Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Czy handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem?

Z uwagi na znaczne rozszerzenie zakresu podmiotowego ryczałtu ewidencjonowanego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na tę formę opodatkowania. W poniższym artykule zastanowimy się, czy tą formą opodatkowania może być objęta działalność polegająca na handlu samochodami.

Czy handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem?

Kiedy przedsiębiorca nie może korzystać z ryczałtu?

Bardzo ważne jest wskazanie na treść art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku, który podaje, że ryczałt nie przysługuje przedsiębiorcom osiągającym w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Po pierwsze, zwróćmy zatem uwagę, że wyłączenie dotyczy wyłącznie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Nie ma zatem ograniczenia w stosowaniu ryczałtu, jeżeli podatnik zamierza zajmować się handlem samymi pojazdami mechanicznymi.

Dodatkowo wyjaśnijmy, że zgodnie z wykładnią językową – pojazd mechaniczny to pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych.

W zakresie ustalenia właściwej stawki ryczałtu zaznaczmy, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku podatnik stosuje stawkę 3% do działalności usługowej w zakresie handlu.

Jak natomiast podaje art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy – działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Pojęcie „sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż towarów bez zmiany ich substancji czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu. Z kolei w wyroku z 23.01.2013 r., II FSK 1104/11 NSA stwierdził, że:

„Wytwarzaniem nowych wyrobów może być także przetwarzanie rzeczy wcześniej zakupionych w tym celu. Działalność handlowa to sprzedaż towarów w stanie nieprzetworzonym. Poddanie zakupionych towarów jakimś procesom, czynnościom, w wyniku czego zmieniają one swoje cechy, właściwości i powstaje wyrób nowy (mający nowe, niewystępujące wcześniej cechy), jest wytwarzaniem towarów.”

Jeżeli mamy natomiast do czynienia z działalnością komisową, to zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f) ustawy – dla przychodów z prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu stawka wynosi 8,5%.

WAŻNE!

Handel samochodami może korzystać ze stawki 3% ryczałtu. Stawka ta przysługuje także wtedy, gdy samochody są poddawane naprawom. Naprawa rozumiana jako przywrócenie stanu poprzedniego nie jest bowiem przetworzeniem towaru.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

W dalszej części artykułu skupimy się na przedstawionej na wstępie regulacji wyłączającej możliwość stosowania ryczałtu ewidencjonowanego. Spróbujmy zatem wyjaśnić, kiedy mamy do czynienia z częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytych w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f tej ustawy pojęć – „części i akcesoria do pojazdów mechanicznych”. Dlatego zasadne jest powołanie się na znaczenie słownikowe wyrobów będących przedmiotem wyłączenia z ryczałtu oraz będących przedmiotem sprzedaży. Zgodnie ze znaczeniem słownikowym:

  • akcesoria – to dodatkowe, uzupełniające, mniej ważne części czegoś, dodatkowe składniki, wyposażenie potrzebne do wykorzystania czegoś (tom I, str. 9);
  • część – to element jakiejś całości, fragment czegoś dający się wydzielić lub wydzielony, jakaś ilość spośród takich samych elementów tworzących całość, odcinek, kawałek czegoś, ułamek, cząstka, samodzielny przedmiot mogący (wraz z innymi) wejść w skład większej całości.

W konsekwencji pojęcie „część” oznacza przedmiot stanowiący jakiś dający się samodzielnie wyodrębnić element większej całości; część zapasowa, zamienna, element, którym można w maszynie zastąpić element zepsuty, zużyty. Natomiast pojęcie „akcesoria” oznacza dodatkowe składniki wyposażenia czegoś; rzeczy albo szczegóły czegoś niepodstawowe, choć ważne; dodatki do czegoś.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

W konsekwencji należy każdorazowo analizować, czy handel obejmuje urządzenie, które nie jest częścią do pojazdów mechanicznych, ponieważ nie jest to element pojazdu mechanicznego, który jest w nim niezbędny, nie jest to część zamienna, czy też zapasowa, nie jest to element, którym można zastąpić niezbędny w pojeździe element zepsuty albo zużyty. Urządzenie to nie stanowi również rodzaju dodatkowego wyposażenia pojazdu mechanicznego. W konsekwencji wykluczenie z ryczałtu ewidencjonowanego powoduje sprzedaż części samochodowych czy też wyposażenia samochodowego, takiego jak np. foteliki samochodowe czy bagażniki dachowe.

W świetle powyższej definicji należy przyjąć, że nie są akcesoriami kosmetyki samochodowe. Takie kosmetyki nie są istotnym dodatkiem do wyposażenia samochodu.

Podkreślenia także wymaga, że części i akcesoria dotyczyć muszą pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, w konsekwencji wyłączone są wszelkie części i akcesoria do pojazdów poruszających się po wodzie czy w powietrzu. Ponadto wyłącznie dotyczy części i akcesoriów do tych pojazdów, które wyposażone są w silnik, zatem handel częściami i akcesoriami do rowerów również nie powoduje utraty prawa do ryczałtu.

Dodatkowo warto wskazać także na treść wyroku NSA z dnia 04.06.2013 r., II FSK 2172/11:

„Aby daną działalność uznać za działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f u.z.p.d.o.f., przedmiotem sprzedaży muszą być towary handlowe, a więc takie, które zostały zakupione w celu ich dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Istotny jest w związku z tym zamiar, z jakim podatnik dokonuje zakupu części bądź akcesoriów do pojazdów samochodowych.”

W kontekście tego wyroku można zatem przyjąć, że jeżeli podatnik posiada warsztat samochodowy i sprzedaje części do pojazdów samochodowych, które pozostały z naprawy, to taka sprzedaż nie powinna powodować utraty prawa do ryczałtu ewidencjonowanego.

WAŻNE!

Wyłącznie handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych wyposażonych w silnik i poruszających się po trasach lądowych nabytych w celu dalszej odsprzedaży powoduje utratę prawa do wyboru ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania.

Odpowiadając zatem na pytanie postawione w tytule, wskazać należy, że działalność usługowa polegająca na handlu samochodami może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym.

Przykłady

 

Przykład Przedsiębiorcy Samochodowego: Pan Kowalski prowadzi mały salon samochodowy, w którym sprzedaje używane samochody. Po zakupie od klientów, przeprowadza jedynie podstawowe prace serwisowe, aby przywrócić pojazdom pierwotny stan. Następnie sprzedaje je bez dalszych przeróbek czy modernizacji. W tym przypadku, działalność Pana Kowalskiego mogłaby być zakwalifikowana do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, gdyż sprzedaje on samochody w stanie nieprzetworzonym.

 

Przykład Warsztatu Samochodowego: Pani Nowak posiada warsztat samochodowy, który specjalizuje się w naprawach. Często zakupuje części zamienne, które wykorzystuje do napraw pojazdów klientów. W niektórych przypadkach, sprzedaje też te części bezpośrednio klientom. Jednak jej główną działalnością jest świadczenie usług naprawczych, a sprzedaż części stanowi tylko dodatek. Pani Nowak mogłaby rozważać skorzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego dla części swojej działalności związanej bezpośrednio z handlem samochodami, ale nie dla działalności związanej ze sprzedażą części i akcesoriów.

 

Przykład Komisu Samochodowego: Firma AutoMax działa jako komis samochodowy. Zajmuje się ona sprzedażą pojazdów na zlecenie klientów, pobierając prowizję od sprzedaży. Chociaż firma nie posiada własności nad sprzedawanymi pojazdami, jej główną działalnością jest pośrednictwo w handlu samochodami. W takim przypadku, AutoMax mógłby korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, obliczanego od prowizji uzyskanych ze sprzedaży, co stanowi 8,5% według aktualnych przepisów.

Podsumowanie

 

Handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, pod warunkiem, że działalność ta nie obejmuje handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą samochodów w stanie nieprzetworzonym mogą korzystać ze stawki ryczałtu wynoszącej 3%, natomiast działalność komisowa podlega stawce 8,5%. Kluczowe jest zrozumienie i przestrzeganie szczegółowych regulacji prawnych, aby właściwie zaklasyfikować swoją działalność pod kątem opodatkowania.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej opodatkowania handlu samochodami? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji online i pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, aby zapewnić sobie spokój i pewność działania w ramach przepisów podatkowych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930
2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1104/11
3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 04 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2172/11

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze