Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Czy handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem?

Z uwagi na znaczne rozszerzenie zakresu podmiotowego ryczałtu ewidencjonowanego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na tę formę opodatkowania. W poniższym artykule zastanowimy się, czy tą formą opodatkowania może być objęta działalność polegająca na handlu samochodami.

Czy handel samochodami może być opodatkowany ryczałtem?

Kiedy przedsiębiorca nie może korzystać z ryczałtu?

Bardzo ważne jest wskazanie na treść art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku, który podaje, że ryczałt nie przysługuje przedsiębiorcom osiągającym w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Po pierwsze, zwróćmy zatem uwagę, że wyłączenie dotyczy wyłącznie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Nie ma zatem ograniczenia w stosowaniu ryczałtu, jeżeli podatnik zamierza zajmować się handlem samymi pojazdami mechanicznymi.

Dodatkowo wyjaśnijmy, że zgodnie z wykładnią językową – pojazd mechaniczny to pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych.

W zakresie ustalenia właściwej stawki ryczałtu zaznaczmy, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku podatnik stosuje stawkę 3% do działalności usługowej w zakresie handlu.

Jak natomiast podaje art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy – działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Pojęcie „sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż towarów bez zmiany ich substancji czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu. Z kolei w wyroku z 23.01.2013 r., II FSK 1104/11 NSA stwierdził, że:

„Wytwarzaniem nowych wyrobów może być także przetwarzanie rzeczy wcześniej zakupionych w tym celu. Działalność handlowa to sprzedaż towarów w stanie nieprzetworzonym. Poddanie zakupionych towarów jakimś procesom, czynnościom, w wyniku czego zmieniają one swoje cechy, właściwości i powstaje wyrób nowy (mający nowe, niewystępujące wcześniej cechy), jest wytwarzaniem towarów.”

Jeżeli mamy natomiast do czynienia z działalnością komisową, to zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f) ustawy – dla przychodów z prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu stawka wynosi 8,5%.

WAŻNE!

Handel samochodami może korzystać ze stawki 3% ryczałtu. Stawka ta przysługuje także wtedy, gdy samochody są poddawane naprawom. Naprawa rozumiana jako przywrócenie stanu poprzedniego nie jest bowiem przetworzeniem towaru.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

W dalszej części artykułu skupimy się na przedstawionej na wstępie regulacji wyłączającej możliwość stosowania ryczałtu ewidencjonowanego. Spróbujmy zatem wyjaśnić, kiedy mamy do czynienia z częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytych w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f tej ustawy pojęć – „części i akcesoria do pojazdów mechanicznych”. Dlatego zasadne jest powołanie się na znaczenie słownikowe wyrobów będących przedmiotem wyłączenia z ryczałtu oraz będących przedmiotem sprzedaży. Zgodnie ze znaczeniem słownikowym:

  • akcesoria – to dodatkowe, uzupełniające, mniej ważne części czegoś, dodatkowe składniki, wyposażenie potrzebne do wykorzystania czegoś (tom I, str. 9);
  • część – to element jakiejś całości, fragment czegoś dający się wydzielić lub wydzielony, jakaś ilość spośród takich samych elementów tworzących całość, odcinek, kawałek czegoś, ułamek, cząstka, samodzielny przedmiot mogący (wraz z innymi) wejść w skład większej całości.

W konsekwencji pojęcie „część” oznacza przedmiot stanowiący jakiś dający się samodzielnie wyodrębnić element większej całości; część zapasowa, zamienna, element, którym można w maszynie zastąpić element zepsuty, zużyty. Natomiast pojęcie „akcesoria” oznacza dodatkowe składniki wyposażenia czegoś; rzeczy albo szczegóły czegoś niepodstawowe, choć ważne; dodatki do czegoś.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

W konsekwencji należy każdorazowo analizować, czy handel obejmuje urządzenie, które nie jest częścią do pojazdów mechanicznych, ponieważ nie jest to element pojazdu mechanicznego, który jest w nim niezbędny, nie jest to część zamienna, czy też zapasowa, nie jest to element, którym można zastąpić niezbędny w pojeździe element zepsuty albo zużyty. Urządzenie to nie stanowi również rodzaju dodatkowego wyposażenia pojazdu mechanicznego. W konsekwencji wykluczenie z ryczałtu ewidencjonowanego powoduje sprzedaż części samochodowych czy też wyposażenia samochodowego, takiego jak np. foteliki samochodowe czy bagażniki dachowe.

W świetle powyższej definicji należy przyjąć, że nie są akcesoriami kosmetyki samochodowe. Takie kosmetyki nie są istotnym dodatkiem do wyposażenia samochodu.

Podkreślenia także wymaga, że części i akcesoria dotyczyć muszą pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, w konsekwencji wyłączone są wszelkie części i akcesoria do pojazdów poruszających się po wodzie czy w powietrzu. Ponadto wyłącznie dotyczy części i akcesoriów do tych pojazdów, które wyposażone są w silnik, zatem handel częściami i akcesoriami do rowerów również nie powoduje utraty prawa do ryczałtu.

Dodatkowo warto wskazać także na treść wyroku NSA z dnia 04.06.2013 r., II FSK 2172/11:

„Aby daną działalność uznać za działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f u.z.p.d.o.f., przedmiotem sprzedaży muszą być towary handlowe, a więc takie, które zostały zakupione w celu ich dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Istotny jest w związku z tym zamiar, z jakim podatnik dokonuje zakupu części bądź akcesoriów do pojazdów samochodowych.”

W kontekście tego wyroku można zatem przyjąć, że jeżeli podatnik posiada warsztat samochodowy i sprzedaje części do pojazdów samochodowych, które pozostały z naprawy, to taka sprzedaż nie powinna powodować utraty prawa do ryczałtu ewidencjonowanego.

WAŻNE!

Wyłącznie handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych wyposażonych w silnik i poruszających się po trasach lądowych nabytych w celu dalszej odsprzedaży powoduje utratę prawa do wyboru ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania.

Odpowiadając zatem na pytanie postawione w tytule, wskazać należy, że działalność usługowa polegająca na handlu samochodami może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym.

Masz pytania z zakresu prawa podatkowego? Chcesz poradzić się specjalisty, opisz nam swój problem wypełniając formularz poniżej ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze