Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Zmiany w podatku od spadków i darowizn spowodowane inflacją

Rosnące ceny towarów i usług spowodowały, że zwiększeniu uległy niektóre limity wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika to przede wszystkim z ciągle rosnącej inflacji, przy czym mechanizm podnoszenia limitów figuruje w ustawie SD od dłuższego czasu. Przyjrzymy się dzisiaj wprowadzonym zmianom.

Zmiany w podatku od spadków i darowizn spowodowane inflacją

Wzrost cen a limity w podatku od spadków i darowizn

Na wstępie wskażmy na treść art. 17 ust. 1 ustawy SD, który podaje, że kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku, określone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1, a także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w art. 15 ust. 1, podwyższa się w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

W świetle powyższego przepisu zmianie ulegają wielkości wynikające z trzech przepisów. Po pierwsze, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy SD zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

W myśl natomiast art. 9 ust. 1 ustawy SD – opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  1. 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  2. 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  3. 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Na koniec w art. 15 ust. 1 ustawy SD dla poszczególnych grup podatkowych stawka podatku została uzależniona od przekroczenia dwóch progów podatkowych w wysokości 10 278 zł oraz 20 556 zł.

WAŻNE!

Przepisy ustawy SD dopuszczają możliwość zwiększenia limitów wynikających z niektórych przepisów ustawy z powodu wzrostu cen.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozporządzenie zwiększające kwoty limitów

Jak stanowi art. 17 ust. 4 ustawy SD minister właściwy do spraw finansów publicznych ustala, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku i niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz skale podatkowe, o których mowa w art. 15 ust. 1.

W oparciu o ww. upoważnienie zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 13 października 2022 roku. W tym miejscu warto dodać, że ustawodawca po raz pierwszy skorzystał z tego przepisu i wydał rozporządzenie na mocy art. 17 ust. 4 ustawy SD.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia ustala się:

1) kwoty pieniędzy lub kwoty wartości innych rzeczy zwolnione od podatku od spadków i darowizn, określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy w wysokości nieprzekraczającej:

a) 10 434 zł – od jednego darczyńcy,

b) 20 868 zł – od wielu darczyńców łącznie;

2) kwoty czystej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1:

a) pkt 1 ustawy – w wysokości 10 434 zł,

b) pkt 2 ustawy – w wysokości 7878 zł,

c) pkt 3 ustawy – w wysokości 5308 zł.

Natomiast w świetle § 2 rozporządzenia skale podatkowe, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, wynoszą:

Kwoty nadwyżki w złotych 

Podatek wynosi 

ponad 

do 

1. od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 

 

11 128 

3% 

11 128 

22 256 

333 zł 90 gr i 5% nadwyżki ponad 11 128 zł 

22 256 

 

890 zł 30 gr i 7% nadwyżki ponad 22 256 zł 

2. od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 

 

11 128 

7% 

11 128 

22 256 

779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł 

22 256 

 

1 780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł 

3. od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 

 

11 128 

12% 

11 128 

22 256 

1 335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł 

22 256 

 

3 115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł 


WAŻNE!

Od 13 października 2022 r. obowiązują zwiększone limity w podatku od spadków i darowizn. Limity te zostały wprowadzone nie na mocy nowelizacji ustawy, lecz na skutek wydania rozporządzenia przez MF.

W praktyce zwiększone limity powodują, że podatnicy podatku od spadków i darowizn będą płacić niższy podatek, ponieważ kwoty wolne są wyższe. Przy stale rosnących cenach z powodu inflacji takie działanie należy ocenić pozytywnie, przy czym oczekuje się dalszego zwiększenia limitów.

Dostałeś darowiznę lub jesteś darczyńcą i nie wiesz czy w związku z tym czekają Cię jakieś konsekwencje podatkowe. A może otrzymałeś spadek? Zadaj pytanie naszym profesjonalnym prawnikom wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze