Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Nowe regulacje VAT w zakresie e-handlu

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące rozliczania podatku VAT w zakresie handlu elektronicznego. Zmiany te mają za zadanie przede wszystkim wprowadzić pewnego rodzaju uproszczenia dla podatników zajmujących się e-handlem, co w dalszej perspektywie ma poprawić konkurencyjność względem podmiotów z krajów trzecich. W dzisiejszym artykule przeanalizujemy najważniejsze kwestie z tym związane.

Nowe regulacje VAT w zakresie e-handlu

Wprowadzenie do ustawy VAT nowych definicji w zakresie e-handlu

Wspomniane na wstępie nowe definicje odnoszą się do dostaw towarów na rzecz konsumentów. Mamy zatem do czynienia z relacją B2C (bisnes to client). W tym zakresie zrezygnowano z dotychczas obowiązujących definicji sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. W zamian wprowadzono pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub w jego imieniu, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów, z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C);
  2. dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTi) to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, której wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie podlega VAT, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (B2C);
  2. dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

WAŻNE!

Zmiany w zakresie e-handlu na gruncie VAT spowodowały wprowadzenie nowych definicji odnoszących się do tego zagadnienia – WSTO oraz SOTI. Podkreślenia wymaga, że w obu przypadkach wprowadzono regułę, zgodnie z którą miejscem dostawy (i jednocześnie opodatkowania) jest kraj zakończenia transportu, czyli państwo przeznaczenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uproszczone procedury VAT OSS oraz VAT IOSS

W poprzedniej części wskazaliśmy, że w myśl nowych regulacji miejscem opodatkowania e-handlu jest kraj przeznaczenia, czyli kraj miejsca zamieszkania nabywcy towaru, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (konsument). Takie rozwiązanie może rodzić pewne komplikacje z perspektywy sprzedawcy, ponieważ byłby on zobligowany do rejestracji na potrzeby rozliczenia podatku należnego VAT w każdym państwie przeznaczenia. Aby wykluczyć tego rodzaju trudności, wprowadzono uproszczone procedury VAT OSS oraz VAT IOSS.

Procedura VAT OSS (VAT One Stop Shop) pozwala sprzedawcy na rejestrację w elektronicznym portalu, co umożliwia składanie elektronicznych deklaracji oraz zapłatę podatku VAT w różnych krajach poprzez ten system. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnik z jednego kraju może opłacać podatek VAT w jednym miejscu bez konieczności dokonywania rejestracji w innych państwach. Procedura ta odnosi się do WSTO.

Natomiast procedura VAT IOSS (VAT Import One Stop Shop) odnosi się do SOTI i działa na analogicznych zasadach. Sprzedawca nie musi bowiem rejestrować się w każdym kraju, w którym kończy się import, lecz może dokonywać rozliczenia poprzez system elektroniczny w jednym kraju po uprzedniej rejestracji. Co jednak istotne, procedura VAT IOSS będzie mogła być stosowana do towarów:

  • importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich,
  • których wartość w przesyłce nie przekracza 150 euro,
  • niepodlegających podatkom akcyzowym.

WAŻNE!

Nowe przepisy dotyczące e-handlu wprowadzają uproszczenia dla przedsiębiorców, dzięki którym łatwiejsze staje się rozliczanie podatku VAT wyłącznie w jednym państwie bez konieczności dokonywania rejestracji w każdym kraju przeznaczenia.

Zmiany w zakresie podatku VAT od importu

W zakresie rozliczenia importu towarów podatnikiem z tego tytułu jest osoba przemieszczająca towar na teren państwa członkowskiego. Dotychczas w wielu przypadkach wykorzystywano zwolnienia od VAT określone w art. 51 ustawy VAT. Zgodnie z treścią tego przepisu – zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Co jednak istotne, powyższe zwolnienie zostało uchylone i przestało obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

Obecnie jednak, jeżeli przedsiębiorca zgłosi się i zarejestruje do procedury uproszczonej VAT IOSS i w zgłoszeniu celnym podany zostanie wygenerowany numer IOSS, to import towarów nabytych w ramach SOTI jest zwolniony z podatku w każdym państwie członkowskim UE. Opisane zwolnienie importu dotyczy towarów, których rzeczywista wartość na przesyłkę nie przekracza 150 euro.

WAŻNE!

Z ustawy VAT usunięto zwolnienie od importu towarów o wartości do 22 euro. Obecnie, aby skorzystać ze zwolnienia, sprzedawca musi się zarejestrować do procedury VAT IOSS.

Przechodząc do podsumowania możemy wskazać, że nowe regulacje w zakresie e-handlu stanowią pewnego rodzaju ewolucję, jeżeli chodzi o system sprzedażowy towarów na gruncie podatku VAT. Warto podkreślić, że nowelizacja przewiduje także nowe rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczenia. W związku z tym dobrze jest zwrócić się do wyspecjalizowanego doradcy, który pomoże wdrożyć nowe rozwiązania w firmie w zakresie rozliczania VAT.

Dropshipping - otwarcie sklepu internetowego bez magazynu. Co to jest i jak rozliczyć dochody z dropshippingu, co z cłem i kasą fiskalną? Masz więcej pytań, opisz problem wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze