Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Podatek od gier hazardowych online

Tematyka naszego dzisiejszego artykułu będzie dotyczyć zasad opodatkowania wygranych uzyskanych w grach hazardowych. Zastanowimy się, czy tak uzyskane środki pieniężne są w Polsce legalne oraz w jaki sposób przedstawia się kwestia ich opodatkowania.

Podatek od gier hazardowych online

Dopuszczalność uczestnictwa w grach hazardowych online

Już na początku wskażmy, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o grach hazardowych zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia.

Podatnicy muszą mieć także świadomość, że takie zachowanie jest nie tylko zakazane, ale również karalne. Otóż w myśl art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.) – kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Trzeba także wskazać, że kara grzywny to nie jedyna konsekwencja uczestniczenia w zagranicznych grach hazardowych. Otóż w myśl art. 30 § 5 K.k.s. sąd ma w tym przypadku obowiązek orzec przepadek wygranej uzyskanej z nielegalnej gry. Warto także zwrócić uwagę, że art. 107 § 2 K.k.s. za czyn zabroniony uznaje już samo uczestniczenie w zagranicznej grze hazardowej. Oznacza to, że osoba fizyczna może zostać ukarana, nawet jeżeli nie osiągnęła żadnej korzyści z gry hazardowej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Udział w zagranicznej grze hazardowej przez osobę przebywającą na terytorium RP stanowi czyn karalny. Dodatkowo, jeżeli na skutek uczestnictwa w takiej grze podatnik osiągnie korzyść majątkową, to ulega ona przepadkowi.

W związku z powyższym warto zastanowić się, jak w takim przypadku prezentuje się kwestia opodatkowania tak uzyskanych środków. W tym zakresie należy wskazać na treść art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT, który podaje, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Środki uzyskane nielegalnie nie mogą być przedmiotem ważnej i prawnie skutecznej umowy. W konsekwencji przychody podatnika są na gruncie przepisów prawa nielegalne, co powoduje, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem PIT. Ustawa podatkowa nie może bowiem legalizować przychodów zabronionych przez przepisy prawa poprzez ich opodatkowanie. Jak czytamy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31.07.2009 r., nr ITPB1/415-434/09/MR – ewentualny przychód (wygrana) osiągnięty przez podatnika z udziału w grze losowej organizowanej za pośrednictwem sieci Internet przez organizatora prowadzącego kasyno on-line, mającego siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, nie może być objęty regulacjami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnictwo bowiem w przedmiotowej grze penalizowane jest odpowiednimi przepisami innych ustaw (Kodeks karny skarbowy).

WAŻNE!

Przychody z gier hazardowych online uzyskiwane na terytorium RP stanowią czyn zabroniony, podlegają przepadkowi i jednocześnie jako penalizowane przez przepisy prawa nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Uczestniczenie w grze hazardowej za granicą

Z treści art. 107 § 2 K.k.s. wynika, że karalne jest uczestniczenie w zagranicznej grze hazardowej na terytorium Polski. W rezultacie, co do zasady, odpowiedzialność karnoskarbową ponosi osoba, która przebywając na terenie Polski bierze udział w zagranicznej grze hazardowej. To powoduje, że jeżeli dana osoba uczestniczyła w zagranicznej grze hazardowej na terytorium innego kraju niż Polska, to nie są spełnione warunki do poniesienia odpowiedzialności z art. 107 § 2 K.k.s. Oznacza to, że uczestniczenie w grze hazardowej na terenie innego kraju niż Polska nie podlega karaniu w Polsce. Co więcej, w wielu innych krajach takie uczestniczenie w grach hazardowych jest w pełni legalne.

Jeżeli podatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności z K.k.s. z uwagi na brak czynu zabronionego, to nie znajdzie zastosowania art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT. To zatem oznacza, że taki zagraniczny przychód może podlegać opodatkowaniu w Polsce. Przypomnijmy, że polscy rezydenci podatkowi podlegają pod nieograniczony obowiązek podatkowy. Jak czytamy w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 14 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.868.2016.1.MMA – skoro podatnik planuje wyjechać na Maltę i będzie brał tam udział w turniejach pokera online i jednocześnie ma miejsce zamieszkania w Polsce, to dochody z tytułu wygranej w internetowym turnieju pokera osiągnięte na terytorium Malty podlegać będą opodatkowaniu tylko w Polsce. Do opodatkowania ww. dochodów w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

W tym miejscu warto także zauważyć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT zwalnia się od podatku wygrane w:

  1. grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł,
  2. grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe
    – urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W konsekwencji osoby uzyskujące wygrane w grach online organizowanych na terenie innych krajów UE lub EOG mogą korzystać z powyższego zwolnienia. Na słuszność tej tezy wskazuje treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 27.11.2017 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.457.2017.1.JK3, gdzie organ podatkowy wskazał, że skoro podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce, to dochody z tytułu uczestnictwa w turniejach oraz grach online zorganizowanych na terytorium Niemiec podlegać będą opodatkowaniu tylko w Polsce. Do opodatkowania ww. dochodów w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Jeżeli w istocie organizatorem opisanych we wniosku gier i turniejów są podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w Niemczech, to wygrana pieniężna w tych grach i turniejach, które odbyły się na terytorium Niemiec, podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Skoro zatem tak uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania (nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych), to podatnik nie będzie zobowiązany do ich wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym. Podkreślenia jednak wymaga, że to zwolnienie dotyczy tylko przychodów uzyskanych z tytułu uczestniczenia w grach hazardowych organizowanych na terenie krajów UE i EOG.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Przychody z tytułu uczestniczenia w grach online na terytoriach innych krajów nie są nielegalne w rozumieniu polskich przepisów i podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT. Istnieje jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania.

Jak widać z przedstawionych przepisów, tematyka opodatkowania gier hazardowych online i uzyskanego z tego tytułu przychodu jest zagadnieniem skomplikowanym. Kwestia opodatkowania determinowana jest bowiem miejscem uczestniczenia w takiej grze.

Przykłady

 

Jan Kowalski, mieszkaniec Warszawy, regularnie grał w internetowe gry pokerowe na zagranicznej platformie hazardowej. Niestety, nie zdawał sobie sprawy, że jego działania naruszają polskie przepisy. Pewnego dnia, Jan wygrał dużą sumę pieniędzy. Radość trwała krótko, gdyż został poinformowany przez Urząd Skarbowy, że jego wygrana podlega przepadkowi zgodnie z art. 107 § 2 K.k.s., a on sam musi zapłacić karę za uczestnictwo w nielegalnej grze.

 

Anna Nowak, mieszkanka Gdańska, podczas wakacji na Malcie, zdecydowała się wziąć udział w turnieju pokera online. Po powrocie do Polski, okazało się, że wygrana z turnieju nie podlega karze ani konfiskacie, ponieważ gra miała miejsce poza granicami Polski. Jednakże, jako rezydent podatkowy, Anna musiała wykazać tę wygraną w swoim polskim zeznaniu podatkowym i zapłacić podatek dochodowy zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego.

 

Krzysztof Jabłoński, entuzjasta gier hazardowych online, uczestniczył w grze bingo, która była organizowana przez uprawniony podmiot w Niemczech. Jego wygrana nie przekroczyła kwoty 2280 zł. W związku z tym, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT, wygrana Krzysztofa została zwolniona z opodatkowania w Polsce. Krzysztof nie musiał wykazywać tej wygranej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym w Polsce.

Podsumowanie

 

Kwestia opodatkowania wygranych z gier hazardowych online w Polsce jest skomplikowana i zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja gry i status prawny organizatora. Uczestnictwo w zagranicznych grach hazardowych na terytorium Polski jest nielegalne i podlega karze, a wygrane z takich gier mogą zostać skonfiskowane. Jednak wygrane uzyskane legalnie w krajach UE lub EOG mogą korzystać ze zwolnień podatkowych, co podkreśla konieczność dokładnej znajomości przepisów i przemyślanej decyzji przed wzięciem udziału w grach hazardowych online.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli masz wątpliwości dotyczące opodatkowania wygranych w grach hazardowych online lub potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa podatkowego, nasz zespół doświadczonych prawników oferuje profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze