Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

W życiu codziennym najczęściej nie zastanawiamy się nad dokumentami, które dotyczą naszej nieruchomości, a dopiero gdy okażą się one niezbędne do dokonania konkretnej czynności prawnej – zaczynamy poszukiwać informacji, czym one są i jak je uzyskać. Tego typu sytuacja ma miejsce w przypadku starania się o kredyt hipoteczny przy sprzedaży lub podziale nieruchomości albo przy dokonywaniu wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, gdy trzeba uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów. Kto może uzyskać takie dokumenty i gdzie są wydawane? Jak wygląda procedura i jakie są opłaty? Z dzisiejszego artykułu dowiedzą się Państwo, jak uzyskać wypis z ewidencji gruntów.

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów – czym są i kiedy są potrzebne?

Wypis z rejestru gruntów jest dokumentem, który zawiera wszystkie dane na temat konkretnej nieruchomości oraz jej właścicieli. Najczęściej wraz z wypisem z rejestru gruntów należy uzyskać także wyrys z map ewidencyjnych, czyli informacje z ewidencji gruntów i budynków, które są przedstawione w formie mapy. Wypis z rejestru gruntów zawiera przede wszystkim dane właściciela nieruchomości, dane samej nieruchomości, w szczególności adres, oznaczenie działki, obręb ewidencyjny, numer księgi wieczystej, powierzchnię i przeznaczenie działki oraz informacje o znajdujących się na działkach ewidencyjnych budynkach, które nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności, a w których znajdują się lokale niestanowiące odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Wypis z rejestru gruntów jest sporządzony w formie tabeli, podczas gdy wyrys z mapy ewidencyjnej jest przedstawiony w formie graficznej.

Wypis z rejestru gruntów może być potrzebny przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości, założeniu księgi wieczystej, zleceniu sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości, w sprawie o dział spadku, przy podziale nieruchomości czy na żądanie organów administracji publicznej lub realizujących zadania związane z gruntami, których dotyczy wypis. Wypis oraz wyrys z rejestru gruntów należy także uzyskać przy staraniu się o kredyt hipoteczny.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kto może uzyskać wypis z rejestru gruntów?

W celu uzyskania wypisu z rejestru gruntów należy wystąpić ze stosownym wnioskiem. Wypis z rejestru gruntów może uzyskać właściciel nieruchomości, osoba, która ma prawo do dysponowania nieruchomością, a także osoba albo przedsiębiorstwo, którzy mają prawne powody uzyskania takiego dokumentu.

Gdzie składa się wniosek?

Wniosek o wypis lub wyrys z rejestru gruntów można złożyć w dowolnym momencie, w zależności od potrzeb. Wnioski rozpoznają starostwa powiatowe albo urzędy miasta. Właściwość starostwa albo urzędu ustala się na podstawie położenia danej nieruchomości. Wniosek należy więc złożyć w tym starostwie albo urzędzie, na terenie którego znajduje się nieruchomość.

Wniosek o wypis z rejestru gruntów

Wniosek o wypis lub wyrys z rejestru gruntów można złożyć w urzędzie (osobiście lub listownie), a w niektórych przypadkach także online bez wychodzenia z domu. Wniosek przez internet składa się za pośrednictwem strony Portalu Informacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, o ile dany powiatowy portal obsługuje wnioski online. Niestety, nie we wszystkich urzędach jest taka możliwość. W celu uzyskania informacji, czy jest możliwe elektroniczne złożenie wniosku o wypis z rejestru gruntów, najlepiej jest skontaktować się z administratorem danego portalu albo poszukać informacji na stronie portalu powiatowego. Jeżeli dane starostwo lub urząd daje możliwość wypełnienia wniosku w formie online, należy go uzupełnić zgodnie z wytycznymi i wysłać w formie elektronicznej.

Wniosek o wypis z rejestru gruntów może być również złożony w urzędzie miasta albo starostwie powiatowym osobiście albo listownie. W tym celu należy wydrukować i wypełnić załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. poz. 1322). Załącznik do rozporządzenia to nic innego jak formularz wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, który należy wypełnić i złożyć w urzędzie. Jeżeli nie ma możliwości wydrukowania formularza, urząd miasta lub starostwo powiatowe powinny mieć wnioski dostępne do wypełnienia na miejscu.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ile kosztuje wypis z rejestru gruntów?

Jeśli wnioskodawca chce uzyskać wypis z rejestru gruntów w postaci elektronicznej, opłata wynosi 40 zł, a w przypadku wydruku wypisu z rejestru gruntów – 50 zł. Za uproszczony wypis z rejestru gruntów należy zapłacić 15 zł.

Z kolei w przypadku wniosku o wydanie elektronicznej wersji kompletu dokumentów, tj. wypisu oraz wyrysu z rejestru gruntów, należy uiścić opłatę w wysokości 140 zł. Koszt uzyskania wydruku wypisu i wyrysu jest nieco droższy i wynosi 150 zł. Powyższe opłaty dotyczą jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Jeśli więc w skład nieruchomości wchodzi kilka działek, ale położonych w jednym obrębie ewidencyjnym, uiszcza się jedną opłatę. Opłaty można dokonać przelewem na konto wskazane przez urząd miasta lub starostwo powiatowe albo w kasie urzędu.

Jaki jest czas oczekiwania na wypis z rejestru gruntów?

Urząd nie ma ściśle określonego maksymalnego czasu na rozpoznanie wniosku o wypis lub wyrys z rejestru gruntów. Zazwyczaj czas oczekiwania nie jest długi i wynosi kilka dni roboczych. Niemniej jednak urząd musi mieć czas na zweryfikowanie wniosku i przygotowanie dokumentów, dlatego nie ma możliwości uzyskania wypisu lub wyrysu z rejestru gruntów od ręki w urzędzie. Starostwo lub urząd miasta powinno poinformować wnioskodawcę o czasie oczekiwania na przygotowanie dokumentów.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wydanie dokumentów może zależeć również od aktualnego obłożenia danego urzędu. Dokumenty można odebrać osobiście w urzędzie, listownie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Ile jest ważny wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów, jak wiele innych tego typu dokumentów, nie jest ważny bezterminowo i ma swój określony termin ważności. Co do zasady, wypis i wyrys z rejestru gruntów jest ważny przez 3 miesiące pod warunkiem, że w tym czasie nie dojdzie do żadnych zmian. Jeśli bowiem w terminie od dnia wydania wypisu i wyrysu z rejestru gruntów do upływu wspomnianych powyżej 3 miesięcy nastąpią zmiany ewidencyjne w obrębie danej nieruchomości, to wypis i wyrys z rejestru gruntów automatycznie tracą ważność z dniem wystąpienia tych zmian.

Przykłady

 

Zakup nieruchomości

Jan i Marta zdecydowali się na zakup swojego pierwszego mieszkania. Po znalezieniu idealnego miejsca i uzgodnieniu warunków z sprzedającym, przyszło im zmierzyć się z formalnościami bankowymi. Bank, w którym para starała się o kredyt hipoteczny, zażądał przedstawienia wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów. Dokumenty te były potrzebne do potwierdzenia danych o nieruchomości i jej właścicielach, co było niezbędne do finalizacji umowy kredytowej. Jan i Marta, nie wiedząc wcześniej o takich wymaganiach, musieli szybko dowiedzieć się, jak i gdzie mogą uzyskać te dokumenty, aby nie opóźnić procesu zakupu.

 

Podział działki

Krzysztof odziedziczył po rodzicach dużą działkę budowlaną. Z czasem zdecydował się na jej podział, aby sprzedać część terenu. Do realizacji tego planu konieczne było uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, które miały posłużyć do dokładnego określenia granic i parametrów każdej z nowo wydzielonych działek. Dokumenty te były także wymagane do wpisu podziału w księgach wieczystych. Krzysztof złożył wniosek w odpowiednim urzędzie miasta, co było pierwszym krokiem do realizacji jego planu podziału działki.

 

Założenie księgi wieczystej

Aleksandra i Tomasz kupili działkę rekreacyjną, na której planowali wybudować dom letniskowy. Ponieważ nieruchomość ta nie miała jeszcze założonej księgi wieczystej, pierwszym krokiem do uregulowania stanu prawnego działki było uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów. Dokumenty te były niezbędne do zainicjowania procedury założenia księgi wieczystej, co stanowiło podstawę do dalszych działań związanych z budową. Para skontaktowała się z urzędem miasta, aby dowiedzieć się, jak mogą złożyć wniosek i jakie są opłaty z tym związane.

Podsumowanie

 

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów to kluczowe dokumenty wymagane w wielu sytuacjach prawnych, takich jak zakup nieruchomości, podział działki czy założenie księgi wieczystej. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie miasta lub starostwie powiatowym, co wiąże się z określonymi opłatami. Procedura ta jest istotnym elementem zarządzania własnością nieruchomości, pozwalając na uregulowanie formalności prawnych i administracyjnych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i przygotowania niezbędnych pism. Nasi eksperci zapewnią Ci kompleksowe wsparcie, oszczędzając Twój czas i energię. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Zuzanna Lewandowska

O autorze: Zuzanna Lewandowska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych...

>> więcej informacji o autorze