Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Zmiany w podatku od spadków i darowizn spowodowane inflacją

Rosnące ceny towarów i usług spowodowały, że zwiększeniu uległy niektóre limity wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika to przede wszystkim z ciągle rosnącej inflacji, przy czym mechanizm podnoszenia limitów figuruje w ustawie SD od dłuższego czasu. Przyjrzymy się dzisiaj wprowadzonym zmianom.

Zmiany w podatku od spadków i darowizn spowodowane inflacją

Wzrost cen a limity w podatku od spadków i darowizn

Na wstępie wskażmy na treść art. 17 ust. 1 ustawy SD, który podaje, że kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku, określone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1, a także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w art. 15 ust. 1, podwyższa się w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

W świetle powyższego przepisu zmianie ulegają wielkości wynikające z trzech przepisów. Po pierwsze, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy SD zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

W myśl natomiast art. 9 ust. 1 ustawy SD – opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  1. 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  2. 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  3. 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Na koniec w art. 15 ust. 1 ustawy SD dla poszczególnych grup podatkowych stawka podatku została uzależniona od przekroczenia dwóch progów podatkowych w wysokości 10 278 zł oraz 20 556 zł.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Przepisy ustawy SD dopuszczają możliwość zwiększenia limitów wynikających z niektórych przepisów ustawy z powodu wzrostu cen.

Rozporządzenie zwiększające kwoty limitów

Jak stanowi art. 17 ust. 4 ustawy SD minister właściwy do spraw finansów publicznych ustala, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku i niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz skale podatkowe, o których mowa w art. 15 ust. 1.

W oparciu o ww. upoważnienie zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 13 października 2022 roku. W tym miejscu warto dodać, że ustawodawca po raz pierwszy skorzystał z tego przepisu i wydał rozporządzenie na mocy art. 17 ust. 4 ustawy SD.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zgodnie z § 1 rozporządzenia ustala się:

1) kwoty pieniędzy lub kwoty wartości innych rzeczy zwolnione od podatku od spadków i darowizn, określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy w wysokości nieprzekraczającej:

a) 10 434 zł – od jednego darczyńcy,

b) 20 868 zł – od wielu darczyńców łącznie;

2) kwoty czystej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1:

a) pkt 1 ustawy – w wysokości 10 434 zł,

b) pkt 2 ustawy – w wysokości 7878 zł,

c) pkt 3 ustawy – w wysokości 5308 zł.

Natomiast w świetle § 2 rozporządzenia skale podatkowe, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, wynoszą:

Kwoty nadwyżki w złotych 

Podatek wynosi 

ponad 

do 

1. od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 

 

11 128 

3% 

11 128 

22 256 

333 zł 90 gr i 5% nadwyżki ponad 11 128 zł 

22 256 

 

890 zł 30 gr i 7% nadwyżki ponad 22 256 zł 

2. od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 

 

11 128 

7% 

11 128 

22 256 

779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł 

22 256 

 

1 780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł 

3. od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 

 

11 128 

12% 

11 128 

22 256 

1 335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł 

22 256 

 

3 115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł 


WAŻNE!

Od 13 października 2022 r. obowiązują zwiększone limity w podatku od spadków i darowizn. Limity te zostały wprowadzone nie na mocy nowelizacji ustawy, lecz na skutek wydania rozporządzenia przez MF.

W praktyce zwiększone limity powodują, że podatnicy podatku od spadków i darowizn będą płacić niższy podatek, ponieważ kwoty wolne są wyższe. Przy stale rosnących cenach z powodu inflacji takie działanie należy ocenić pozytywnie, przy czym oczekuje się dalszego zwiększenia limitów.

Przykłady

 

Przykład z życia wzięty dotyczący darowizn pieniężnych: Marek otrzymał od swojej cioci, z którą jest bardzo blisko, darowiznę pieniężną w wysokości 15 000 zł na remont swojego mieszkania. Ciocia Marka należy do I grupy podatkowej. Dzięki zmianom w rozporządzeniu, kwota wolna od podatku dla darowizn od osób z I grupy podatkowej została podniesiona do 20 868 zł od jednego darczyńcy. Oznacza to, że Marek nie musi płacić podatku od tej darowizny, co stanowi znaczną oszczędność i ułatwienie w realizacji jego planów remontowych.

 

Przykład dotyczący zakupu nieruchomości: Anna i jej mąż postanowili kupić mieszkanie od jej wujka. Wartość mieszkania została oszacowana na 300 000 zł, co normalnie podlegałoby opodatkowaniu ze względu na przekroczenie wcześniejszych limitów. Jednak dzięki aktualizacji limitów, Anna jako osoba z I grupy podatkowej, może teraz otrzymać do 10 434 zł bez konieczności płacenia podatku. Chociaż w tym przypadku kwota przekracza limit zwolnienia, to zwiększone limity zmniejszają podstawę opodatkowania, co bezpośrednio przekłada się na niższe zobowiązanie podatkowe.

 

Przykład dotyczący spłaty kredytu mieszkaniowego: Tomasz odziedziczył po swojej babci kwotę 50 000 zł. Zgodnie z jego planem, postanowił przeznaczyć te pieniądze na spłatę części swojego kredytu hipotecznego. Babcia Tomka, będąc w I grupie podatkowej, pozwala Tomaszowi korzystać z nowego limitu zwolnienia od podatku do kwoty 20 868 zł od jednego darczyńcy. To oznacza, że Tomasz, choć nadal musi zapłacić podatek od części kwoty, płaci go od znacznie mniejszej bazy niż przed zmianami, co pozwala mu zaoszczędzić środki na inne potrzeby lub szybszą spłatę kredytu.

Podsumowanie

 

Zmiany w podatku od spadków i darowizn wprowadzone w odpowiedzi na inflację przynoszą istotne korzyści dla podatników, zwiększając kwoty wolne od podatku i obniżając tym samym obciążenia podatkowe dla osób otrzymujących darowizny lub spadki. Dzięki aktualizacji limitów, wiele transakcji, które wcześniej podlegały opodatkowaniu, teraz może być całkowicie zwolnionych z podatku lub objętych niższymi stawkami, co jest pozytywną zmianą umożliwiającą łatwiejsze zarządzanie własnymi finansami w czasach rosnącej inflacji.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism, aby zrozumieć najnowsze zmiany w podatku od spadków i darowizn oraz zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe. Nasi eksperci zapewnią Ci indywidualne doradztwo i wsparcie w każdej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze