Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Nowa opłata cukrowa dla przedsiębiorców

Nowy rok niesie dla przedsiębiorców wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. W tym kontekście warto wspomnieć o całkiem nowym obowiązku, jakim jest opłata cukrowa. W poniższym artykule zastanowimy się, jaki jest zakres podmiotowy oraz przedmiotowy tego nowego zobowiązania publicznoprawnego. Opłata cukrowa obowiązywać będzie od 01.01.2021 roku.

Nowa opłata cukrowa dla przedsiębiorców

Kto będzie podlegał nowej opłacie cukrowej?

Na wstępie wskażmy, że opłata cukrowa będzie regulowana w treści ustawy o zdrowiu publicznym (art. 12a-12k).

Jeżeli chodzi o zakres podmiotowy, to należy wskazać, że obowiązek zapłaty opłaty cukrowej będzie spoczywał na podmiocie:

 • sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej;
 • prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
 • zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

W kontekście powyższego przepisu opłata cukrowa nie będzie przykładowo dotyczyła podmiotów zajmujących się sprzedażą hurtową. Opłata cukrowa nie powstanie także w przypadku importu napojów do innego kraju niż Polska. Dodatkowo wskażmy, że w myśl ustawy przez sprzedaż detaliczną rozumie się zbywanie towarów konsumentom na terytorium Polski. W konsekwencji przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży detalicznej towaru na terenie innego kraju, także nie podlega wspomnianej opłacie.

WAŻNE!

Katalog podmiotów zobowiązanych do zapłaty opłaty cukrowej ma charakter zamknięty, co oznacza, że zobowiązanie będzie dotyczyło wyłącznie podmiotów wymienionych w art. 12d ustawy o zdrowiu publicznym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czego dotyczy nowa opłata cukrowa?

Kolejne pytanie dotyczy przedmiotów objętych opłatą cukrową. Oczywiście będą to towary, a konkretnie wyroby w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęte w PKWiU w klasach 10.32 (Soki z owoców i warzyw) i 10.89 (Pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane) oraz w dziale 11 (napoje), w których składzie znajduje się:

 • cukier (monosacharydy lub disacharydy) lub
 • kofeina lub tauryna.

W przypadku cukrów chodzi przede wszystkim o substancje słodzące, którymi są substancje stosowane do nadania środkom spożywczym słodkiego smaku lub stosowane w słodzikach stołowych. Opłacie cukrowej nie będą natomiast podlegały napoje, w których ww. substancje występują naturalnie.

WAŻNE!

Opłata cukrowa będzie dotyczyła napojów typu wody smakowe, napoje energetyczne, słodzone napoje gazowane i niegazowane.

Jakie czynności podlegają opłacie cukrowej?

Zgodnie z nowymi przepisami opłacie cukrowej podlega wprowadzenie na rynek krajowy wskazanych napojów. Jak podaje ustawowa definicja, pod pojęciem „wprowadzenia na rynek krajowy” należy przede wszystkim rozumieć sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty opłaty cukrowej do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż detaliczna napojów dokonywana przez:

 1. producenta,
 2. zamawiającego,
 3. podmiot nabywający napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 4. podmiot importujący napoje,
 5. podmiot sprzedający napoje podmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową.

WAŻNE!

Opłacie cukrowej podlegają czynności określane zbiorczym terminem wprowadzenia na rynek krajowy napojów zawierających cukry, kofeinę oraz taurynę.

Wysokość opłaty cukrowej i inne obowiązki przedsiębiorców

Obowiązek zapłaty opłaty cukrowej powstaje z dniem wprowadzenia napojów na rynek krajowy. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość tejże opłaty, to uzależniona jest ona od zawartości cukru w 100 gramach napojów. Otóż opłata, w przeliczeniu na litr napoju, wynosi:

 1. 0,5 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju,
 2. 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Natomiast napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte stałą opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Dodatkowo zastrzeżono, że opłata cukrowa może wynosić nie więcej niż 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Przedsiębiorcy wprowadzający napoje na rynek krajowy są zobowiązani składać informację elektroniczną w terminie do 25. dnia miesiąca następującego. Informacja ta ma m.in. zawierać informacje o łącznej kwocie opłaty z danego okresu, liczbie litrów napojów sprzedanych w danym okresie – w podziale na poszczególne napoje, a także numery faktur, daty ich wystawienia, NIP dostawcy albo nabywcy oraz numery partii towaru, jeżeli nie są zawarte na fakturze.

W tym samym terminie ustawowym podmiot zobowiązany ma obowiązek dokonać zapłaty opłaty cukrowej. Jeśli podmiot zobowiązany nie dokona zapłaty w tym terminie, musi liczyć się z sankcją w postaci dodatkowej opłaty wynoszącej 50% kwoty należnej. W tym zakresie wydawana jest decyzja.

Organem, do którego należy przesyłać informacje oraz wpłacać opłatę, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy. Naczelnik US przekazuje zdecydowaną większość opłaty (ponad 96%) na rachunek NFZ.

Wpływy z tytułu opłaty cukrowej będą służyć NFZ do finansowania działalności o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia, a przede wszystkim z chorobami związanymi z nadwagą i otyłością.

WAŻNE!

Wysokość opłaty cukrowej zależy od tego, czy napój zawiera cukier, czy też kofeinę lub taurynę. Dodatkowo w przypadku cukrów znaczenie ma zawartość w 100 gramach napoju. W przeliczeniu na 1 litr napoju opłata może maksymalnie wynosić 1,2 zł, przy czym w przypadku naruszenia terminu wpłaty opłaty podlega ona podwyższeniu o 50%.

Opłata cukrowa to kolejne już zobowiązanie, które zostaje nałożone na przedsiębiorców. Chociaż ma wejść w życie już 1 stycznia 2021 r., to wciąż nie ogłoszono wzoru informacji, która w tym zakresie ma być przesyłana do urzędu skarbowego. Warto zatem na bieżąco śledzić zmiany w przepisach lub też skorzystać w z pomocy specjalisty.

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu PIT, CIT lub VAT, masz pytania z zakresu prawa podatkowego? Opisz nam swój problem wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze