Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Poza całkowitym zwolnieniem ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje również ulgę mieszkaniową, z której mogą skorzystać te osoby, które przekroczyły termin na zgłoszenie nabycia na formularzu SD-Z2. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat ulgi mieszkaniowej.

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Dla kogo przewidziana jest ulga mieszkaniowa?

Omawiana przez nas ulga została opisana w art. 16 ustawy SD. Tam też możemy przeczytać, że w przypadku nabycia własności nieruchomości mieszkalnej o powierzchni do 110 m2 nie wlicza się tejże powierzchni do podstawy opodatkowania.

Po pierwsze, zauważmy, że ze zwolnienia korzysta nieruchomość mieszkalna do powierzchni 110 m2. W rezultacie zwolnienie nie obejmuje nieruchomości użytkowych. Ponadto w przypadku gdy powierzchnia nieruchomości przekracza 110 m2, to nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu. Następnie należy wskazać, że możliwość skorzystania z ulgi determinowana jest zarówno tytułem nabycia, jak i stopniem pokrewieństwa. Przepis określa bowiem, że ulga mieszkaniowa dotyczy nabycia:

 1. w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
 2. w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
 3. w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.

W tym miejscu warto dodać, że zwolnienie obejmuje wyłącznie budynek mieszkalny. Nie dotyczy natomiast gruntu, na którym posadowiona jest nieruchomość. Powierzchnia gruntu zawsze wlicza się do podstawy opodatkowania.

Podatnik prawo do ulgi mieszkaniowej jest zobowiązany wykazać w zeznaniu SD-3, które składane jest w terminie miesiąca, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Naczelnik US wydaje decyzję podatkową, która określa zakres ulgi mieszkaniowej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Ulga mieszkaniowa w ramach podatku od spadku od spadków i darowizn obejmuje nabycie nieruchomości mieszkalnych do 110 m2. W zależności od stopnia pokrewieństwa określone są różne tytułu nabycia.

Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej

Trzeba również podkreślić, że możliwość zastosowania ulgi mieszkaniowej została uwarunkowana spełnieniem przez podatnika szeregu przesłanek. Prezentowane poniżej warunki muszą być spełnione łącznie:

 1. podatnik jest obywatelem krajów UE lub EOG bądź ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium takiego państwa.
 2. podatnik nie jest właściciel innej nieruchomości mieszkalnej lub też przeniesie własność nieruchomości rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania SD-3 albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 3. podatnik nie jest najemcą nieruchomości mieszkalnej lub, będąc nim, rozwiąże umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania SD-3 albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 4. podatnik będzie zamieszkiwać, będąc zameldowanymi na pobyt stały, w nabytej nieruchomości i jednocześnie nie dokona jej zbycia przez okres 5 lat liczony albo od dnia złożenia zeznania SD-3, albo zawarcia aktu notarialnego bądź od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały.

Szczególnie istotny jest ostatni warunek określający konieczność zamieszkiwania w nabytej nieruchomości oraz niedokonanie sprzedaży przez okres 5 lat. W tym zakresie kluczowe jest wskazanie, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Do ustalenia zatem miejsca zamieszkania potrzebne są według tego przepisu dwa momenty: moment zewnętrzny, tj. faktyczne przebywanie i wewnętrzny, tj. zamiar stałego pobytu, które muszą występować łącznie.

Powyższe oznacza faktyczne przebywanie w tym budynku mieszkalnym, który był przedmiotem nabycia i został objęty ulgą mieszkaniową.

Nie jest zatem wystarczające samo zameldowanie się w nabytej nieruchomości. Podatnik musi faktycznie mieszkać, aby ulga mieszkaniowa mogła znaleźć zastosowanie.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Ulga mieszkaniowa jest dostępna dla tych podatników, którzy spełniają określone w ustawie warunki. Warunki te dotyczą m.in. konieczności zachowania tytułu własności przez określony czas oraz równoczesnego zamieszkiwania i zameldowania w nabytej nieruchomości.

Konsekwencje niedochowania warunków ulgi mieszkaniowej

Jeżeli podatnik nie dopełni w terminie ustawowym warunków do ulgi, to naczelnik US wydaje decyzję podatkową stwierdzającą wygaśnięcie ulgi mieszkaniowej.

W zakresie ewentualnego przedawnienia prawa do wydania nowej decyzji należy wskazać na treść art. 69 Ordynacji podatkowej, gdzie możemy przeczytać, że w razie niedopełnienia przez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do ulgi. W rezultacie termin przedawnienia liczony jest od momentu, kiedy doszło do utraty prawa do ulgi mieszkaniowej.

Warto także dodać, że ustawa o podatku od spadków i darowizn określa dwa przypadki, w których nie dochodzi do wygaśnięcia prawa do ulgi mieszkaniowej. Otóż nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji:

 1. zbycie nieruchomości na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych, albo
 2. zbycie nieruchomości, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innej nieruchomości nastąpiło w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży i łączny okres zamieszkiwania w zbytej i nabytej nieruchomości, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.
  Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Podatnik, który skorzystał z ulgi mieszkaniowej, ale nie dopełnił warunków, musi liczyć się z wygaśnięciem decyzji podatkowej i ustaleniem zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Podsumowując należy przypomnieć o możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej przez podatników podatku od spadków i darowizn. Równocześnie podkreślenia wymaga, że ulga mieszkaniowa jest obwarowana licznymi warunkami, których niespełnienie powoduje utratę prawa do ulgi mieszkaniowej.

Przykłady

 

Przykład pierwszy: Jan Kowalski odziedziczył mieszkanie po swojej babci, której był opiekunem. Mieszkanie to ma 85 m². Jan mieszkał z babcią i opiekował się nią przez ostatnie trzy lata jej życia, co jest potwierdzone umową opieki z notarialnie poświadczonym podpisem. Po śmierci babci, Jan zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, zgłosił nabycie nieruchomości na formularzu SD-Z2, ale po upływie terminu. Dzięki uldze mieszkaniowej, nie musiał płacić podatku od wartości mieszkania, co znacznie obniżyło jego obciążenia podatkowe.

 

Przykład drugi: Małżeństwo Nowaków otrzymało w darowiźnie od rodziców mieszkanie o powierzchni 100 m². Mieszkanie to zostało im przekazane na kilka lat przed planowanym przejściem na emeryturę, by zapewnić im bezpieczeństwo mieszkaniowe. Nowakowie nie posiadali innego mieszkania, co było kluczowym warunkiem do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. W terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny zgłosili to na formularzu SD-3. Dzięki uldze mieszkaniowej zostali zwolnieni z podatku od darowizny, co pozwoliło im zaoszczędzić środki na przyszłą emeryturę.

 

Przykład trzeci: Anna Zięba została spadkobierczynią domu o powierzchni 150 m². Ponieważ dom przekraczał dozwoloną powierzchnię 110 m², część przekraczająca limit - 40 m² - podlegała opodatkowaniu. Anna, będąc spadkobierczynią pierwszej grupy podatkowej, zdecydowała się na sprzedaż domu i zakup mniejszego mieszkania, które mieściło się w ramach ulgi mieszkaniowej. Środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczyła na zakup nowego mieszkania o powierzchni 90 m² w innym mieście, co było podyktowane zmianą miejsca pracy. Dzięki temu, iż spełniła warunki ulgi mieszkaniowej, nie musiała płacić podatku od spadku za część mieszkania do 110 m² oraz skorzystała z ulgi na zakup nowego mieszkania.

Podsumowanie

 

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn stanowi istotne wsparcie dla osób, które nabyły nieruchomość mieszkalną, umożliwiając im znaczące obniżenie lub całkowite uniknięcie obciążenia podatkowego. Dostępna dla szerokiego grona beneficjentów, zależnie od stopnia pokrewieństwa i spełnienia określonych warunków, ulga ta zachęca do inwestowania w nieruchomości mieszkalne, jednocześnie promując stabilność mieszkaniową. Ważne jest, aby potencjalni beneficjenci byli świadomi warunków i terminów, które muszą spełnić, aby skorzystać z ulgi, co pozwala uniknąć niepotrzebnych obciążeń podatkowych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu i skorzystaniu z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn? Skontaktuj się z naszymi ekspertami online, aby otrzymać profesjonalne porady prawne oraz wsparcie w przygotowaniu niezbędnych pism. Zapewniamy szybką i skuteczną pomoc dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze