieć na uwadze przepisy przejściowe. Otóż zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym, nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r.

Jak zatem widać, zmiany konstrukcyjne pojazdu dokonane przed nowelizacją ustawy rodzą obowiązek podatkowy z dniem 1 lipca 2022 r.

WAŻNE!

Zmiana konstrukcyjna pojazdu polegająca na przekształceniu pojazdu w samochód osobowy jest obecnie czynnością rodzącą konieczność zapłaty akcyzy.

Stawka podatku akcyzowego od zmian konstrukcyjnych pojazdu

Zgodnie z art. 104 ust. 6b ustawy VAT – podstawą opodatkowania z tytułu dokonania omawianych czynności jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego na rynku krajowym pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.

Definicję średniej wartości rynkowej odnajdziemy natomiast w art. 104 ust. 11 ustawy, gdzie podano, że jest to wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym w dniu powstania obowiązku podatkowego średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego samego modelu, rocznika oraz – jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co samochód osobowy odpowiednio powstały w wyniku dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Natomiast stawka podatku akcyzowego została określona w art. 105 ustawy. Wysokość stawki uzależniona jest od rodzaju samochodu oraz od pojemności silnika. Najwyższa stawka wynosząca 18,6% przewidziana jest dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych. Natomiast najniższa – wynosząca 1,55% – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej.

WAŻNE!

W przypadku zmian konstrukcyjnych pojazdów podstawą opodatkowania akcyzą jest średnia wartość rynkowa podobnych pojazdów. Dodajmy, że organ podatkowy ma prawo wezwać podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.

Obowiązek składania deklaracji podatkowych w przypadku zmian konstrukcyjnych pojazdów

Zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy – w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

  1. złożyć deklarację uproszczoną AKC-US, według ustalonego wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego,
  2. dokonać obliczenia i zapłaty akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego
    – nie później jednak niż w dniu złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami o ruchu drogowym o dokonaniu w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, a w przypadku gdy jego sprzedaż odbyła się przed dniem złożenia tego zawiadomienia – w dniu sprzedaży tego samochodu osobowego.

Deklarację uproszczoną podatnik powinien złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, natomiast jeżeli jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarcze, może ją złożyć w postaci papierowej.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Mając zatem na uwadze przepisy przejściowe, możemy wskazać na następujący przykład: Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w maju 2022 r. dokonała zmian konstrukcyjnych w pojeździe powodującym jego przekształcenie w samochód osobowy. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 lipca 2022 r. Deklarację uproszczoną AKC-US należało złożyć do 15 lipca 2022 r., natomiast zapłaty akcyzy dokonać do 1 sierpnia 2022 r.

WAŻNE!

W związku ze zmianą konstrukcyjną pojazdu podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji AKC-US. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą to zrobić w wersji papierowej.

Reasumując, dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe jest obecnie czynnością rodzącą obowiązek złożenia deklaracji oraz zapłacenia podatku akcyzowego. Koniecznie należy także mieć na uwadze przepisy przejściowe, ponieważ obowiązek ten może objąć także zmiany konstrukcyjne dokonane przed 1 lipca 2022 roku.

Przykłady

 

Przekształcenie vana w kampera

Jan Kowalski, zapalony podróżnik, postanowił przekształcić swój van dostawczy w komfortowy kamper. Zmiany konstrukcyjne obejmowały montaż stałego wyposażenia mieszkalnego, w tym łóżka, kuchni i sanitariatów. Przekształcenie to, dokonane we wrześniu 2022 roku, wymagało od Jana złożenia deklaracji uproszczonej AKC-US i zapłacenia akcyzy, zgodnie z nowymi regulacjami. Jan, nieprowadzący działalności gospodarczej, złożył wymaganą deklarację elektronicznie w ciągu 14 dni od dokonania zmian i uregulował należną akcyzę w terminie 30 dni.

 

Modernizacja starego autobusu w pojazd do przewozu osób

Firma transportowa "TransPol" nabyła stary autobus z myślą o jego modernizacji na potrzeby przewozu osób na krótkie dystanse. Zmiany konstrukcyjne przeprowadzone w lipcu 2022 roku obejmowały m.in. wymianę siedzeń na bardziej komfortowe, instalację systemu klimatyzacji oraz adaptację przestrzeni bagażowej. Ze względu na przepisy przejściowe, firma musiała złożyć deklarację i zapłacić akcyzę od wartości rynkowej pojazdu po jego modernizacji, pomimo że zmiany zostały dokonane tuż po wejściu w życie nowych regulacji.

 

Zmiana pickupa w pojazd osobowy

Ewa Nowak, właścicielka małej firmy budowlanej, zdecydowała się na zmianę konstrukcyjną swojego pojazdu typu pickup w celu lepszego dostosowania go do potrzeb swojej rodziny. W sierpniu 2022 roku, pickup przeszedł modyfikację, w tym dodanie dodatkowych siedzeń i zadaszenia przestrzeni ładunkowej, co zmieniło jego charakter na samochód osobowy. Ewa, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, zobligowana była do złożenia deklaracji AKC-US w formie elektronicznej oraz do zapłacenia akcyzy, bazując na średniej wartości rynkowej podobnych samochodów osobowych po dokonaniu zmian konstrukcyjnych.

Podsumowanie

 

Nowe regulacje dotyczące podatku akcyzowego, które weszły w życie 1 lipca 2022 roku, wprowadzają obowiązek podatkowy dla osób dokonujących zmian konstrukcyjnych w pojazdach, przekształcających je na samochody osobowe. Podatnicy, zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, muszą teraz złożyć deklarację uproszczoną AKC-US i zapłacić akcyzę, opartą na średniej wartości rynkowej pojazdu. Zmiana ta podkreśla konieczność świadomości podatkowej wśród właścicieli pojazdów planujących tego typu modyfikacje.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu nowych przepisów o akcyzie lub masz trudności z przygotowaniem deklaracji AKC-US? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu niezbędnych pism. Zapewniamy szybką i skuteczną pomoc dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze